Súpis vodných diel 1930

Na portáli vodnemlyny.sk ako vôbec prví zverejňujeme dielo "Soupis a mapa vodných děl Republiky Československé, stav ke konci roku 1930". Mapa a Súpis boli vypracované vtedajšími finančnými orgánmi z dôvodov daňových. Zachytáva každé vodné dielo, ktoré bolo v prevádzke ku koncu roka 1930. Diela do výkonu 2 konských síl sú v mape zobrazené prázdnym krúžkom a v tabuľkách súpisu sa k nim ďalšie detaily neuvádzajú. Diela nad 2 ks sú v mape zanesené značkou, ktorá identifikuje typ a výkon vodného motora, ako aj typ prevádzky. V tabuľke Súpisu je potom možné vyhľadať presnú adresu, meno či názov prevádzkovateľa, druh prevádzky, typ vodného motora či motorov s príslušnými spádmi, prietokmi a výkonmi. Územne je súpis organizovaný podľa území vtedajších Finančných riaditeľstiev a Dôchodkových kontrolných úradov. Pokiaľ budete vo svojich prácach používať dáta z tohoto súpisu, láskavo nezabudnite uviesť ako zdroj tento webový portál. 

Georeferencované a do jedného celku pospájané mapy k súpisu zobrazíte TU, výberom vrstvy "VD RČS", po kliknutí na tlačítko "zmeniť mapu"

Podrobné vysvetlivky k mape nájdete na stiahnutie TU.

Jednotlivé zošity Súpisu podľa finančných riaditeľstiev sú k dispozícii na stiahnutie v sekcii "podklady" -> "na stiahnutie"

Súpisy prepísané do tabuľkovej podoby podľa jednotlivých Fiančných riaditeľstiev nižšie:

Banská Bystica »

Banská Bystrica
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Banská Bystrica 7 Hron mestská elektráreň elektráreň 2 turbíny Francisciho 1635
2 Kráľová 50 Hron Ján Kajsa mlyn 1 koleso na spodnú vodu 10
3 Hiadal 58 Važná František Štepanovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
4 Moštenica 34 Moštenický potok František Michal mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
5 Slovenská Ľupča 147 Moštenický potok Leop. Žabková mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 10 a 3,5 a 2,5
6 Priechod 12 Lupčiansky potok Samuel Dávid mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 7,7 a 6 »
7 Lupč. ulica Lupčiansky potok L. Polony továreň na nože 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
8 Lupč. ulica 14 Lupčiansky potok Jan Dávid mlyn, píla a elektráreň 1 turbína Francisci 48.4
9 Slovenská Ľupča Lupčiansky potok Zuzana Žabková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7.25 »
10 Selco 78 Selčiansky potok Jan Raffay mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5 »
11 Kyncelová Lupčiansky potok Ondrej Terem mlyn 1 turbína Francisci 5.75
12 Harmanec Bystrica Harmanecké papierne elektráreňa a papiereň 2 turbíny Francisciho 428.4
13 Harmanec Bystrica Harmanecké papierne elektráreň 1 turbína Francisci 570
14 Harmanec Bystrica Harmanecké papierne elektráreň 1 turbína Francisci 192
15 Ulmanka Bystrica Harmanecké papierne elektráreň 1 turbína Francisci 180
16 Sv. Jakub Bystrica Harmanecké papierne elektráreň 1 turbína Francisci 234
17 Sv. Jakub Bystrica Sedílek a spol. píla 1 turbína Francisci 50
18 Kostiviarská 36 Bystrica Cech súkennický valcha 1 koleso na spodnú vodu 5.5
19 Kostiviarská Bystrica Spol. komp. valchy valcha 1 koleso na spodnú vodu 4
20 Kostiviarská Bystrica Július Borsig mlyn 1 koleso na spodnú vodu 15
21 Harmanecká Bystrica J. Furgyik a synovia textilná továreň 1 turbína Francisci 33.8
22 Banská Bystrica Bystrica Štátny elektrolytický ústav elektráreň 1 turbína Francisci 120
23 Banská Bystrica Bystrica Mundus továreň na nábytok továreň na nábytok 1 turbína Francisci 95.9
24 Banská Bystrica Bystrica K. Mensatoris textilná továreň 1 koleso na spodnú vodu 20
25 Banská Bystrica Bystrica Válcový mlýn účast. spol. mlyn 1 turbína Girard 42
26 Motyčky 10 Starohorský potok A. Mocík elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
27 Staré Hory Starohorský potok union drevárska továreň píla 1 koleso na vrchnú vodu 9.5
28 Jabríková 52 Štiavnička Jan Ceman Juraj Pavlík mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 8.4
29 Podslavice 78 Štiavnička A. Labay mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5,5 a 5,5
30 Banská Bystrica Tajovka potok Karol Benyats textilná továreň 2 turbíny Francisciho 50,5 a 50,5
31 Pršany 40 Malachovský potok Ján Snopko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8
32 Králová 9 Malachovský potok Terézia Pavlová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
33 Radvaň pod Hronom 91 Malachovský potok Pavel Trnka pilnikáreň 1 turbína Francisci 16.5
34 Radvaň pod Hronom Malachovský potok J. Furgyík a synovia textilná továreň 1 koleso na vrchnú vodu 3.1
35 Radvaň pod Hronom 183 Malachovský potok Ján Markovič textilná továreň 1 koleso na vrchnú vodu 6.8
36 Kremnička 2 Rokytovský potok Ondrej Terem mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
37 Badín 152 Badínsky potok Ján Kubiš mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4
38 Lubietová 144 Hutná potok Ján Černák mlyn 1 turbína Francisci 12
39 Šalková 57 Molča potok bratia Spišiakovci mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 10 »
40 Vlkanová Peťová58 Haberec potok Ludvík Hudec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
41 Ponická Huta 44 Zolná potok bratia Luptákovci mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
42 Čerín 1 Zolná potok Ján Nándory mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6 »
43 Bečov 1 Zolná potok Berd. Bačík mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 4
44 Sebedín 1 Zolná potok Ján Škamla mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.56
45 Poníky 49 Veľká Voda Ján Mračko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
46 Hrochoť Hučava O. Laurenčík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.7 »
47 Dolný Jelenec Starohorský potok štátne elektrárne elektráreň 2 turbíny Francisciho 450 a 920
48 Staré Hory Starohorský potok štátne elektrárne elektráreň 2 turbíny Francisciho 525 a 1050
49 Garansek Hron František Šeda mlyn 1 koleso na spodnú vodu 8
Banská Štiavnica
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Kolpachy 21 Kolpachský potok Anna Babicová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7.22 »
2 Banská Štiavnica Kolpachský potok Štátne banské riaditeľstvo píla 1 turbína Girard 15.2
3 Banská Štiavnica Štiavnička Štátne banské riaditeľstvo huta 1 turbína Girard 8.1
4 Banská Štiavnica Štiavnička Štátne banské riaditeľstvo stupy na rudu 6 kolies na vrchnú vodu 30
5 Svätý Antol 269 Štiavnička Ján Pintner mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.19 »
6 Svätý Antol Štiavnička Štátne banské riaditeľstvo stupy na rudu 1 turbína Francisci 27.5
7 Prenčov 19 Štiavnička Michal Moravík stupy na rudu 1 koleso na vrchnú vodu 6 »
8 Prenčov 138 Štiavnička Ján Petrovič stupy na rudu 1 koleso na vrchnú vodu 6.46 »
9 Prenčov 109 Štiavnička František Pleva stupy na rudu 1 koleso na vrchnú vodu 3.5 »
10 Štefultov 66 Windšachtovný rybník Michal Turanyi stupy na rudu 1 koleso na vrchnú vodu 3.15
11 Štefultov 255 Windšachtovný rybník František Turčan mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.83
12 Banská Štiavnica Windšachtovný rybník Štátne banské riaditeľstvo továreň na kovové laná 1 turbína Girard 9.1
13 Banská Štiavnica Štátne banské riaditeľstvo ťažba rudy 1 turbína Petlon 15.4
14 Banská Štiavnica Windšachtovný rybník Štátne banské riaditeľstvo ťažba rudy 1 dvojválcový ležatý vodný stroj 12
15 Banská Štiavnica Windšachtovný rybník Štátne banské riaditeľstvo šachta Alžbeta 1 dvojválcový ležatý vodný stroj 19.8
16 Hodruša Hodrušské rybníky Štátne banské riaditeľstvo úprava rudy 1 turbína Petlon 64.8
17 Hodruša Hodrušské rybníky Štátne banské riaditeľstvo osvetlenie 1 turbína Petlon 4.2
18 Hodruša Hodrušské rybníky Štátne banské riaditeľstvo ťažba rudy 1 dvojválcový ležatý vodný stroj 5
19 Hodruša Hodrušské rybníky Štátne banské riaditeľstvo ťažba rudy 1 turbína Petlon 24
20 Banská Belá 209 Belanský potok Katarína Polonyi mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
21 Žakýl Belanský potok Ján Kordoš mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
22 Kozelník Belanský potok Samuel Spevák mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 0,6 a 4,2 »
23 Teplá 36 Teplá Jozef a Michal Kocian mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4
24 Dekýš 63 Honý Almašský potok František Kučera mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
25 Počúvadlo 68 Počúvadelský potok Ján Bogala mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.08 »
26 Klastava 17 Počúvadelský potok Joef Uhrin mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
27 Vysoká 44 Štampachský rybník Štefan Baláž mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.47
Batovce
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Pukanec 544 Sikinec Josef Frický mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.37 »
2 Bohunice 88 Sikinec Pavel Turčan mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.39 »
3 Bohunice 54 Sikinec Pavel Čavojec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.95 »
4 Bohunice 90 Sikinec Josef Turčan mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.39 »
5 Bátovce 65 Sikinec Julius Kakody mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.36 »
6 Dolnie Žemberovce 53 Sikinec Vojtech Turčan mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 7.16
7 Disnoš 20 Sikinec Verona Stanková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.2 »
8 Hurša 4 Sikinec Ladislav Lipták mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 9.12 »
9 Hurša 90 Sikinec Jonáš Tolnay mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.23 »
10 Veľké Krškany Sikinec Antonín Pál mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.71 »
11 Horný Almáš 75 Horno-Almášský potok Martin Kocman mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8 »
12 Horný Almáš 74 Horno-Almášský potok Jan Mráz mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.18 »
13 Horný Almáš 79 Horno-Almášský potok Pavel Beňo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.18 »
14 Horný Almáš 50 Horno-Almášský potok Karol Muhl mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.98 »
15 Dolný Almáš 72 Horno-Almášský potok Pavel Barták mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.26 »
16 Dolný Almáš 85 Horno-Almášský potok František Raffay mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.47 »
17 Pečenice 74 Horno-Almášský potok Josef Mravík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.28 »
18 Pečenice 42 Horno-Almášský potok Jan Muhl mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2.2 »
19 Bátovce 111 Horno-Almášský potok Ondrej Jančo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.43 »
20 Jalašková 21 Horno-Almášský potok Josef Čavejec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.92
21 Horný Prandorf Horno-Almášský potok Františka Pondělová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2 »
22 Santov Ruhr potok Karol Veres mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.1
Brezno
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Telgárt 69 Hron Štefan Vrbjar mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.19 »
2 Červená Skala 332 Hron Štátna lesná správa elektráreň a píla 1 turbína Girard 45
3 Šumiac 84 Hron Mária Berzéty mlyn a valcha 2 kolesá na vrchnú vodu 8,78 a 8,78 »
4 Zlatno Hron Coburgove železiarne mletie magnesitu 1 koleso na vrchnú vodu 12.6
5 Nová Maša 7 Hron Coburgove železiarne železiareň 2 kolesá na vrchnú vodu a 2 turbíny Girard 5,14 a 9,22 a 80,3 a 47,45
6 Pohorelská Maša 9 Hron Coburgove železiarne elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu ??? 71.45
7 Pohorelská Maša Hron Coburgove železiarne valcovňa 3 kolesá na vrchnú vodu 37,99 a 30,31 a 14,23
8 Pohorelá Hron Jan Brezina mlyn a píla 1 turbína Francisciho 35.26 »
9 Helpa 3 Hron Michal Gordulič mlyn a elektráreň 2 kolesá na vrchnú vodu 10.76 »
10 Závadka nad Hronom 14 Hron Juraj Brucháč píla 1 koleso na strednú vodu 5.73
11 Závadka nad Hronom 15 Hron Július Brucháč píla 1 koleso na vrchnú vodu 11.11 »
12 Hámor 380 Hron Coburgove železiarne valcovňa a elektráreň 3 turbíny Francisciho 142,4 a 142,4 a 30,25
13 Polomka 236 Hron Jan Ambros mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 12.5 »
14 Polomka 380 Hron Štátna lesná správa píla a elektráreň 1 turbína Girard 34 »
15 Bujakovo 65 Hron Karol Dávid továreň na papier 2 turbíny Francisciho 210 a 210
16 Brezno nad Hronom 450 Hron mestský mlyn mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 10 a 3 »
17 Chvatimech Hron Štátne železiarne železiareň a valcovňa 2 turbíny Francisciho 58 a 80
18 Podbrezová Hron Štátne železiarne elektráreň 2 turbíny Francisciho 486 a 486
19 Lopej Hron Štátne železiarne elektráreň 3 turbíny Francisciho 475 a 475 a 24
20 Dubová Hron Štátne železiarne elektráreň 2 turbíny Francisciho 705 a 705
21 Závadka 63 Závadský potok Rudolf Motloš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
22 Bacúch Hradza obecný mlyn mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.17 »
23 Beňúš 48 Bravacovský potok Štefan Kubiny mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.55
24 Mýto pod Ďumbierom Štiavnička Karol Feller píla a elektráreň 2 kolesá na vrchnú vodu 10
25 Piesok Bystrá Štátne železiarne elektráreň 2 turbíny Francisciho 592 a 1197
26 Piesok Bystrá Štátne železiarne valcovňa 1 turbína Francisci 120
27 Horná Lehota 182 Horno-Lehotský potok M. Kompánek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.7
28 Dolná Lehota 159 Vajsková rodina Škultéty píla 3 kolesá na vrchnú vodu 12,5 a 12,7 a 9,7
29 Dolná Lehota 142 Vajsková Ján Batys mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
30 Lopej 4 Vajsková Antimonová továreň drôtovňa a elektráreň 1 turbína Francisci 74
31 Jasenie Jasenka Taub a Klein píla 1 turbína Francisci 56
32 Predajná 41 Jasenka Vojtech Kňažovický mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 14 »
33 Predajná 58 Jasenka Božena Čipková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 11.1 »
34 Predajná 147 Jasenka Ján Karaman píla 1 turbína Francisci 30.5
35 Predajná Jasenka Ludvík Karaman mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 8,01 a 8,01
36 Medzibrod 25 Vivienica M. Zázrivec píla 1 koleso na vrchnú vodu 6
37 Medzibrod 50 Vivienica Josef Peťko mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5,5 a 5,5
38 Polhora 90 Rohozná obecný mlyn mlyn a elektráreň 1 turbína Francisci 25.5 »
39 Čierny Balog 28 Čierny Hrončok Štefan Ťažký mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.4
40 Čierny Balog 18 Čierny Hrončok Gustáv Janček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
41 Hronec Čierny Hrončok Štátne železiarne lisovňa 1 turbína Francisci 190
42 Čierny Balog 21 Vydrova Ján Opatrný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu a 1 turbína Bankiho 13 a 14,26
43 Osrblie Handrlovský potok Ján Balpčan mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5,8 a 1,14
44 Heľpa Kryrula Palo Šimon mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.4 »
45 Jasenie Jasenka Štátne železiarne elektráreň 2 turbíny Petlonove 1940 a 870
Kremnica
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Ladomerská Vieska Hron Štefan Škarda mlyn a píla 1 koleso na spodnú vodu 5.03
2 Lovča Hron Hudec a Hofman mlyn a píla 1 koleso na spodnú vodu 9.4
3 Hronská Dúbrava Železná Braznica Pavel Marko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.26 »
4 Nevolné Hráč potok Adolf Matuška mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7 »
5 Ihráč Hráč potok Július pančo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
6 Jastrabá Hráč potok Viktor Šimko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.04
7 Klačany Hráč potok Roza Kučera mlyn a valcha 2 kolesá na vrchnú vodu 4
8 Klačany Hráč potok Ant. Kraus mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
9 Klačany Hráč potok Koloman Gregorovič píla 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
10 Klačany Hráč potok Veronika Sýkorová píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.75
11 Pitelová Hráč potok Marie Krausová mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3 a 3 »
12 Trnavá Hora Hráč potok Tomáš Nárožný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.23
13 Bartošova Lehôtka Kremnický potok Štefan Hrmo mlyn a píla 1 turbína Francisci a 2 kolesá na vrchnú vodu 17,05 a 8 a 4 »
14 Stará Kremnička Kremnický potok František Prochotský mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 9 a 4,7
15 Podhradie Kremnický potok Max Spitzer píla 1 koleso na vrchnú vodu 15.04
16 Lutila Lutilský potok Juraj Hajdu mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
17 Žiar nad Hronom Lutilský potok Semebroch mlyn 1 turbína Francisci 35.15
18 Konošová Kopernica potok urbariát píla 1 koleso na vrchnú vodu 4
19 Kopernica Kopernica potok Juraj Vencel mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.6
20 Kopernica Kopernica potok Juraj Vencel píla 1 koleso na vrchnú vodu 3
21 Nová Lehota Klch Juraj Király mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7.6
22 Nová Lehota Klch Drevo priem. účastnícka spol. píla 1 koleso na vrchnú vodu 8
23 Janová Lehota Klch Hubert Koukal mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.7 »
24 Janová Lehota Klch Josef Juriga mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
25 Trubín Klch Štefan Hrmo mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 11.2 »
26 Malá Lovča Klch Abel Michal mlyn 1 turbína Francisci 7 »
27 Slaská Slaský potok Jan Plankenbucher mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
28 Janova Lehota Lehotka Gregor Welsz píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.6
29 Piargy Turčekovský vodovod Alois Drienko mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 2,5 a 2,5 a 5,5
30 Kremnica Turčekovský vodovod Jana Kossuch keramika 1 koleso na vrchnú vodu 2.07
31 Kremnica Turčekovský vodovod Ján Panchly mlyn 1 turbína Francisci 18.33
32 Kremnica Turčekovský vodovod Armin Flax žel. továrna 1 turbína Banki 22
33 Kremnica Turčekovský vodovod Michal Strofek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.6 »
34 Kremnica Turčekovský vodovod Štátne bane elektráreň 3 turbíny Francisci a 3 turbíny Petlonove 480 a 480 a 165,6 a 46 a 46 a 15
35 Konešová Kopernica potok Juraj Petrovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
36 Janova Lehota Klch Josef Derer mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.8
Krupina
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Senohrad 217 Krupinica Július Ferjanc mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.7
2 Krupina 319 Krupinica Ján Launer mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4.9 »
3 Krupina 366 Krupinica Pavel Juda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.11 »
4 Bzovík 77 Krupinica Karel Žižka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.4 »
5 Devičie 85 Krupinica Samuel Juda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.5 »
6 Uňatín 49 Krupinica Ján Juda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5,28 a 1 »
7 Čabraď Vrbovok 53 Krupinica Peter Nezník mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.82 »
8 Selce Krupinica Emil Krnáč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.26 »
9 Medovarce 66 Krupinica Pavel Hajnal mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
10 Horné Rykynčice 78 Krupinica Vojtěch Korytán mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.7 »
11 Dolné Rykynčice 115 Krupinica Ján Petrovič mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2,62 a 2,62 »
12 Krupina 297 Valsov potok Josef Moravěk mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6 »
13 Žibritov Žibritovský potok Josef Pinter mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.12 »
14 Horný Badín 34 Jalšovík potok Ján Tomka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.8 »
15 Čekovce 47 Čekovský potok Ján Poldauf mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.6
16 Senohrad 159 Litavica Josef Molitor mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4,8 a 3,3 »
17 Senohrad 160 Litavica Jaroslav Bátovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.8 »
18 Lackov 25 Litavica Ján Baláž mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.7 »
19 Litava 59 Litavica Michal Molitor mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
20 Litava 29 Litavica Kaťa Poldauf mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7 »
21 Cerovo 119 Litavica Samuel Nigriny mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.8 »
22 Cerovo185 Litavica Josef Žuffa mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
23 Drienovo 86 Litavica Josef Šimko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.2 »
24 Horné Mladonice 50 Vrbovok potok Josef Bénovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.6
25 Kozí Vrbovok 18 Vrbovok potok Štefan Molitor mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6 »
26 Nemce 124 Štiavnický potok Pavel Turčan mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6 »
27 Nemce 107 Štiavnický potok Václav Vorlíček mlyn 1 turbína Francisci 18.5 »
28 Domaníky 37 Štiavnický potok Pavel Krbušík mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4,47 a 3,89 »
29 Sebechleby 195 Sebechlebský potok Marie Zacharová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
30 Sebechleby 54 Sebechlebský potok Josef Pleva mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.17
31 Sebechleby 196 Sebechlebský potok Štefan Saško mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.61 »
32 Ladzany 108 Ladzanský potok velkostatok Ladzany mlyn a alektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 3.9
33 Dražovce 1 Ladzanský potok Pavel Antal mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.37 »
34 Dražovce 40 Ladzanský potok Pavel Galík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
35 Dolnie Šipice 6 Ladzanský potok Pavel Nigriny mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
36 Královce 63 Lišno potok Rudolf Piatra mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
37 Horný Dačov lom 116 Plachtinský potok Franko Sammel mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.37
38 Horný Dačov 117 Plachtinský potok Juraj Loderer mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
39 Lom Dolný Dačov 86 Plachtinský potok Pavel Franko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
40 Lom Dolný Dačov 66 Plachtinský potok Ján Hronček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.56
41 Lom Dolný Dačov 67 Plachtinský potok Ján Bošák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
42 Suchaň Lakoš potok Ján Batovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
43 Báčovce Ladzanský potok Pavel Uhrin mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.23
44 Krupina Žibritovský potok Pavel Žufa mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.7 »
Levice
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Rybník Hron katarína Beňák mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4
2 Rybník Hron Emil Masiarik mlyn 1 koleso na spodnú vodu 8.65
3 Tlmače 45 Hron Vincent Molnár mlyn 1 koleso na spodnú vodu 8
4 Malé Kozmálovce Hron Ján Turčan mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4
5 Nový Tekov 146 Hron Ludvík Tóth mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4
6 Malá Kálnica Hron Ján Szerenyi mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4
7 Malá Kálnica 68 Hron Janasová Szucs mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4
8 Velká Kálnica Hron Ernestová-Šebek mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4
9 Horná Seč Hron Štepán Kouc mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4
10 Naďod Hron obecný mlyn mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.1
11 Starý Tekov Perec obecný mlyn mlyn 1 koleso na spodnú vodu 8.26 »
12 Klačany Perec Josef Knotek mlyn 1 koleso na spodnú vodu 16 »
13 Levice Perec Ján Tarkaš mlyn 1 koleso na spodnú vodu 7
14 Levice Perec Scholler mlyn a elektráreň 1 turbína Francisci 88 »
15 Ludany Perec Ed. Barfai mlyn 1 koleso na spodnú vodu 8 »
16 Ludany Perec Viktor Vrba mlyn 1 koleso na spodnú vodu 18.5 »
Lúčenec
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Vlčovo Ipeľ Pavel Lašák píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
