Databáza obrázkov vodných mlynov

Vyhľadávanie
« 1 2 3 4 29 57 84 112
Dolný - Brunčiakovský mlyn »

Celkový pohľad na mlyn, 31. 5. 2008, © Martin Petráš

Dolný - Brunčiakovský mlyn »

Obnovené kamenné mlecie zloženie, 25. 7. 2013, © Martin Petráš, (Prvky na obrázku: mlynská hranica, kamenné zloženie (šrotovacie, mlecie))

Dolný - Brunčiakovský mlyn »

Pohľad na Brunčiakovský mlyn s pílou. V popredí kôlňa., koniec 30. rokov 20. storočia, © Archív Vodné mlyny Oblazy, n.o.

Dolný - Brunčiakovský mlyn »

Najstarší syn Františka Brunčiaka, Jozef, s náhodnými turistami pred mlynom., koniec 30. rokov 20. storočia, © Archív Vodné mlyny Oblazy, n.o.

Perglerov mlyn »

Pohľad na objekt mlyna od juhu. V ľavej časti mlynica, vpravo obytná časť., 2019, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Pohľad na mleciu podlahu, 2021, © Martin Petráš

Repčekov valcový mlyn »

Celkový pohľad na hlavné priečelie mlynice a obytnej budovy od juhu, 2021, © Martin Petráš

Repčekov valcový mlyn »

Celkový pohľad na areál zo zadu, od severu, 2021, © Martin Petráš

Zajacov valcový mlyn »

Zajacov mlyn v súčasnosti, 1.4.2022, © Dávid Patera

Zajacov valcový mlyn »

Mlynica, 23.7.2019, © Dávid Patera

Mestský vodný mlyn v Hnilčíku »

Polovica niekdajšieho objektu mlyna v súčasnosti, 8.8.2019, © Dávid Patera

Vodný mlyn pod Rinnergangom »

Vyústenie kamennej štôlne od vodného kolesa., 12.8.2019, © Dávid Patera

Sutorisovie mlyn »

Pohľad na budovu mlyna počas likvidácie., 2016, © Ján Chlebík

Horný, Gejdošovský, mlyn »

Pohľad na usadlosť mlyna od juhu., 14. 10. 2013, © Martin Petráš

Horný, Gejdošovský, mlyn »

Pohľad do mlynice v počiatkoch obnovy nosných konštrukcií., 13. 10. 2019, © Martin Petráš

Cickayov mlyn »

Asi 1944, © Archív Boženy Petrášovej

Bajzíkov valcový mlyn »

Pohľad na mlyn ešte v čase pohonu korcovým kolesom., nedatované, © Archív Bajzíkovcov

Mlyn na Malej mláke »

Usadlosť niekdajšiého mlyna v súčasnosti., 15.3.2014, © Dávid Patera

Mlyn pod Šteingrajzom »

Pohľad od cesty na miesto bývalého mlyna., 15.2.2014, © Dávid Patera

Hydroelektáreň Banskej a hutnej spoločnosti »

Pohľad na miesto bývalého mlyna a elektrárne z protiľahlého kopca., 17.1.2020, © Dávid Patera

Perglerov mlyn »

Pod písmenom b) mlyn zachytený v diele: Mappa topographica territorii regio privilegiati oppidi Németh Lypcse, 1788, © National Archives of Hungary, https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/1515/

Perglerov mlyn »

Mlyn zachytený na školskej úlohe mlynárovho syna pred úpravou dispozície vyvolanou znárodnením, nedatované, © J. Pergler

Perglerov mlyn »

Výkres osadenia turbíny do jestvujúcej ľadnice, 1937, © Jozefa Prokopa synové v Pardubicích.

Perglerov mlyn »

Rámček výkresu montážneho plánu turbíny, 1937, © Jozefa Prokopa synové v Pardubicích.

Perglerov mlyn »

Výkres osadenia turbíny do jestvujúcej ľadnice, 1937, © Jozefa Prokopa synové v Pardubicích.

Perglerov mlyn »

Pohľad na mlyn v smere prívodného náhonu, 12. 4. 2019, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Pohľad na mlyn z dvora, 29. 11. 2021, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Dvojkrídlové dvere z mlynice na dvor s nadsvetlíkom a okienkami do podkolia, 2021, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Okienko do podkolia zamrežované starými listami z gátra, 2019, © Martin Petráš, (Prvky na obrázku: okno)

Perglerov mlyn »

Pohľad od S na budovu mlynice s priľahlým skladom nad ráštubňou, 2019, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Kuchyňa, 2019, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Vrece s označením mlyna, 2019, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Pomôcka pre napínanie remeňa pri zošívaní, 2021, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Tabuľka pevného bodu pohodená v sklade, 2021, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Hrniec balančnej kyprice z umelého alebo francúzskeho kameňa zo zrušeného mlecieho stroja, 2021, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Demontovaný záves vodiacej kladky ako pozostatok mletia na kameňoch, 2019, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Doska na uloženie náradia Josef Prokoop a synové, pravdepodobne dodaná pri inštalácii turbíny, 2021, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Obežné koleso raritnej Girardovej turbíny, ktorá na mlyne pracovala pred rokom 1923, 2021, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Rohatkové koleso, typické pre jednolistové píly, je spolu s pílovými listami na viacerých miestach objektu silnou indíciou o zaniknutej prevádzke, 2019, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Hektolitrové váhy z inventára mlyna, 2019, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Elektrický predohrev komína sporáku v kuchyni, 2019, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Pasca na hlodavce, 2019, © Martin Petráš

Perglerov mlyn »

Hnacia remenica prepravníku vyrobená zrejme z ovládacieho kolesa staršej turbíny, 2019, © Martin Petráš

Mlyn pod Vrchom »

Usadlosť okolo bývalého mlyna., 23.4.2020, © Dávid Patera

Mlyn pod Mráznicou »

Dnes už zaniknutý dom pri bývalej mlynskej usadlosti., 18.1.2014, © Dávid Patera

Mlyn na Mláke »

Húšťava pri dome čp. 10, kde kedysi stál mlyn., 30.7.2019, © Dávid Patera

Nižný mlyn na Mláke »

Pohľad na polohu niekdajšieho mlyna., 2.9.2022, © Dávid Patera

Vyšný mlyn na Sekeli »

Mlynský jarok nad niekdajším mlynom., 12.5.2022, © Dávid Patera

Nižný mlyn na Sekeli »

Prestavaný objekt mlyna a odkrytý jama vodného kolesa., 14.5.2022, © Dávid Patera

« 1 2 3 4 29 57 84 112

Mapové značky

Čakajúci mlyn
?
Mlynisko známe z prameňov
?
Zaniknutý mlyn
?
Mlynská budova bez zariadenia
?
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
?
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
?
Mlyn s kamenným zložením
?
Mlyn s valcovou stolicou
?
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s turbínou
?
Lodný mlyn
?
Parný mlyn
?
Elektrický mlyn
?
Strojný mlyn
?

Partneri projektu