Databáza obrázkov vodných mlynov

Vyhľadávanie
1 29 57 77 78 79 80 81 82 83 85 113
Králikov valcový mlyn »

Mlyn pred rekonštrukciou

Králikov valcový mlyn »

Mlyn po rekonľtrukcií, 20.11.2023, © Peto

Mlyn Jozefa Brunčiaka »

Menovanie mlynára Jozefa Brunčiaka "náčelníkom misií" v obci., 2023, © Martin Petráš

Mlyn Jozefa Brunčiaka »

Drevená cestovná debna (kufor) patriaca mlynárovi, 2023, © Martin Petráš

Mlyn Jozefa Brunčiaka »

Kamenné mlecie zloženie v mlynici s ryolitovým behúňom, v pozadí čiastočne zachovaný kran. Lub chýba., 2023, © Martin Petráš, (Prvky na obrázku: mlecí kameň, kamenné zloženie (šrotovacie, mlecie))

Mlyn Jozefa Brunčiaka »

Valcová stolica, 2023, © Martin Petráš, (Prvky na obrázku: Valcová stolica)

Mlyn Jozefa Brunčiaka »

Malá periodická lúpačka, 2023, © Martin Petráš, (Prvky na obrázku: lúpačka)

Mlyn Jozefa Brunčiaka »

Jednoduchá svojpomocná inštalácia valcového kúkoľníka, 2023, © Martin Petráš, (Prvky na obrázku: kúkoľník)

Mlyn Jozefa Brunčiaka »

Hranolový vysievač s predvysievačom, 2023, © Martin Petráš, (Prvky na obrázku: vysievač hranolový)

Mlyn Jozefa Brunčiaka »

Jednoradová štvorrámčeková reforma, 2023, © Martin Petráš, (Prvky na obrázku: reforma)

Mlyn Jozefa Brunčiaka »

Vreteno mlecieho zloženia s hnanou remenicou. Transmisia sa nezachovala, 2023, © Martin Petráš, (Prvky na obrázku: transmisie, remenice, prevody)

Mlyn Jozefa Brunčiaka »

Turbínová šachta v podkolí mlynice. Turbína bola po zastavení prevádzky demontovaná spolu s transmisiou, 2023, © Martin Petráš

Dolný prešovský vodný mlyn »

Pohľad na mestký mlyn spolu s náhonom, zač. 20. storočia, © hungaricana.hu

Dolný prešovský vodný mlyn »

Dolný mlyn v Prešove na 1. vojenskom mapovaní, 2. pol. 18. storočia, © arcanum.com

Dolný prešovský vodný mlyn »

Mlyn na 2. vojenskom mapovaní, 1. pol. 19. storočia, © arcanum.com

Dolný prešovský vodný mlyn »

Chátrajúci objekt mlyna pred zbúraním spolu s náhonom, pol. 20. storočia, © neznámy (fb Ja som Prešov)

Dolný prešovský vodný mlyn »

Mlyn na odvodenej mape s vyznačeným náhonom, 1955 (odvodená na základe starších máp), © staremapy.sk

Imrichovský vodný mlyn »

Mlyn na 1. vojenskom mapovaní, 1769, © arcanum.com

Imrichovský vodný mlyn »

Mlyn na 2. vojenskom mapovaní, 1. pol. 19. storočia, © arcanum.com

Imrichovský vodný mlyn »

Mlyn na odvodenej mape, 1955 (odvodená na základe starších máp), © staremapy.sk

Imrichovský vodný mlyn »

Mlynská usadlosť na farebnej ortofotomape, 1950, © tuzvo.sk

Umelý mlyn v Rožňave-Baku »

Mlyn na historickej fotografii, zač. 20. stor., © neznámy

Dolný prešovský vodný mlyn »

Dolný mlyn v Prešove, 1879, © K.u.k. Militärgeographisches Institut

Dolný prešovský vodný mlyn »

Miesto bývalého mlyna z rovnakého pohľadu ako historická fotografia zo zač. 20. storočia s kostolou vežou v pozadí, 2012, © Google street view

Dolný prešovský vodný mlyn »

Mlyn na novšej topografickej mape ešte so zachovalým vodným náhonom, 1955, © staremapy.sk

Dolný prešovský vodný mlyn »

Dolný Prešovský mlyn v poslednej dekáde pred zbúraním, mlynský náhon už vyznačený nie je a teda bol už zasypaný, 1964, © staremapy.sk