2 Ipel Ipeľ Emil Šulaj mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
3 Dobrý Potok Ipeľ Bratři Kollener skláreň 1 koleso na vrchnú vodu 5
4 Chmelná Ipeľ Ján Pašut mlyn 1 turbína Francisci 15.5
5 Hámor 14 Ipeľ Michal Droppa píla 1 koleso na vrchnú vodu 9.8
6 Malinec 83 Ipeľ Ján Pupák mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 11.2 »
7 Malinec Ipeľ Zikmund Kolener skláreň 1 turbína Banki a 1 koleso na strednú vodu 19,24 a 4,05
8 Hradiště Ipeľ Jan Hronec mlyn 1 turbína Francisci 48 »
9 Ozdin 84 Ipeľ Juraj Papaš mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4,5 a 4,5 »
10 Bystrička 4 Ipeľ Juraj Papaš mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3,5 a 3,5 »
11 Rovňany 51 Ipeľ Matúš Gombala mlyn 1 turbína Francisci 12.5
12 Zelené 43 Ipeľ Ján Kličko mlyn 1 turbína Francisci 10 »
13 Zelené Ipeľ Ondrej Szabo tehelňa 1 turbína Francisci 30
14 Zelené Ipeľ nájomník František Koronský mlyn 1 turbína Francisci 12.5
15 Breznička 29 Ipeľ Ján Slavkovský mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4.5 »
16 Kalinovo 129 Ipeľ Josef Červenák mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5,5 a 5,5 »
17 Pincina Ipeľ Pavol Červenák mlyn 2 turbíny Francisciho 15,4 a 30,2 »
18 Boľkovce Ipeľ Šandor Molnár mlyn 1 turbína Francisci 24 »
19 Nitra nad Ipľom Ipeľ Geza Rakottai mlyn 1 turbína Francisci 21 »
20 Galša Ipeľ Ján Pollák a spol. mlyn 1 turbína Francisci 21 »
21 Kalonda 41 Ipeľ Samm Bodor mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4.2 »
22 Látky Chmelno potok Ferdinand Jemnický mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.7
23 Nový Svet 24 Smolno potok František Bučko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5 »
24 Nový Svet Smolno potok Ondro Mališ píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
25 Nový Svet Smolno potok Pavel Hrončok píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
26 Cinobaňa Banský potok Pavel Krnáč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
27 Cinobaňa Banský potok Július Buth mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.8 »
28 Turičky Banský potok Ladislav Křižany mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.4 »
29 Mládzovo Banský potok Desider Čala mlyn 1 turbína Francisci 4.8
30 Kotmannová 85 Lučenecký potok Július Pinka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
31 Dobroč 73 Lučenecký potok Štefan Babyák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.4 »
32 Dobroč 41 Lučenecký potok Josef Oravec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9 »
33 Lovinobaňa Lučenecký potok Ján Maier mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
34 Úderiná Lučenecký potok Pavel Gál mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3,5 a 3 »
35 Podrečany 8 Lučenecký potok František Ružinský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5 »
36 Tomášovce 120 Lučenecký potok Ant. Krnáč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8.5 »
37 Vidiná Lučenecký potok Július Gottschall mlyn 1 turbína Francisci 12.65
38 Opatová Lučenecký potok Pavel Lorinc mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3,2 a3,2
39 Lučenec Lučenecký potok Pavel Lorinc mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.1
40 Mikušovce Lučenecký potok František Erdélyi mlyn 1 koleso na spodnú vodu 5
41 Píla Bzová Emil Markovič mlyn 1 turbína Banki 11.4
42 Mýtna Bzová Marie Benčko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.9 »
43 jeden z mlynov v dedine Lučenčík Lud. kováč mladší mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
44 Podkriváň 1 Lučenčík Štefan Francisty mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
45 Divín 176 Budiná Šandor Slavkovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.1 »
46 Ružiná 61 Ružinský potok Ján Benčo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
47 Tuhár Tuharský potok Juraj Valach mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
48 Stará Halič 9 Tuharský potok bratia Dudášové mlyn 2 turbíny Francisciho 16.8 »
49 Lupoč 27 polichňanský potok Ondrej Pjecka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.1
50 Mášková Mášková Josef Ondrys mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
51 Jelšovec Mášková Michal Petyi mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
52 Abelová Luborečský potok mlynárske družstvo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
53 Polichno Luborečský potok Jan Valach mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.75
54 Praha Luborečský potok Jan Bereczký mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
55 Madačka 57 Madačský potok Pavel Miklec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.2
56 Nedělište 60 Madačský potok S. Ondris mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4,6 a 2,5
57 Nedělište 46 Madačský potok Josef Hriadlovsý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
58 Šula Madačský potok Jan Valach mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
59 Krná Krná Július Horkovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.4
60 Uhorská Rieka Ant. Rybár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.4
61 Biskupice 164 Beňa Ludevít Nazko mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3
62 Budiná Budinský potok Josef Cudris mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
63 Lentvora Riečka urbariát mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
64 Velké Dravce Suchá Pavel Babka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 9
Modrý Kameň
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Kováčovce Čeláry Ipola bratia Draxlerovi mlyn 1 turbína Francisci 18 »
2 Velký Luboreč Luborečský potok Pavel Valach mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7.5
3 Luboriečka Luborečský potok Ján Uhrín mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
4 Stará Huta Tisovnický potok Josef Brťka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
5 Horný Tisovník Tisovnický potok Michal Pehraš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
6 Dolný Tisovník Tisovnický potok Pavel Karas mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.8
7 Vereš Tisovnický potok Pavel Valach mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.7
8 Priboj Tisovnický potok urbariát mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.5 »
9 Senné Tisovnický potok Štefan Felix mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8 »
10 Brusník Tisovnický potok Julius Pravda mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.5
11 Horná Strehová Tisovnický potok J. Buth mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.7
12 Slov. Klačany Tisovnický potok Ján Volent mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.2
13 Vieska Tisovnický potok Josef Volent mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.1
14 Dolná Strehová Tisovnický potok J. Osaczký mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
15 Pole Turie Slatinka potok Evanielická cirkev mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
16 Pole Turie Slatinka potok urbariát mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
17 V. Lom Slatinka potok Géza Černík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
18 Suché Brezovo Slatinka potok Jánová Laurentýni mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
19 Potor Slatinka potok pavel Maliarik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
20 Turie pole Javorský potok Pavel Orem mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
21 Lešť Javorský potok Josef Majer mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
22 Lešť Javorský potok vdova Jana Kmeťová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
23 Horné Strháry Javorský potok Emil Nadasi mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
24 Dolné Strháry Javorský potok Janová J. Loderer mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2,2 a 2,8
25 Žihlava Slatinka potok Pavel Denielik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.2
26 Modrý Kameň Krtýšsky potok Jan Rybár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
27 Modrý Kameň Krtýšsky potok Marie A. Cifferyová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.6 »
28 Veľký Krtíš Krtýšsky potok Sam Lacko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.06
29 Veľký Krtíš Krtýšsky potok Josef Král mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
30 Horné Plachtince Plachtinský potok J. Berecký mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3,16 a 3,16
31 Stredné Plachtince Plachtinský potok Josef Ferjanc mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.75 »
32 Stredné Plachtince Plachtinský potok Mikloš Benda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
33 Stredné Plachtince Plachtinský potok Gizela Ferjanc mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.57
34 Dolné Plachtince Plachtinský potok Ludv. Kader mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.82 »
35 Sklabiná Plachtinský potok Josef Černák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5 »
36 Obeckov Plachtinský potok J. Vajdík mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3 »
37 Čebovce Čebovský potok J. Potřík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.2 »
Rimavská Seč
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Jánošovce 190 Rimava Ondrej Zajac mlyn 1 turbína Francisci 26 »
2 Pavlovce 84 Rimava Josef Mezey mlyn 2 kolesá na spodnú vodu 8 »
3 Feledince 124 Rimava Josef Zsigmond mlyn a elektráreň 1 turbína Francisci 24 »
4 Šírkovce 54 Rimava Valent. Juhász mlyn 1 koleso na spodnú vodu 20 »
5 Šimonovce 132 Rimava Vojtěch Bún mlyn 2 kolesá na spodnú vodu 7.2 »
6 Rimavská Seč 312 Rimava Valcový mlyn Baljak a spol. mlyn a elektráreň 1 turbína Francisci 28.7 »
7 Číž 190 Rimava Boros a Vasas mlyn 4 kolesá na spodnú vodu 12 »
8 Velkyňa 114 Rimava Julius Kardos mlyn a elektráreň 2 turbíny Francisci 23 »
9 Almád 75 Gortva Gejza Barkaniji mlyn 1 turbína Banki 16 »
10 Panita Uzovská 137 Blhovský potok Ján Dulovics mlyn 1 turbína Francisci 6 »
11 Bátka 77 Blhovský potok Josef Dulovics mlyn 1 koleso na strednú vodu 11 »
12 Cakov 47 Blhovský potok Gejza Michalovics mlyn 1 turbína Francisci 8 »
Rimavská Sobota
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Tisovec 1235 Rimava štátne železiarne železiareň a elektráreň 1 turbína Francisci 16
2 Tisovec 346 Rimava Ján Žiak mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7 »
3 Tisovec 1060 Rimava obecný mlyn mlyn, píla a elektráreň 2 turbíny Francisciho 30,5 a 21 »
4 Tisovec Rimava S. Širaky a spol papiereň (mimo činnosť) 2 kolesá na vrchnú vodu
5 Píla 105 Rimava urbariat mlyn 1 turbína Francisci 20 »
6 Hnúšťa Rimava Stredoslovenské elektrárne mlyn a alektráreň 1 turbína Francisci 51 »
7 Likier 45 Rimava Dr. Blasberg spol elektricke osvetlenie a vysoka pec 1 turbína Francisci 186
8 Rimavské Brezovo 45 Rimava Ján Vašaš mlyn 1 turbína Francisci 10 »
9 Rimavské Zálužany 1 Rimava Samuel Morvay mlyn 1 koleso na strednú vodu 15 »
10 Kociha 73 Rimava Ladislav Surový mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3 »
11 Vrbovce 40 Rimava Ján Martinček mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6 »
12 Veľké Teriakovce 18 Rimava Pavel Lendvay st. mlyn 1 turbína Francisci od fy. Pohl 32 »
13 Čerenčany 25 Rimava Ján Rezník mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3,5 a 2,5 »
14 Rimavská Sobota Rimava Pavel Lendvay ml. mlyn a čerpadlo 2 kolesá na vrchnú vodu 8,5 a 4,5 »
15 Rimavská Sobota 3032 Rimava Pavel Bognár mlyn 1 turbína Francisci od fy. Pohl 15 »
16 Klenovec Hlboké 176 Rimava Piliarský spol. píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.2
17 Klenovec Ráztočno 30 Rimava Samuel Zurik mlyn a píla 1 turbína Girard 30 »
18 Klenovec 90 Rimava Ondrej Bobrovský valcha 1 koleso na vrchnú vodu 3
19 Kleovec Rimava Pavel Hrivňák valcha 1 koleso na vrchnú vodu 3
20 Klenovec 78 Rimava Zuzana Zajacová mlyn a píla 1 turbína Francisci 19 »
21 Klenovec 91 Rimava Samuel Zurik mlyn 1 turbína Francisci 18.2 »
22 Klenovec 500 Rimava Julius Takáč mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6.5 »
23 Lom 261 Kokavská Rimava Ondrej Šulaj mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
24 R. Kokava Kokavská Rimava Ján Trvalec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.5
25 R. Kokava Kokavská Rimava Jan Klimo mlyn a elektráreň 1 turbína Francisci 12.5
26 R. Kokava 151 Kokavská Rimava Štefan Zajac mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 11
27 R. Kokava Kokavská Rimava Továrna na tabulové sklo skláreň 1 turbína Francisci 15.2
28 Rimavica 55 Kokavská Rimava urbariát mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8 »
29 R. Baňa 1 Kokavská Rimava urbariát mlyn a elektráreň 1 turbína Francisci 12 »
30 Šoltýska 113 Dub. potok Michal Švantner mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
31 Rimavská Kokava 506 Kokava Pavel Zajac píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
32 Ratkovská Zdychava Blhovský potok Samuel Repčok mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
33 Rovné 24 Blhovský potok Ján Skaloš mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 4 a 4 a 1,5 »
34 Potok 33 Blhovský potok Ondrej Greguš mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 1,57 a 1,51 »
35 Striežovce 1 Blhovský potok Ján Szalai mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.2 »
36 Ostrany32 Blhovský potok P. Martinčok mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 5.2 »
37 Drienčany 5 Blhovský potok Karel Dvoržák mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 5.6 »
38 Melecheď 56 Blhovský potok Ján Viezian mlyn a píla 5 kolies na vrchnú vodu 6 »
39 Lukovištia 32 Lukovištský potok Jan Varjn mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
40 Pondelok 30 Suchanský potok Štefan Filip mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.3
41 Hrnčiarske Zalužany 82 Suchanský potok Jan Chrtanský mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.5
42 Sušan 94 Suchanský potok Mart. Jagerský mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.4 »
43 OŹďany 101 Suchanský potok Josef Miszarošová mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6 »
44 České Brezovo 34 Brezovský potok Jan Chrtanský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
45 České Brezovo 34 Brezovský potok obecný mlyn mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
46 Slaná Lehota 21 Brezovský potok Josef Rezník mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
47 Poltár 51 Brezovský potok Jan Zeman mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
Šahy
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Hrkovce 68 Ipola Josef Sýkora mlyn 1 koleso na spodnú vodu 7 »
2 Vyškovce 95 Ipola bratia Laškové mlyn 2 kolesá na spodnú vodu 4 a7 »
3 Nekyje Teplický potok Jánoš Segély mlyn 2 kolesá na spodnú vodu 2.44 »
4 Pláštovce 51 Litava Ján Bury mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
5 Pláštovce 96 Litava Vojtěch Pomotyl mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
6 Stredné Turovce Krupinka Štefan Geleta mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
7 Tesáry 104 Štiavnický potok Pavel Petrovič mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.84 »
8 Dvorníky 79 Štiavnický potok Ján Sloboda mlyn 1 turbína Francisci 10.4 »
9 Horné Terany Štiavnický potok Soukup a Vondráček mlyn a elektráreň 1 turbína Francisci 16.26 »
10 Dudince 34 Štiavnický potok Gustáv Bartoš mlyn 1 stará turbína Francisci ? 8.06 »
11 Hokovce 116 Štiavnický potok Šándor Hamarides mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.61 »
12 Presľany Čsarna František Sluka mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.2 »
Žarnovica
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Nová Baňa Starohutský potok Ján Šály st. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.08
2 Nová Baňa 53 Starohutský potok Ján Fabry mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
3 Nová Baňa 197 Starohutský potok Alois Kalina mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
4 Nová Baňa Starohutský potok Mária Kokles mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
5 Nová Baňa Starohutský potok Adolf Cibulka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
6 Nová Baňa 525 Starohutský potok Ján Szentyvanyi mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3
7 Nová Baňa 547 Starohutský potok Ján Jauše mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3
8 Veľká Lehota Žitavský potok Maruška, Jan a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7 »
9 Veľké Pole 40 Velkopolský potok Ludevít Anděl mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
10 Veľké Pole Velkopolský potok Imrich Schneider píla 1 koleso na vrchnú vodu 3
11 Veľké Pole 105 Velkopolský potok Ondrej Tomáš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
12 Píla 12 Velkopolský potok Imrich Schneider píla 1 koleso na vrchnú vodu 3
13 Píla 31 Velkopolský potok Štefan Kubíček mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3 »
14 Píla 25 Velkopolský potok Alexander Egud mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
15 Píla 133 Velkopolský potok Ján Gašpar píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
16 Hrabičov 46 Klakovský potok Ondrej Novák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
17 Hrabičov 1 Klakovský potok Karel Hvezdovič mlyn 1 turbína Banki 6
18 Horné Hámre 4 Velkopolský potok Michal Gontka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8.5
19 Horné Hámre 4 Velkopolský potok Michal Gnotka píla 1 turbína Francisci 8.5
20 Žarnovica Velkopolský potok Emília Hoffmanová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7 »
21 Dolné Hámre Dolnohamerský potok Josef Tomko mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4
22 Horná Hvozdnica 91 Schafferstolný potok Štefan Škarba mlyn 1 turbína Francisci 7
23 Hvezdnica 34 Rychnovský potok František Kušík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
24 Prochoť 71 Prochotský potok urbatiát píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.46
25 Horná Ždáňa 53 Prochotský potok Ondrej Knopp mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3 »
26 Horná Ždáňa Prochotský potok Jan Knopp mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.6 »
27 Dolná Ždáňa Prochotský potok Pavel Knopp mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8.86 »
28 Vyhne Vyhňanský potok pivovar sladovňa 1 turbína Francisci 10
29 Vyhne Vyhňanský potok Kachelmann a spol. zlievareň a strojovňa 1 turbína Francisci 16
30 Breznica 25 Breznický potok Josef Kudlička mlyn a píla 1 turbína Francisci 4 »
31 Breznica 70 Breznický potok Josef Richtarik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu a 1 turbína Francisci 4,48 a3
32 Repište Sklenoteplický potok Štefan Truban mlyn, píla a valcha 2 kolesá na vrchnú vodu 4
33 Sklené Teplice Sklenoteplický potok František vanko mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
34 Podbrehy Lehotka 29 Sklenoteplický potok Josef Šarka mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3
35 Hliník 64 Sklenoteplický potok Josef Šauša mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3
36 Hronský Beňadik Inoveský potok Štefan Baber mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
37 Hronský Beňadik Hron, kanál Rud. Benda mlyn a píla 1 turbína Francisci 38.8 »
38 Prochot 70 Prochotský potok obecný mlyn mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
39 Rudno Rybník ze sklené hute František Balla a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.75
Želiezovce
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Horný Várad 36 Hron Ondrej Rakota mlyn 1 kleso na spodnú vodu 3.95
2 Horný Várad 34 Hron Štefan Magyar mlyn 1 kleso na spodnú vodu 3.95
3 Horný Várad 10 Hron Ondráš Harra mlyn 1 kleso na spodnú vodu 3.95
4 Turá Hron Ladislav Taubinger mlyn 1 kleso na spodnú vodu 5.9
5 Jur nad Hronom Hron Alex. a Ludv. Szabo mlyn 1 kleso na spodnú vodu 4.5
6 Jur nad Hronom Hron Štefan Tolanai mlyn 1 kleso na spodnú vodu 4.5
7 Malé Šarovce 33 Hron Štefan Toth mlyn 1 kleso na spodnú vodu 3.95
8 Malé Šarovce 53 Hron Jonáš Toth mlyn 1 kleso na spodnú vodu 3.95
9 Mukula 114 Hron Štefan Szobi mlyn 1 kleso na spodnú vodu 3.95
10 Muikula 112 Hron Ludvík Szobi mlyn 1 kleso na spodnú vodu 3.9
11 Vozokany 104 Hron Štefan Šomogyi mlyn 1 kleso na spodnú vodu 3 »
12 Damaša Hron Vilmoš Géza magyar mlyn 1 kleso na spodnú vodu 3.25 »
13 Lekýr 110 Hron Ludv. Cimer mlyn 1 kleso na spodnú vodu 3.65 »
14 Čata 217 Hron Alexander Paál mlyn 1 kleso na spodnú vodu 3.95 »
15 Setich 48 Ipola Ján Fabián mlyn 1 kleso na spodnú vodu 6 »
16 Sakáloš Ipola J. Farkaš mlyn 1 kleso na spodnú vodu 6.19
17 Bielovce 53 Ipola Michal Nevizamský mlyn 1 kleso na spodnú vodu 5.83
18 Hontianske Ďarmoty 241 Sikinec Július Kešerň mlyn 1 turbína Ganz 18
19 Horný Fedvernek Sikinec Josef Kalapoš mlyn a elektráreň 1 turbína stará 7.15
20 Dolný Feldvernek 51 Sikinec Peter Benkvič mlyn 1 turbína stará 5.4
21 Veľký Pasek Sikinec Bela Koložvári mlyn 1 kleso na spodnú vodu 4.51 »
22 Trgyňa 82 Sikinec Bela Koložvári mlyn 1 kleso na spodnú vodu 8.1 »
23 Tekovské Šarluhy Perec J. Bedroš mlyn 1 kleso na spodnú vodu 8.11
24 Malé Ludince Perec E. Brakebusch mlyn 1 turbína Francisci 37.5 »
25 Zalaba Perec Štefan Paál mlyn 2 kolesá na spodnú vodu 4.36 »
Zvolen
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Rybáry Hron Emília Lodványi mlyn 1 koleso na strednú vodu 12 »
2 Zvolen Borová Hora Hron Union továreň na spracovanie dreva 1 koleso na strednú vodu 8
3 Zvolen Borová Hora Hron Union továreň na spracovanie dreva 2 turbíny Francisci 770 a 770
4 Sielnica 5 Sielnický potok J. Čižmanec mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 3
5 Budča 51 Turovský potok Josef Šalko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8 »
6 Hriňová 838 Slatina Josef Stullér mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4,2 a 4,2 »
7 Hriňová Slatina Správa štátnych lesov píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6,5 a 6,5
8 Hriňová 593 Slatina Ernest Peťko píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.7
9 Hriňová1005 Slatina Josef Saxon mlyn 1 turbína Francisci 20.8
10 Kriváň Detva 338 Slatina J. Fridrich mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6,7a 6,7 »
11 Kriváň Detva 336 Slatina Josef Kmety mlyn a píla 1 turbína Francisci 1 turbína Girard 28 a 22,32 »
12 Vígľaš 70 Slatina Štátna hospodárks správa mlyn a elektráreň 1 turbína Francisci 40 »
13 Zvolenksá Slatina 1 Slatina Imrich Bellák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
14 Zvolen Slatina P. Hudeč píla 1 koleso na strednú vodu 29.86
15 Zvolen Slatina Ústredná pálenica čepadlo a elektráreň 1 koleso na strednú vodu 12 »
16 Očová Hučava veľkostatok Fr. Bučko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
17 Očová Hučava J. Kováč mlyn 2 turbíny Francisci 15 a 7 »
18 Slatina 25 Slatinský potok J. Rimeg mlyn 1 turbína Francisci 19.2
19 Zolná 47 Zolňanský potok Dora Hovorková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 16
20 Lieskovec 94 Zolňanský potok Pavel Bertán mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
21 Slatina Lohyňa O. Žluka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 10 »
22 Dobrá Niva 31 Neresnica Ludvík Pivarček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.55 »
23 Podzámčok 25 Neresnica Pavel Perešinyi mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6 »
24 Breznica 25 Neresnica Daniel Chudík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
25 Môťová 118 Neresnica Frantiček Felix mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6 »
26 Hronská Breznica 3 Starý potok Ján Marko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7
27 pliešovce Zaježová 437 Krupinica Július Ferjanc mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6 »
28 Pliešovce Zábava 204 Krupinica Ján Dým mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
29 Pliešovce Zábava 211 Krupinica Ant. Janošík mlyn, píla a elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 8
30 Sása 112 Krupinica Vítězko Imrich mlyn 1 turbína Francisci 9
31 Brovská Lehotka Krupinica Vítězko Imrich mlyn 1 turbína Francisci 5
32 Babina Krupinica Pavel Slanydr mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.7

