Zaujímavé odkazy

www.vodnimlyny.cz Partnerská databáza historických vodných mlynov v Českej republike.
maps.arcanum.com/en/map/secondsurvey-hungary/?bbox=2033201.6222006415%2C6182043.783034031%2C2265417.314131007%2C6268417.624996281&map-list=1&layers=5 Arcanum je maďarský poskytovateľ rozsiahlych štruktúrovaných databáz kultúrneho dedičstva. V nalinkovanej časti sú online prístupné historické mapovania, vrátane kľúčových vojenských mapovaní aj nášho územia. Tieto mapovania sú v neporovnateľne vyššej kvalite, než v akej ich sprístupňujú naše verejné inštitúcie. Link vás nastaví na druhé vojenské mapovanie do oblasti Banskej Bystrice.
mapy.tuzvo.sk/HOFM Historická mapa Slovenska zhotovená leteckým snímkovaním v roku 1950. Vynikajúcou funkciou je možnosť prepnúť si aj dáta z lidaru, ako "povrch bez vegetácie", kde často ešte vidno aj zaniknuté stavby, cesty a náhony. K dispozícii sú aj súčasné ortofotomapy, základná mapa ZBGIS, a parcely katastra nehnuteľností oboch operátov.
digitalna.kniznica.info digitalizovaný fond Univerzitnej knižnice v Bratislave s full-text vyhľadávaním.
zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/archiv/toc/history?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.726067,19.150117,11 sekcia "Archív" štátnej ZBGIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém), kde sa nachádzajú aj historické mapy, ako III. vojenské mapovanie (v zlej kvalite, ale zato pomerne dobre georeferencované), topografické mapy TM 50 a TM 25 a pre naše účely možno najprínosnejšia "Vzdialenostná mapa Uhorska", vo veľmi dobrej kvalite a veľmi slušne georeferencovaná - zachytáva najmä samostatne stojace mlyny mimo intravilánov, a to zrejme dosť presne. Keďže má veľmi úzke zameranie, značky mlynov na nej samé bijú do očí.
fondtlk.sk/sk/detail-sluk_us_cat.2-0011196-ludove-vodne-zariadenia-na-Slovensku Rozsiahle a veľmi dôležité dielo. Dizertačná práca Jána Hanušina, nestora výskumu ľudových technických zariadení na vodný pohon na Slovesnku. Z politických dôvodov mu však nebolo umožnené prácu obhájiť. V súčasnosti žiaľ nie je známe, kde skončila jej obrazová časť. Podnikáme kroky na jej znovuobjavenie.

Mapové značky

Čakajúci mlyn
?
Mlynisko známe z prameňov
?
Zaniknutý mlyn
?
Mlynská budova bez zariadenia
?
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
?
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
?
Mlyn s kamenným zložením
?
Mlyn s valcovou stolicou
?
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s turbínou
?
Lodný mlyn
?
Parný mlyn
?
Elektrický mlyn
?
Strojný mlyn
?

Partneri projektu