Databáza obrázkov vodných mlynov

Vyhľadávanie
1 29 57 85 98 99 100 101 102 103 104 113
Vodný mlyn Jána Kolatača »

Mlynská usadlosť na farebnej ortofotomape, 1950, © tuzvo.sk

Vodný mlyn Jána Kolatača »

Bývalá mlynská usadlosť zachytená na novšej toporgafickej mape, 1957-71, © GKU

Starý vodný mlyn v Malej Frankovej »

Bývalé mlynisko na konci dnešnej obce Malá Franková, 2012, © Google street view

Starý vodný mlyn v Malej Frankovej »

Mlyn na 1. vojenskom mapovaní, 1769, © arcanum.com

Starý vodný mlyn v Malej Frankovej »

Mlyn na 2. vojenskom mapovaní, 1822, © arcanum.com

Breznička - starý mlyn »

Výrez chotárnej mapy obce Breznička (https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/9917/?list=eyJxdWVyeSI6ImJyZXpuaVx1MDEwZGthIiwiZmlsdGVycyI6eyJEQVRBQkFTRSI6WyJNQVBTIl19fQ), 1842, © Tirscher Fridrik

Breznička - starý mlyn »

Poloha mlyna na liste 1. vojenského mapovania (60. roky 18. storočia)

Dobroč - horný mlyn »

Pohľad na mlyn od severovýchodu.

Dobroč - horný mlyn »

Východná fasáda objektu, 25. 12. 2023, © J. Čáni

Dobroč - horný mlyn »

Severná fasáda, 25. 12. 2023, © J. Čáni

Dobroč - horný mlyn »

Výtokový otvor kolesovne s torzom hriadeľa., 25. 12. 2023, © J. Čáni

Fabiniho mlyn v Krompachoch »

Mlyn na 3. vojenskom mapovaní, 1876, © arcanum.com

Fabiniho mlyn v Krompachoch »

Objekt Fabiniho mlyna na farebnej ortofotomape, 1950, © tuzvo.sk

Fabiniho mlyn v Krompachoch »

Objekt mlyna na novšej topografickej mape spolu s prerušovaným naznačením bývalého priebehu náhonu, 1957-71, © GKU

Fabiniho mlyn v Krompachoch »

Miesto bývalej hate na Slovinskom potoku, dnes už len kaskáda s vymurovanými brehmi, 8/2023, © Dávid Patera

Fabiniho mlyn v Krompachoch »

Na tomto mieste stál kedysi samotný mlyn, 8/2023, © Dávid Patera

Fabiniho mlyn v Krompachoch »

Na mieste niekdajšieho mlyna dnes nájdeme už len parkovisko, 8/2023, © Dávid Patera

Fabiniho mlyn v Krompachoch »

Skundársne zamurované ústie do mlynského náhonu pri bývalej hati, 8/2023, © Dávid Patera

Fabiniho mlyn v Krompachoch »

Pôvodná hať resp. hlavné stavidlo na Slovinskom potoku, 1. pol. 20. storočia (?), © historickekromapchy.sk

Richnavský vodný mlyn »

Mlyn na 3. vojenskom mapovaní, 1876, © arcanum.com

Richnavský vodný mlyn »

Mlyn zaznačený mapovou značkou na vzialenstnej mape Uhorska (pred zánikom mlyna), 1897-1903, © GKU

Vyšný mestský mlyn v Spišských Vlachoch »

Pohľad na časť pôvodného objektu mlyna, ktorý bol prebudovaný na menší dom. Napravo stojí vyšná stojovna MVE Žehrica, 2012, © Google street view

Vyšný mestský mlyn v Spišských Vlachoch »

Vyšný mlyn vyznačený na mape mestského chotára, 1778, © hungaricana.hu

Vyšný mestský mlyn v Spišských Vlachoch »

Pôvodná mlynská usadlosť zachytená na farebnej ortofotomape, 1950, © tuzvo.sk

Vyšný mestský mlyn v Spišských Vlachoch »

Vyšný mlyn stále v predávzke spolu s funkčným mlynským náhonom, 1952-57, © GKU

Vyšný mestský mlyn v Spišských Vlachoch »