Bratislava »

Bratislava
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Hochštetno 256 Malina potok Ján Benca mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.1 »
2 Zohor 377 Suchý potok Pavel Miský mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3,3 a 4,3
3 Pajštún samota Mlaka Theodor Weisz medený hámor 3 kolesá na vrchnú vodu a 1 turbína Francisciho 145.53
4 Květov 126 Mlaka Karel Alkusz mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.9
5 Stupava Mlaka Ludvík Károlyi elektráreň a píla 1 turbína Francisciho 48
6 Stupava 265 Mlaka Ant.Sivák mlyn 1 turbína Francisciho 30 »
7 Stupava 112 Mlaka Karel Binder mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 7.8 »
8 Stupava Mlaka Eduard Kohn škrobáreň 1 turbína Francisciho 9.63
9 Mást Mlaka Štefan Starý mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6.8
10 Záhorská Bystrica 256/74 Mlaka Ant. Suchý mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6.2 »
11 Devínska Nová Ves 60 Mlaka Jan Engelhardt mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5.6 »
12 Svätý Jur 243 Limbašský potok Štefan Trenčan mlyn 1 turbína Francisciho 5
Dunajská Streda
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Bos 12 Dunaj Julius a Ondrej Horváth mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.1
2 Szap Dunaj Alex Lorinz mlyn 1 koleso na spodnú vodu 5.6
3 Szap 2 Dunaj Alex Lorinz mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.2
4 Szap 36 Dunaj Ladislav Sebo mlyn 1 koleso na spodnú vodu 5.6
5 Medve 62 Dunaj Lajos Nemeth mlyn 1 koleso na spodnú vodu 5.9
6 Medve 105 Dunaj Ignác Szahal mlyn 1 koleso na spodnú vodu 5.9
7 Medve 84 Dunaj Ondrej Kovács mlyn 1 koleso na spodnú vodu 5.9
8 Diósfórge Patony 8 Malý Dunaj Peter Kázmer mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.5
9 Diósfórge Patony 7 Malý Dunaj Ludvík Szilvasy mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.7
10 Diósfórge Patony 6 Malý Dunaj Jan Szilvasy mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.5
11 Nagy Abony Malý Dunaj Gyula Szelle mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.1
12 Streda Dunaj Malý Dunaj Géza Draxler mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.4
13 Eperjes 133 Malý Dunaj Ignác Mórocz mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.2
14 Eperjes 134 Malý Dunaj Ant. Tuhács mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.4
15 Tokés Malý Dunaj vdova Csefalvay mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.6 »
16 Felsó-Vámos Malý Dunaj Josef Bugar mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3
17 Vásárút Malý Dunaj Lajos Cserkó mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6.6
18 Vásárút Malý Dunaj Derider Cserkó mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6.4
19 Vásárút 28 Malý Dunaj Julius Cserkó mlyn 1 koleso na spodnú vodu 5.6
20 Vásárút Malý Dunaj Ludvík Javorcsik mlyn 1 koleso na spodnú vodu 5.3
Galanta
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Gest 87 Dudváh Vilém Hustý mlyn 1 turbína Girard 7.6 »
2 Sládkovičovo Dudváh Cukrovar elektráreň 1 turbína Francisciho 43
3 Páld 26 Píla 44 vd. Pavla Kulovič mlyn 1 turbína Francisciho 6.86
Hlohovec
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Hlohovec Váh Micha Kopanyi mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.5
2 Hlohovec 2 Váh Štefan Koščál mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
3 Hlohovec 6 Váh Štefan Doubravay mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
4 Hlohovec 32 Váh Josef nitran mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
5 Hlohovec 67 Váh František Julinyi mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
6 Hlohovec 7 Váh Ant. Hamerla mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
7 Hlohovec 19 Váh Štefan a Viliam Julinyi mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
8 Hlohovec Váh Frant. vavrová mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
9 Hlohovec 28 Váh Lad Hauliš mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
10 Hlohovec Váh Josef Julinyi st. mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
11 Madunice 1 Váh Ján Miklovič mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
12 Bereksek 103 Váh Peter a Gašpar Ščasný mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
13 Bereksek 12 Váh Ján Nemec mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
14 Horné Zelenice 83 Váh Ján Polák mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
15 Horné Zelenice Váh Štefan a Michal Hrivnák mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
16 Dvorníky 162 Váh Josef Szabo mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
17 Posádka Váh pavel Kubíček mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
18 Posádka Váh Pavel Kubíček mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
19 Siladice 51 Váh Valentín Beránek mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
20 Siladice 76 Váh Michal Mikuščák mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
21 Ratkovce 53 Dudváh Karel Slazarik mlyn 2 kolesá na strednú vodu 4
22 Žikovce Dudváh Ing. Ant. Vinař mlyn 1 koleso na strednú vodu 3.5
23 Malženice 52 Blava karel Sidon mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 19
24 Bučany 14 Blava Jarom. Beňovský mlyn 1 turbína Francisciho 18
25 Bučany 82 Blava Springer elektráreň 1 turbína Francisciho 40
Holíč
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Holíč 554 Morava Nové mlýny a.s. mlyn 1 turbína Francisciho 20
2 Lopašov 11 Chvojnice Jan Bederka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
3 Radošovce 87 Chvojnice Jan Gruber mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
4 Vidovany 47 Chvojnice Ondrej Buček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
5 Vlčkovany 38 Chvojnice Štefan Prstek mlyn 1 turbína Francisciho 8
6 Močidlany 38 Chvojnice Viktor Mandelík mlyn 1 turbína Francisciho 8
7 Močidlany 80 Chvojnice Eduard Prstek mlyn 1 turbína Francisciho 8
8 popudiny 71 Chvojnice Pavel Kovačík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
9 trnovec 50 Chvojnice J. Horák mlyn 1 turbína Francisciho 8
10 Prietržka 83 Chvojnice Pavel Janíček mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5
11 Vrádište 87 Chvojnice Štefan Polák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
12 Holíč 10 Chvojnice Emil Mandelík mlyn 1 turbína Francisciho 8
13 Kúty 500 Myjava Polák a spol mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7 »
14 Kúty 505 Myjava Janíček a spol mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
15 Radošovce 16 Krelovský potok Karel Tichý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
Horné Saliby
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Tallós Malý Dunaj Štefan a Márton Matica mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4.16
Komárno
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Klížska Nemá 95 Dunaj Karel Kúr a spol. mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6.3
2 Nová Stráž 8 Dunaj Descided Fárnoh mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6.3
3 Nová Stráž 1 Dunaj Mésgáros a Poda mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6.3
4 Nová Stráž 21 Dunaj Alex. Nagy a spol mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6.3
5 Komárno 31 Dunaj Szeder a Molnár mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6.3
Malacky
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Kuchyňa 291 Malina Ondrej Dobiáš mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2,3 a 2,4
2 Kuchyňa 326 Malina Josef Hustý mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
3 Malacky 590 Malina František Ondrejka mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3,6 a 2,9 »
4 Malacky 584 Malina Pálffyiovci dielne a čerpanie vody 1 turbína Francisciho 6.5
5 Malacky 293 Malina Ern. Fronc mlyn 1 turbína Francisciho 7.9 »
6 Kiripolec 14 Malina Ant. Lukáč mlyn 1 turbína Francisciho 6.1
7 Jakubov 145 Malina Josef Fučík mlyn 1 koeso na strednú vodu 4.1
8 Kuchyňa 152 Modranský potok Ján Polák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.3
9 Kuchyňa 156 Modranský potok Štefan Slavík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.4
10 Kuchyňa 180 Modranský potok Šimon Pilárik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
11 Kuchyňa 185 Modranský potok Ján Truc mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.9
12 Plavecký Štvrtok 194 Tančibok Josef Štefanovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.2
13 Plavecký Štvrtok 200 Tančibok Ján Petráš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.3
14 Lozorno 237 Štumpach Július Srnčík mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.9
15 Láb 196 Štumpach František Godovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.8
16 Láb 201 Štumpach Karel Galáš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.6
17 Plavecký Štvrtok 154 Kruškovský potok Daniel Ortmertl mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.7
18 Plavecký Štvrtok 11 Kruškovský potok Rudolf Thebeny mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
19 Jabloňová 216 Jabloňovský potok Vend. Gašparovich mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
20 Jabloňová 217 Jabloňovský potok L. Gašparovich mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
21 Jabloňová 215 Jabloňovský potok Vincenc Martinkovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.2
22 Jabloňová 75 Jabloňovský potok Jan Cadera mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
23 Jabloňová 85 Jabloňovský potok Ant. Jekel mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
24 Lozorno 231 Suchý potok Štefan Ragas mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
25 Lozorno 124 Suchý potok František Hodinský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
26 Lozorno 293 Suchý potok Josef Jalakša mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
27 Plavecký Peter 91 Svatopetrský potok Štefan Polák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.7
28 Plavecký Peter 107 Svatopetrský potok Šimon Kiripolský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
29 Plavecký Mikuláš 66 Libuše Ján Polarik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
30 Plavecký Mikuláš 53 Libuše Al%zbeta Kondlová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.3
31 Plavecký Mikuláš 36 Libuše Flor. Pilarik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.7
32 Plavecký Mikuláš 12 Libuše Martin Králik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.4
33 Plavecký Mikuláš 28 Libuše Štefan Olšovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 42
34 Plavecký Mikuláš 192 Libuše Luz. Románová mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.3
35 Plavecké Podhradie 114 Rejtarka Gašpar Olšovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
36 Sološnica Rudavka František Nottný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.7
37 Sološnica 121 Rudavka Ján Olšovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
38 Rarbok 176 Razbocký potok Pálffyiovci drtič kameňa 1 turbína Francisciho 19.7
39 Rarbok Razbocký potok jan Nemec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.9
40 Rarbok 67 Razbocký potok josef hladík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
41 Rarbok Vajarský potok Josef Čechvala mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
42 Pernek 108 Pernecký potok Anna Masarovičová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
43 Pernek 113 Pernecký potok františek Živica mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
44 Pernek 205 Pernecký potok Jan Petřík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
Modra
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Častá 53 Gidra Ladislav Pitich mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
2 Píla 44 Gidra Josef Trnka píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.7
3 Píla 31 Gidra Štátna píla píla 1 koleso na vrchnú vodu 14
4 Pila 29 Gidra Boh. Brunovský Strojáreň 1 turbína Francisciho 12.8
5 Častá 293 Gidra Boh. Brunovský mlyn 1 turbína Francisciho 20 »
6 Častá 292 Gidra Boh. Brunovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.9
7 Pudmerice 95 Gidra františek Peško mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
8 Pudmerice 70 Gidra Marie Holešová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
9 Pudmerice Gidra Josef Holeš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.1
10 Pudmerice 157 Gidra Floriana Šebo mlyn 1 turbína Francisciho 8
11 Pudmerice 194 Gidra Ed. Krištofovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
12 Pudmerice 198 Gidra Heanton Armstrong mlyn 1 turbína Francisciho 12
13 Modra 35/V Modranská voda bratia Hager mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.7
14 Modra 35/V Modranská voda mesto píla 1 turbína Francisciho 14.4
15 Modra 32/V Modranská voda Ludv. Bajcar mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.7 »
16 Modra 31/V Modranská voda Alexander Mudroch mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.9
17 Modra 30/V Modranská voda Karel Mayer mlyn 1 turbína Bankiho 9.7
18 Modra 24/V Modranská voda Boh. Brumovský mlyn 1 turbína Francisciho 8.4
19 Modra 28/V Modranská voda Anna Paták mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.9
20 Ompitál 75 Podhajský potok Rudolf Šándor mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
21 Ompitál 76 Podhajský potok František Hrabíček mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4,6 a 4,29
22 Ompitál 198 Podhajský potok vd. Gab. Bederková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
23 Dlhý 83 Podhajský potok Ondrej Olšovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
24 Častá 200 Dolina potok Marie Lenoráková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.8
Moravský Svätý Ján
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Hasprunka u Juríkov Rudava Jaroslav Horák mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4.5
2 Hasprunka u Sojákov 332 Rudava Sojácká spol. mlyn a píla 1 turbína Francisciho 8
3 Hasprunka u Hobličkov 330 Rudava Jan Nízký mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4.5
4 Hasprunka u Tančibokov Rudava Štefan Hlavatý a spol mlyn 1 koleso na spodnú vodu 5
5 Velké Leváre 432 Rudava Ferd. Tihlarik mlyn a elektráreň a píla 1 turbína Girard 12 »
6 Velké Leváre 430 Rudava Martin Tihlarik mlyn a elektráreň 1 turbína Girard 9 »
7 Velké Leváre 97 Rudava Jan Dopjera mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6 »
8 Kuklov 329 Myjava Aug. Zachara mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4.7
9 Kuklov 330 Myjava Robert Duffek mlyn 1 koleso na strednú vodu 6.5 »
10 Humence Sajdík 355 Humenecký potok Josef Hájek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
11 Sv. Peter Borský 313 Burská voda Michal Lakatoš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
12 Sv. Mikuláš Borský 475 Burská voda Jan Tihlarik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
13 Lakšárska Nová Ves 320 Lakšár potok Jakub Šišolák a spol mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
14 Lakšárska Nová Ves Valy 331 Lakšár potok Michal Běna mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.7
15 Borský Sv. Jur 647 Lakšár potok Jan Duffek mlyn 1 turbína Francisciho 4.5
16 Borský Sv. Jur 631 Lakšár potok Kateřina Hladíková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
17 Borský Sv. Jur 619 Lakšár potok Michal Milec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
18 Borský Sv. Jur 606 Lakšár potok František Juliny mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
19 Borský Sv. Jur 311 Lakšár potok Rudolf Lazicius mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
Myjava
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Myjava 772 Myjavský potok Štafan Hanák mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3
2 Myjava 827 Myjavský potok Štefan Zeman mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.16
3 Myjava 870 Myjavský potok Štefan Kováč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
4 Myjava 871 Myjavský potok Juraj Kováć mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
5 Myjava 659 Myjavský potok Eduard Foltýn mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.02
6 Myjava 423 Myjavský potok jan Nemeček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.02
7 Myjava 417 Myjavský potok Daniel Smetana mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
8 Myjava 1 Myjavský potok pavel Sadloň mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
9 Myjava 45 Myjavský potok Michal Borsuk mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
10 Myjava 317 Myjavský potok Jan Smetana mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
11 Myjava 229 Myjavský potok Štefan Kováč mlyn a elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
12 Turá Lúka 68 Myjavský potok Štefan Černák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
13 Turá Lúka 117 Myjavský potok Štefan Galik a spol mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
14 Turá Lúka 125 Myjavský potok Jan Škrha mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
15 Turá Lúka 279 Myjavský potok Pavel Podmojerský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.7
16 Turá Lúka 315 Myjavský potok Jan Kuba mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.4
17 Brezová 688 Žriedlovský potok Martin Závodný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.4
18 Brezová 673 Žriedlovský potok Štefan Závodný a Ján Baťka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
19 Brezová 335 Žriedlovský potok Juraj Dodro mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
20 Brezová 317 Žriedlovský potok Ján Tomáška mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.7
21 Brezová 352 Žriedlovský potok Štefan Mosný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
22 Brezová 449 Žriedlovský potok Štefan Štefanik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.4
23 Vaďovce 195 Kostelník Michal Hluchý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
24 Krajné 127 Jablonka Ján a Michal Zemko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
25 Krajné 249 potok Zuzana Vydarovná mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
26 Vaďovce 41 Jablonka Mikuláš Pavelka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
27 Vaďovce 178 Jablonka Matej Lojčiak mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.4
28 Hrachovište 75 Jablonka Aug. Recký mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
29 Hrachovište 102 Jablonka Zuzana Mocková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
30 Kostolná 100 Kostelánský potok Štefan Pavelka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
31 Hrachovište 41 Brezovák Pavel Mosný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
32 Podkylava 79 Podkylavský potok Katarína Šlaharová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
33 Podkylava 115 Podkylavský potok Pavel Adámek mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.33
34 Podkylava 103 Podkylavský potok Pavel Šebesta mlyn 1 turbína Francisciho 4
35 Podkylava 33 Podkylavský potok Štefan Vulgán mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.15
36 Myjava 764 Myjavský potok Rudolf Jekel mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.1
37 Myjava 229 Myjavský potok Štefan Kovář mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
38 Turá Lúka 316 Myjavský potok Martin Kadlečík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.8
39 Brezová pod Bradlom 542 Žriedlovský potok Ján Divikovič mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
40 Krajné 351 potok Karel Sadloň mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
41 Krajné 91 potok Sammel Čerešňa mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
42 Krajné 493 potok Anna a Božena Kroupová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
43 Podkylava 44 Podkylavský potok Samuel Kovár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
44 Myjava 1291 potok Martin Durec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
Nové Mesto nad Váhom
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Mnešice 44 Váh Jan Riecky mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.8
2 Moravské Lieskové 648 Klaučica Ján Bulík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.6
3 Moravské Lieskové 735 Klaučica Gustáv Sedlák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.3
4 Moravské Lieskové 693 Klaučica Štefan Švehla mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
5 Moravské Lieskové 425 Klaučica Eva Samotná mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
6 Moravské Lieskové 217 Klaučica Štefan Dedík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
7 Moravské Lieskové 218 Klaučica Martin Podolan mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
8 Moravské Lieskové 221 Klaučica Ondrej Glenda mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.8
9 Moravské Lieskové 400 Klaučica Ján Struhár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.6
10 Moravské Lieskové 405 Klaučica Martin Ondrášek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.7
11 Moravské Lieskové 407 Klaučica Marie Pundová mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.7
12 Dolné Sŕnie 99 Klaučica Juraj Hargaš mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4,1 a 3,3
13 Moravské Lieskové 808 Rybníky Martin Bušo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
14 Lubina166 Lubinský potok Ján Hrevuš mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
15 Lubina 263 Lubinský potok Martin Michalec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
16 Lubina 115 Lubinský potok Ján Kubík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
17 Lubina 50 Lubinský potok Daniel Slavík a Juraj Dujka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
18 Lubina 68 Lubinský potok Ján Kubík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
19 Lubina 88 Lubinský potok Ján a Juraj Ondrašík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
20 Hrušové 38 Lubinský potok Tomašovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
21 Hrušové 39 Lubinský potok Juraj Cibulka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.1
22 Horné Bzince 16 Lubinský potok Ján Fiala mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
23 Horné Bzince 27 Lubinský potok Pavel Valášek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
24 Horné Bzince Cetunský potok František Roubal mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
25 Dolné Bzince 41 Lubinský potok Josef Vačko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
26 Horné Bzince 180 Lubinský potok Rudolf Riecký mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
27 Nové Mesto nad Váhom 147 Lubinský potok Josef Šrámka mlyn 1 turbína Francisciho 4.8
28 Nové Mesto nad Váhom 146 Lubinský potok Pavel Sentál mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
29 Nové Mesto nad Váhom 170 Lubinský potok Ján Garaj mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
30 Nové Mesto nad Váhom 291 Lubinský potok Ondrej Štefkovič mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3,7 a 4,65
31 Dolné Bzince 16 Cetunský potok Ján Kedrovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
32 Stará Turá 861 Topolecká Marie Gavačová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
33 Stará Turá 836 Topolecká Michal Doubravčík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.25
34 Stará Turá 835 Topolecká Ján Nemec mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4
35 Stará Turá 828 Topolecká Ján Pavlovic mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3
36 Stará Turá 152 Topolecká Juraj Mačica píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
37 Stará Turá 153 Topolecká Milan Novomestský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
38 Stará Turá 122 Topolecká Slaria Vagačová mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3,3 a 3
39 Stará Turá 86 Topolecká Pavel Zeman mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.8
40 Stará Turá 413 Topolecká Juraj Ježo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
41 Stará Turá 17 Topolecká Juraj Ježo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
42 Stará Turá 432 Topolecká Ján Vavrovič mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,5 a 4
43 Stará Turá 862 Topolecká Štefan Bielčík mlyn a valcha 2 kolesá na vrchnú vodu 2,5 a 4
44 Lubina 117 Lubinský potok Ján Rubaninský mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.9
45 Stará Turá 558 Kostolanský potok Štefan Kroupa mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
46 Stará Turá 536 Kostolanský potok Michal Bielčík mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.4
47 Stará Turá 560 Kostolanský potok Ján Hluchý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
48 Stará Turá 518 Kostolanský potok Michal Klimáček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
49 Stará Turá 481 Kostolanský potok Martin Lukáč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
50 Stará Turá 218 Sušský potok Juraj Kostolný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
51 Stará Turá 443 Kostolanský potok Ondrej Michalička mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.1
52 Čachtice 145 Dubová Štefan Odler mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
53 Čachtice 179 Dubová Ján Škodula mlyn 1 koleso na strednú vodu 3.7
54 Čachtice 234 Dubová František Puchl mlyn 1 koleso na strednú vodu 3
55 Čachtice 239 Dubová Štepán Odler mlyn 1 koleso na strednú vodu 2.3
56 Čachtice 275 Dubová Ema Schay mlyn 1 koleso na strednú vodu 3.5
57 Podolie 137 Dubová František Zamanovič mlyn 1 turbína Francisciho 7
58 Pobedim 30 Dubová Anna a Josefína Miklovič mlyn 2 kolesá na strednú vodu 3,5 a 5 »
59 Bašovce 22 Dubová Josef Dekan mlyn 1 turbína Francisciho 8
60 Částkovce 42 Dubová Rudolf Štáňo mlyn 1 turbína Francisciho 16
61 Podolie 125 Dubová Hrušovský a spol mlyn 1 koleso na strednú vodu 4
62 Kálnica 55 Kálnický potok Štefan a Pavel Viktori mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
63 Beckov 232 Potúčky Ján Brezovák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.1
64 Horka 81 Horčanský ppotok Petr Hrnčiar mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
65 Hrádok nad Váhom 135 Hradecký potok Ján Zelo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
66 Hrádok nad Váhom 46 Hradecký potok Josef Dujka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
67 Hrádok nad Váhom 108 Hradecký potok Martin Dujka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.75
68 Luka 58 Lučanský potok Štefan Danko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.75
69 Luka 58 Lučanský potok Sammel Klučovský mlyn 1 turbína Francisciho 4
70 Veľká Modrovka 7 Hučanka Michal Dzurka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
71 Malá Modrovka 23 Hučanka Michal Danko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.7
72 Malá Modrovka 18 Hučanka Alexander Pražienka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
73 Malá Modrovka 5 Hučanka Ján Cuvala mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
74 Malá Horka 80 Horčanský potok Adam Šimka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
Pezinok
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Cajla 139 Cajlanský potok Vincenc Fabián mlyn 1 turbína Francisciho 6 »
2 Cajla 140 Cajlanský potok Ondrej Balaj mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9 »
3 Cajla 144 Cajlanský potok Gustáv Schaubmahr mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.3 »
4 Cajla 158 Cajlanský potok Štefan Lošonský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
5 Cajla 171 Cajlanský potok Tom. Chrenko mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.5
6 Pezinok 1 Cajlanský potok Štefan Králik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.2
7 Pezinok 12 Cajlanský potok Ant. Miklošovičová mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 7.2
8 Pezinok 12a Cajlanský potok Otto Štefan mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.9
9 Pezinok 28 Cajlanský potok Eduard Filo mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.9
10 Švansbach 157 Cajlanský potok Jan Galba mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
11 Švansbach 158 Cajlanský potok Vlad. Jašek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.3
12 Slovenský Grob 12 Cajlanský potok Ján Granec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.8
13 Slovenský Grob 161 Cajlanský potok Ed. Palkovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.2
14 Limbach Limbašský potok Leopold Kreutz mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
15 Grinava 20 Limbašský potok bratia Strapák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.1 »
16 Grinava185 Limbašský potok Sam. Bunčák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.6
17 Limbach 2 potok z pezinských hor Jan Sadloň mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.3
18 Limbach 163 potok z pezinských hor bratia Kreutz mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
19 Kučišdorf 20 Suchý potok Julie Kanichová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
20 Kučišdorf 62 Suchý potok Helena Janíková mlyn a píla 1 turbína Banki 4.7
21 Trlinok 35 Suchý potok rudilf Pavlík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.3
22 Šarfia 48 Šifák potok Josef Praznovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
23 Šarfia 47 Šifák potok Vojt. Plank mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.1
24 Halmeš 73 Gidra potok Ján Plank mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
25 Halmeš 61 Gidra potok Josef Uhrovčík mlyn 1 turbína Francisciho 10
Piešťany
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Drhovce 57 Váh Josef Spal mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.5
2 Drahovce 5 Váh Marg. Brezovská a spol mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.5
3 Veľké Orvište 45 Dubová Jan a Vilém Čistý mlyn 2 kolesá na spodnú vodu 5
4 Piešťany 17/19 Dubová Gašpar Kudláč mlyn 1 koleso na strednú vodu 9.5
5 Piešťany 31 Dubová Josef Slezarik mlyn 2 kolesá na strednú vodu 8
6 Krakovany 100 Holeško Josef Straka a Vend. Kuban mlyn 1 turbína Francisciho 10 »
7 Moravany 83 Vítek František Plank mlyn 1 turbína Francisciho 3.6
8 Ratnovce 69 Hlavina Geza Žamba mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
Šamorín
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Jóka Malý Dunaj Štefan Novák mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4.8
2 Jóka Malý Dunaj Vincenc Németh mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.6 »
3 Jóka Malý Dunaj Jan Csatajský mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.3
4 Jóka 43 Malý Dunaj Jan Torok mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.5
Šaštín
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Dojč 268 Myjava Gizela Polák a Jozef Lányi mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6.2
2 Dojč 263 Myjava Albína Thebery mlyn 2 kolesá na spodnú vodu 8 »
3 Štěpánov Myjava jan Tomsa mlyn 2 kolesá na spodnú vodu 5 a 5
4 Stráže nad Myjavou 145 Myjava Vilém Hlaváček mlyn 1 turbína Francisciho 16 »
5 Stráže nad Myjavou 143 Myjava Alois Laštúvka mlyn 1 koleso na spodnú vodu 7 »
6 Šaštín 16 Myjava Géza Brumovský mlyn a píla 1 koleso na spodnú vodu 15 »
7 Stráže nad Myjavou 213 Myjava družstevný mlyn a liehovar mlyn a šrotovník 3 kolesá na spodnú vodu 5.2
8 Čáry 49 Myjava Richard Mandelík mlyn a ryhovanie valcov 1 turbína Francisciho 20
9 Štěpánov 220 Štepánovský potok Ferdinand Skála mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.8
10 Šaštín 143 Novoveský potok Jan Vulgán mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.7 »
Senec
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Šáp Dunajský 58 Čierna Voda L.Novák mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6.9
2 Senec 14 Čierna Voda Pavel Berák mlyn 2 kolesá na spodnú vodu 2,2 a 2,2
Senica
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Horná Dolina 186 Myjava Anna Varšíková mlyn a píla 1 turbína Francisciho 8
2 Horná Dolina 192 Myjava Mich. Rybnikár mlyn 1 turbína Francisciho 5
3 Horná Dolina 218 Myjava Jura Rybnikár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
4 Dolná Dolina 104 Myjava Zuzana varšíková mlyn 1 turbína Francisciho 6.5
5 Osuské 179 Myjava Martin Zvonár mlyn 1 koleso na strednú vodu 4
6 Osuské 80 Myjava Pavel Gavora mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7.8 »
7 Jablonica 61 Myjava Kodrla a Zlámal mlyn a píla 1 turbína Francisciho 8
8 Jablonica 60 Myjava Jan Mudroch a Pavel Blažek mlyn a píla 1 turbína Francisciho 8
9 Hlboké 149 Myjava Josef Vido mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
10 Čáčov 73 Myjava Adolf Kaufmann mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6
11 Vrbovce 266 Malina Samuel Škodáček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
12 Vrbovce 872 Malina Michal Beblavý mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4
13 Vrbovce 241 Malina Ján Beblavý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
14 Vrbovce 98 Malina Ján Běhulík mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4
15 Vrbovce 502 Malina Jura Beblavý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
16 Vrbovce 471 Malina Martin Rybnikár mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4
17 Vrbovce 538 Malina Metodej Drábek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
18 Sobotište 392 Malina karel Rouček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
19 Sobotište 351 Malina Josef Zelenka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
20 Sobotište 355 Malina Jul. Rossner mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
21 Sobotište 156 Malina kat. Vágner mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
22 Sobotište 91 Malina Lukáš Belúrak mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3 »
23 Sobotište 443 Malina Václav Grazl mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4
24 Sobotište 444 Malina Josef Hřebíček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
25 Kunov 29 Malina Štefan Milde mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.5
26 Kunov 24 Malina Karel Polák mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4
27 Sotina 35 Malina Sam. Poláček mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3.5
28 Sotina 36 Malina Anna Laníková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
29 Senica 185 Malina František Poláček mlyn 1 turbína Francisciho 16
30 Čáčov 151 Malina Ján Beňovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
31 Čáčov 108 Malina Pavel Škodáček mlyn 1 turbína Francisciho 5.37
32 Čáčov 74 Malina Ant. Králik a spol mlyn 1 turbína Francisciho 7.18
33 Částkov 143 Chvojnice Josef Bibek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
34 Prietrž 55 Deberník jan Zvonár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
35 Prietrž 114 Pasecký potok Sam. Hluchý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
36 Prietrž 88 Pasecký potok Jan Jonáš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
37 Prietrž 83 Pasecký potok Jan Slaný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
38 Hradište 132 Brezovský potok Viktor Michalička a Ján Masár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
39 Hradište 112 Brezovský potok Martin Haray mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
40 Hradište 111 Brezovský potok Tom. a Albert Michalička mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
41 Hradište123 Brezovský potok Štefan Plačko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
42 Hradište 130 Babina Josef Furko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
43 Hradište 129 Babina Josef Michalička mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
44 Jablonica 147 Hodoňovské studne Bern. Jankovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
45 Jablonica 187 Hodoňovské studne Ernest Polak mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
46 Šandorf 206 Rudava Josef a Ignác Krchňavý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
47 Šandorf 280 Rudava Pavel Oravec a Mart. Olšovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
48 Šandorf 211 Rudava Šimon Drinka a Ignác Bilík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
49 Rozběhy 62 Kyselka Ludevít Škrabák a Ant. Vítek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
50 Vrbovce 485 Malina Pavel Valuch mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
Trnava
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Majcichov Dudváh Josef Striž mlyn 1 turbína Francisciho 13.5
2 Dehtice 212 Blava Lud. Modroch mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.6 »
3 Dehtice 211 Blava Karel Trester mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
4 Dehtice 132 Blava jan Tresta mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.7
5 Dehtice 154 Blava Lud.Pilmann mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
6 Kátlovce Blava Alžbeta Bzduch mlyn a osvetlenie 1 koleso na vrchnú vodu 5.6
7 Bohunice 1 Blava Eg. Ploten Hallernumdi liehovar a osvetlenie 1 turbína Francisciho 15
8 Jáslovce 85/77 Blava jan Adamec mlyn a osvetlenie 1 turbína Francisciho 5.2
9 Jáslovce 98 Blava karel Pavlovič mlyn 2 kolesá na strednú vodu 7 »
10 Zavar 41 Blava Michal Haršanyi mlyn 1 turbína Francisciho 5.5
11 Farkašín 1 Blava Michal Retzer mlyn 1 turbína Francisciho 6
12 Dolnie Dubové 48 Graba Alex Stankovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
13 Paderovce 33 Graba Ant. Hunka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
14 Horná Krupá 136 Spačinský potok Marie Čižinská mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
15 Horná Krupá 135 Spačinský potok Josef Petrašovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
16 Horná Krupá134 Spačinský potok Ondrej Klenda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
17 Dolná Krupá 178 Spačinský potok Pavel Kováč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
18 Dolná Krupá 164 Spačinský potok Ant. Galík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
19 Krupá Podháj 164 Spačinský potok Josef Slezák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
20 Spačisnce 145 Spačinský potok Magdaléna Binovská mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.4
21 Spačince 163 Spačinský potok Michal Škuluda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
22 Biksard 161,162,164 Trnava Ant. Vítek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
23 Nádaš 170 Trnava Imrich Galba mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
24 Biksard 165,166 Trnava Jan Chmelík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
25 Biksard 168,169 Trnava Štefan Drahoš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
26 Nádaš 134 Trnava Karel Notný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
27 Nádaš 92 Trnava Karel Školuda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.8
28 Smolenice 238 Trnava Dobiáš Pavlovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
29 Bíňovce 82 Trnava Terézia Žáková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
30 Bíňovc 83 Trnava Karel Chmelík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.2
31 Bíňovce 84 Trnava Brozsa Žikmund mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
32 Boleráz 3/I Trnava Pavel Lenorák mlyn 1 turbína Francisciho 5
33 Klčovany 28 Trnava Gabriel Holeksy mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
34 Bohdanovce 109/75 Trnava Jan Kohutovič mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2,8 a 2,8
35 Bohdanovce 45 Trnava Štefan Petrašovič mlyn a elektráreň 1 turbína Francisciho 10
36 Trnava Trnava Štefan Míček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.4 »
37 Modranka 227 Trnava Trnavský cukrovar mlyn 1 turbína Francisciho 11
38 Linč 191/109 Trnava Alex.Školuda mlyn 1 koleso na strednú vodu 2.5
39 Kološná30 Parna Alfonz Pilarik mlyn 1 turbína Francisciho 5
40 Kološná 88 Parna Imrich Dopjera mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
41 Suchá 1 Parna Géza Odeskalki mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
42 Suchá 90 Parna Pavel Míček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 1.5
43 Zvončin 15/85 Parna Rudolf Holeš mlyn a svetlo 1 koleso na vrchnú vodu 4.25
44 Farský mlyn Trnava Parna František Vác mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
45 Kamenný mlyn Trnava Parna Imrich Gážo mlyn a svetlo 1 turbína Francisciho 5.5 »
46 Hrnčiarovce 222 Parna Pavel Pullmann mlyn a svetlo 1 turbína Francisciho 6 »
47 Linč 25 Parna Imrich Parr´k mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
48 Gocnod 28 Gidra potok Jaroslav Dopjera mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.6
49 Cífer 219 Gidra potok Josef Pullmann mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.7
50 Cífer 8 Gidra potok Jan Cistár mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3
51 Pácy Gidra potok Ambroňź Huský mlyn a elektráreň 1 turbína Francisciho 6 »
52 Šl.Nová Ves 40 Gidra potok Ludovít Binovský mlyn a elektráreň 1 turbína Francisciho 6 »
53 Voděrady 139 Gidra potok Josef Zichy mlyn 1 turbína Francisciho 14 »
54 Dechtice Blava Josef Palfy píla 1 turbína Francisciho 26
55 Horné Orešany 200 Parna Josef Palfy píla 1 turbína Francisciho 8
56 Horné Orešany 195 Parna Michal Drahoš mlyn 1 turbína Francisciho 4
57 Horné Orešany 197 Parna Šebastián Blažo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
58 Horné Orešany 186 Parna Josef Miček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
59 Horné Orešany 16 Parna Viktor Petrašovič mlyn 1 turbína Francisciho 10
60 Dolné Orešany 100 Parna Terézia Ilavská mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.2
61 Dolné Orešany 59 Parna Gabriel Belica mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.4
Vrbové pri Piešťanoch
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Vrbové 425 Holeška potok Štefan a Ján Nosko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.6
2 Vrbové 432 Holeška potok Juraj Kopecký mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
3 Vrbové 489 Holeška potok Pavel Ondračka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.6
4 Vebové 413 Holeška potok BetaOndračka a Štefan Fajnor mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2 a 2
5 Vrbové 412 Holeška potok Jan Sedlák mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2 a 2,3
6 Vrbové 401 Holeška potok Pavel Mosný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.84
7 vrbové 395/6 Holeška potok Štefan Dobrovodský mlyn 1 turbína Francisciho 16 »
8 Vrbové 357 Holeška potok Šimon a Josef Werner mlyn 1 turbína Francisciho 7.3
9 Vrbové 347 Holeška potok bratia Mocko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
10 Vrbové 347 Holeška potok Alex. Škodula mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.41
11 Vrbové 346 Holeška potok Wiliam Škodula mlyn a píla 1 turbína Francisciho 11.37
12 Vrbové 81 Holeška potok Ant. Michna mlyn 1 turbína Francisciho 14
13 Vrbové 111 Holeška potok Gustáv Škodáček mlyn 1 turbína Francisciho 9
14 Vrbové 156 Holeška potok Ludvík a Rudolf Hadar mlyn 1 turbína Francisciho 10
15 Stráže 69 Holeška potok bratia Filo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.1
16 Stráže 69 Holeška potok Ján Straka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.1
17 Trebatice 10 Holeška potok Vend. Kubán mlyn a elektráreň 1 turbína Francisciho 7.47
18 Veselé nad Váhom 79 Holeška potok Ant. Lackovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.59
19 Dolné Dubovany 20 Holeška potok Michal Dopjera mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.8
20 Velké Kostolany 81 Holeška potok jan Homola mlyn 1 koleso na strednú vodu 3.14
21 Pečenady 64 Holeška potok Vendelín Ištok mlyn 1 koleso na strednú vodu 4
22 Vrbové 471 Podkylavský potok Martin Mosný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.89 »
23 Chtelnica 177 Vítek potok jan Ostrovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.1
24 Chtelnica 176 Vítek potok Lud.Bachorík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.38
25 Chtelnica 162 Vítek potok Štefan Tomanica mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
26 Chtelnica 90 Vítek potok Sťefan a Jan Švaro mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
27 Chtelnica 23 Vítek potok Jar. Kroupa mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.15
28 Nižná 59 Vítek potok Michal Strečanský mlyn 1 turbína Francisciho 7.5 »
29 Veľké Kostolany 2 Vítek potok Jan Dubrovay mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 10
30 Dolný Lopačov 80 Lopašovský potok Štefan Kováč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.1
31 Dobrá Voda 86 Blava Imrich Kollár a spol. mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2,1 a 2,1
32 Dobrá Voda 169 Blava František Pastorek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.05
33 Ostrov 39 Dudváh Madumický a spol. mlyn 1 koleso na strednú vodu 4.5 »
34 Veľké Kostolany 2 Dudváh Rudolf Oravec mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.5
35 Vrbové 234 Holeška potok Jan Žák mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.25

Košice »