Dolný prešovský vodný mlyn »

Pohľad na mlyn z južnej strany v čase konania pretekov, pol. 20. storočia, © Facebook (Peter Kočiš)

Horný prešovský vodný mlyn a elektráreň »

Pohľad na miesto bývalého mlyna a neskôršej elektárne s pozostatkom náhona a strojovne, 2012, © Google street view

Horný prešovský vodný mlyn a elektráreň »

Romantický pohľad na mlynský náhon v Prešove, 1904 (?), © hungaricana.hu

Horný prešovský vodný mlyn a elektráreň »

Mlynský náhon v Prešove pri elektrárni, zač. 20. storočia, © hungaricana.hu

Horný prešovský vodný mlyn a elektráreň »

Mlyn na 1. vojenskom mapovaní pri mestských hradbách. Celkovo sa tu nachádzali až dva zariadenia na vodný pohon, 2. pol. 18. storočia, © arcanum.com

Horný prešovský vodný mlyn a elektráreň »

Mlyn na 2. vojenskom mapovaní, 1. pol. 19. storočia, © arcanum.com

Horný prešovský vodný mlyn a elektráreň »

Horný mlyn na 3. vojenskom mapovaní, 1879, © arcanum.com

Horný prešovský vodný mlyn a elektráreň »

Prešovská vodná elektráreň, 1910, © K.u.k. Militärgeographisches Institut

Horný prešovský vodný mlyn a elektráreň »

Elektráreň v Prešove pred 2. svetovou vojnou, 1938, © staremapy.sk

Horný prešovský vodný mlyn a elektráreň »

Mlyn (neskôr elektráreň) na odvodenej mape spolu s náhonom, 1955 (odvodená na základe starších máp), © staremapy.sk

Horný prešovský vodný mlyn a elektráreň »

Elektráreň na topografickej mape, 1955, © staremapy.sk

Horný prešovský vodný mlyn a elektráreň »

Prešovská eletráreň so stále funkčným vodným náhonom, 1964, © staremapy.sk

Suchý mlyn v Prešove »

Dočasný pohľad na Suchý mlyn, 2014, © Google street view

Suchý mlyn v Prešove »

Suchý mlyn na vedute mesta Prešov - Mola sicca, 1768, © ŠA PO

Horný prešovský vodný mlyn a elektráreň »

Horný prešovský mlyn na výreze historickej veduty, 1768, © ŠA PO

Dolný prešovský vodný mlyn »

Dolný prešovský mlyn na výreze historickej veduty, 1768, © ŠA PO

Gemerský vodný mlyn v Hnilci »

Pohľad na bývalú mlynskú usadlosť gemerského mlyna, 1. 2021, © Dávid Patera

Gemerský vodný mlyn v Hnilci »

Miesto, kde stál mlyn ako stopy po náhone, 1. 2021, © Dávid Patera

Gemerský vodný mlyn v Hnilci »

Stopy po mlynskom náhone v teréne, ktoré sú v súčastnosti značne zarastené, 5. 2022, © Dávid Patera

Gemerský vodný mlyn v Hnilci »

Odpadový náhon, ktorý dodnes odvádza vodu z terénu od bývalého mlyniska, 1. 2021, © Dávid Patera

Gemerský vodný mlyn v Hnilci »

Hámor na železo na 1. vojenskom mapovaní, 2. pol. 18. storočia, © arcanum.com

Gemerský vodný mlyn v Hnilci »

Gemerský mlyn na 2. vojenskom mapovaní, 1. pol. 19. storočia, © arcanum.com

Gemerský vodný mlyn v Hnilci »

Mlyn na 3. vojenskom mapovaní spolu s náhonom, 1879, © arcanum.com

Gemerský vodný mlyn v Hnilci »

Mlynisko vyznačené na odvodenej mape, 1955 (odvodená na základe starších máp), © staremapy.sk

1 29 57 77 78 79 80 81 82 83 85 113

Mapové značky

Čakajúci mlyn
?
Mlynisko známe z prameňov
?
Zaniknutý mlyn
?
Mlynská budova bez zariadenia
?
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
?
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
?
Mlyn s kamenným zložením
?
Mlyn s valcovou stolicou
?
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s turbínou
?
Lodný mlyn
?
Parný mlyn
?
Elektrický mlyn
?
Strojný mlyn
?

Partneri projektu