Dolný - Brunčiakovský mlyn

Drevený vodný mlyn s pílou sa nachádza v malebnom prírodnom prostredí Kvačianskej doliny. Pochádza zrejme z konca 19. storočia, naposledy významne prestavaný v tridsiatych rokoch 20. storočia. Budovy zachránené pred hroziacim zánikom v osemdesiatych rokoch, odvtedy postupne obnovený do pôvodného, prevádzkyschpného stavu. Drevené vodné koleso v súčasnosti pracuje denno-denne, od rána do noci. Koleso cez prevody a transmisiu môže poháňať obnovené kamenné mlecie zloženie, pôvodnú liatinovú rámovú pílu vyrobenú pred rokom 1873, elektrický generátor aj ďalšie stroje. Celoročne muzeálne prístupný.
Dolný - Brunčiakovský mlyn
233
Kvačany
Kvačany
03223
Žilinský kraj
Liptovský Mikuláš
Kvačany
Kvačany
49° 11' 42.5'', 19° 32' 30.4''
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
Mlyn sa nachádza mimo zastavaného územia obce, vo vnútri kaňonu Kvačianskej doliny v kotline Oblazy.
Kvačianka
3513/1
verejne prístupný v pravidelnom režime
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoLiptovský Mikuláš
Dôch. kontrolný úradLiptovský Mikuláš
Poradové číslo z mapy32
Vodný tokKvačanka
ObecKvačany
MajiteľFrantišek Brunčiak
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory3 kolesá na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)11.5

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Zatiaľ nevyplnené

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Zatiaľ nevyplnené

História mlyna tiež obsahuje:

Zatiaľ nevyplnené

Mlyn zobrazený na:

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
dochovaný bez zásadnejších zmien
10 2022
  vidiecky
  potok (50 - 1000 l/s)
  mlynica je súčasťou dispozície domu
  • ľudové staviteľstvo
  zrubová
  prízemný
  • okno
  • trámový strop
  • krov
  • kúrenisko, kachle, pec
  • čierna kuchyňa
  • dvere
  • nápisy, datovania
  • historický mobiliár
  • funkčné kamenné zloženie
  V mlyne sa po obnove z roku 2013 nachádza kamenné mlecie zloženie s násypným mechanizmom, plne spôsobilé slúžiť pôvodnému účelu. Jedná sa o pomerne archaické zloženie s prírodnými ryolitovými kameňmi. Pohon však bol pri prestavbe mlynice v roku 1938 upravený na pohon remeňom, vedeným z transmisie cez vodiace kladky. Technologické zariadenie bolo pri zrútení objektu na konci 70. rokov takmer úplne zničené, samotná mlynica je obnovená od základu, pri obnove mlecieho stroja sa však podarilo použiť kľúčové prvky pôvodné - lub, krosienka, násypný kôš a korýtko násypného mechanizmu. Samotná mlynská hranica potom stojí na štvorici pôvodných svorových stĺpov, ostatné prvky však bolo potrebné zhotoviť nanovo. Fotografie z vypratávania priestoru mlynice v osemdesiatych rokoch zachytávajú trosky pytľovej truhly a mechanizmus zvislého otriasania pytľa, zachovalo sa však len niekoľko fragmentov mechanizmu, nedostatočných pre zhotovenie kópie. Vysievacie zariadenia preto zatiaľ nie je obnovené, a zbierajú sa podklady pre jeho vedeckú rekonštrukciu na základe analógií.
  Popis
  Popis
  VýrobcaG. Topham & Co., Wien
  PopisGátrová píla vyrobená pred rokom 1873
  V priestore pred súčasným vodným kolesom pracovalo nepochybne ďalšie. Ľavá stena kolesovej jamy, ktorá je doposiaľ pôvodná, zhotovená z betónu a kameňov, má na hornej hrane dva otvory po osadení kotevných prvkov pre prichytenie ložiskového prahu tohto kolesa.
  Dochovaný
  • píla
  Zaniknutý
  • šindliarka
  Kolmo na pozdĺžnu os zrubovej časti mlyna je pristavaná budova píly rámovej konštrukcie obitej doskami. V budove sa v súčasnosti nachádza stroj gátrovej píly G. Topham, preukázateľne vyrobenej pred rokom 1873. Podľa datovania na betónovom základe stroja bola píla na tomto mieste inštalovaná až v roku 1934, pričom podľa všetkého sa pred tým nachádzala na píle urbariátu Liptovskej Sielnice na Podmeštrovej, v ústí Suchej doliny. Konštrukcia budovy pred rozsiahlou obnovou v roku 2004 niesla jasné stopy po inštalácii iného stroja, zrejme jednolistovej píly s dreveným rámom, o čom svedčia aj nálezy súčiastok (rohatkové kolesá) aj prázdne dlaby po ráme v priečnikoch stropu pred súčasným strojom. V súčasnosti je stroj po doplnení chýbajúcich súčiastok a celkovom nastavení plne funkčný a skutočne príležitostne používaný pri poreze materiálu na ďalšiu rekonštrukciu. V priestore pílnice, v mieste kde sa dnes nachádza hobľovačka, stál pôvodne stroj na rezanie šindľa.
  • hať, vodný prah
  • stavidlo
  • náhon
  • drevený žľab
  • odtokový kanál
  • kolesová jama, ráštubňa
  Typvodné koleso na hornú vodu
  Stavfunkčný vodný motor
  PopisNové vodné koleso na základe zachovaných fragmentov a nových výpočtov navrhli a vyrobili Ing. Martin Salaj a Ing. Martin Petráš spolu s dobrovoľníkmi zo ZO6 SZOPK.
  Typvodné koleso na hornú vodu
  Stavfunkčný vodný motor
  PopisNové vodné koleso na základe zachovaných fragmentov a nových výpočtov navrhli a vyrobili Ing. Martin Salaj a Ing. Martin Petráš spolu s dobrovoľníkmi zo ZO6 SZOPK.
  Typdynamo
  Stavzachovaný generátor
  VýrobcaAEG
  Popis
  Typdynamo
  Stavzachovaný generátor
  VýrobcaAEG
  Popis
  Historické technologické prvky
  • ozubené kolesá, pastorky (priemyselne vyrobené)
  • transmisný hriadeľ s remenicami (vyrobenými priemyselne či remeselne)
  • Ryolit | Počet:
   • pemrlica
   • špičák
   • oškrt
   • kran (gránik)
   Žiadna položka nie je vyplnená

   Žiadna položka nie je vyplnená

   Historické fotografie a pohľadnice

   Súčasné fotografie - exteriér

   Súčasné fotografie - interiér - detaily stavebných prvkov

   Súčasné fotografie - vodné dielo

   Súčasné fotografie - technologické vybavenie

   Vytvorené

   22.10.2022 18:17 užívateľom Oblazník (Martin Petráš)

   Majiteľ nehnuteľnosti

   Oblazník (Martin Petráš)

   Spoluautori

   Užívateľ Posledná zmena
   admin 27.3.2023 13:53

   Mapové značky

   Čakajúci mlyn
   ?
   Mlynisko známe z prameňov
   ?
   Zaniknutý mlyn
   ?
   Mlynská budova bez zariadenia
   ?
   Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
   ?
   Mlyn s kamenným zložením
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s turbínou
   ?
   Lodný mlyn
   ?
   Parný mlyn
   ?
   Elektrický mlyn
   ?
   Strojný mlyn
   ?

   Partneri projektu