Bardejov
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Livov 51 Topľa Michal Lenart mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,5 a 4,5
2 Lukov 63 Topľa Marie Pitrová mlyn a stupy 2 kolesá na vrchnú vodu 6 a 3
3 Venecia Topľa Michal Jurič a spol. píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
4 Malčov 134 Topľa Ján Švac mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6 a 6
5 Lukov 3 Topľa Loorber a Glück píla 1 koleso na vrchnú vodu 17
6 Gerľachov 55 Topľa Vasil Steranka mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 15 a 13
7 Kružlovská huta 77 Topľa Kilinger a Teplický skláreň 2 kolesá na vrchnú vodu 8
8 Kružlovská huta 81 Topľa Kilinger a Teplický skláreň 1 koleso na spodnú vodu 3
9 Tarnov 1 Topľa Michal Kačmór mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 11 a 4,5 a 3,5 »
10 Rokytov 51 Topľa Karel Lenart mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 7 a 5,5 a 2,5
11 Bardejov 1 Topľa Mesto Bardejov a Dan. Neurgröschl elektráreň a píla 1 turbína Francis 105
12 Bardejov 64 Topľa Adolf Klafter mlyn 1 turbína Francis 26.3
13 Bardejov 1 Topľa Mesto Bardejov vŕtačka 1 koleso na vrchnú vodu 6.38
14 Bardejov 11 Topľa Josef Drobňák mlyn a stupy 4 kolesá na vrchnú vodu 10 a 10 a 10 a 10
15 Hrabovec 50 Topľa Ondrej Dzubaj mlyn a stupy 1 turbína Francis a 1 koleso na vrchnú vodu 18 a 2,5 »
16 Lenártov 115 Večný potok Vasil Demko mlyna a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 4,5 a 4,5 a 4,5
17 Maľčov 2 Večný potok Michal Bojko šrotovník a stupy 2 kolesá na vrchnú vodu 4
18 Maľčov 133 Večný potok Šimon Rottman píla 1 koleso na vrchnú vodu 5
19 Maľčov 133 Večný potok Šimon Rottman píla 1 koleso na vrchnú vodu 5
20 Maľčov 104 Večný potok Juraj Bočko mlyn a stupy 2 kolesá na vrchnú vodu 3 a 3
21 Snakov 87 Snakovský potok Ján Hrkala mlyn a stupy 2 kolesá na vrchnú vodu 2 a 3
22 Snakov 88 Snakovský potok Ján Demko mlyna a stupy 2 kolesá na vrchnú vodu 3 a 3,5
23 Hrabské 89 Hrabský potok Anna Tejová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
24 Pitrová 76 Kamenec Ján Zolák mlyn a stupy 2 kolesá na vrchnú vodu 6 a 6
25 Gaboltov 106 Kamenec Josef Pancer šrotovník a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,5 a 4,5
26 Gaboltov 106 Kamenec Polanovič šrotovník 2 kolesá na vrchnú vodu 3,78 a 3,78
27 Sveržov Kamenec Petr Knap mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
28 Nižné Tvarožce 62 Tvarožský potok Berta Blangrundová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
29 Richvald 153 Križanský potok Ondrej Josef Prietoka šrotovník, píla a stupy 3 kolesá na vrchnú vodu 4,5 a 4,5 a 4,5
30 Richvald 152 Križanský potok Šimon Rohal šrotovník, píla a stupy 3 kolesá na vrchnú vodu 4,5 a 4,5 a 4,5
31 Bogliarka 36 Križanský potok Lukač Prietoka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
32 Krivé 41 Križanský potok Pavel Homa mlyn a stupy 3 kolesá na vrchnú vodu 6 a 6 a 6
33 Kružlová 49 Križanský potok Jetty Gottliebová mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6 a 3
34 Šiba 1 Šibský potok Osvald Ficker mlyn 1 turnína Francis 5.5
35 Klušovská Zábava 109 Šibský potok Adam Lenart mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
36 Bardejovská Zábava 3 Šibský potok Adam Lenart a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 12
37 Bardejovská Zábava 4 Šibský potok Ján Švec mlyn 1 turbína Francis 6
38 Klušovská Zábava 117 Richvaldský potok Ján Švec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.39
39 Hervaltov 64 Hervaltovský potok Juraj Prietoka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
40 Bartošovce 98 Sekčov potok Ondrej Jutko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.5
41 Vaniškovce 47 Sekčov potok Josef Matej mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
42 Raslavice 57 Sekčov potok Anna Križanovská mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8
43 Hertník 73 Veský potok Juraj Mizla šrotovník, mlyn a stupy 2 kolesá na vrchnú vodu 3,35 a 2
44 Hertník 131 Veský potok Ján Fertal mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
45 Bartošovce 98 Veský potok Ján Jutko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
46 Osikov 105 Šapacký potok Ján Lenart šrotovník 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
47 Ortutov 37 Černický potok Petr Mamšin mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3,5 a 3,5
48 Niklová 48 Ondava Josef Vaška mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6 a 6
49 Komloš 36 Becherovský potok Ján Varjan píla 1 koleso na spodnú vodu 4.5
50 Komloš 22 Becherovský potok Josef Priputen mlyn 1 koleso na spodnú vodu 7
51 Stebník 36 Stebníček potok Ján Fedorko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.25
52 Zborov 39 Stebnicko - becherovský potok Robert Vydra mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,5 a 4,5
53 Kružlov Topľa Peter Wicher továreň na spracovanie dreva 2 turbíny Francis 77 a 30
54 Dlhá Lúka Stebnicko - becherovský potok Ant. Kozlovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
Gelnica
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Krompachy Hornád Obec Krompachy elektráreň a pumpa 1 turbína Girard 60
2 Štefánska Huta, Obec Kluknava Hornád Banská a hutná správa elektráreň pre bane 1 turbína Francis 188
3 Nižné Slovinky 50 Hornád Štefan Rybár mlyn 1 turbína Francis 7.05 »
4 Krompachy 1 Slovinský potok Josef Fabiny mlyn 1 turbína Francis 10.2 »
5 Švedlár 1 Hnilec Julius Plander továreň na železné klince 1 koleso na vrchnú vodu 24.7
6 Švedlár 370 Hnilec Josef Schmidt a nástupca továreň na drievka a zápalky 3 kolesá na vrchnú vodu 8,1 a 8,1 a 2,7 »
7 Švedlár 253 Hnilec Sigmund Keil výroba šindľa 1 turbína Francis 14
8 Švedlár 253 Hnilec K. Podolínský mlyn 4 kolesá na vrchnú vodu 9.2 »
9 Švedlár 227 Hnilec Obec Švedlár elektráreň 1 turbína Banki 11.2
10 Švedlár Hnilec Ján Leitner mlyn 4 kolesá na vrchnú vodu 12.8 »
11 Spišský Mníšek Hnilec Obec Mníšek elektráreň a mlyn 1 turbína Francis 89.9 »
12 Prakovce Hnilec Oceľové a železiarne závody továrna elektrárňa 1 turbína Francis 53
13 Gelnica 416 Hnilec Ondrej Hlaváč a Mesto Gelnica mlyn a elektráreň 1 turbína Francis 81 »
14 Gelnica 115a Maria Huta Hnilec Banská a hutná správa elektráreň pre bane 1 turbína Girard 102
15 Jaklovce 81 Hnilec Mesto Košice mlyn a elektráreň 1 koleso na strednú vodu 11.4 »
16 Jaklovce Hnilec Mesto Košice stupa na konope 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
17 Smolník Smolník Pyrit kyzové bane elektráreň 2 turbíny Pelton 96 a 72
18 Smolník 561 Smolník Vojtech Zborňak mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.6
19 Smolník Smolník Pyrit kyzové bane pumpa na vodu pre bane 1 koleso na vrchnú vodu 9.2
20 Smolník Smolník Pyrit kyzové bane baňa, kováčska dielňa 1 koleso na vrchnú vodu 5.7
21 Spišský Mníšek Smolník Eugen Korach píla 1 koleso na vrchnú vodu 8.8
22 Spišský Mníšek 83 Smolník Michal Pretory stolárstvo 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
23 Grellensaf 1136 Grellensefský potok Ján Barborič mlyn na trieslo 1 koleso na vrchnú vodu 3.2
24 Gelnica Grellensef 1134 Grellensefský potok Ondrej Kučera výroba šindľa a dom. elektr. 1 koleso na vrchnú vodu 4.6
25 Gelnica Grellensef 1133 Grellensefský potok Oľga Walková výroba reťazí 1 koleso na vrchnú vodu 4.8
26 Veľký Folkmár 7 Kojšovský potok Juraj Papcim mlyn 1 turbína Banki a 1 koleso na strednú vodu 8 a 4
27 Gelnica 533 Thurzovský potok Ludvik Antony a syn továreň na železný tovar 1 koleso na vrchnú vodu 2.1
Giraltovce
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Kurima 168 Topľa Ján Kahanec s spol. mlyn 1 turbína Francis 23 »
2 Marháň 51 Topľa Hugo Dóry mlyn a píla 2 turbíny Francis 95.64 »
3 Hanušovce nad Topľou 240 Delňa Juraj Kočíško mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 11
4 Bystrá nad Topľou 56 Bystranský potok Juraj Virba mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.6 »
5 Bystrá nad Topľou 52 Bystranský potok Ondrej Hnát mlyn 1 turbína Francis 11
6 Bystrá nad Topľou 48 Bystranský potok Ján Hreha mlyn 1 koleso na vrchnu vodu 5.2
7 Bystrá nad Topľou Bystranský potok Ondrej Šoltys mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
8 Giraltovce 31 Radomka Michal Kruhy mlyn a trepačka na konope 2 kolesá na vrchnú vodu 3,6 a 1,15 »
9 Remeniny 37 Vola Michal Molitoris mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.5
10 Bystrá 59 Bystranský potok Anna Hamzová mlyn a píla 1 turbína Francis 10 »
Humenné
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Dlhé Zbudské 46 Laborec Jozef Gossanyi mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
2 Humenský Rokytov 74 Výrovka Mária Radecká mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.13
3 Zbudský Rokytov 52 Výrovka Michal Alexovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.16
4 Jabloňa 11 Výrovka Michal Poláčko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.67
5 Vyšný Hrušov 98 Udava Juraj Vítkovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
6 Kamenica pri Humennom Rieka Jul. Vítkovičová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7 »
7 Hažín 98 Rieka Pavel Vítkovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8
8 Hažín 97 Rieka Alžbeta Kucharská mlyn 1 turnína Francis 32.6
9 Cholmec 4 Bystrá, Studená Ondrej Vátkovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
10 Humenné 9 Ptava Alex. Grossanyi mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.97
11 Jankovce 28 Olka Karel Vagáč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8
Košice
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Čermeľská trieda 22 Košice Čermeľský potok Čermeľské želez. úč. sp. železiareň 1 koleso na vrchnú vodu 7.5
2 Košice Rašinova ul. 3 Hornád mlynský potok Verejné podniky mesta Košice elektráreň 2 turbíny Francis 165 a 207
3 Košice Sokol. sad 1 Hornád mlynský potok Košický umelý mlyn mlyn 1 turbína Proppeler 190 »
4 Myslava 168 Myslavský potok Juraj Lyócsa mlyn 1 turbína Francis 9.1
5 Myslava 65 Myslavský potok Dediči Alexandra Bacsi mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 16.6
Kostoľany n. Hornádom
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Kostoľany nad Hornádom 1 Hornád Ján Fedák vodný mlyn 1 koleso na strednú vodu 24 »
2 Koš. Hámre 2 Opaka Košicko - Hamorská železiareň Otakar Jakobs železiareň 1 turbína Francis 43
3 Koš. Hámre 62 Opaka Ján Prokop mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
4 Košická Belá 56 Belanský potok Jozef Prokop mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6 a 1,9 »
5 Košická Belá 188 Belanský potok Jozef Kišidaj mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.63 »
6 Košická Belá 179 Belanský potok Ján Kolvek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7.4 »
7 Oružín 53 Oružínka Juraj Černý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.68 »
8 Opina 40 Oľšava Ondrej Ferenc mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5,08 a 3,77 »
9 Kecerovské Kostoľany 47 Oľšava Juraj Ferenc mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 10,4 a 4,7
10 Bolarov 59 Oľšava Andr. Knobla a Ján Slušínský mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6
11 Bolarov 58 Oľšava Ondrej Rabatín mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 7,1 a 3,25 »
12 Niž. Kamenica 59 Kamenický potok Ján Tomasy mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
Lipany
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Blažov - Dolina 43 Torysa Viktor Kloc mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6.32
2 Blažov - Dolina 41 Torysa Maria Garančovská stupy 1 koleso na vrchnú vodu 2.59
3 Blažov - Dolina 4 Torysa Miko Oblöser z Lipan mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 4,61 a 6,3 a 8,4
4 Blažov 93 Torysa Ján Gerčák mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,2 a 8,4
5 Blažov 100 Torysa Mikuláš Pjaták mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
6 Blažov 160 Torysa Jozef Gerčák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
7 Štelbach 102 Torysa Jozef Gerčák mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 11,63 a 5,22 a 11 »
8 Štelbach 145 Torysa Ján Duda mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 4,39 a 5,8
9 Brezovica 212 Torysa Ján a Viktor Kloc mlyn, píla a stupy 4 kolesá na vrchnú vodu 8,35 a 4,72 a 5,58 a 4,72
10 Brezovica 222 Torysa Ondrej Vašíček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.11
11 Brezovica 244 Torysa Juraj Jarčuška mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 15.9 »
12 Torysa 69 Torysa Ant. Kuchar mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 15.6 »
13 Krivany 161 Torysa Frant. Kuchar mlyn a píla 1 turbína Francis, 1 koleso na vrchnú vodu 23,5 a 4,4 »
14 Krivany 175 Torysa Alexander Grinč mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6,8 a 4,8 »
15 Dzačov 91 Torysa Julie Fedák mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 14,3 a 5,4
16 Lipany 237 Torysa Ján Majtner mlyn a píla 1 turbína Francis, 2 kolesá na vrchnú vodu 5,65 a 3 a 1,9
17 Lipany 209 Torysa Bratia Miko mlyn a píla 1 turbína Francis 23
18 Roveň - Dubovica Torysa Alex. Fedák mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 10 »
19 Niž. Slavkov 85 Slavkovský potok Barbora Reiner mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6,61 a 9, 36 »
20 Niž. Slavkov 214 Slavkovský potok Fabián Reinitz mlyn a píla 1 turbína Francis, 1 koleso na vrchnú vodu 16,5 a 5
21 Hambork 94 Slavkovský potok Ignác Chovanec mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,48 a 6,17
22 Hambork 49 Slavkovský potok Jul. Štelbašská mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,04 a 6,18
23 Hambork 14 Slavkovský potok Jozef Gergelčík mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,08 a 5,6
24 Lipany 97 Kamenický potok Anna Pacholáčová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.02
25 Hanigovce Milpoš 55 Lučanský potok Ján Mizerák píla 1 koleso na vrchnú vodu 5.25
26 Harčar Lučka 49 Lučanský potok Štefan Revický píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.78
27 Olejníkov - Majdán Lucinský potok Jakub Friendländer píla 1 koleso na vrchnú vodu 7.57
28 Olejníkov 1 Lucinský potok Mich. Záleta píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.53
29 Olejníkov 15 Lucinský potok Mať. Mašlár mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 5.78
30 Lucina 74 Lucinský potok Mik. Molčán mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 7,46 a 5,14
31 Lucina 19 Lucinský potok Maria Duhaň píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.96
32 Lucina 1 Lucinský potok Ondrej Lokaj mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 7,60 a 5,86
33 Lubotina 118 Lubotínsky potok Michael Kravec - Grinč mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 5 a 5,5
34 Lubotina 117 Lubotínsky potok Štefan Fedák mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 10,98 a 4,39
35 Čirč 122 Sališka potok Gnitov Gernát píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.4
36 Čirč Sališka potok Ilko Majdák stupy 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
37 Čirč Sališka potok Ján Ilaščík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.16
38 Bajerovce Bajerovský potok Ján a Juraj Sekerák píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
39 Bajerovce Bajerovský potok Ján Najmík píla 1 koleso na vrchnú vodu 3
Medzilaborce
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Veľké Staškovce 30 Vladička Jakub Lakata mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.22 »
2 Medzilaborce Laborca Jakub Jamner mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5,08 a 1,13 »
3 Niž. Čabiny 69 Olšava Jozef Čabala mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.82 »
4 Niž. Čabiny 65 Olšava Mích. Kumičák píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,1 a 1,41
5 Niž. Čabiny 90 Laborca Ján a Mária Zelinka mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5,01 a 2,46 »
6 Zbudský Brestov 5 Laborca Jozes Gossányi mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 10.01 »
7 Világy 1 Világský potok J. Horváth mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.38 »
8 Niž. Zbojné 37 Výravka Jozef Čorovčák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.6 »
Moldava n. Bodvou
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Štós 1 Bodva Jozef Vlaslovič továreň nožov 1 turbína Francis 8
2 Štós 98 Bodva Rudolf Gedeon, Lorinz Gedeon hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 8,6 a 3,4
3 Štós 147 Bodva A. Qnirschfeld Gedeon Bela hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,5 a 1,7
4 Štós 218 Bodva Obec Štós píla 1 koleso na vrchnú vodu 8.3
5 Štós Bodva Rudolf Lávatský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.4
6 Medzev Niž. 257 Bodva Genossenschaft hámor 6 kolies na vrchnú vodu 3,4 a 6,9 a 3,4 a 6,9 a 5,9 a 6,8
7 Medzev Niž. 48 Bodva Obec Nižný Medzev mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 10.9
8 Medzev Niž. 10 Bodva Michal Gaebel Evuš hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,2 a 3,3
9 Medzev Niž. 53 Bodva Ged. Joz. Parven a Jan Roob hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,4 a 4
10 Medzev Niž. 281 Bodva Ondrej Roob, Matej Balaš hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,7 a 5,2
11 Medzev Niž. 41 Bodva Matej Brőszth hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,6 a 4
12 Medzev Niž. 302 Bodva Ged. Ján Parven hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,7 a 4
13 Medzev Niž. 115 Bodva Kalman Wagner, Jozef Göbl hámor 2 kolesá na spodnú vodu 4,7 a 4,2
14 Medzev Niž. 199 Bodva Lorenz Bodenlosz Frant. Szöze Göbl hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,2 a 3,2
15 Medzev Niž. 37 Bodva Ján Tache st. a Anna Balasch hámor 2 kolesá na spodnú vodu 4,3 a 2,6
16 Medzev Niž. 228 Bodva Lorenz Stőmpl hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,4 a 3,8
17 Medzev Niž. 442 Bodva Ignác Gedeon a Mich. Gedeon hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,4 a 4,7
18 Medzev Niž. 167 Bodva Ján Tache ml. a Anna Balasch hámor 2 kolesá na spodnú vodu 4,8 a 3,5
19 Medzev Niž. 160 Bodva Lorenz Kosch hámor 2 kolesá na spodnú vodu 4 a 3,1
20 Medzev Niž. 33 Bodva Ondrej Brőszth mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6.3
21 Medzev Niž. Bodva Fischer a spol. továreň nábytku 1 koleso na spodnú vodu 10
22 Medzev Niž. 173 Bodva Genosenschaft továreň na žel. tovar 1 turbína Girard 12.78
23 Medzev Niž. 225 Bodva Póhm Ján st. i ml. hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7,2 a 4,7
24 Medzev Niž. 279 Bodva Juraj Góbel, Brantfoder hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,4 a 3,8
25 Medzev 1 Bodva Klára Kozmanová hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,3 a 4,3
26 Medzev Nižný 243 Bodva Pöhm Šimon hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,6 a 6,9
27 Medzev Nižný Bodva Pöhm Šimon hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,8 a 4,6
28 Medzev Nižný 461 Bodva Gedeon Jozef Katisz mlyn 1 turbína Francis 36 »
29 Medzev Nižný 257 Bodva Genossenschaft hámor 3 kolesá na vrchnú vodu 4,4 a 7,6 a 7
30 Medzev Nižný 12 Bodva Gőbl a Frdrichová hámor 4 kolesá na vrchnú vodu 7 a 7,1 a 3,4 a 3,4
31 Medzev Nižný 205 Bodva Gedeon Michal, Gedeon Vince hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,4 a 2,7
32 Medzev Nižný 217 Bodva Tischler Vince a Gedeon Andrej hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 3,3 a 1,4
33 Jasov 1 Bodva Praepositura elektráreň 1 turbína Franics 36 »
34 Jasov 26 Bodva Matej Brőszth mlyn 1 koleso na vrchnä vodu 9 »
35 Moldava 189 Bodva Jozef Szepesi mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4,6 a 2,2 »
36 Moldava 1 Bodva Štefan Fedák mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4,7 a 1,6 »
37 Moldava 269 Bodva Michal Fedák mlyn 1 turbína Francis 31.6
38 Moldava 347 Bodva Vinc. Müller a spol. mlyn 1 koleso na strednú vodu 13.3 »
39 Bodolov 38 Bodva Ondrej Alexovitz mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3,3 a 3 »
40 Bodolov 60 Bodva Maria a Gejza Lycsa mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4,5 a 2,5 »
41 Pidia 77 Bodva Juraj Lycsa mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2,68 a 2,68 »
42 Žarnov 62 Bodva Bratia Lükő mlyn 1 turbína Francis 31.6 »
43 Tr. Nová Ves 58 Bodva Štefan Bartok mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6 »
44 Vendig 30 Bodva Bratia Scholz mlyn 2 turbíny Francis 22,12 a 22,12 »
45 Medzev Nižný 425 Grund Adolf Gedeon hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,5 a 3,7
46 Medzev Nižný 437 Grund Michal Lorenz Brőszth hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,6 a 4,4
47 Medzev Nižný 162 Grund Jozef Preszth Demal hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,8 a 2,1
48 Medzev Nižný 421 Grund Frant. Gedeon Grega hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,3 a 3,1
49 Medzev Nižný 399 Grund Helena Brőszth hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,9 a 4,7
50 Medzev Nižný 132 Grund Juraj Gedeon Grenadier hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,5 a 2,9
51 Medzev Nižný 220 Grund Julius Brőszth ml. hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,4 a 4,9
52 Medzev Nižný 8 Grund Albert, Berta Wagner hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,9 a 4
53 Medzev Nižný 314 Grund Ján Wagner hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,5 a 4
54 Medzev Nižný 145 Dombach Viktor Gőbl hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7,1 a 5,1
55 Medzev Nižný 145 Dombach Viktor Gőbl hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7,2 a 6,7
56 Medzev Nižný 145 Dombach Viktor Gőbl hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7,1 a 6,1
57 Medzev Nižný 145 Dombach Viktor Gőbl hámor 3 kolesá na vrchnú vodu 5,9 a 5,9 a 7,4
58 Medzev Nižný 145 Dombach Viktor Gőbl hámor 3 kolesá na vrchnú vodu 7,7 a 7,7 a 10,5
59 Medzev Nižný 430 Dombach Michal Gedeon hámor 3 kolesá na vrchnú vodu 4,5 a 4,5 a 4,4
60 Medzev Nižný 257 Dombach Genossenschaft hámor 3 kolesá na vrchnú vodu 7,3 a 9,6 a 4,3
61 Medzev Nižný 206 Dombach Ondrej Pöhm hámor 3 kolesá na vrchnú vodu 5,7 a 5,7 a 5,9
62 Medzev Nižný 146 Dombach Matej Lanka Gedeon hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7 a 4,7
63 Medzev Nižný 149 Dombach Jozef Brőszth hámor 4 kolesá na vrchnú vodu 7,4 a 7,4 a 4,9 a 4,9
64 Medzev Nižný 286 Dombach Ján Progner hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,7 a 5
65 Medzev Nižný 287 Dombach Emil Progner hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,6 a 5,8
66 Medzev Nižný 257 Dombach Genossenschaft hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7,5 a 5,8
67 Medzev Nižný 160 Dombach Lorenz Kosch a Jozef Schmiedt hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,3 a 5,8
68 Medzev Nižný 243 Dombach Šimon Pőhm hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,1 a 4,4
69 Medzev Nižný 40 Dombach vd. Gedeon Jánová hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,9 a 4,7
70 Medzev Nižný 243 Dombach Šimon Pőhm hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7,2 a 4,5
71 Medzev Nižný 243 Dombach Šimon Pőhm hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,4 a 6,3
72 Medzev Nižný 243 Dombach Šimon Pőhm hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,8 a 4,9
73 Medzev Nižný 243 Dombach Šimon Pőhm hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,5 a 5,6
74 Medzev Nižný 243 Dombach Šimon Pőhm hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,4 a 7,5
75 Medzev Nižný 243 Dombach Šimon Pőhm hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 3,6 a 4,1
76 Debrač 93 Šomodský potok Jozef Halosz mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
77 Šomody 200 Šomodský potok Ignác Hegedűs mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5,3 a 3,5
78 Šomody 263 Šomodský potok Ján Müller mlyn 1 koleso na strednú vodu 2.6
79 Háj 35 Hájsky potok Frant. Hájko mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3,4 a 1,1
80 Turňa 5 Hájsky potok Rudolf Kolocsay mlyn 1 turbína Francis 6 »
81 Zadiel 2 Zadielský potok Michal Strömpl mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6,2 a 2,8
82 Dvorníky 86 Zadielský potok Peter Viszlay mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7.3
83 Jablonica 127 Hrhovský potok Ant. Monek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
84 Hrušov 98 Hrhovský potok Ondrej Temesi mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9
85 Jablonov 1 Hrhovský potok Frant. Toth mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.3
86 Hrhov 150 Hrhovský potok Jozef Ilauesz mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.6 »
87 Hrhov 149 Hrhovský potok Ludvík Dobosz mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.8
88 Hrhov 164 Hrhovský potok Roth a Pavlová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
89 Hrhov 57 Hrhovský potok Jozef Tiroly mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3,1 a 2,1
90 Medzev Nižný Porča Lorenz Brőstze hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,8 a 4,7
91 Medzev Nižný 316 Porča Juraj Revický hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,4 a 3,6
92 Medzev Nižný 48 Porča M. Tomáschová hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,5 a 4,6
93 Medzev Nižný 247 Porča Juraj Göbl Brantfoder hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7,7 a 5,7
94 Medzev Nižný 440 Pivring Viktor Gedeon hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 3,5
95 Medzev Nižný 27 Pivring Adolf Tomáš hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,9 a 3,8
96 Medzev Nižný 21 Pivring Matej Gedeon - Schneider hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6 a 6
97 Medzev Nižný 120 Pivring Jozef Wagner hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 8,8 a 6,7
98 Medzev Nižný 36 Pivring Jozef Franc hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,1 a 5,3
99 Medzev Nižný 291 Pivring Michal Tomašek hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 8,6 a 6,3
100 Medzev Nižný 127 Pivring Ant. Gedeon Grenadier hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 10 a 5,5
101 Medzev Nižný 38 Pivring Jakub Göbl Buk hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 8,9 a 4
102 Medzev Nižný 34 Pivring Lorenz Jozef Brosztl hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,3 a 4,4
103 Medzev Nižný 107 Pivring Jakub Timáš Rebinca hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7,1 a 7,1
104 Medzev Nižný 117 Pivring Ján Gedeon Barga hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,3 a 4,9
105 Medzev Vyšný 113 Goldseifen Jakub Gedeon Schusta hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,5 a 5,2
106 Medzev Nižný 157 Goldseifen Georg Gedeon, Alois Presztl hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,4 a 5,3
107 Medzev Nižný 182 Goldseifen Alois Tischer st, Emil Tischer hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7,7 a 5,6
108 Medzev Nižný 144 Goldseifen Jozef Tischer a Gedeon Ján Judith hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,5 a 5,2
109 Medzev Nižný 112 Goldseifen Ján Gedeon Tehl hámor 3 kolesá na vrchnú vodu 5,3 a 5,3 a 5,3
110 Medzev Nižný 40 Goldseifen Ján vd. Gedeon Mischena hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,6 a 5,1
111 Medzev Nižný 196 Goldseifen Jozef Schwarz hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5 a 4,2
112 Medzev Nižný 234 Goldseifen Šimon Eiben hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,4 a 4,2
113 Medzev Nižný 301 Goldseifen Gedeon Ján, Barga Emerich Schwarz, Ján Starl hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 9,1 a 5,5
114 Medzev Nižný 281 Goldseifen Matej Balasch hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,2 a 6
115 Medzev Nižný 257 Goldseifen Genossenschaft hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7,7 a 6
116 Medzev Nižný 257 Goldseifen Genossenschaft hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 8,8 a 5,7
117 Medzev Nižný 235 Goldseifen Alois Brösztl hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,9 a 4
118 Medzev Nižný 40 Goldseifen vd. Gedeon Ján Michena, Tomáš Michalová hámor 3 kolesá na vrchnú vodu 6 a 2,3 a 2,9
119 Medzev Vyšný 1 Goldseifen Juraj Varga mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2.6
120 Medzev Nižný 163 Goldseifen Tomáš Tomášek hámor 4 kolesá na vrchnú vodu 5,6 a 4,5 a 5,4 a 4,5
121 Medzev Nižný 257 Goldseifen Genossenschaft hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,5 a 4,3
122 Medzev Nižný 11 Goldseifen Vojtech Göbl hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 3,4 a 3,6
123 Medzev Nižný 257 Goldseifen Genossenschaft hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7,7 a 3,9
124 Medzev Vyšný 91 Hummel Jozef Antl hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,8 a 4,4
125 Medzev Vyšný 99 Hummel Ján Eiben hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,8 a 4,5
126 Medzev Nižný 168 Hummel Gottfried Gedeon hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,8 a 5,1
127 Medzev Vyšný 90 Hummel Gašpar Schmotzer hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 4,9 a 4,2
128 Medzev Vyšný Hummel Obec Vyšný Medzev šindliarka 1 koleso na vrchnú vodu 19.7
129 Medzev Vyšný 92 Hummel Václav Start hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 8,3 a 5,1
130 Medzev Nižný 16 Hummel Jakub Gedeon Schneida hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7,4 a 4,7
131 Medzev Nižný 92 Hummel Juraj a Vince Brösztl hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 7,5 a 5,6
132 Medzev Nižný 279 Hummel Juraj Göbl Brantfader hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 6,9 a 7,5
133 Medzev Nižný 291 Lucia potok Ján Gedeon Katisza hámor 2 kolesá na vrchnú vodu 5,1 a 5,5
134 Zlatá Ida Rieka Štátne bane stupy 1 koleso na vrchnú vodu 6.3
135 Zlatá Ida Rieka Štátne bane píla 1 koleso na vrchnú vodu 6.3
136 Zlatá Ida 87 Rieka Boh. Zahradníček píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
137 Rudno 149 Rieka Andr. Sokolovský mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2,1 a 0,6 »
138 Čečejovce 6 Čečejovský potok Michal Paluža mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.8 »
Prešov
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Veľký Šariš 119 Torysa Účastinná spol. mlyn 2 trubíny Francis 155,5 a 77,5 »
2 Veľký Šariš 217 Torysa Účast. spoloč., náj. Vikt. Dudaš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 17.5
3 Prešov 57 Torysa Účastinná spol. elektráreň 1 turbína Francis 150 »
4 Prešov 12 Torysa Mesto Prešov Hrabovský a Fucha mlyn 1 turbína Francis 52 »
5 Široké 193 Svinka Mich. Adamkovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
6 Široké 47 Svinka Štefan Svaňa píla 1 koleso na vrchnú vodu 3
7 Široké 94 Svinka Tom. Dolinský píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
8 Chmiňany 58 Svinka M. Herz mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 11
9 Peklany 37 Sviňa Ján Matúš mlyn a píla 1 turbína Francis 30
10 Olyšovce 25 Sviňa Štef. Dzurilla mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 10.5
11 Fričovce 1 Šinglárka Alex. Ghillány šrotovník a píla 1 koleso na vrchnú vodu 5.7
12 Šingliar 56 Kopytov potok Ján Smolko mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 5 a 5 »
13 Šingliar 25 Horský prameň Ondrej Leško mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.72
14 Sviňa 15 M. Sviňka Ondrej Mihok mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
15 Kojetice 74 M. Sviňka Ján Olejár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
16 Križovany 34 Križovianka Eliáš Karafa mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
17 Križovany 1 Križovianka Ján Jurčo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7
18 Nemecké Jakubovany Horský potok I Ciprián Skalický píla 1 koleso na vrchnú vodu 3
19 Bajerov 46 Horský potok II Michal Košatko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.1 »
20 Rokycany 15 Horský potok Anna Vešková mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 0,68
21 Meretice 44 Lubovský potok Štefan Košatko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
22 Miklušovce 10 Sopotnica Michal Kohút mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.23 »
23 Sedlice 112 Sopotnica Karol Prokop mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.6 »
24 Suchá Dolina Sopotnica Maria Prokopová mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 5.7 »
25 Víťaz 155 Viťazský potok Štefan Baluha mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2,8 a 2
26 Fulanka 51 Sekčov Ján Rozkoš mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 15.5 »
27 Sedikárt 25 Terňanka Mor. Ilkovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6 »
28 Vyšný Šebeš Šebastovka Wolf Isák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.3
29 Nižný Šebeš Šebastovka Vincenc Kardohely mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
30 Kakašovce 27 Delňa Emil Koráb mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.03 »
31 Kakašovce 66 Delňa Ivanecká Bar. Sopková Margit. mlyn 1 tubrína Francis 15
32 Gulvaš 49 Delňa Ján Černý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.03 »
33 Gulvaš 2 Delňa Ján Gajdoš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.13 »
34 Haršag 2 Delňa Vojtech Varga mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
35 Červenica 1 Brud Ondrej Adamčák mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6 a 3 »
Sabinov
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Sabinov 71 Torysa Julius Mikch, Ružomberok papiereň 1 koleso na strednú vodu 10, 2
2 Sabinov 187 Torysa Riemer a Bernát mlyn 1 turbína Francis 30 »
3 Sabinov Torysa Mesto Sabinov elektráreň a píla 1 turbína Francis 42
4 Sabinov 438 Torysa Vincenc Rohal mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8 »
5 Ňaršany 31 Torysa Štefan Karaťa mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 12 »
6 Pečovská Nov. Ves 53 Lucinka Jozef Ižarík mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 5,3 a 2,5 a 1,7
7 Pečovská Nov. Ves 54 Lucinka Štefan Šuga mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 5 a 1,5 a 1,5
8 Pečovská Nov. Ves 90 Lucinka Matej Danay mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 5,3 a 1,5
9 Pečovská Nov. Ves 101 Lucinka Pavel Medvetz mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 5 a 1,7 a 5
10 Tolčemeš 33 Horský potok Juraj Mišenčík píla 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
11 Uzovce 21 Horský potok Štefan Kancír mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7
12 Gergelak 44 Mlynský potok Ondrej Štec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.5 »
13 Mošurov 14 Terňanka Jozef Pola mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 1,3 a 7,1 »
14 Mošurov 15 Terňanka Ondrej Blihár mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6,5 a 1 »
15 Ternňa 4 Terňanka Ján Matis mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4,60 a 2 »
16 Ternňa 43 Terňanka Jozef Lipka mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 6 »
17 Jarovnice 61 Malá Svinka Ján Trišč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
18 Močidlany 1 Malá Svinka Ján Novotný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.97 »
19 Jarovnice 3 Malá Svinka Štotko a Arval mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 6.5 »
20 Hendrichovce 2 Veľká Svinka Ján Sechný mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6,5 a 3,5
21 Bertotovce 16 Veľká Svinka Anna Horizalová mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 5 a 3,5
22 Bertotovce 1 Veľká Svinka Jozef Tkáč mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6 a 3
Sečovce
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Silvaš 68 Terebla Ňarjaš Štefan mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.2 »
Snina
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Ruská č. 47 Ciroka Michal Bodnár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.09
2 Veľká Polana 104 Ciroka Pavel Kriško mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.81
3 Zvala 19 Ciroka Anna Margitanová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.86
4 Smolník 57 Ciroka Petr Rudčík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.28
5 Starina 129 Ciroka Ján Marko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.08
6 Cirocká Dlhá 257 Ciroka Ján Vítkovič mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 09/01/2023 »
7 Zboj 97 Hlboký potok Juraj Sivčák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.1
8 Ulič. Krivá 14 Hlboký potok Julius Hmúra mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2.7
9 Niž. Jablonka 56 Udava Andrej Jevič práčka a mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2,08 a 3,9
10 Niž. Jablonka 3 Udava Ján Jevič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.12
11 Telepovce 1 Udava Vasil Jevič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.29
12 Hostovice 137 Udava Albert Šimovič píla a mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2,09 a 4,08
13 Papín 91 Udava Štefan Gossanyi mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6.37
14 Kolbásov 50 Uličský potok Juro Janko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.1
15 Kalná Roztoka 1 Vyšný rovný potok Jozef Kocko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.84
16 Klenová 73 Vyšný rovný potok Andrej Bubanec mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2.5
17 Cirocká Belá 29 Čierny potok Maria Bakajsa mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6,24 a 5,20
18 Cirocká Belá 223 Čierny potok Maria Bakajsa mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
19 Dubrava 1 Rovný potok Julius Takáč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.6
20 Ubľa 49 Ublanka Štefan Havelka mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4,43 a 4,48
Sobrance
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Vyšná Rybnica 48 Okna Leopold Broun rámová píla 1 koleso na vrchnú vodu 5.04
2 Vyšná Rybnica 87 Okna Leopold Broun mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
3 Vyšná Rybnica 1 Okna Joz. Hochmanová mlyn 1 turbína Francis 30 »
4 Jesenov Okna Ján Dzvoník mlyn 1 turbína Francis 17.2
5 Ruskovce 48 Okna Ondrej Fabiš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.14 »
6 Ruskovce 57 Okna Janna Fabišová vdova mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7.05 »
7 Ruskovce 58 Okna Ján Balog mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8.17 »
8 Ruskovce 1 Okna Mich. Balog mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 5,9 a 4,3 »
9 Nižná Rybnica 58 Okna Jozef Jašek mlyn 1 turbína Francis 20 »
10 Hlivište 42 Valalní potok Frant. Applt mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
11 Choňkovce 55 Choňkovský potok Helena Kličková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
12 Choňkovce 92 Choňkovský potok Vincenc Pavelka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
13 Choňkovce 51-52 Choňkovský potok Vasil Ihnát mlyn 1 turbína Francis 18
14 Horňa 82 Choňkovský potok Juraj Horňák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.03
15 Sobrance 69 Sobranecký potok Fa. Kükemezej a spol. mlyn 1 turbína Francis 19
16 Sobrance 113 Sobranecký potok Zuzana Veligdamová mlyn 1 turbína Francis 16
17 Sobrance 157 Sobranecký potok Juraj Dorunda mlyn 1 koleso na strednú vodu 4.5
18 Komárovce 27 Sobranecký potok Michal Nemjó mlyn 1 turbína Francis 8.8
19 Konjuš 8 Konjušský potok Pavlová Gengel mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.72
20 Cibava Ričky 132 Lipovec Jozef Šafránek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.2
21 Jovša 148 Jovsanský potok Michal Pančic a Bermát Berkovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
22 Jovša 148 Jovsanský potok Jozef Pavlovič mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 6
23 Jovša 114 Jovsanský potok Grünfeld a Rauch mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
24 Hnojná 51 Jovsanský potok Alex Angl mlyn 1 turbína Fancis (Francis) 21.5 »
25 Ubrež 48 Porubský potok Janna Lajčáková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
Stropkov
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Tišinec 22 Hočanka Michal Palko mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5,5 a 2,6
Svidník
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Cigla 30 Ondava Ján Dzubaj a Joz. Kučeravý mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 5,7 a 4,7 »
2 Dubová 90 Ondava Ján Gmirto mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.2
3 Ladomírová 133 Dukla Vasil Polívčak mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2,51 a 1,55
4 Ladomírová 101 Dukla Petr Sčambora mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3 a 4
Vranov n. Topľou
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Davidov 54 Olšava Ján Hudecký mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
Ždaňa
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Geča 57 Hornád Laczko a Blaško mlyn 1 koleso na spodnú vodu a 1 turbína Jouval 2 a 40 »
2 Čaňa Hornád Čanský umelý mlyn mlyn 2 turbíny Francis 141 a 51,2 »
3 Bologda 62 Olšava Jozef Herčík mlyn 1 turbína Francis 15
4 Bohdanovce Olšava Vdova Štefánia Blašková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.19
5 Hýlov 77 Ida Juraj Adam mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
6 Bukovec 36 Ida Juraj Kováč mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5 a 1 »
7 Malá Ida Ida Ondrej Kušnír mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 9.6
8 Sača 93 Ida Štefan Trenčák stupa na konope 1 koleso na vrchnú vodu 3
9 Sača 94 Ida Štefan Trenčák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.7
10 Buzinka 83 Ida Ján Priščák mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5,18 a 5,18 »
11 Buzinka 7 Ida Giza Slavík mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 7 a 8,6
12 Veľká Ida Ida Štefánová Baksy mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4,62 a 1,37
13 Veľká Ida 8 Ida Ondrej Feldák mlyn 1 turbína Francis 34
14 Veľká Ida 119 Ida Michal Tvrďák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
15 Vyš. Tejkeš 45 Myslava Ondrejkovič a Jurajová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
16 Niž. Tejkeš Myslava Marue Nováková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.13
17 Barca Rah potok Ondrej Beganii mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.2 »
18 Kechnec 32 Bačara Jozef Sedlák mlyn 1 turbína Banki 8.2
19 Kechnec 76 Bačara Jozef Stiber mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2