Na novšej topografickej mape nájdeme zakreslený už len mlynský náhon, objekt mlyna ostal v ruinách, 1957-71, © GKU

Dobrovoľský vodný mlyn »

Mlyn vyznačený na mape mestského chotára Spišských Vlách, 1788, © hungaricana.hu

Starý vlašský mlyn a elektráreň »

Novšia topografická mapa zobraujúca už mŕtve úseky meandrov Hornádu po meliorácii ale hlavne ešte stále zachovalé stopy po náhone pre Starý mlyn a elektráreň, ktoré už boli zbúrané, 1957-71, © GKU

Starý vlašský mlyn a elektráreň »

Dobový záber na objekt starého mlyna a vodnej elektrárne pri mlyne, 30. roky 20. storočia, © Ľ. Fuzák (kniha Spišské Vlachy, 1933)

Nový vlašský mlyn »

Oblasť Nového mlyna na novšej topografickej mape, kedy bol mlyn už zbúraný a náhon vyznačený len prerušovanou čiarou s približným priebehom, 1957-71, © GKU

Žehrianský vodný mlyn a píla »

Bývalá mlynská usadlosť žehrianského mlyna, 1957-71, © GKU

Žehrianský vodný mlyn a píla »

Žehrianský mlyn vyznačený na špeciálnej mape, 1938, © GKU

Mlyn pod Jerenášom »

Jerenášsky mlyn na 3. vojenskom mapovaní, 1876, © arcanum.com

Mlyn pod Jerenášom »

Mlyn na vzdialenostnej mape Uhorska, 1897-1903, © GKU

Mlyn pod Jerenášom »

Mlynský objekt na farebnej ortofotomape, 1950, © tuzvo.sk

Mlyn pod Jerenášom »

Objekt bývalého mlyna na novšej topografickej mape už len s prerušovaným vyznačením bývalého mlynského náhonu, 1957-71, © GKU

Mlyn pri Rybníčku »

Mlyn na 3. vojenskom mapovaní, 1876, © arcanum.com

Hrabušický starý mlyn »

Mlyn na 1. vojenskom mapovaní, 1769, © arcanum.com

Hrabušický starý mlyn »

Starý mlyn pri Hrabušiciach zachytený na špeciálnej mape, 1938, © GKU

Hrabušický starý mlyn »

Hrabušický starý mlyn stále v prevádzke aj po zmene režimu, 1952-57, © GKU

Hrabušický starý mlyn »

Starý mlyn už mimo prevádzky so stále naplneným mlynským náhonom, 1957-71, © GKU

Vyšný krompašský mlyn »

Bývalé mlynisko v súčasnosti, 8/2023, © Dávid Patera

Vyšný krompašský mlyn »

Mlyn na 3. vojenskom mapovaní, 1876, © arcanum.com

Vyšný krompašský mlyn »

Objekt starého vyšného mlyna zachytený na novšej topografickej mape, 1957-71, © GKU

Nižný mlyn v Komárovci »

Pohľad na dnes už zarastený priebeh mlynského náhonu, 4/2022, © Dávid Patera

Betlanovský umelý mlyn »

Mlyn a píla v Betlanovciach na farebnej ortofotomampe, 1950, © tuzvo.sk

Betlanovský umelý mlyn »

Bývalý betlanovský umelý mlyn a parná píla na novšej topografickej mape stále s vyznačeným priebehom náhonu, 1957-71, © GKU

Hrabušický nový mlyn »

Hrabušický nový mlyn na špeciálnej mape, 1938, © GKU

Hrabušický nový mlyn »

Usadlosť Nového mlyna pri Hrabušiciach už mimo prevádzky, 1952-57, © GKU

1 29 57 85 98 99 100 101 102 103 104 113

Mapové značky

Čakajúci mlyn
?
Mlynisko známe z prameňov
?
Zaniknutý mlyn
?
Mlynská budova bez zariadenia
?
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
?
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
?
Mlyn s kamenným zložením
?
Mlyn s valcovou stolicou
?
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s turbínou
?
Lodný mlyn
?
Parný mlyn
?
Elektrický mlyn
?
Strojný mlyn
?

Partneri projektu