O projekte

Prečo mapujeme vodné mlyny? 

Vodný mlyn. Slovné spojenie, z ktorého vanie duch minulosti, romantiky a tajomna. Je za ním však ešte oveľa viac. Vodné mlyny sprevádzali našu civilizáciu od jej úsvitu, a v nemalej miere prispeli k formovaniu jej podoby. Význam vodného mlyna v reťazi pokroku, ktorý zbavil človeka ťažkej driny, je nesmierne dôležitý. Dokonca je to jedno z jej prvých ohniviek. Preto aj v našej, Slovenskej, tradícii, majú mlyny a mlynárstvo mimoriadne postavenie, ktoré vnímame dodnes, hoci mnohé súvislosti už dávno nemáme zažité.

Ešte v medzivojnovom období na Slovensku pracovalo okolo 3000 vodných mlynov. Napriek drastickým celospoločenským zmenám po ostatnej svetovej vojne, dodnes sú zachované stovky objektov, viaceré dokonca stále aj so zariadením, ktoré skrývajú mnohé tajomstvá, osudy a príbehy. Predstavujú veľmi dôležitú súčasť nášho spoločného kultúrneho dedičstva, z ktorého vyrastá aj naša identita. Sme presvedčení, že spoznávanie histórie vodných mlynov je dôležité pre pochopenie vývoja našej spoločnosti, aj úvahy o jej možnej budúcnosti. Napriek tomu, vodné mlyny stále unikajú systematickej pozornosti, a aj dnes ďalej miznú bez toho, aby sme čo i len tušili, o čo sme v tom-ktorom mlyne prišli.
Je zrejmé, že nemôžeme zachrániť všetky mlyny, ani by to nebolo účelné. Považujeme však za potrebné identifikovať a dokumentovať tieto objekty skôr, než sa do nich zahryznú lyžice bagrov a ich zariadenia naposledy pohnú už len ručičkou váhy vo výkupe šrotu. Aj pre akékoľvek ďalšie praktické úvahy je potrebné získať prehľad, aké mlyny v súčasnosti chránime, a aké ďalšie máme ešte zachované. Aké sú to typy, s akým vybavením, v akom stave, a akú majú perspektívu? Takéto poznatky potom môžu pomôcť veľmi konkrétnej pamiatkovej ochrane, obnove a prezentácii v lokalitách, kde je to vhodné a možné. Naopak, z lokalít, kde je jedinou perspektívou už len zánik, môžeme zachrániť, okrem záznamu pre historickú pamäť, občas aj nejakú časť zariadenia pre obnovu inde.

Preto sme spustili a prevádzkujeme databázu historických vodných mlynov, (ale aj vybraných iných zariadené na vodný pohon), vodnemlyny.sk Vzhľadom na veľké množstvo lokalít je úspech nášho projektu založený na spolupráci so všetkými, ktorých vodné mlyny zaujímajú, a vedia im venovať kúsok svojho času. Či už to bude pri identifikácii mlynov v historických podkladoch, alebo pri ich dokumentácii v teréne, každá pomoc je vítaná. Mapovanie a základná dokumentácia nepotrebuje expertov. Potrebuje ľudí s nadšením, vôľou, a možnosťami niečo skutočne urobiť. Každý mlyn vložený do databázy už nebude nikdy stratený!

Pomôžte nám zachrániť zrnká histórie, kým ich zomelie čas!

Ďakujeme.

 

Mapové značky

Čakajúci mlyn
?
Mlynisko známe z prameňov
?
Zaniknutý mlyn
?
Mlynská budova bez zariadenia
?
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
?
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
?
Mlyn s kamenným zložením
?
Mlyn s valcovou stolicou
?
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s turbínou
?
Lodný mlyn
?
Parný mlyn
?
Elektrický mlyn
?
Strojný mlyn
?

Partneri projektu