Liptovský Mikuláš »

Kežmarok
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Huncovce 169 Poprad Emil Emeritzi mlyn 1 turbína Girard 60 »
2 Huncovce 169 Poprad Karel Wein Textilná továreň a elektráreň 2 turbíny Francis 700
3 Kežmarok 7 Poprad Elektrárne akciová spoločnosť mlyn, píla a elektráreň 2 turbíny Francis 150 »
4 Kežmarok Poprad Polnohosp. prumysl a spol. mlyn 1 turbína Girard a 1 turbína Francis 99 a 35 »
5 Kežmarok Poprad Karel Roth strojárska továreň 1 koleso na spodnú vodu 4
6 Kežmarok 4 Poprad bratia Reisigerovi textilka a píla 2 turbíny Francis 19.5
7 Vrbov 151 Kehlenseifenbach Jan Bigoš mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 11 »
8 Lúbické Kúpele Lubický potok Mária Lesná mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 12 »
9 Lubica 320 Lubický potok Štefan Orolín mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
10 Lubica 332 Lubický potok Stanislav Hovanec mlyn a píla 1 koleso na spodnú vodu a jedna turbína Francis 18.25 »
11 Lubica 287 Lubický potok Ján Grohman mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 7 »
12 Lubica 164 Lubický potok Josef Kramarčík mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu a jedna turbína Francis 18.25 »
13 Ruskinovce 135 Ruskinovský potok Ján Grodatusz mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 8 »
14 Tvarožná 1 Tvaroženský potok Mária Schvarzová mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 10 »
15 Stará Lesná 85 Kohlbach Mat. Markoči mlyn, píla a stupa 1 koleso na vrchnú vodu a jedna turbína Francis 25,4 a 1,71 »
16 Maltiare 1 Kamenný potok Sanatórioum elektráreň 1 turbína Francis 20
17 Veľká Lomnica 196 Kamenný potok Vilém Alexy mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 15.8 »
18 Veľká Lomnica 132 Kamenný potok Jan Glászer mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 8 »
19 Folvarky 23 Belovodský potok Josef Roth mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6 »
20 Mlýnčoky Bílý potok Gustáv Glatz mlyn a píla 1 turbína Francis 16 »
21 Mlýnčoky Bílý potok sanatórioum elektráreň 1 turbína Banki 4.67
Levoča
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Torysky 160 Torysa Jan Jankura mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.1 »
2 Repaše Vyšné 96 Torysa Jan Škovira mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 4 a 4 a 2
3 Repaše Nižné 121 Torysa Jan Lišoň a spol. mlyn a píla 4 kolesá na vrchnú vodu 2,8 a 2,8 a 4 a 4
4 Repaše Nižné 109 Torysa Michal Ovinčák mlyn a píla 4 kolesá na vrchnú vodu 3,5 a 3,5 a1 a 4
5 Repaše Nižné 27 Torysa Jan Čerpák mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 4
6 Repaše Nižné 34 Torysa Juraj Molčan a spol. mlyn a píla 4 kolesá na vrchnú vodu 4,4 a 4,4 a 4 a2
7 Repaše Nižné 32 Torysa Matúš Gardoš mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 4 »
8 Olšovica 124 Olšovica Ján Gerčák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.2 »
9 Jablonov 165 Jablonovský potok Cisko Alex mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 6 »
10 Spišské Podhradie 189 Kolbašský potok Ján Taith mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
11 Spišská Kapitula 26 Kolbašský potok Michal Stanko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6 »
12 Polanovce Korytné 26 Polanovský potok Dr. Holenia mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
13 Granč Petrovce 21 Polanovský potok Šimon Mihalják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.6 »
14 Slavkov Vyšný 52 Slavkovský potok Ján Grančaj mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
15 Slavkov Vyšny 74 Slavkovský potok Anna Grančajová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
16 Slavkov Vyšný 60 Slavkovský potok Ondrej Reiner mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3,8 a 3,8
17 Slavkov Vyšný 120 Slavkovský potok Barbora Reiner mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
18 Levoča 195 Levočský potok Jan Jurík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.2 »
19 Iliašovce Bicír Josef Stanko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
Liptovský Mikuláš
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Liptovský Hrádok Váh Alfréd Vix mlyn 1 koleso na strednú vodu 16
2 Porúbka Váh Viliam Moravčík mlyn 1 koleso na strednú vodu 4 »
3 Važec Biely Váh Štefan Lukáč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8.5 »
4 Važec Biely Váh M. Gab. Ilavský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
5 Važec Biely Váh Pavel Ilavský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
6 Važec Biely Váh Jan Ilavský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
7 Važec Biely Váh Michal Ilavský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
8 Važec Biely Váh Daniel Ilavský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
9 Važec Biely Váh Jan Gašparkyn Ilavský píla 1 koleso na vrchnú vodu 4
10 Važec Biely Váh Daniel a Ján Ilavský píla 1 koleso na vrchnú vodu 6
11 Východná Biely Váh Ludvík Moravčík mlyn , píla a elektráreň 1 koleso na spodnú vodu a 1 koleso na vrchnú vodu 9a9 »
12 Hybe Hybica Albert Kunda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
13 Hybe Hybica Gustáv Schneider mlyn 1 turbína Francis 20 »
14 Pribylina Bělá Adam Štecko mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4
15 Pribylina Bělá Adam Štecko mlyn a elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 10.5 »
16 Pribylina Bělá Adam Štecko píla 1 koleso na strednú vodu 5 »
17 Liptovská Kokava Bělá urbár píla a šindláreň 1 koleso na vrchnú vodu 15
18 Liptovská Kokava Bělá Josef Harmnan mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 16.5 »
19 Svätý Peter Bělá Júlia Vozariková mlyn a elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 10 »
20 Liptovský Hrádok Bělá Baltazar Holécy mlyn a stupa 4 kolesá na vrchnú vodu 17.5
21 Jakubovany Trnovecký potok Josef Makovický mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 8.5 »
22 Svätý Ondrej Trnovecký potok Juraj Kabzan mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
23 Žiar Smrečanka Mária Kubányová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.5 »
24 Smrečany 25 Smrečanka účastinná spol. válc. mlyn a elektráreň mlyn a elektráreň 1 turbína Francis 30 »
25 Okoličné Smrečanka Mat. Mastiš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
26 Okoličné Smrečanka Josef Makovický mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 8 »
27 Trstené Jalovecký potok Jan Sekan mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 14 »
28 Ondrašová Jalovecký potok Rudolf Kapala mlyn, píla a a elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 15 »
29 Pavlova Ves Petruška Ján Krupinský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6 »
30 Trnovec Petruška Josef Raduch mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6 »
31 Trnovec Petruška Ondrej Makovický mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
32 Kvačany Kvačanka František Brunčiak mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 11.5 »
33 Kvačany Kvačanka Pavel Gajdoš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
34 Kvačany Kvačanka Josef Sutoris mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 15.5 »
35 Dlhá Lúka Kvačanka Jozef Brunčiak mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 12 »
36 Sielnica Kvačanka "Potencial" elektrarenske družstvo mlyn, píla a a elektráreň 1 turbína Francis 16 »
37 Prosiek Kvačanka Ján Plávka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8.5 »
38 Bobrovník Sestrč Ondrej Dobák mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4
39 bobrovník Sestrč Štefan Paluga mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 8
40 Svätá Mara Sestrč Gustav Gavronský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 12
41 Liptovská Teplička Mlýnica Josef Škrbka st. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
42 Liptovská Teplička Mlýnica Josef Skrbka ml. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
43 Liptovská Teplička Mlýnica Michal Štrbka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
44 Liptovská Teplička Mlýnica urbár obec píla 1 koleso na vrchnú vodu 10
45 Nižná Boca Boca Felix Lechner píla a elektráreń 1 turbína Francis 40
46 Malužiná Boca ucastinna spolocnost ram a laf dielna továreň na rámy 1 koleso na vrchnú vodu a 1 turbína Francis 18
47 Malužiná Boca Marie Kurz píla 1 koleso na vrchnú vodu 12.5
48 Králova Lehota Boca Julius Kubina mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
49 Svätý Ján Štiavnička elektrárenské družstvo Vojtech Čány mlyn a elektráreň 1 turbína Francis 38.4
50 Svätý Ján Štiavnička Peter Doppa mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 8 »
51 Závažná Poruba Porubianka Mária Moncová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
52 Ilianovo Ilianovka Martin Bobula mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
53 Bodice Demänovka Adolf Huska mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 8.5 »
54 Demänová Demänovka Ján Mastiš mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 8
55 Palúdzka Demänovka Slovenská dřevoobchodní společnost výroba drevnej vlny 1 turbína Francis 52.5
56 Palúdzka Demänovka Josef Garžík dubáreň a mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu a 1 koleso na spodnú vodu 10.5
57 Palúdzka Demänovka Žuffa a syn továreňa na remene 1 turbína Francis 75
58 Palúdzka Demänovka bratia Kostolný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7
59 Palúdzka Demänovka Jozef Kostolný mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu a 1 koleso na spodnú vodu 16.5
60 Lazisko Chrásť Ondrej Droppa mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 9.5 »
61 Sv. Kríž Chrásť Pavel Baláž mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
62 Sv. Kríž Chrásť Ján Makovický mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
63 Paludzka Chrásť Ondrej Hazucha mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
64 Paludzka Chrásť Ján Droppa mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
65 Gôtovány os. Fiačice Křižianka Ondrej Getlík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
66 Sokolče Křižianka Ján Michník mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
67 Lubela Klačanka Julius Hazucha mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
68 Lubela Klačanka Ján Hazucha mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
69 Lubela Klačanka Peter Hazucha mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
70 Vlachy Klačanka Ondrej Hazucha mlyn 1 turbína Francis 13 »
71 Nemecká Lupča Lesný potok Josef Krčméry hospodárstvo 1 koleso na vrchnú vodu 4
72 Nemecká Lupča Lupčianka Josef Križan mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 10 »
73 Nemecká Lupča Lupčianka Ján Bíla mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.5
74 Nemecká Lupča Lupčianka Josef Krno píla 1 koleso na strednú vodu 12
75 Nemecká Lupča Lupčianka Gall z Kardoš píla 1 koleso na strednú vodu 12
76 Svätý Michal Lupčianka Peter a Ján Velčekovský píla 1 turbína Francis 48.5
77 Svätý Michal Lupčianka Ján Laštiak píla 1 koleso na strednú vodu 10
78 Štrba Mlýnica Ján Húska píla 1 turbína Francis 17 »
79 Štrba Mlýnica urbár obec mlyn 1 turbína Francis 17 »
80 Štrba Mlýnica Ján Hrušovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
81 Prosiek Prosiečanka Bonjannie Kulina mlyn a elektráreň 1 turbína Francis 17.5
82 Liptovský Hrádok Váh stolárske družstvo zpracovanie dreva 1 koleso na vrchnú vodu 8
83 Bobrovec Jalovecký potok Ján Bachner mlyn 1 turbína Francis 21.6 »
Plešivec
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Vidová 337 Slaná Rimamur. váp. lomy úč. spol. vápenné lomy 1 turbína Francis 100
2 Plešivec 285 Slaná Matoš Eugen mlyn 1 turbína Francis 43 »
3 Horka nad Slanou 343 Slaná Továreň na papier Slavošovcce továreň na celulózu 2 turbíny Girard 44 a 118
4 Čierná Lehora 200 Štítnický potok Ján Čatloš mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 7 »
5 Slavošovece 142 Štítnický potok Továreň na papier Slavošovcce papiereň 1 turbína Francis 116
6 Slavošovece 132 Štítnický potok Továreň na papier "Masniko" papiereň 1 turbína Francis 103
7 Slavošovce 48 Štítnický potok Bartolomej Kordoš mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 8 »
8 Slavošovce 154 Štítnický potok Továreň na papier "Hirsch" papiereň 1 turbína Francis 190
9 Rochovce 87 Štítnický potok Michal Szepessy mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
10 Štítnik 263 Štítnický potok Štefan Farkašovský mlyn 1 koleso na spodnú vodu 5 »
11 Kunová Teplica 122 Štítnický potok Július Soják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
12 Kunová Teplica 114 Štítnický potok továreň na hospodárske stroje výroba strojov a zlievareň 1 turbína Francis a jedno koleso na strednú vodu 73,4 a 10
13 Pašková 49 Štítnický potok Štefan Rakai mlyn 1 turbína Francis 18 »
14 Plešivec 333 Štítnický potok Szilad Miklossy železiarne 2 turbíny Francis a 2 kolesá na vrchnú vodu 37 a 40 a 8
15 Plešivec 330 Štítnický potok Szilad Miklossy elektráreň 1 turbína Francis a 2 kolesá na vrchnú vodu 28 a 16
16 Slavoška 40 Hankovský potok Josef Hýsek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
17 Gecelovce 48 Hankovský potok Juraj Sirkovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
18 Roštár Hankovský potok Jozef Benedikti mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
19 Roštár 69 Hankovský potok Ondrej Hrudely mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
20 Gočaltovo 53 Gočaltovský potok Ján Regec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2 »
Poprad
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Lučivná Poprad Jan Gavronský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 16.6 »
2 Poprad 1 Poprad Mesto Poprad nájom Jak. Lóv píla 1 koleso na vrchnú vodu 20
3 Poprad 1 Poprad Tatranské elektrické dráhy čerpadlo, elektrická dráha, mlyn 1 turbína Francis 73 »
4 Poprad 5 Poprad Továrna na papír papiereň 2 kolesá na vrchnú vodu 95.3
5 Stráža 112 Poprad náj. Josef Girdaš mlyn 1 turbína Kaplan 1 turbína Francis 9 »
6 Matejovce Poprad C.A. Scholtz elektráreň a továreň 3 kolesá na vrchnú vodu 102 a 38 »
7 Mengušovce 6 Knižnica Lud. Hrušovský mlyn a píla 1 turbína Francis 3,8 a 2,3 a 2,5 »
8 Špišská Teplica 174 Teplica obec, Josef Krigovský mlyn a elektráreň 1 turbína Francis 17.6 »
9 Štôla 22 Štolský potok Juraj Glatz mlyn a píla 4.5 »
10 Batizovce 65 Batizovský potok Valentin Grich mlyn a píla 1 turbína Francis 30.4 »
11 Batizovce 65 Batizovský potok Julius Mlynský píla a elektráreň 1 turbína Francis 30
12 Velká 111 Velický potok Spišsská továreň na poživatiny továreń 1 turbína Francis 20
13 Velká6 Velický potok Pavel Zajac mlyn a elektráreň 1 turbína Francis 80 »
14 Spišská Sobota Velický potok Jan Roth elektráreň 1 turbína Francis 36
15 Spišská Sobota 13 Velický potok Jan Roth mlyn a píla 1 turbína Francis 20 »
16 Gerlachov 29 Gerlachovský potok Jan Hrušovský mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 5 »
17 Gerlachov Gerlachovský potok obec Gerlachov stupa 1 koleso na vrchnú vodu 4.3
18 Matejovce 49 Červený potok Juraj Boček mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 6 a 6 a 6,5 »
19 Matejovce Červený potok C.A. Scholtz mlyn 1 turbína Francis a 1 koleso na strednú vodu 12 a 6 »
20 Veľký Slavkov 124 Slavkovský potok obec mlyn a elektráreň 1 turbína Francis 27.2 »
21 Veľký Slavkov 125 Slavkovský potok Ant. Kredatusz mlyn, píla a stupa 3 kolesá na vrchnú vodu 3,3 a 3 a 4,3 »
22 Nová Lesná 42 Valdorfský potok Pavel Krupinský mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 4 »
23 Milbach 26 Valdorfský potok Ján Schmidt mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2,6 a 2,6 »
24 Šťavník 62 Hernad (Hornád) Ján Šafránko mlyn a píla 1 turbína Francis 37.3 »
25 Šťavník Hernad (Hornád) biskupstvo mlyn 2 turbíny Francis 20,1 a 36,4 »
26 Kubachy 85 Bystrá Ján Jelsič a Josef Bučko mlyn a píla 1 turbína Francis dvojitá 35 »
27 Kubachy 161 Bystrá Ján Bendík valcha a drtič kôry 2 kolesá na vrchnú vodu 2,75 a 2,75
28 Hranovnica 77 Venár František Pytel mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 8 a 7,5 »
29 Vikartovce Čierny Váh Juraj Kováč mlyn a píla 2 turbíny Francis 18 a 30 »
30 Vyšná Šuňava Čierny Váh Štefan Štrbko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
Revúca
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Muránska Lehota 45 Muráňka Michal Vavrek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.68
2 Muráň 163 Muráňka František Soják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.32 »
3 Muránska Dlhá Lúka 95 Muráňka Štefan Helík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
4 Revúca Muráňka Oskar Malinovský a spol. elektráreň a píla 1 turbína Francis 69.5
5 Mokrá Lúka 175 Muráňka Juraj Strinka mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4.8 »
6 Lubeník 39 Muráňka Josef Hrudal mlyn a píla 4 kolesá na vrchnú vodu 8.56
7 Jelšava Muráňka "magnesit"uč.spol elektráreň 1 turbína Francis 78
8 Jelšava 64 Muráňka Jelšavský malý mlyn mlyn 1 turbína Francis 57 »
9 Jelšava Muráňka Garbiarska spol. koželužňa 1 koleso na spodnú vodu 3.76
10 Jelšavská Teplica 64 Muráňka Pavel Laurenčík mlyn 1 turbína Francis 25 »
11 Sivětice 74 Muráňka Ján Drdek mlyn 5 kolies na vrchnú vodu 15.5 »
12 Hucín 100 Muráňka Štefan Bajo mlyn 1 turbína Francis 5.5 »
13 Licince 77 Muráňka Štefan Bajo mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 6 »
14 Muránska Zdychava 127 Zdychavka Pavel Huťan mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5.33
15 Revúčka 76 Zdychavka Štefan Kiňov mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.2
16 Revúčka 258 Zdychavka Donát a spol. píla a elektráreň 1 turbína Girard 52.24
17 Revúca 80 Zdychavka Štefan Kiňo mlyn 1 turbína Francis 8.25 »
18 Chyžné 105a Chýžňavský potok Juraj Vrbjár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
19 Filier 1 Turec II J. Stanko mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 7.3 »
20 Ratkovské Bystré 1 Turec II Karol Koska mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 4.89 »
21 Grlica 48 Turec II Štefan Mojžíš mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2.16 »
22 Ploské 34 Turec II Pavel Michalík píla 1 turbína Francis 24
23 Ratková Turec II Ondrej Faluba mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
24 Ratková Turec II Ján Sivoš továreň na vlnu 1 turbína Francis 8.75
25 Ratková 128 Turec II Ludovít Hrvol mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6 »
26 Ratková 124 Turec II Josef Varga mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.03 »
27 Rybník 48 Turec II Ondrej Molnár mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 5.19 »
28 Španie Pole 74 Turec II Ján Kramer mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.72 »
29 Sirk 266 Turec I Karol Šimon mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3 »
30 Rákoš 46 Turec I Michal Junger mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6 »
31 Kameňany 190 Turec I Ondrej Altusz mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6.66 »
32 Kameňany 1130 Turec I Samuel Kořen mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 6 »
Rožňava
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Rejdová 154 Slaná Ján Kováč mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 2 »
2 Vyšná Slaná 65 Slaná Obec Vyšná haná Štefan Bolada mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3 »
3 Vlachovo huta Karol Slaná RIMAMUR baňa baňa 1 turbína Francis 160
4 Vlachovo huta Karol Slaná urbár Josef Lukáč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
5 Vlachovo huta Karol Slaná urbár Josef Miškovic stupy 1 koleso na vrchnú vodu 2
6 Gočovo 53 Slaná Obec Ján Soják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
7 Nižná Slaná Slaná RIMAMUR baňa baňa 1 turbína Francis 110
8 Mižná Slaná 120 Slaná Michal Lehotzký mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.9 »
9 Malá Poloma 69 Slaná Pavel Varga mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
10 Betliar 204 Slaná Lesní úřad velkostatk. Andrasy píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3.9
11 Betliar 201 Slaná RIMAMUR baňa baňa 1 turbína Francis 140
12 Nedabula 55 Slaná RIMAMUR elektráreň 2 turbíny Francis 166
13 Nedabula 44 Slaná Josef Vasas mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
14 Rožňava 42 Slaná Slanddol elektráreň elektráreň 1 turbína Francis 250 »
15 Brzotín 505 Slaná Ludevit Rákosy liehovar 1 turbína Francis 26
16 Brzotín 71 Slaná Julius Koller mlyn 1 turbína Francis 36 »
17 Salovec 83 Slaná Štefan Gyenes mlyn 1 koleso na strednú vodu 4.3 »
18 Salovec 82 Slaná František Zajíček mlyn 1 koleso na spodnú vodu 7 »
19 Brdávka 17 Brdársky potok obec Šrotovník 1 koleso na vrchnú vodu 2 »
20 Dobšiná 1 Dobšiná bratia Haak stolárstvo 1 turbína Francis 12
21 Dobšiná 171 Dobšiná obec Pavel Benedikt mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
22 Rožňava 116 Drazus Josef Szegfu mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
23 Rožňava 722 Drazus Geza Szegfu mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.25 »
24 Rožňava 409 Drazus Bert.Scholfer a Štefan Lorincz mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
25 Rožňava 345 Drazus Arpád Májkuth mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
26 Rožňava 131b Drazus Pavel Varga mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
27 Rožňava 122 Drazus Mikuláš Szilvássi továreň na parkety 1 turbína Francis 6.2
28 Kováčová 53 Čermošňa Zikmund Gluck mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
29 Jólész Čermošňa Josef Toth mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2.5 »
Ružomberok
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Vlašky, osada Demčiny Váh papiereň Ružomberok výroba dřevolátky 1 turbína Francis 440
2 Lúčky 160 Lučanka Ján Plávka mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 6.6 »
3 Lúčky Lučanka urbár elektráreň 1 turbína Francis 66
4 Madočcany 2-3 Lučanka Moric Heller mlyn 1 turbína Francis 60 »
5 Liptovská Teplá 40 Lučanka Štefan Krakovský mlyn, píla a elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 28 »
6 Liptovská Teplá 91 Lučanka Juraj Petrčka mlyn, píla a elektráreň 2 kolesá na vrchnú vodu 18.3 »
7 Likavka 417 Likavka Ondrej Hancko mlyn a elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 7.6 »
8 Likavka 418 Likavka Jozef Šľachta mlyn, píla a lámačky 4 kolesá na vrchnú vodu 18 »
9 Hrboltová 110 Mlýnský potok Jozef Jaroš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
10 Komjatná Komjatňanka František Mederly mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
11 Svošov 52 Komjatňanka Mária Bražina mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 12 »
12 Stankovany 38 Shutovanka Matej Buvala mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3 »
13 Svätý michal Lupčianka Aladár Kapp píla 1 koleso na strednú vodu 17.5
14 Liptovská Štiavnica Štiavnička Vojtech Eichler mlyn a elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 4.3
15 Liptovská Štiavnica 115 Štiavnička Fr. a Zvada mlyn a šindeĺka 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
16 Zemianska Ludrová 1 Ludrovanka Juzef Puček mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.6
17 Vyšná Revúca Revúčka obec elektráreň a šindelka 1 koleso na vrchnú vodu 6.5
18 Vyšná Revúca 69 Revúčka Ondrej Mastoš mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 9.4
19 Liptovská Osada 142 Revúčka Mišo Haluška stupy 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
20 Potok Revúčka Ružomberská továreň na drevo továreň na lepenku 3 turbiny Francis 1 turbina Girard 581 a 222
21 Potok Revúčka Továreň na drevovinu továreň na lepenku 1 turbína Francis a 1 turbina Girard 200 a 22
22 Potok Revúčka obec mlyn a elektráreň 1 koleso na strednú vodu 16
23 Ružomberok Revúčka továreň na zápalky továreň na zápalky 1 turbína Francis 135
24 Ružomberok Revúčka Ružomberská pila píla 1 koleso na strednú vodu 30.6
25 Ružomberok Revúčka Celulozka účastinná spoločnosť brusy a dřevolátky 1 turbína Francis dvojitá 248
26 Ružomerok Revúčka Šrobár a Krajčí píla 1 koleso na spodnú vodu 23.3
27 Ružomberok Revúčka Továrna na celulozu a papír píla 1 koleso na strednú vodu 23.5
28 Ružomberok 393 Revúčka Bedřich Kučera mlyn 1 koleso na strednú vodu 28.3
29 Korytnica Korytnička kúpelná správa elektráreň 1 turbína Petlon 10
30 Liptovská Osada 115 Korytnička Jozef Rajčan mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6.8
31 Liptovská Lužná 229 Lužňanka M. Mojšková mlyna šindelka 2 kolesá na vrchnú vodu 6.4
32 Liptovská Lužná 25 Lužňanka Ján Josefovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.7
33 Liptovská Lužná Lužňanka Tudík a Bredniak šindelka 1 koleso na strednú vodu 10
34 Liptovská Osada146 Lužňanka Srpoňa a spol šindelka 1 koleso na vrchnú vodu 3.7
35 Osada Lužňanka Carach a Drozdík šindelka 1 koleso na vrchnú vodu 3.7
36 Liptovská Osada Lužňanka Továrna na celulosu a papír v Ružomberku píla 1 turbína Girard 63
37 Gombáš Lanový potok urbár mlyn 1 turbína Francis 6.5
38 Ľubochňa 34 Lubochnianka Štátna lesná sprváva elektráreň a píla 2 turbíny Ganz 150 a 150
39 Štiavnica Štiavnička Ján Glonek mlyn 1 turbína Francis 3.5
Spišská Belá
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Krížová Ves Poprad František Tatarko mlyn 1 turbína Francis 84 »
2 Maldur Poprad Ignác Pattermann mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 6 a 6 a 6 »
3 Hodermark Lesný potok michal Lesný mlyn a supa 2 kolesá na vrchnú vodu 3,6 a 2 »
4 Majerka Lesný potok Alexander Matveják mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6 a 4 »
5 Hodermark Lesný potok Ján Čopják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
6 Júrske Lesný potok Tobiáš Lesný mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 5 »
7 Júrske Lesný potok Pavel Speš mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 5 »
8 holumnica Lesný potok Michal Horvát mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
9 Rakúsy Mlynský potok Vincent Mihalák píla 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
10 Rakúsy Mlynský potok Enulie Krebsová mlyn a píla 1 turbína Francis 16.4 »
11 Spišská Belá Markseifen Artur Buchala mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 16.5 »
12 Spišská Belá Markseifen František Šilon píla 1 turbína Francis 27 »
13 Ždiar Bělský potok Andrej Vojtašák mlyn píla a stupa 4 kolesá na vrchnú vodu 13.5 »
14 Ždiar Bělský potok obec, v nájme Lukáš Bekeš mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 9 »
15 Lendak Bělský potok ján Koščák mlyn 4 kolesá na vrchnú vodu 21 »
16 Výborná Bělský potok Jozef Videnko mlyn 4 kolesá na vrchnú vodu 18 »
17 Slovenská Ves Bělský potok M. Lastko mlyn 1 turbína Francis a 1 koleso na vrchnú vodu 18 »
18 Bušovce Bělský potok Ignác Pattermann mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 26 »
19 Bušovce Bělský potok Ján Glatz mlyn 1 turbína Girard 18 »
20 Toporec Horský potok Albert Gorgey mlyn 1 turbína Francis 14.5
21 Toporec Horský potok Ondrej Kobialka hospodárstvo 1 turbína Francis 7
22 Toporec Horský potok Ján Neupauer mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
23 Javorina Javorinka panstvo Hohenlohe papiereň 1 turbína Girard 74
24 Javorina Javorinka panstvo Hohenlohe papiereň 2 turbíny Girard 63 a 63
25 Javorina Javorinka Odrej Nemec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
26 Javorina - Podspády Javorinka panstvo Hohenlohe píla 1 turbína Francis 32
27 Sanatórium Tatranská kotlina Bělský potok Zdeňka Zelená - Beková elektráreň 1 turbína Francis 43
Spišská Nová Ves
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Betlanovce 18 Hornád Joz. Silberstein mlyn a píla 1 turbína Francis 45 »
2 Hrabušice 170 Hornád Jozef Lesný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 15 »
3 Letanovce 1 Hornád St. Kocín mlyn a píla 1 turbína Francis 67 »
4 Smižany 127 Hornád Ján Szita mlyn 1 turbína Francis dvoj. 79 »
5 Spišská Nová Ves 18 Hornád Iglovská elektráreň elektráreň 2 turbíny Francis 65 a 35
6 Spišská Nová Ves 1 Hornád Iglovská elektráreň elektráreň 1 turbína Girard 100 »
7 Spišská Nová Ves 21 Hornád Iglovská elektráreň elektráreň 1 turbína Girard 100 »
8 Spišská Nová Ves 30 a 32 Hornád Novoveský umelý mlyn, akc. spol. elektráreň 1 turbína Girard 97 »
9 Markušovce Hornád Štefan Kocín mlyn, píla a elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu, 1 koleso na strednú vodu 15 a 14,5 »
10 Hrabušice 174 Biely potok Liechtenstein a Vilček píla a elektráreň 1 turbína Francis 22.2
11 Hrabušice 171 Biely potok Gustav Bartoš mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 11.2 »
12 Huta 89 Taubický potok Úver. banka v Spišskej Novej Vsi elektráreň 1 turbína Francis 50.5
13 Markušovce 185 Pastošský potok Mich. Evengroš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
14 Markušovce 178 Koterbašský potok Emila Rušsinák mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 5.1 »
15 Markušovce 177 Koterbašský potok Štefan Barabaš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6 »
16 Hnilec Hnilec Obec Dobšina elektráreň 2 turbíny Francis 385
17 Hnilec 35 Hnilec Meste Spišská Nová Ves píla a elektráreň 1 turbína Francis 50
18 Vondrišeľ 47 Hnilec Julius Plander Hámor I výroba motýk a lopát 4 kolesá na vrchnú vodu 5 a 5 a 3 a 3
19 Vondrišeľ 48 Hnilec Julius Plander Hámor II výroba motýk a lopát 6 kolies na vrchnú vodu 6 a 6 a 6 a 3 a 3 a 3 »
20 Vondrišeľ 118 Hnilec Obecná elektráreň elektráreň, mlyn a šindliarka 1 turbína Francis 76 »
21 Vondrišeľ 49 Hnilec Julius Plander výroba motýk a lopát 4 kolesá na vrchnú vodu 5 a 4 a 3 a 4
22 Vondrišeľ 312 Hnilec Viliam Kircz a syn píla a elektráreň 1 turbína Francis 76.8
23 Vondrišeľ 68 Štilbašský potok Julius Plander výroba lopát 3 kolesá na vrchnú vodu 6 a 6 a 3
24 Hnilčík 5 Hnilecký potok Ondrej Kolesár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5 »
25 Hnilčík 7 Hnilecký potok Jakub Fabiny mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
26 Hnilčík 88 Hnilecký potok Jozef Zajac mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
27 Bindt 22 Hnilecký potok Ban. a hutná spol. Morav. Ostrava elektráreň 1 turbína Francis 30 »
28 Vondrišeľ 322 Hnilecký potok Michal Venzel mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2,5 a 2,5 »
29 Vondrišeľ 103 Hnilecký potok Hornosliezský žel. priemysel elektráreň 1 turbína Francis 25
30 Harichovce 45 Levočský potok Katarina Tatárková mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 1 koleso na strednú vodu 1 koleso na spodnú vodu 3,2 a 5,5 a 2,7 a 1,8 »
31 Smižany 14 Mlynský potok J. Ph.Glesinger píla a dynamo 1 koleso na vrchnú vodu 31
Spišská Stará Ves
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Osturňa 174 Ostruňanský potok Jozef Lihaj mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 8
2 Ostruňa 96 Ostruňanský potok Macák Hric mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 8
3 Osturňa 20 Ostruňanský potok Mat. Remiáš šindliarka, mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 16
4 Franková, Veľká 1 Ostruňanský potok Findera Valek šindliarka, mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 16 »
5 Franková, Malá 77 Frankovka Ján Kolatač mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
6 Relov 23 Rieka Vojt. Virostek mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 14 »
7 Spišské Hanušovce 111 Rieka Ant. Fronc mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 15 »
8 Spišské Hanušovce 68 Rieka Ondr. Babiár mlyn a šindliarka 2 kolesá na vrchnú vodu 10 »
9 Spišské Hanušovce 107 Rieka Kat. Čekovská mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 17 »
10 Matiašovce 182 Rieka Jak. Ofšonka mlyn, píla a valcha 4 kolesá na vrchnú vodu 14 »
11 Matiašovce 15 Rieka J. Krumholz mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 24 »
12 Matiašovce 18 Rieka M. Mačurová mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 18
13 Spišská Stará Ves 172 Rieka Vojt. Mravčák mlyn a píla 4 kolesá na vrchnú vodu 17.6 »
14 Spišská Stará Ves 185 Rieka E. Rosmanna dediči mlyn 1 turbína Francis 50 »
15 Folvarok 124 Lipnický potok náj. Juraj Kuzmák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
16 Lipník, Vel. 9 Lipnický potok Ján Cihoň mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
17 Haligovce 41 Lipnický potok Fr. Stromski mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 10 »
18 Lipník, Vel. 204 Šoltysov potok Vasil Bočkay mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
19 Richvald 154 Richvaldský potok M. Krišák mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 11 »
20 Haligovce 50 Richvaldský potok Ondr. Bednarčík mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 10 »
21 Lesnica Mezivodie Pavel Gondek mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 8
Spišské Vlachy
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Vítkovce 22 Hornád Matej Beňa mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 39 »
2 Spišské Vlachy 144 Hornád Mesto Spišské Vlachy mlyn a elektráreň 1 turbína Francis 90 »
3 Spišské Vlachy 442 Hornád Mesto Spišské Vlachy mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 16 »
4 Poráč 111 Poráčsky potok Štefan Širilla mlyn 1 koleso na vrchnú vodu, 1 turbína Banki 14.3 »
5 Poráč 113 Poráčsky potok Matej Hanuščin mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4 »
6 Žehra 39 Žegrica Ján Janus mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
7 Spišské Vlachy 41 Žegrica Obec Spišs. Vlachy mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6 »
Stará Ľubovňa
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Podolínec Poprad Ludvík Tatarko mlyn a píla 1 turbína Francis 33 »
2 Podolínec Poprad obec vodná pumpa 1 koleso na vrchnú vodu 4
3 Gňazdná 220 Poprad obec náj. Gutmann mlyn a píla 4 kolesá na vrchnú vodu a 1 koleso na strednú vodu 71 »
4 Holgárt 129 Poprad Ján Brunovský mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 64 »
5 Lomnička 89 Lomnička Jakub Schubský mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
6 Jakubiany 463 Jakubianka Nikolaj Compl mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 19
7 Jakubiany 464 Jakubianka Josef Krovomák mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu a 1 koleso na spodnú vodu 17 »
8 Nová Ľubovňa 151 Jakubianka Ján Valigarský mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 10 »
9 Stará Ľubovňa 371 Jakubianka Josef Neugereschl mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 10 a 7 »
10 Stará Ľubovňa 118 Jakubianka Jakub Lišák mlyn a elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 7
11 Kolačkov 88 Koláčkovský potok František Wilček mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 14 »
12 Kolačkov 88 Koláčkovský potok Michal Koneval stupa 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
13 Kolačkov 1 Koláčkovský potok Ondrej Kopčák mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 7 »
14 Šambron 166 Šambroňský potok Ján Luhačko mlyn a stupa 2 kolesá na vrchnú vodu 7
15 Vyšné Ružbachy Železný potok Ludvík Kilar mlyn a šindliareň 1 turbína Banki 6.5
16 Vyšné Ružbachy 121 Železný potok Ján Zamorský mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 10
17 Vyšné Ružbachy Železný potok Ján Zamorský elektráreň 1 turbína Francis 18.5
18 Vyšné Ružbachy 80 Železný potok Jozef Rigoš mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 7
19 Nižné Ružbachy 113 Železný potok Ondrej Čižmanovič mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 14 »
20 Kamionka 297 Čerteš obec nájom. Alex Smirgl mlyn a stupa 2 kolesá na vrchnú vodu 7 »
21 Kamionka 296 Čerteš obec náj Th. Straka mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 10 »
22 Gňazdná 154 Čerteš Eduard Spés mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 8 »
23 Litmanová 64 Litmanovský potok Peter Česelka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
24 Litmanová 159 Litmanovský potok obec nájom Ján Vilček mlyn a šindliareň 2 kolesá na vrchnú vodu 8
25 Jarabina 240 Velký Lipník obec nájom Ján Vilček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
26 Jarabina 259 Velký Lipník Ján Lepevič píla 1 koleso na vrchnú vodu 8
27 Malý Lipník 163 Lipnička Ján Čanda píla 1 koleso na vrchnú vodu 6.5
28 Veľký Sulín 25 Kamincy Michal Borecký mlyn a šindliareň 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
29 Veľký Sulín 1 Kamincy Josef Vorobel mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 9 »
30 Pilhov 95 Granastovský potok Emrich Kuzár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
31 Mníšok nad Popradom Granastovský potok Ablaser a Kornnreich mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 8 »
Tornaľa
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Lekeňa 12 Slaná G. Michalovissová mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.5 »
2 Čoltovo 48 Slaná Janová Petkášova mlyn 3 kolesá na spodnú vodu 8.5 »
3 Panita 101 Slaná Banka Čsl. legií elektráreň 1 turbína Francis 94 »
4 Tornaľa 72 Slaná Ján Kogler mlyn 1 koleso na spodnú vodu 17.14 »
5 Riečka 41 Slaná Ludvík Boroš mlyn 1 turbína Francis 19.18 »
6 Meliata 32 Muráň Ludvík Oroszlany mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5.28 »
7 Bretka 2 Muráň Andres Sturman mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5.16 »
8 Držkovce 17 Turiec I Matej Janušúr mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.96 »
9 Šankovce 1 Turiec I Lad. Mišurák mlyn 1 turbína Francis 12.53 »
10 Otročok 43 Turiec I Ján Szallossi mlyn a píla 2 turbíny Francis 5,16 a 5,29 »
11 Oldafalva 17 Turiec I Pavel Janosdcák mlyn 3 kolesá na strednú vodu 14.23 »
12 Rumnice 90 Turiec I Ján Pupák mlyn 2 kolesá na strednú vodu 1 koleso na spodnú vodu 11.91 »
13 Chvalová 45 Turiec II Juraj Strok mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5.8 »
14 Skverešovo 87 Turiec II Ján Piliš mlyn 3 kolesá na vrchnú vodu 7.12 »
15 Polina 68 Turiec II Jozef Arvay mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 7.36 »
16 Králik 33 Teplá voda Ján Batto mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.12 »
17 Kečovo Kečovský potok Štefan Kovacs mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.73 »

