Premonštrátsky mlyn a elektráreň v Jasove

Mlyn bol majetkom kláštora v Jasove. V technickej plánovej dokumentácii z roku 1900 je mlyn zobrazovaný s tromi kolesami na hornú vodu, ďalej je tu zakreslený priebeh náhonu a jednotlivé haťové zariadenia. Mlyn bol na začiatku 20. storočia rozšírený o strojovňu elektrárne s vodnou turbínou, ktorá získala vodoprávne povolenie dňa 13. septembra 1909. Táto elektráreň bola zničená v 2. svetovej vojne. V objekte pôvodného mlyna bol v roku 1966 obytný dom. Mlyn je doložený v Štátnom archíve Košice v Zbierke listín k vodnej knihe Abovsko-Turnianskej župy inv.č. 75
Premonštrátsky mlyn a elektráreň v Jasove
Ku kachličkárni
Jasov
04423
Košický kraj
Košice - okolie
Jasov
Jasov
48° 41' 13.5'', 20° 57' 39.1''
Zaniknutý mlyn
Mlyn stojí na konci ulice za kláštorom.
Bodva
neprístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoKošice
Dôch. kontrolný úradMoldava n. Bodvou
Poradové číslo z mapy33
Vodný tokBodva
ObecJasov 1
MajiteľPraepositura
Druh zariadeniaelektráreň
Vodné motory1 turbína Franics
Bežný výkon (ks)36

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Zatiaľ nevyplnené

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Zatiaľ nevyplnené

História mlyna tiež obsahuje:

Zatiaľ nevyplnené

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
      Žiadna položka nie je vyplnená
       Žiadna položka nie je vyplnená
       Žiadna položka nie je vyplnená
       Historické technologické prvky
       Žiadna položka nie je vyplnená

       Miesto uloženiaŠtátny archív Košice
       Názov fonduZbierka listín k vodnej knihe bývelej Abovsko-turnianskej župy okresov Košice a Moldava nad Bodvou
       Názov archiválieUžívanie vody na pohon stredného mlyna a jeho rekonštrukcia, prestavba náhonu hydroelektrárne
       Evidenčná jednotka8
       Inventárne číslo, signatúra75
       Miesto uloženiaŠtátny archív Košice
       Názov fonduZbierka listín k vodnej knihe bývelej Abovsko-turnianskej župy okresov Košice a Moldava nad Bodvou
       Názov archiválieUžívanie vody na pohon stredného mlyna a jeho rekonštrukcia, prestavba náhonu hydroelektrárne
       Evidenčná jednotka8
       Inventárne číslo, signatúra75

       Historické mapy

       Vytvorené

       30.10.2022 11:25 užívateľom pam (Tereza Bartošíková)

       Majiteľ nehnuteľnosti

       Nie je vyplnený

       Spoluautori

       Užívateľ Posledná zmena
       admin 30.3.2023 21:34
       storiesofindustrial 9.8.2023 14:18

       Mapové značky

       Čakajúci mlyn
       ?
       Mlynisko známe z prameňov
       ?
       Zaniknutý mlyn
       ?
       Mlynská budova bez zariadenia
       ?
       Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
       ?
       Mlyn s kamenným zložením
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
       ?
       Mlyn bez technológie s vodným kolesom
       ?
       Mlyn bez technológie s turbínou
       ?
       Lodný mlyn
       ?
       Parný mlyn
       ?
       Elektrický mlyn
       ?
       Strojný mlyn
       ?

       Partneri projektu