Na stiahnutie

Vysvetlivky k značkám v Mape vodných diel Republiky Československej na stiahnutie tu
Súpis Vodných diel Republiky Československej, vtedajšie Finančné riaditeľstvo Banská Bystrica na stiahnutie tu
Súpis Vodných diel Republiky Československej, vtedajšie Finančné riaditeľstvo Bratislava na stiahnutie tu
Súpis Vodných diel Republiky Československej, vtedajšie Finančné riaditeľstvo Košice na stiahnutie tu
Súpis Vodných diel Republiky Československej, vtedajšie Finančné riaditeľstvo Liptovský Sv. Mikuláš na stiahnutie tu
Súpis Vodných diel Republiky Československej, vtedajšie Finančné riaditeľstvo Nitra na stiahnutie tu
Súpis Vodných diel Republiky Československej, vtedajšie Finančné riaditeľstvo Trenčín na stiahnutie tu

Mapové značky

Čakajúci mlyn
?
Mlynisko známe z prameňov
?
Zaniknutý mlyn
?
Mlynská budova bez zariadenia
?
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
?
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
?
Mlyn s kamenným zložením
?
Mlyn s valcovou stolicou
?
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s turbínou
?
Lodný mlyn
?
Parný mlyn
?
Elektrický mlyn
?
Strojný mlyn
?

Partneri projektu