Nitra »

Bánovce nad Bebravou
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Lehota Čierná 1 Bebrava Ignác Klucha mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
2 Šipkov 1 Bebrava Ant. Kostolany mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
3 Slatina 1 Bebrava Andrej Adamik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
4 Slatinka 4 Bebrava Považ. papier. továr, akc. spol. papierňa 1 turbína Francis 56
5 Slatinka 1 Bebrava Jozef Švec mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na strednú vodu 2,7 a 2,5
6 Krásna Ves 31 Bebrava Ján Zaťko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
7 Timoradza 1 Bebrava Peter Kostolany mlyn 1 koleso na strednú vodu 2.6
8 Podlužany 20 Bebrava Karel Cabala mlyn 1 koleso na strednú vodu 3
9 Dežerice 14 Bebrava Ludvík Kiss mlyn a píla 2 kolesá na strednú vodu 3 a 3
10 Hornie Ozorovce 38 Bebrava Michal Vitktory mlyn a elektráreň 1 turbína Francis 39
11 Bánovce 112 Bebrava Pavel Krajčovič mlyn a elektráreň 1 turbína Francis 15
12 Malé Chlievany 14/15 Bebrava Ján Pavlík mlyn 1 koleso na strednú vodu 10
13 Dolnie Neštice 36 Bebrava Gustáv Ollach mlyn 1 koleso na strednú vodu 4.8
14 Rybany 42 Bebrava Ján Belicay mlyn 1 koleso na strednú vodu 8
15 Malé Ostratice 13 Bebrava Bratie Krížan mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4.2
16 Dolnie Motešice 22 Machnáč Alois Knorr mlyn a píla 1 turbína Francis 4
17 Bobot 1 Machnáč J. K. Merkeus papierňa 1 turbína Francis 34.7
18 Bobot 39 Machnáč Emil Hejtmánek mlyn a píla 1 koleso na strednú vodu 4.1
19 Lehota Bobotská 29 Machnáč Štefan Tarkaš mlyn 1 koleso na strednú vodu 3
20 Horňany 10 Machnáč Jozef Marko mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,7 a 2,5
21 Farkaška 10 Machnáč Štefan Priestupný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.3
22 Derežice 72 Machnáč Štefan Hudec mlyn a píla 1 koleso na strednú vodu 3.6
23 Derežice Machnáč Štefan Kiss mlyn a píla 1 koleso na strednú vodu 2.7
24 Jastrabie 122 Mitický potok Pavel Sobotka mlyn 1 turbína Francis 4
25 Svinná 7 Svinica Jozef Kullifay mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.3
26 Malá Hradná 32 Svinica Jozef Kolbay mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
27 Malá Hradná 41 Svinica Jozef a Adam Durček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
28 Ruskovce 20 Svinica Karel Cabala mlyn 1 turbína Francis 06/01/1986
29 Veľká Hradná 55 Hradňanský potok Štefan Ježík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
30 Kostolná Mitice 11 Mitický potok Frant. Jalakša mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
31 Zemianské Mitice 35 Mitický potok Alois Bérec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
32 Kostolná Mitice 39 Mitický potok Jozef Galló mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
33 Bošianská Neporadza Neporadský potok Laššo Vincenc mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
34 Jastrabie 35 Jastrabský potok Anna Kullifay mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.6
35 Dubodiel 33 Hrabovka Ján Kamenec mlyn 1 turbína Banki 4.7
36 Dubodiel 55 Hrabovka Štefan Hromník mlyna píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
37 Čuklasovce 15 Hrabovka Michal Holbay mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
38 Zlatníky 650 Livina Jozef Priestupný mlyn 1 turbína Francis 4.8 »
39 Hoste Malé Livina Ján Štefkovič mlyn 1 turbína Banki 4.5
40 Hoste Veľké Livina Viktor Štekovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.2
41 Libichava Livina Karel Štekovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.1 »
42 Trebichava 1 Trebichovský potok Maria Súkenník mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
43 Prusy 18 Pruský potok Viliam Pešl mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.3
44 Závada 37 Radiša Ján Dodek mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3 a 1,4
45 Kšinná 22 Radiša Adam Hudec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
46 Kšinná 22 Radiša Jozef Pižurný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.8
47 Radiša 14 Radiša Frant. Beck mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
48 Uhrovec Radiša Mikuláš Zay drevárstvo 2 turbíny Francis 50.6
49 Hornie Neštice 46 Radiša Géza Ležovič mlyn 1 turbína Banki 7
50 Bánovce 297 Radiša Jul. Kušfaludi mlyn a píla 1 turbína Francis 22.6
51 Bánovce 12 Radiša Frant. Maršala mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5,8 a 5,8
52 Bánovce 40 Radiša Ján Kacina mlyn a píla 1 koleso na strednú vodu 2.5
53 Biskupice 18 Radiša Adam Hrabko mlyn 1 turbína Francis 14.8
54 Omastiná 271 Omastinský potok Ján Kovačík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
55 Žitná Omastinský potok Juraj Kullifay mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2.5
Bátorove Kosihy
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Moča Dunaj Koloman Edyek mlyn 1 koleso na spodnú vodu 9
2 Moča Dunaj Ondrej Mocskos mlyn 1 koleso na spodnú vodu 8
3 Moča Dunaj Ľudovít Mocskos mlyn 1 koleso na spodnú vodu 7.5
4 Moča Dunaj Jozef Vari mlyn 1 koleso na spodnú vodu 7.7
5 Moča Dunaj Jozef Kocsis mlyn 1 koleso na spodnú vodu 9.6
6 Moča Dunaj Imre Armai mlyn 1 koleso na spodnú vodu 12
7 Moča Dunaj Ľudovít Kovács mlyn 1 koleso na spodnú vodu 9.7
8 Búč Bučský potok Obec Búč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
Hurbanovo
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Radvaň nad Dunajom Dunaj Varga Jolanka a spol. mlyn 1 koleso na spodnú vodu 9
2 Radvaň nad Dunajom Dunaj Šandor Gejza a Ľudovít mlyn 1 koleso na spodnú vodu 9
3 Radvaň nad Dunajom Dunaj Jozef Kuruc a spol. mlyn 1 koleso na spodnú vodu 7
4 Radvaň nad Dunajom Dunaj Ondrej a Imrich Kuruc mlyn 1 koleso na spodnú vodu 9
5 Radvaň nad Dunajom Dunaj Desider Fot a spol. mlyn 1 koleso na spodnú vodu 9
6 Radvaň nad Dunajom Dunaj Ludvík Fűlőp a spol. mlyn 1 koleso na spodnú vodu 9
7 Radvaň nad Dunajom Dunaj Ján Jokai a spol. mlyn 1 koleso na spodnú vodu 9
8 Radvaň nad Dunajom Dunaj Mikuláš Bakulár a spol. mlyn 1 koleso na spodnú vodu 9
Nitra
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Jagerseg 67 Nitra Jozef Bajzik mln a hydrocentrála 2 turbíny Francis 150
2 Nitra 1 Nitra Tadeáš Šuhala mlyn 1 koleso na spodnú vodu 20
3 Nitra Nitra Jozef Aujeszký mlyn 1 turbína Francis 1 koleso na spodnú vodu 40
4 Nitra Nitra Arnošt Back úč. spol. mlyn 1 koleso na spodnú vodu 25
5 Dolnie Krškany 67 Nitra Emila Pullmam mlyn 1 turbína Francis 40 »
6 Ivanka pri Nitre 69 Nitra Štefan Višnovský mlyn 1 koleso na spodnú vodu 8 »
7 Ivanka pri Nitre 41 Nitra Vojtech Truchlík mlyn 1 koleso na spodnú vodu 8 »
8 Lúky - Gegelová 51 Nitra Žigmund Politzer mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6
9 Branč Nitra Frant. Slabý mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6 »
10 Egeripuszta Pogranický potok Štefan Schwitzer šrotovňa 1 koleso na vrchnú vodu 4
11 Lapáš Veľký Pogranický potok Gizela Recká, vdova šrotovňa 1 koleso na vrchnú vodu 4
12 Radošina 69 Radošina Štefan Praženka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
13 Radošina 76 Radošina Michal Slezarik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
14 Radošina 77 Radošina Jozef Andel mlyn 1 turbína Francis 4
15 Radošina 78 Radošina Pavel Andel mlyn 1 turbína Francis 4
16 Behynce 58 Radošina Bratia Praženka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
17 Behynce 46 Radošina Jozef Lackovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
18 Veľké Rypňany 30 Radošina Ján Lackovič mlyn 1 turbína Francis 5
19 Biskupová 45 Radošina Gustav Hrdina mlyn 1 koleso na strednú vodu 4
20 Ašakert 95 Radošina Bratia Lányi mlyn 1 koleso na strednú vodu 3.5
21 Čab 42 Radošina Mich. Krajcovič mlyn 1 turbína Francis 4
22 Čab 41 Radošina Štefan Lampert mlyn 1 koleso na strednú vodu 4
23 Vel. Citeň 203 Pogranický potok Štefan Buzaši mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
Nové Zámky
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Veľký Kýr 134 Nitra Alois Šimko mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4
2 Komjatice 58 Nitra Ladislav Nemeš mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
3 Komjatice 15 Nitra Ladislav Nemeš mlyn 1 turbína Pohl 6
4 Ondrochov Nitra Ľudovít Karoleji mlyn 1 koleso na spodnú vodu 18 »
5 Šurany 349 Nitra Lukáčka a Benkovič mlyn 1 koleso na strednú vodu 11 »
6 Kesa Bánovská Nitra Mlynská priemyselná uč. spol. mlyn 1 koleso na strednú vodu 18
7 Nové Zámky Nitra Bratia Klein mlyn 2 turbíny Ganz a Prokop 160 »
8 M. Maňa Žitava Áron Kohn mlyn 1 turbína Francis 22
9 Fedýmeš nad Žitavou Žitava Filő Gejza mlyn 1 turbína akční 9
Oslany
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Malá Lehota 65 Podhradský potok Ondrej a Julie Sviták mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
2 Veľká Lehota 104 Vel. Lehotský potok Štefan Oboňa mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
3 Dolní Kamenec 471 Kamenčanský potok Ján Budinský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.54
4 Zemianské Kostolany Kamenčanský potok Juraj Kopäanyi mlyn 1 turbína Francis 4.5
5 Bystričany 121 Bystričanský potok Ondrej Laurinec mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3
6 Bystričany Bystričanský potok Ondrej Matejka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
7 Oslany 152 Hornický potok Antoník Fejfár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
8 Oslany 162 Hornický potok M. Chalmorianská mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
9 Oslany 260 Hornický potok Juhana Beliezová vdova mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
10 Sučany 190 Belanka potok Jaroslav Švec mlyn a píla 2 kolesá na strednú vodu 6 »
11 Račice 50 Belanka potok Ján Buc mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2
12 Dvorníky 150 Belanka potok Ľudovít Stuhovský mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3 »
13 Hornie Vestenice Belanka potok Valent Hušek mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4?5 »
14 Dolnie Vestenice Belanka potok Matuschkovy továrny na hole a spol. továreň na palice 1 turbína Kaplan 72 »
15 Dolní Kamenec Kamenčanský potok Ján Pešl mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
16 Čereňany 73 Čerenčanský potok Vojtech Hrdina mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.08 »
Prievidza
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Gajdel 159 Nitra Mária Janček mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 5
2 Gajdel 179 Nitra Bojnické panstvo píla 1 koleso na vrchnú vodu 4
3 Nemecké Pravno 320 Nitra Súkenecké. tov., akc. spol. továreň na súkno 1 turbína Francis 5
4 Pravnec Nitra Elektr. úč. spol. Nem. Pravno mlyn, píla a elektráreň 1 turbína Francis 39
5 Poluvsie 21 Nitra Bratia Koločaj mlyn a píla 2 kolesá na strednú vodu 8
6 Nedožery 42 Nitra Pavel Richter mlyn a píla 2 kolesá na strednú vodu 8
7 Opatovce nad Nitrou 70 Nitra Jozef Šimo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
8 Tužina 49 Tužinka Bojnické panstvo píla I 1 koleso na vrchnú vodu 5
9 Tužina Tužinka Bojnické panstvo píla II 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
10 Tužina 119 Tužinka Ján Šimo mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6
11 Nemecké Pravno 282 Tužinka Jozef Janček mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 9
12 Nemecké Pravno 287 Tužinka Frant. Kacina mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 5
13 Majzl 73 Majzlanský potok Joz. Gombarčík Obec Majzel mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 4,5
14 Solka 35 Majzlanský potok Ignác Hyánik mlyn 1 turbína Francis 4.1
15 Chvojnice 42 Chvojnický potok Rud. Šimo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
16 Chvojnice 17 Chvojnický potok Ján Štefík mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4
17 Cách 54 Chvojnický potok Anna Miko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
18 Cách 69 Chvojnický potok Ant. Pálesch mlyn a píla 2 koleso na vrchnú vodu 4
19 Poruba 120 Mravcová Jozef Vojtko mlyn a píla 2 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
20 Lazany 10 Mravcová Ignác Frivaldský mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 turbína Banki 5.3 »
21 Bojnice 4 Teplica potok Václav Hromádko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
22 Bojnice 5 Teplica potok Valentin Bolfík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.25
23 Opatovce nad Nitrou Teplica potok Pavlína Dobrotková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
24 Handlová Kreuzer potok Tomáš Laszlop píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
25 Handlová 511 Handlovka Ondrej Gütler mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
26 Handlová 237 Handlovka Štefan Pösz mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 7
27 Rástočno 136 Handlovka Štefan Dobrotka mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 8
28 Jalovec 59 Handlovka Jozef Solčany mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 7
29 Chrenovec 1 Handlovka Ignác Ficel mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 10 »
30 Čauša Veľká 23 Handlovka Bojnické panstvo píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
31 Prievidza Handlovka súkenná továrňa súkenná továreň 1 turbína Francis 6.5
32 Prievidza Handlovka Súkenický spolok valcha 1 koleso na vrchnú vodu 4
33 Prievidza 313 Handlovka Peter Vávro mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 8
34 Prievidza 469 Handlovka Žirko Jánová mlyn 1 turbína Francis 8.5
35 Rástočno Bezmenný I. potok Bojnické panstvo píla 1 koleso na vrchnú vodu 6
36 Čauša Malá Bezmenný II. potok Juraj Cibulka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
37 Cígel 28 Ciglanský potok Štefan Malík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
38 Sebedražie Ciglanský potok Vend. Mikuš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
39 Sebedražie 90 Ciglanský potok Frant. Berec mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 5
40 Koš 100 Ciglanský potok Jozef Veselý mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 5
41 Koš 129 Ciglanský potok Juraj Gombarčík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
42 Laskár 2 Podhradský potok Ján Maslý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
43 Nováky 50 Veľkolehotský potok Ján Sedliak mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
44 Nováky 87 Veľkolehotský potok Ambrož Schmidt mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
45 Valaš. Belá 5 Belanka Silvester Cigáň mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
46 Valaš. Belá 624 Belanka Štefan Novotka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
47 Nevidzany 93 Belanka Imrich Šemrinec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
48 Dobročno 1 Belanka Hrehor Mocík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
49 Liešťany 28 Belanka Alois Pružina mlyn 1 koleso na strednú vodu 3
50 Diviaky nad Nitricou 59 Belanka Alžbeta Vajda mlyn 1 koleso na strednú vodu 3
51 Diviacká Nová Ves 50 Belanka Mária Mikulík mlyn 1 koleso na strednú vodu 3.5
52 Diviacká Nová Ves 46 Belanka Štefan Michalovič mlyn 1 turbína Francis 14
53 Valašská Belá Štripová potok Frant. Pristach mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
54 Klín Zliechovský potok Spoj. úč. spol. Bratislava mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 4.5
55 Nitrianské Rudno Rudňanka potok Štefan Boranovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
56 Nitrianské Rudno Rokošský potok Ondrej Kaňa mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
Štúrovo
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Bíňa Hron Krištof Osakvavy mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4.3 »
2 Bíňa Hron Ján Horváth mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4.56 »
3 Bíňa Hron Eugen Sefcsik mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.57 »
4 Kamendín Hron Rudolf Frei mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4.35
5 Kičind Hron Pavel Horváth mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4
6 Kamenné Ďarmoty 150 Hron Imirch Nemeth mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4.6
7 Kuralany Kéty potok Julius Juhása mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.51 »
8 Kéty Kéty potok Ignác Šimonka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.12 »
9 Kamendín 142 Šár potok Pavel Kovács mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.51 »
10 Kamenné Ďarmoty 234 Pariš potok Obec Kamenné Ďarmoty mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
11 Malé Ďarmoty Perec-Sikinec potok Ján Menároš mlyn 1 turbína Francis 33.8
12 Páld 105 Perec-Sikinec potok Jozef Cserman mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.56
13 Salka Ipola Michal Kubiš mlyn a elektráreň 1 koleso na spodnú vodu 17.98
14 Salka 101 Ipola Alex. Stankovič mlyn 1 koleso na spodnú vodu 5
15 Leléd Ipola Štefan Turcsan mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4.56
16 Kéty Kéty potok Vojtech Kicsavics mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5 »
Topolčany
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Nitranská Streda Nitra Michal Benkovič mlyn 1 koleso na spodnú vodu 16
2 Kovarce 41 Nitra Adalbert Zich mlyn 1 koleso na spodnú vodu 8
3 Súlovce 71 Nitra Ferd. Benczy mlyn 1 turbína Francis 88
4 Preslany 22 Nitra Bratia Košovi mlyn 1 koleso na spodnú vodu 20
5 Lovásovce 49 Nitra Bratia Koločay mlyn 1 koleso na spodnú vodu 16
6 Nemečky 36 Chotina Eduard Rehák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
7 Nemečky 59 Chotina Juraj Buc mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
8 Prašice Chotina Florián Beňo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
9 Jácovce 18 Chotina Michal Cickay mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.8 »
10 Jácovce 5 Chotina Ludvik Schwarz mlyn 1 turbína Banki 7.8 »
11 Tovarníky 39 Chotina Ján Společník mlyn 1 turbína Banki 4
12 Tovarníky 29 Chotina Ján Schleisinger mlyn 1 turbína Francis 4
13 Závada Slivnica Viliam Bajzík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5 »
14 Velušovce Slivnica Lambert Pollák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
15 Tesáry 64a Zlava potok Ján Bartek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
16 Tesáry 64b Zlava potok Frant. Babkovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
17 Kuzmice 18 Zlava potok Frant. Hroššo mlyn 1 turbína Francis 11
18 Kuzmice 17 Zlava potok Ján Vyšňovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
19 Nemčice 47 Zlava potok Jozef Zachara mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
20 Nemčice 18 Zlava potok Ján Mazanec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
21 Chrabrany 25 Zlava potok Karol Hlásný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.8
22 Bojná 51 Bojňanský potok Ján Stoličný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
23 Bojná 43 Bojňanský potok Ján a Michal Krajčík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
24 Bojná 41 Bojňanský potok Jozef Drahovský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
25 Bojná 163 Bojňanský potok Jozef Lukáčovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
26 Bojná 145 Bojňanský potok Imrich Papšo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
27 Malé Dvorany Bojňanský potok Leopold Kuffler šrotovník čerp. vody 1 koleso na vrchnú vodu 4
28 Urmince Bojňanský potok Ján Společník st. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
29 Urmince 16 Bojňanský potok Mich. Bolula mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
30 Urmince 2 Bojňanský potok Štefan Beňo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
31 Chrabrany 47 Bojňanský potok vd. Jozefova Lanyi mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
Vráble
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Nová Ves nad Žitavou Žitava Jozef Štefkovič mlyn 1 turbína Hegnerova 14
2 Horný Ohaj 147 Žitava Frant. Mašek mlyn 2 turbíny Francis 17 »
3 Vráble Žitava Jozef Uhrecký mlyn 1 turbína Francis 10.5
4 Vráble Žitava Ant. Korntšy mlyn 1 turbína Francis 14
5 Vajka nad Žitavou 33 Žitava Eugen Ferency mlyn 1 turbína "Munelka" 7 »
6 Ďarmoty n. Žit. Žitava Bratia Adler mlyn 1 turbína Francis 12.8
7 Veľká Maňa 124 Žitava Vinc. Truchlík mlyn 1 koleso na spodnú vodu 6
8 Veľká Maňa 134 Žitava Ján Ferency mlyn 1 koleso na spodnú vodu 8
9 Valkáz 30 Žitava Karol Fiala mlyn 1 turbína Francis 21
10 Dolný Ohaj Žitava Viktor Kaktin mlyn 2 turbíny Francis 25
11 Tajná Majský potok Ján Kocian mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
Žabokreky
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Malé Kršteňany 19 Nitra Ľudovít Koločay mlyn 1 turbína Francis 15
2 Broďany 96 Nitra Jindř. Wertheimer mlyn 1 turbína Francis 42 »
3 Chynorany 30 Nitra Štefan Kračmer mlyn 1 koleso na spodnú vodu 15
4 Malé Bošany 18 Nitra Jozef Zatko mlyn 1 koleso na spodnú vodu 12
5 Veľké Bošany Nitra Veľkobošanská továreň na kožu, akc. spol. továreň na kožu a hydrocentrála 1 turbína Francis 100
6 Radobice 55 Radobický potok Mária Kačinová mlyn 1 turbína Francis 7
7 Hornia Ves 52 Hornejský potok Ján Pivovarči mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
8 Veľké Uherce 90 Veľkouherský potok Rodina Thonetová, úč. sp. elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
9 Veľké Uherce 79 Veľkouherský potok Štefan Straňák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
10 Malé Uherce 42 Veľkouherský potok Ján Pivarči mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
11 Hradište 95 Belanka potok Frant. Krček mlyn 1 koleso na spodnú vodu 7 »
12 Skačany 95 Belanka potok Jozef Hybal mlyn 2 turbíny Francis 20 a 52
13 Skačany 7 Belanka potok Peter Duriš mlyn 1 turbína Francis 24 »
14 Veľké Bielice 7 Belanka potok Gustav Kedtovič mlyn 1 turbína Francis 12 »
15 Nadlice 10 Bebrava Ján Kedrovič mlyn 1 turbína Francis 24.3
16 Livinské Opatovce 42 Livina potok František Netš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
17 Ježkova Ves Vyčoma potok Vojtech Babkovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
18 Ježkova Ves Vyčoma potok Anna Juričková mlyn 1 turbína Francis 4.6
19 Janova Ves 57 Vyčoma potok Valentin Duša mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
20 Prázdnovce Vyčoma potok Lad. Miksáth mlyn 1 turbína Francis 5
Zlaté Moravce
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Obryce 103 Žitava Anna Hlásna mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 turbína Francis 3 a 14
2 Machulínce 27 Žitava Ant. Hreždovič mlyn a píla 1 spirál. turb. Francis 8
3 Machulínce 58 Žitava Ludvík Štukovský mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 6
4 Opatovce nad Žit. 68 Žitava Ludvík Štukovský mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
5 Kňažice 104 Žitava Štefan Hrezdovič mlyn a píla 1 turbína Francis 12
6 Kňažice 52 Žitava Julius Blaško mlyn a píla 1 turbína Francis 11
7 Moravce Zlaté 1 Žitava Obec Zlaté Moravce mlyn a elektráreň 1 turbína Francis a 1 turbína Girard 14 a 5
8 Moravce Zlaté Žitava Ján Mikloš mlyn 1 turbína Francis 8
9 Chýzerovce 62 Žitava Štefan Mikloš mlyn 1 turbína Francis 8
10 Chýzerovce 26 Žitava Štefan Mikloš mlyn 1 turbína Francis 10
11 Tesáry 21 Žitava Frant. Okoši mlyn 1 turbína syst. Banki 12
12 Vieska nad Žit. Žitava Vojtech Chren mlyn 1 turbína Francis 6
13 Hostie 105 Hlboká Ján Ragáč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
14 Topolčianky 251 Hlboká Jozef Půlpitel mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5
15 Žikava 44 Potok Žikava Aloisie Dubecová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.5
16 Choča 1 Choča potok Frant. Okoši mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
17 Slepčany 40 Choča potok Jozef Čepela mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
18 Nemce 37 Inovecký potok Ondrej Čerňanský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
19 Nemce 181 Inovecký potok Alois Kvašay mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
20 Velčice 95 Čerešňová Karol Gruner mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
21 Neverice 31 Drevenica Ján Horvát mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
22 Neverice 26 Drevenica Michal Šutor mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
23 Žirany 60 Žibrica Kazimír Gabl mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
24 Malé Vozokány 35 Luka potok Július Lacko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
25 Verešvár 99 Luka potok Ondrej Pintner mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
26 Jedlové Kostolany Žitava Ján Budinský mlyn 1 turbína Francis 4

Trenčín »

Bytča
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Dlhé Pole Dlhopolský potok Pavel Holaník píla 1 koleso na vrchnú vodu 4
2 Dlhé Pole 215 Dlhopolský potok Martin Minárík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
3 Dlhé Pole 150 Dlhopolský potok Jozef Štrbaník mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
4 Dlhé Pole Dlhopolský potok Dr. Martin Mičura a spol. náj. Ján Malobický píla 1 koleso na vrchnú vodu 4
5 Dlhé Pole Dlhopolský potok Imrich Kudelčík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
6 Dlhé Pole 368 Dlhopolský potok Ján Haščík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
7 Zárieč Dlhopolský potok Vendelín Botek mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 4
8 V. Rovné 124 Rovňanský potok Ant. Valíček mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
9 V. Rovné Rovňanský potok Ján Žilinčár píla 1 koleso na spodnú vodu 3
10 V. Rovné 110a Rovňanský potok Mich. Košárek mlyn 1 turbína spirál. 3.5
11 Zemianská Kotešová 58 Rovňanský potok Frant. Cípel mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
12 Kolárovice 518 Kolárovický potok Ondrej Kaštan mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
13 Kolárovice 150 Kolárovický potok Alois Dorušinec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
14 Kolárovice 521 Kolárovický potok Alois Sabilík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
15 Kolárovice 72 Kolárovický potok Juraj Rosina mlyn 1 turbína spiral. 5.5
16 Kolárovice 2 Kolárovický potok Martin Kalužny mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 2 a 3
17 Petrovice 170 Petrovický potok Imrich Holak mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2 a 2,5
18 Petrovice 44 Petrovický potok Herm. Popperovoj, náj. Anna Slivoň mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
19 Pšurnovice Pšurnovický potok Stan. Holák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
20 Štiavník 594 Štiavnický potok Verona Motošický mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 2 a 3
21 Štiavník 599 Štiavnický potok Paulina Putríková mlyn a valcha 2 kolesá na vrchnú vodu 2 a 2
22 Štiavník 456 Štiavnický potok Pavel Martišík a Štefan Cisarík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
23 Štiavník 434 Štiavnický potok Ján Vanoš a Valent Šedík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
24 Štiavník 130 Štiavnický potok Štefan Gežo mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 2 a 3
25 Štiavník 326 Štiavnický potok Ján Mistrík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
26 Štiavniík 286 Štiavnický potok Pavel Bavlna mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
27 Hvozdnice 122 Štiavnický potok Martin Prošnický mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 2 a 2
28 Hvozdnice 16 Štiavnický potok Martin Cedzo valcha 1 koleso na vrchnú vodu 2
29 Hvozdnice 110 Štiavnický potok Anna Bulenincová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
30 Hvozdnice 64 Štiavnický potok Štefan Rovňan mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
31 Hvozdnice Štiavnický potok Štefan Rovňan píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 2 a 4
32 Predmier 163 Štiavnický potok Jozef Novák, majiteľ Adam Novák mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3 a 4
33 Predmier 159 Štiavnický potok Gabriel Lukáč mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
34 Hričovské Podhradie 34 Hričovský potok Ondrej Ballay, náj. Petr Sobotka mlyn a prádelňa 1 koleso na vrchnú vodu 2
35 Súlov 86 Súlovský potok Pavel Minarovský mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3
36 Jablonové 74 Súlovský potok Ondrej Duriník mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
37 Predmier 147 Súlovský potok Joža a Ondrej Václavík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
38 Predmier 146 Súlovský potok Pavlina Kalužová, vdova mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
39 Predmier 147 Súlovský potok Frant. a Jozef Václavík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
Čadca
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Makov 58 Kysuca Anna Tešínská a Napol. Tomek mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 1,4 a 4,4
2 Vysoká nad Kysucou 332 Kysuca Ondrej Sojka mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 1 a 5
3 Vysoká nad Kysucou 23 Kysuca Jozef Čerňan mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
4 Turzovka 325 Kysuca elektr. družstvo mlyn a elektráreň 1 turbína Banki 9.3
5 Staškov 161 Kysuca Jozef Kuderavý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
6 Raková 159 Kysuca Mich. Šuška mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 7.8
7 Raková 360 Kysuca Ján Turoň mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 7
8 Horelica 100 Kysuca A. Škorvánková mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3
9 Raková Zákopecký potok Jozef Bláha mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3.1
10 Turzovka 1129 Predmierský potok Adam Cisarík píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.4
11 Turzovka 550 Predmierský potok Ján Richter mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
12 Turzovka 548 Predmierský potok Peter Velčovský píla 1 koleso na vrchnú vodu 6.1
13 Olešná 293 Olešňanský potok Pavel Piontek a Urban Jozef píla 1 koleso na vrchnú vodu 5.2
14 Raková 216 Trstina potok Anna Císecká mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
15 Raková 239 Trstina potok Jozef Suška mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
16 Čierne 279 Čerňanka Funš a Jašúrek píla 1 koleso na vrchnú vodu 7.5
17 Čadca 390 Milošovský potok Jakub Privara mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
18 Čadca Milošovský potok Vinco Rebroš píla 1 koleso na vrchnú vodu 5.5
19 Čadca 576 Čadečka Anna Škorvánek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
20 Oščadnica 475 Oščadnický potok Ján Košarik píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.6
21 Oščadnica 550 Oščadnický potok Ján Svantek mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.3
22 Turzovka Kysuca Ján Strasser píla 1 koleso na vrchnú vodu 7
Dolný Kubín
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Oravský Podzámok Ráčov potok Ján Kobela mlyn 1 turbína Francis 6
2 Knažia 84 Jelšava Ondrej Zvoda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
3 Knažia 83 Jelšava Matej Púplava mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.1
4 Knažia Jelšava Pavel Macák mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4.7
5 Záskalie 70 Záskalský potok Pavel Danda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
6 Bysterec Malý 15 Bysterský potok Ondrej Danda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
7 Bysterec Malý 16 Bysterský potok Pavel Matuga mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
8 Zázrivá 65 Zázrivka Ján Mintál mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
9 Zázrivá Zázrivka Obec Zázrivá píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.3
10 Zázrivá 4 Zázrivka Ján Zubor mlyn a šindliareň 2 kolesá na vrchnú vodu 3
11 Párnica 148 Zázrivka Michal Kacko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4 »
12 Chlebnica 66 Chlebnický potok Ján Furjel mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4.4
13 Chlebnica 34 Chlebnický potok Frant. Furjel mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3.3
14 Chlebnica 205 Chlebnický potok Ondrej Vrabec mlyn a tkáčovňa 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
15 Dlhá n. Oravou 239 Chlebnický potok Mat. Kytka mlyn a tkáčovňa 1 koleso na vrchnú vodu 3.1
16 Dlhá n. Oravou 237 Chlebnický potok Ján Štrbavý mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2.7
17 Dlhá n. Oravou 236 Chlebnický potok Jozef Kepšta mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4.1
18 Dubová Sedliacka 84 Chlebnický potok Ján Šula mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
19 Jasenová 9 Kubínsky potok Karol Meško mlyn, píla a tkáčovňa 2 kolesá na vrchnú vodu 2,8 a 2,8
20 Kubín Vyšný 6 Kubínsky potok Jozef Macák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
21 Kubín Vyšný 1 Kubínsky potok Vojt. Gacek mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6
22 Kubín Dolný 20 Kubínsky potok Oravský priemysel, úč. spol. mlyn a elektráreň 2 turbíny Francis 33.6
23 Jasenová 36 Biela Voda Juraj Ilko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 8.4
24 Kubín Vyšný Leštinský potok Otto Štefan mlyn a šindliareň 1 koleso na vrchnú vodu 3.8
25 Žaškov 28 Zaškovský potok Michal Ondriš mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
26 Kraľovany Šútovský potok Kralovanské priemysl. podniky píla 1 koleso na vrchnú vodu 9
27 Istebné 29 Istebňanský potok Karel Pisoň mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
28 Párnica Zázrivka Ant. Adámek píla 1 turbína Francis 25
29 Párnica Zázrivka Emil Kovácik mlyn 1 turbína Francis 6
30 Párnica Zázrivka Urbarialista valcha 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
31 Zázrivá 508 Havranský potok Adam Bela mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
32 Zázrivá 316 Dolinský potok Mich. Otruba mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
33 Zázrivá 203 Bielský potok Ondrej Otruba mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
34 Krivá Krivský potok Urbárska obec píla a mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4 a 2
35 Krivá 144 Krivský potok Peter Purdak mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3 »
36 Lehota Dol. Seregrun. potok Štefan Kriváň mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
37 Pribiš Pribišský potok Ján Skokna mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
38 Pucov Pucovský potok Peter Malúcčik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
39 Pucov 85 Pucovský potok Ant. Kolanka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
40 Medzibrodie nad Oravou Pucovský potok Ján Mareta mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
41 Medzibrodie nad Oravou 87 Pucovský potok Ján Danda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
42 Osádka Leštinský potok Juraj Zvara mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
43 Leštiny 38/39 Leštinský potok Jozef Kocháň mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.6
44 Leštiny 19 Leštinský potok Ondej Halaj mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
45 Zaškov Zaškovský potok Ján Krupa mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
46 Párnica Zázrivka Michal Kocko píla 1 koleso na vrchnú vodu 7
Ilava
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Pružina 153 Pružinka Ondrej Briestenský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
2 Trstie 44 Pružinka Akc. spol. pre zužitokovanie dreva píla 1 turbína Francis 18.7
3 Lieskov Dolní 1 Pružinka Akc. spol. pre zužitokovanie dreva elektráreň 1 turbína Francis 14.3
4 Lieskov Dolní Pružinka Akc. spol. pre zužitokovanie dreva mlyn 1 koleso na strednú vodu 8
5 Visolaje 9 Pružinka Jozef Anděl mlyn a elektráreň 1 koleso na strednú vodu 4.9
6 Beluša 246 Pružinka Gust. Hrehor mlyn 1 koleso na strednú vodu 6
7 Beluša 323 Pružinka Jozef Zůbek mlyn 2 kolesá na spodnú vodu 5
8 Beluša 144 Pružinka Štefan Holba mlyn, píla a elektráreň 1 turbína Francis 13
9 Beluša 393 Pružinka Štefan Fojtík mlyn a píla 3 kolesá na strednú vodu 6
10 Beluša 340 Pružinka Ondrej Šťastný mlyn 1 turbína Francis 9.75
11 Pružina 205 Bielý potok Viktor Šťastný mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 5.5
12 Pružina 191 Bielý potok Ján Kozák mlyn a valcha 3 kolesá na strednú vodu 4.8
13 Mojtín 49 Luchna Tomáš Janco mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
14 Zliechov 81 Podhradský potok Jozef Ševčík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
15 Rovné Košecké 4 Podhradský potok Štefan Rendek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
16 Veľké Košecké Podhradie 82 Podhradský potok Jakub Staňo mlyn 1 turbína Francis 12
17 Košeca 148a Podhradský potok Ľudovít Bende mlyn a elektráreň 2 turbíny Francis 27
18 Košeca 2 Podhradský potok Gust. Krupička mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 turbína Francis 6 a 8
19 Hornia Poruba 4 Porubský potok Eva Remenár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
20 Ilava 163 Porubský potok Jozef Horečný mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 7
21 Ilava 21 Porubský potok Štefan Hrehor mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
22 Ilava 24 Porubský potok Karol Galbavý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
23 Dubnica nad Váhom 115 Dubnický potok Juraj Novák mlyn, píla a valcha 2 kolesá na vrchnú vodu 9.3
24 Dubnica nad Váhom 147 Dubnický potok Ján Janík mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 7.3
25 Dubnica nad Váhom 169 Dubnický potok Július Gráber mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.73
26 Dubnica nad Váhom 207 Dubnický potok Imrich Schlesinger mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.86
27 Dolnia Poruba 140 Teplický potok Bežiak, Sťefanova vdova píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3.3
28 Zliechov Gápel 19 Gápelský potok Göpfert a Tichý drvič kameňa a dynamo 1 koleso na vrchnú vodu 2.54
29 Zliechov Gápel 31 Gápelský potok Emanuel Fridrich mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.4
30 Zliechov Gápel 157 Gápelský potok Ján Šimko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5
31 Prejta 72 Vystrkovský potok Štefanova, Tomíkova, vdova mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
32 Prejta 62 Vystrkovský potok Frant. Vanko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
33 Pružina 34 Pružinka Alois Šťastný mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
Kysucké Nové Mesto
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Ochodnica Ochodnica potok Štefan Olejko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.2
2 Ochodnica Ochodnica potok Martin Sliž mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.4
3 Ochodnica Ochodnica potok Štefan Sliž a spol. píla 1 koleso na spodnú vodu 5
4 Kysucké Nové Mesto Kysucký potok Ján Točoň píla 1 koleso na strednú vodu 3
5 Kysucké Nové Mesto Kysuca Alios Kostrunek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 7.8
6 Nesluša Neslušský potok Štefan Medzihorský mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2,2 a 2,2
7 Nesluša Neslušský potok Ján Sliž mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2,3 a 3,8
8 Kysucké Nové Mesto Neslušský potok Ján Medzihorský mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2,2 a 4,4
9 Rudina Rudinský potok Mich. Jančiga mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2,1 a 2,1
10 Nová Bystica Bystrica potok Jozef Jončula mlyn 1 koleso na strednú vodu 3
11 Nová Bystica Bystrica potok Jozef Vojtek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
12 Stará Bystrica Bystrica potok Bratia Adler píla 1 koleso na vrchnú vodu 7
13 Stará Bystrica Bystrica potok Jozef Straka koželužňa 1 koleso na spodnú vodu 2
14 Stará Bystrica Bystrica potok Oščadnická mlynská spol. mlyn a píla v prestavbe
15 Stará Bystrica Bystrica potok Štef. Botek a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
16 Zborov nad Bystricou Bystrica potok Obec Zborov píla 1 koleso na spodnú vodu 3
17 Zborov nad Bystricou Bystrica potok Jozef Kubica mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
18 Riečnica Zrubanský potok Jozef Kotvas a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
19 Riečnica Riečnický potok Ján Hoferik a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 1.96
20 Stará Bystrica Harvelka Riečnický potok Jozef Chreňo a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.19
21 Stará Bystrica Harvelka Harvelský potok Adam Roman a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
22 Stará Bystrica Harvelka Harvelský potok Ján Roman a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.19
23 Nová Bystrica Vychylovka Vychylovka Ján Klučka a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 1.83
24 Nová Bystrica Vychylovka Vychylovka Ján Kubatka a spol. píla 1 koleso na spodnú vodu 2
25 Nová Bystrica Vychylovka Vychylovka Ondrej Svitek valcha 1 koleso na vrchnú vodu 2
26 Nová Bystrica Vychylovka Vychylovka Jozef Sporinský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
27 Nová Bystrica Vychylovka Ján Minarik a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
28 Nová Bystrica Vychylovka Jozef Hrčko a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
29 Nová Bystrica Vychylovka Juraj Cabadoj mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
30 Nová Bystrica Vychylovka Rycerka potok Jozef Svitek valcha 1 koleso na vrchnú vodu 2
31 Nová Bystrica Vychylovka Koliska Jozef Halvanik a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
32 Nová Bystrica Velký potok Juraj Koščál a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
33 Klubina Klubinský potok Michal Fojtík mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3
34 Klubina Klubinský potok Duro Kubica a spol. valcha 1 koleso na vrchnú vodu 3
35 Zborov Zborovský potok Juraj Minarčík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
36 Lutiše Radvotský potok Ján a Adam Pekar mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
37 Lutiše Radvotský potok Marie Malichová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
38 Radostka Radvotský potok Michal Pekar a spol. valcha 1 koleso na vrchnú vodu 2
39 Radostka Radvotský potok Michal Pekar mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
40 Radostka Radvotský potok Jozef Lukáč valcha 1 koleso na vrchnú vodu 2
41 Radostka Radvotský potok Jozef Budoš a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
42 Stará Bystrica Radvotský potok Michal Prievozník a spol. píla 1 koleso na spodnú vodu 3
43 Lieskovec nad Kysucou Lodňanský potok Ondrej Hmira mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
44 Povina Povinnský potok Ján Fojtík mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 5.9
45 Horný Vadičov Vadičovský potok Vavrin Berešík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
46 Horný Vadičov Vadičovský potok Martin Kubaščík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
47 Horný Vadičov Vadičovský potok Michal Kubík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
48 Dolný Vadičov Vadičovský potok Michal Vnuk mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
49 Pažite Vadičovský potok Ver. Janíková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
50 Radola Vadičovský potok Adam Minarik mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 3 a 4,5
Martin
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Turčianský Sv. Martin 7 Turiec Jozef Schlesinger píla 1 turbína 32
2 Turčianský Sv. Martin 8 Turiec Aleš Hruška mlyn 1 turbína Francis 31.3
3 Turčianský Sv. Martin 3 Turiec Slovenský továreň továreň na pletený tovar 1 turbína 48
4 Turčianský Sv. Martin Turiec Brašov. továreň na celulózu továreň na celulózu 2 turbíny Francis 244
5 Benice 11 Valčanský potok J. Ciger mlyn 1 turbína Francis 10
6 Blatnica 72 Dolinský potok A. Liška valcha 1 koleso na vrchnú vodu 2.73
7 Blatnica 1 Dolinský potok D. Pronay elektráreň 1 turbína Francis 4.5
8 Blatnica 30 Gader J. Čižmarik mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.6
9 Blatnica 168 Gader A. Kampny mlyn 2 kolesá na strednú vodu 4.67
10 Blatnica 161 Blatnický potok Ján Kovačik píla 1 koleso na spodnú vodu 4.6
11 Daňová 30 Blatnický potok J. Achimský mlyn 1 koleso na strednú vodu 5.6
12 Daňová 31 Blatnický potok J. Moric mlyn 1 koleso na strednú vodu 5
13 Príbovce 99 Blatnický potok J. Achimský mlyn 1 koleso na strednú vodu 9.12 »
14 Karlová 23 Jalšovec Ján Kohút mlyn 1 turbína Francis 3.9
15 Trnovo Trnovsko-trebostovský potok Obec Trnovo píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.9
16 Horné Jeseno 79 Jasenský potok F. Hanulík píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.89
17 Belá Jasenský potok Jozef Kolida mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
18 Belá 186 Belanský potok Maria Hanulíková píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.2
19 Belá 4 Belanský potok Ondrej Majerčík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
20 Žabokreky 76 Belanský potok O. Polonec mlyn 1 koleso na strednú vodu 2.5
21 Žabokreky 76 Belanský potok O. Polonec píla 2 kolesá na spodnú vodu 4
22 Košťany 22 Belanský potok J. Černák píla 1 turbína Francis 15.99
23 Košťany 22 Belanský potok J. Černák mlyn 1 turbína Francis 15.99
24 Necpaly 89 Necpalský potok Július Hegeduš mlyn 1 turbína Francis 22
25 Necpaly 145 Necpalský potok J. Revayová mlyn a elektráreň 2 kolesá na vrchnú vodu 14
26 Necpaly 7 Necpalský potok Deneš Franklin pohon hosp. strojov 1 turbína 4.5
27 Necpaly 5 Necpalský potok Alex. Solarík píla 2 kolesá na vrchnú vodu 30
28 Sklabiňa 69 Cedron potok J. Stancel píla 1 koleso na strednú vodu 3.4
29 Záborica 33 Cedron potok F. Mrva mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
30 Vrútky 55 Horská stouha Maria Zvalová - Rumpelová mlyn 1 turbína Francis 17.9 »
31 Krpeľany 82 Jarok potok Jozef Palko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.65
32 Nolčovo 62 Čierník potok Jozef Ondríšek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
33 Turany 165 Čierný potok J. Stancel mlyn 1 turbína Francis 5.2 »
34 Turany 168 Čierný potok Ferd. Frlička mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
35 Štiavnička Štiavnický potok Pavel Gego píla 1 koleso na strednú vodu 2.5
36 Podhradie 109 Podhradský potok Urbaristi píla v rekonštrukcii
37 Podhradie Podhradský potok Jozef Kunčár mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4
38 Podhradie Podhradský potok Duro Oravec valcha 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
39 Sučany 161 Bystrica potok Schulz a spol. píla 1 turbína Francis 35.1
40 Sučany 304 Bystrica potok A. Fillová mlyn 2 turbíny Francis 16
Námestovo
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Hruštín Hruštianka Ján Očkoják mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4.5
2 Babín Hruštianka Štefan Branický mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 4.2
3 Vasilov Hruštianka Štefan Žofaj mlyn a šindliareň 2 kolesá na vrchnú vodu 4,26 a 2,2
4 Lokca Hruštianka Jozef Kramarčík mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 5
5 Lomná Lomňanka potok Ján Šimurda valcha 1 koleso na vrchnú vodu 3.45
6 Lomná Lomňanka potok Ján Grejcar valchovňa 1 koleso na vrchnú vodu 3.02
7 Lomná Lomňanka potok Štefan Bálek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.94
8 Krušetnica Orava Ján Valečík mlyn a šindliareň 2 kolesá na vrchnú vodu 3.3
9 Breza Mutňanka Ján Valečík, st. mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4
10 Veselé Veselý potok Serafius Francúz píla 1 koleso na strednú vodu 2.8
11 Jasenica Veselý potok Ignác Čierník mlyn a valcha 3 kolesá na vrchnú vodu 2,1 a 2,25 a 2,03
12 Jasenica Veselý potok Karol Branický mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 4,38 a 3,7 a 2,02
13 Zubrohlava Polhoranka Maria Tatarková mlyn a píla 4 kolesá na vrchnú vodu 4.04
14 Slanica Polhoranka Johana Naništová mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.4
15 Erdúdka Flajšová Ján Murin mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4
16 Babín Hruštianka Matej Diškanec mlyn a šindliareň 2 kolesá na vrchnú vodu 3
Nemšová
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Horné Srnie 200 Vlára Jozef Pavlacký mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.78
2 Nemešová 107 Vlára Jozef Dubčák mlyn a píla 1 turbína Francis 7.84
3 Nemešová 105 Vlára Ján Králik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.47
4 Nemešová Vlára Ondrej Králik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 1 turbína Francis 5,47 a 6 »
5 Nemešová 104 Vlára Štefan Vydra mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.33
6 Nemešová Vlára Vinc. Schreiber elektráreň 1 turbína Francis 8
7 Liborča 26 Liborča potok Mich. Chudo mlyn 1 turbína Francis 7
8 Liborča 74 Liborča potok Jozef Blažej mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.92
9 Horná Súča 465 Súčanka Ondr. Satin a spol. mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.35 »
10 Horná Súča 45 Súčanka Gust. Dodorf mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 9.94
11 Horná Súča 303 Súčanka Štef. Satin mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.16 »
12 Horná Súča 196 Súčanka Ondrej Kopřivňanský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.67 »
13 Horná Súča 212 Súčanka Karol Vrba mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 6,24 a 6,4 »
14 Dolná Súča 131-4 Súčanka Ján Hamaj a spol. mlyn a valcha 1 koleso na vrchnú vodu 2.64
15 Dolná Súča 120 Súčanka Michal Hamaj a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.35
16 Dolná Súča 282 Súčanka Ján Pavlín mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,86 a 3,67 »
17 Hrabovka 46 Súčanka Ludvig Slobodník mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.35
18 Skala Nová Ves 27 Súčanka Štefan Trška mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.38
19 Skala 3 Súčanka Frant. Holubek mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 11,76 a 7,74
20 Omšenie 58 Teplička Ján Škovranek mlyn a valcha 2 kolesá na vrchnú vodu 2,17 a 6,12
21 Omšenie 20 Teplička Jindř. Kučera mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,76 a 4,62
22 Trenčianské Teplice Teplička Riad. Kúpeľov elektráreň 2 turbíny Francis 65 a 65
23 Trenčianská Teplá 149 Teplička Vinc. Valko mlyn 1 koleso na strednú vodu 3.51
24 Trenčianská Teplá 169 Teplička Frant. Duda mlyn a píla 4 kolesá na vrchnú vodu 5,44 a 5,63 a 6,96 a 7,39
25 Dolná Súč Súčanka Ján Blažej mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5 »
Považská Bystrica
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Popradno 500 Popradňanka Jozef Šamaj a Vendel. Hároník mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 2,3 a 2
2 Popradno 243 Popradňanka Ján a Ondrej Hausner mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
3 Popradno 318 Popradňanka Adam Šamaj a spol. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.05
4 Brvnište 279 Popradňanka Štefan Ševčík mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 2,3 a 3,2
5 Stupné 66 Popradňanka Ondrej Vatolík mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
6 Stupné 127 Popradňanka Frant. Velič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
7 Jesenica 40 Popradňanka Štefan Mikušík mlyn 1 turbína Francis 4.9
8 Jesenica 36 Popradňanka Jozef Mičuch mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2.5
9 Šebesťanová 73 Popradňanka Jozef Labudík mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
10 Maríková 257 Marikovka Jozef Šuják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
11 Maríková Marikovka Štefan Martikán mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
12 Maríková 78 Marikovka Jozef Hlatký mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 2 a 2,5
13 Maríková 5 Marikovka Jozef Kavalčík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
14 Prosné 86 Marikovka Ludvik Pilát mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.05
15 Udiča Malá 42 Marikovka Ján Mado a P. Šedík mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2,2 a 2,2
16 Udiča Veľká 115 Marikovka Ondrej Turak a spol. mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2 a 2
17 Udiča Veľká 24 Marikovka Mária Kupčíková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
18 Drienové 60 Drienovský potok Ferd. Littera mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
19 Teplá Považská Záskalský potok Mich. Pivoda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.03
20 Teplá Považská Záskalský potok Robert Pauer mlyn 1 turbína Francis 8.4
21 Teplá Považská Záskalský potok Kamilo Pauer a spol. mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,5 a 4,8
22 Domaniža 109 Domanížka Štefan Fojth a Jozef Nemec mlyn a elektráreň 1 koleso na strednú vodu 5.1
23 Domaniža 10 Domanížka František Melouň mlyn a píla 1 turbína Francis 8
24 Domaniža Domanížka Mel. Durneisová mlyn a valcha 1 koleso na vrchnú vodu 2.07
25 Prečín Domanížka Frant. Kazda mlyn 2 kolesá na spodnú vodu 4 a 4
26 Bystrica Považská 302 Domanížka Rudolf Hloža mlyn a píla 1 koleso na strednú vodu 2 kolesá na spodnú vodu 2,88 a 2,5
27 Bystrica Považská 338 Domanížka Val. Pijáčka mlyn 1 koleso na strednú vodu 4.9
28 Bystrica Považská 133 Domanížka Pol. obec Pov. Bystrica mlyn a elektráreň 1 turbína Francis 41.5
29 Bystrica Považská 150 Domanížka Eugen Fuchs mlyn a elektráreň 1 turbína Francis 24
30 Malé Lednice Rubanka Jozef Gašparco Lednický mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.08
31 Popradno 171 Popradňanka Ondr. Hároník a Štefan Baštek mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2,03 a 3,2
32 Brvnište 68 Popradňanka Karol Chovančík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.02
33 Stupné 66 Popradňanka Gustav Politzer a spol. píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
34 Sádečné 74 Domanížka Ján Tenkl mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
Púchov
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Lysá 145 Biela Voda Ján Pečena mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.19
2 Lysá 16 Biela Voda Rudolf Nošík mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 2 a 3,07 »
3 Lysá 80 Biela Voda Ondrej Slavik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.64
4 Lúky 2 Biela Voda Ant. Pečena mlyn a píla 1 turbína 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 10,2 a 4,49 a 4,79
5 Zarieč 17 Biela Voda Ondrej Boško mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.39
6 Zarieč 55 Biela Voda Ant. Vyskočil mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 2,09 a 4,71
7 Mestečko 2 Biela Voda Juraj Taška mlyn a valcha 2 kolesá na vrchnú vodu 1,76 a 1,83
8 Dohňany 66 Biela Voda Frant. Zvonek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.71
9 Dohňany 84 Biela Voda Ján Dujka mlyn a valcha 1 koleso na vrchnú vodu 2.01
10 Dohňany 1 Biela Voda Zuzana Dojková mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3,74 a 2,2
11 Vieska Bezdedov 43 Biela Voda Ondrej Mazák mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.06
12 Púchov 302 Biela Voda Alois Januš mlyn 2 turbíny Francis 5,52 a 5,52
13 Púchov 301 Biela Voda Fr. Martinovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6
14 Lysá 106 Lucký potok Jozef Milko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
15 Lysá 329 Dešňanský potok Ján Pečena mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.07
16 Lazy Čertov Rieka Lesný úrad spr. veľkostatku elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 2.36
17 Lázy 90 Rieka Fr. Onhajzer mlyn a píla 1 koleso na spodnú vodu 1 koleso na vrchnú vodu 4,14 a 2,01
18 Lázy 58 Rieka Jozef Pečena mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2,03 a 3,79
19 Dubková Rieka Ant. Dušík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.2
20 Lednická Lehota 28 Lednica Jozef Janec mlyn, píla a valcha 3 kolesá na vrchnú vodu 2,16 a 3,55 a 4,99
21 Lednica Lednica Ján Regner mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.06
22 Dolná Breznica Lednica Bratia Schreiber píla 2 turbíny Francis 9,5 a 24
23 Dolná Breznica 7 Lednica Jozef Čerhely mlyn 1 turbína Francis 6
24 Dolná Breznica 21 Lednica Apol. Králová mlyn 1 turbína Francis 3.88
25 Lednické Rovne Lednica M. Jenischová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 6.04
26 Zubák 187 Zubacký potok Ondrej Jurák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
27 Zubák 112 Zubacký potok Adam Slabý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
28 Zubák 32 Zubacký potok Ján a Mikuláš Slabý mlyn a píla 1 koleso na spodnú vodu 1 koleso na vrchnú vodu 3,34 a 2,49
29 Červený Kamenň 200 Tovaryšský potok Karol Pšenčík mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4,87 a 4,59
30 Mikušovce 115-116 Tovaryšský potok Karel Ocelík mlyn, píla a ryhovňa valcov 2 kolesá na vrchnú vodu 1 turbína 3,3 a 2,3 a 4,4
31 Tuchyňa 26 Tovaryšský potok Ján Polák mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.8
32 Křivoklát 14 Křivoklatský potok Jozef Vrábel mlyn a píla 1 turbína Francis 2.28
33 Bohunice Křivoklatský potok Jozef Koukol mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2
34 Bohunice 47 Křivoklatský potok Ján Pechanec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
35 Bohunice 28 Křivoklatský potok Ondrej Míčko mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.04
36 Piechov 63 Piechovský potok Ján Minarik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.21
37 Piechov 63 Piechovský potok Joz. Minarik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.09
38 Horná Breznica Zubacký potok Štefan Chachula mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3,04 a 1,95
Rajec
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Čičmany Rajčanka Pasienkarské družstvo mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 1,5 a 3,8
2 Šuja Rajčanka Benedikt. Brezány mlyn a píla 2 kolesá na strednú vodu 2 a 2
3 Rajec Rajčanka Imrich Rybárik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
4 Rajec Rajčanka Továreň na súkno elektráreň 1 turbína Francis 218
5 Rajec Rajčanka Ján Fordek mlyn, píla a dynamo 2 kolesá na strednú vodu 3 a 2
6 Porubka Rajčanka Ján Horečný mlyn a píla 2 kolesá na strednú vodu 2,5 a 2,5
7 Lietava Lietavka Ondrej Imrišek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
8 Lietava Lietavka Frant. Cádrík mlyn a píla 1 turbína Francis 3.2
9 Frývald Frývaldský potok Maria Fabana mlyn a píla 2 kolesá na strednú vodu 4,9 a 2,9
10 Frývald Frývaldský potok Cecilia Ludvík mlyn a valcha 1 koleso na strednú vodu 2 a 1,1
11 Ďurčiná Ďurčanka Julia Hanus mlyn 1 koleso na strednú vodu 2
12 Jasenové Jasenovka Lukáč Brezány mlyn 1 koleso na strednú vodu 2
13 Rajecká Dolina Porubský potok Cansualitská obec píla 1 koleso na strednú vodu 10
14 Kamenná Poruba Porubský potok Ján Trnka mlyn a píla 1 koleso na strednú vodu 1 koleso na spodnú vodu 2 a 3
15 Kunerad Kuneradka Mikuláš Ballestrén elektráreň 1 turbína Girard 15
16 Kunerad Kuneradka Ján Skřovánek mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2,5 a 2
17 Rajecké Teplice Kuneradka Rudolf Knoško mlyn a píla 1 turbína Francis 3.5
18 Rajecké Teplice Kuneradka Správa kúpeľov elektráreň 1 turbína Francis 10
19 Stránské Stráňanka Jozef Gramer mlyn a píla 1 turbína Francis 3.5
20 Turo Turjanka Štefan Ferenz mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.3
21 Turo Turjanka Štefan Očkoják mlyn, píla a dynamo 2 kolesá na vrchnú vodu 3 a 3
22 Svinná Svinnenka Jozef Vrba mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2 a 2
23 Svinná Svinnenka Rudolf Burčiák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
24 Konská Porubský potok Ján Kanýska mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
25 Zbyňov Rajčanka a Jasenovka Bartolomej Nemec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
Trenčín
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Drietoma Drietomský potok Dr. B. Strifyl a Pavel Horák mlyn a elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
2 Drietoma 62 Drietomský potok Jakub Florian mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3.7
3 Drietoma 29 Drietomský potok Ondrej Minarech mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
4 Drietoma 81/89 Drietomský potok Ján Blažko mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
5 Drietoma 81 Drietomský potok Jozef Drápela mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
6 Drietoma 113 Drietomský potok Miloslav Abel mlyn a píla 2 turbíny Francis 30.3
7 Dolný Zárječ 14 Drietomský potok Ján a Pavel Minarik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.2
8 Dolné Zárečie 17 Drietomský potok Mich. Minarik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
9 Dolné Zárečie 16 Drietomský potok Ján Duran mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
10 Veľká Chocholná 60 Chocholnica Martin Nemec mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.8
11 Veľká Chocholná 50 Chocholnica Ján Križan mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
12 Veľká Chocholná 48 Chocholnica Jozef Fiala mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
13 Veľká Chocholná 28 Chocholnica Reg. Čechvalová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.4
14 Veľká Chocholná 23 Chocholnica Jozef Duran mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
15 Melčice 85 Petrušovský potok Lud. Truchlík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
16 Melčice 84 Petrušovský potok Július Slánka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
17 Melčice 83 Petrušovský potok Štefan Fabian, ml. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
18 Ivanovce 42 Petrušovský potok Adam Sýkora mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
19 Bošáca 367 Bošáčka Ján Janega mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
20 Bošáca 409 Bošáčka Juraj Ochodnický mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
21 Bošáca Bošáčka Juraj Ochodnický píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
22 Bošáca 286 Bošáčka Ján Kusenda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
23 Zeman. Podhradie Bošáčka Eva Ochodnická mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
24 Zeman. Podhradie 48 Bošáčka Ant. Holý mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
25 Bošáca 232 Bošáčka Ján Štrba mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.2
26 Bošáca 237 Bošáčka Pavel Kaššovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
27 Bošáca 93 Bošáčka Alžbeta Slimáková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
28 Bošáca 247 Bošáčka Ján Bunda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.1
29 Bošáca 254 Bošáčka Ján Kusenda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
30 Bošáca 107 Bošáčka Melichar Brezovák píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
31 Bošáca 107 Bošáčka Jozef Trčka mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2.9
32 Bošáca 114 Bošáčka Ján Brezovák mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
33 Kubrá 77 Kubrica Jozef a Pavel Záhradník mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
34 Kubrá 78 Kubrica Ján Kulifaj mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.7
35 Mníchova Lehota 96 Mnichovo - Lehotský potok Štefan Bělik mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
36 Mníchova Lehota 58 Mnichovo - Lehotský potok Rudolf Burian mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2
37 Hámre 2 Mnichovo - Lehotský potok Štefan Mlýnek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
38 Turná 9 Mnichovo - Lehotský potok Frant. Pavlacký mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
39 Selec 38 Selecký potok Frant. Punda mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
40 Selec 126 Selecký potok Jozef Vozník mlyn 1 koleso na strednú vodu 2.5
41 Selec 2 Selecký potok Vincenc Fraňo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
42 Selec 98 Selecký potok Štefan Chocholík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
43 Veľké Stankovce 33 Selecký potok Ján Sedlák mlyn a elektráreň 1 koleso na vrchnú vodu 3.8
44 Veľké Stankovce 34 Selecký potok Štefan Blažko mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
45 Veľké Stankovce 46 Selecký potok Ján Štefkovič mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.4
46 Veľké Stankovce 67 Selecký potok Ondrej a Ján Zahumenský mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.1
47 Malé Stankovce 41 Selecký potok Ján a Ondrej Minarek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
Turčianské Teplice
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Horný Turček 97 Turiec Obec Kremnica, náj. fa Glesinger mlyn na mletie kôry 1 koleso na vrchnú vodu 3.8
2 Skleno 7 Turiec Ferd. Turec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.8
3 Skleno 323 Turiec Ign. Agricola mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 4.9
4 Dubovo 143 Turiec J. Pieger mlyn a píla 1 koleso na spodnú vodu 1 koleso na vrchnú vodu 4 a 3,3
5 Dubovo 139 Turiec Marie Stancelová mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.5
6 Dubovo 140 Turiec Ján Plica mlyn a píla 2 kolesá na spodnú vodu 4
7 Kalamenová 39 Turiec Ondrej Zádierský mlyn a píla 1 koleso na spodnú vodu 1 koleso na strednú vodu 4.7
8 Dvorec 16 Turiec Gustav Jančoška, majitel Michal Benko nájomca mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.9 »
9 Dolný Turček 76 Turiec J. Hrmó mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.9
10 Jasenovo 24 Jasenica J. Gonbarčeková mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.2
11 Budiš 15 Jasenica Ján Páleš, nájomca, Rakovské panstvo, majiteľ mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4
12 Polerieka 17 Polerieka Julie Baloghová mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
13 Abrahámová 58 Polerieka Paulina Šimková mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
14 Abrahámová 46 Polerieka Peter Černák mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4
15 Ondrášová 23 Polerieka Jozef Polerický mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4.9
16 Horná Štubňa 67 Žarnovica Ján Weiss mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.6
17 Horná Štubňa 117 Žarnovica Ján Michalík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.1
18 Dolná Štubňa 71 Žarnovica Obec Kremnica, náj. Karel Žiak mlyn a píla 1 turbína Francis 40 »
19 Malá Vieska 55 Žarnovica Ludvig Černák mlyna elektráreň 1 turbína Francis 20.4
20 Malá Vieska 46 Žarnovica Matúš Černák mlyn a píla 1 turbína Francis 14
21 Malá Vieska Žarnovica L. Lichtenštein elektráreň 1 turbína Francis 30.9
22 Malá Vieska 36 Žarnovica Alex. Karičanský valcha 1 koleso na spodnú vodu 2.5
23 Malá Vieska 28 Žarnovica Ján a Jozef Albricht mlyn a píla 2 kolesá na spodnú vodu 3.2
24 Diviaky 49 Žarnovica Pongrác Fridrich, Ignác Agricola, nájomci mlyn 1 koleso na spodnú vodu 2.6
25 M. Čepčín 17 Žarnovica Michal Michalík, majiteľ, Cyril Chalupa nájomca mlyn a píla 2 kolesá na spodnú vodu 6.4
26 Ivančiná 1 Žarnovica Ján Černák mlyn a píla 2 kolesá na spodnú vodu 2 a 2,6
27 Jazernica 26 Žarnovica Ján Gregor mlyn a píla 2 kolesá na spodnú vodu 3.2
28 Sv. Michal 31 Somolica Pavel Žiak píla 1 koleso na spodnú vodu 3.9
29 Bodorová 1 Somolica Pavel Čižmarík mlyn a píla 2 kolesá na spodnú vodu 3.8
30 Kevice 1 Somolica Michal Knoško mlyn a píla 1 koleso na spodnú vodu 1 koleso na strednú vodu 1 koleso na spodnú vodu 4
31 Borcová 1 Somolica Ferd. Frlička mlyn 1 koleso na spodnú vodu 4
32 Bodvice 1 Somolica Ján Bibza, star. mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3
33 Blažovce 15 Somolica Zuz. J. Bodová mlyn 1 koleso na spodnú vodu 3.9
34 Rakša 16 Rakša potok Samuel Snuka mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.1
35 Rakša 24 Rakša potok Miloš a Ján Hodža mlýn a rezačka 1 turbína Francis 1 koleso na vrchnú vodu 6 a 3
36 Mošovce 122 Mošovec rybník Michal Nikodém mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
37 Mošovce 142 Mošovec rybník Ondrej Fraštacký mlyn 1 turbína Francis 4.8
38 Mošovce 294 Mošovec rybník Michal Junas mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.1
39 Vrícko 66 Vrica potok Ján Žiak mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
40 Vrícko 397 Vrica potok Viliam Hausner mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.9
41 Kláštor 19 Vrica potok Bratia Černákovci mlyn a elektráreň 2 kolesá na vrchnú vodu 10.9 »
42 Kláštor 148 Vrica potok Jozef Kovačík mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 4
43 Slovany 59 Vrica potok Jozef Kohút mlyn 1 turbína Francis 10.6
44 Valče 59 Valčanský potok Ludvig Bulovský mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3.9
45 Ležiachovo Bezmenný potok Jozef Ferenčík mlyn 1 turbína Francis 3.9 »
46 Zorkovce 8 Rakša potok Jozef Cieger mlyn 1 turbína Francis 4
Tvrdošín
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Vitanová 4 Oravica Matej Múdry píla a šindliarka 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 3.1
2 Čimhová 3 Oravica Ant. Tapák mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 2.8
3 Liesek 172 Oravica Martin Tapák mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 1 koleso na spodnú vodu 2.2
4 Liesek 1 Oravica Ján Gostík píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.9
5 Trstená 149 Oravica Trstenská parná píla mlyn a píla 1 turbína Francis 26
6 Trstená 453 Oravica Michal Lavor mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 2.4
7 Tvrdošín 63 Oravica Erich Mayer mlyn, píla a elektráreň 1 turbína Francis 15
8 Zuberec 143 Studená Martin Šiška píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.2
9 Zuberec 90 Studená Ján Šroba šindliareň 1 koleso na vrchnú vodu 2.2 »
10 Habovka 142 Studená Štefan Medzihradský píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
11 Habovka 118 Studená Videčan Hajdušák šindliareň 1 koleso na vrchnú vodu 2.4 »
12 Bielý Potok Studená Gazd. potrav. úver. spolok píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
13 Podbiel 190 Studená Ján Krupa mlyn a píla 3 kolesá na vrchnú vodu 4
14 Podbiel 194 Studená Komposesoráb býv. urbarialis. mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 10
15 Suchá Hora 23 Jelešná voda Ján Hurhat píla 1 koleso na vrchnú vodu 4
16 Suchá Hora 28 Jelešná voda Matej Oklapek, Matej Jandraššák píla a šindliareň 1 koleso na vrchnú vodu 10
17 Hámre 39 Jelešná voda Ján Olesík mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 3
18 Nižná Hldočín potok Ondrej Krupa mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
19 Tvrdošín 294 Zabidovský potok Jozef Krupa mlyn 2 kolesá na vrchnú vodu 4
20 Brezovica Rakytina potok Ant. Dubaššák ml. mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
21 Brezovica Láry potok Ant. Dubaššák st. mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3.5
Žilina
Porad. č. Obec Vodný tok Majiteľ Druh zariadenia Vodné motory Bežný výkon (ks) Databáza
1 Terchová 190 Varínka Ján Stašo mlyn a rezačka 2 kolesá na vrchnp vodu 4.4
2 Terchová 118 Varínka Ján Hanulják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.8
3 Terchová 288 Varínka Ondr. Hanulják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.5
4 Terchová 308 Varínka Mich. Hanulják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
5 Lysica 176 Varínka Jozef Hanulják mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 2,3 a 2,3
6 Varín 149 Varínka Mich. Bajo mlyn a dynamo 1 turbína Francis 21
7 Varín 139 Varínka Mich. Bajo píla 1 turbína Francis 16
8 Varín Varínka Ján a Frant. Saláth elektráreň 1 turbína Francis 31.5
9 Varín 228 Varínka Adam Bielek mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 5.7
10 Vavrín 241 Varínka Spol. valcového mlyna mlyn 1 turbína Francis 25.5
11 Vavrín 253 Varínka Martin Repaň mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 4.5 »
12 Terchová 1550 Struháreňský potok Moric Hanulják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.1
13 Terchová 768 Struháreňský potok Jozef Hanulják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
14 Belá 208 Belský potok Jozef Sochulják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
15 Belá 216 Belský potok Rudolf Vrabel mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
16 Belá 274 Belský potok Mart. Hanulják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
17 Belá 67 Belský potok Maria Vrábel mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.2
18 Belá 4 Belský potok Anna Franck mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
19 Belá 2 Belský potok Eva Hanulják mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.5
20 Krasňany 1 Krasňanský potok Dr. Rud. Pongrác mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
21 Krasňany 59 Krasňanský potok Adam Zázrivec mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.1
22 Vel. Divína Dlhé 256 Dlhá potok Ondr. Zajác mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 2.4
23 Malá Divína 10 Diviaka potok Jozef Hancín mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.47
24 Straňany 86 Straňanský potok Ján Hrmo mlyn a píla 1 koleso na vrchnú vodu 3.9
25 Straňany Straňanský potok Rud. Tománek valcha 1 koleso na vrchnú vodu 2.3
26 Višňové 92 Rosinka Ján Ivanka mlyn a píla 2 kolesá na vrchnú vodu 3.6
27 Višňové 44 Rosinka Jozef Miklo mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3.6
28 Rosina 151 Rosinka Ján Holeša mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 3
29 Lietava Lúčka Rajčanka Žilinsko-Ladecká cementáreň cementáreň 1 turbína Francis 120
30 Banová 1 Rajčanka Tomáš Janošík mlyn 1 koleso na strednú vodu 8
31 Závodie 1 Rajčanka Tomáš Janošík mlyn, píla a dynamo 2 kolesá na strednú vodu 7
32 Strážov 74 Rajčanka Jozef Bajo mlyn a elektráreň 1 koleso na strednú vodu 18
33 Žilina Rajčanka Spoj. elektr. Severoz. Slovenska elektráreň 2 turbíny 75 a 150
34 Terchová Struháreňský potok Adam Davidík mlyn 1 koleso na vrchnú vodu 2.05

Mapové značky

Čakajúci mlyn
?
Mlynisko známe z prameňov
?
Zaniknutý mlyn
?
Mlynská budova bez zariadenia
?
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
?
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
?
Mlyn s kamenným zložením
?
Mlyn s valcovou stolicou
?
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s turbínou
?
Lodný mlyn
?
Parný mlyn
?
Elektrický mlyn
?
Strojný mlyn
?

Partneri projektu