Dräxlerov valcový mlyn

Zrúcanina valcového mlyna. Mlyn vystavaný ako vodný r. 1815, od r. 1900 v majetku bratov Dräxlerovcov, prestavaný na valcový (1900), od r. 1905 pripojený pomocný parný stroj. V r. 1928 inštalovaná vodná turbína Francis s výkonom 25 k. Mlynské zariadenie od fy. Prokop Pardubice, r. 1934 parný stroj nahradený motorom Ganz na drevoplyn. V r. 1950 mlyn skončil, potom ho do r. 1970 využívalo JRD Kováčovce ako sklad a šrotovník (1970 víchrom poškodená strecha), po 1990 reštituovaný. Vybavenie ostalo v mlyne do cca r. 2009, neskôr bolo demontované a mlyn schátral. Dnes ostali ruiny bez vybavenia.
Dräxlerov valcový mlyn
45
Katalin híd
Kováčovce
99106
Banskobystrický kraj
Veľký Krtíš
Kováčovce
Kováčovce
48° 6' 40.1'', 19° 29' 32.9''
Mlynská budova bez zariadenia
Mlyn sa nachádza pri rieke Ipeľ tesne pri maďarských hraniciach pri obci Pösténypuszta.
Ipeľ
volne prístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoBanská Bystica
Dôch. kontrolný úradModrý Kameň
Poradové číslo z mapy1
Vodný tokIpola
ObecKováčovce Čeláry
Majiteľbratia Draxlerovi
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 turbína Francisci
Bežný výkon (ks)18

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Založenie mlyna v roku 1815.

Udalosti
 • Prvá písomná zmienka o existencii vodného diela
 • Vznik mlynárskej živnosti

V roku 1900 mlyn získavajú bratia Dräxlerovci, prestavba mlyna na valcový.

V roku 1905 k vybaveniu mlyna pribudol pomocný parný stroj.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Vznik mlynárskej živnosti

V roku 1928 bola inštalovaná vodná Francisová turbína s výkonom 25 k a mlyn vybavený mlecími valcovými stolicami od firmy Prokop Pardubice.

V roku 1934 bol parný stroj nahradený plynosacím motorom od firmy Ganz és társa Budapešť.

V roku 1950 mlyn skončil.

DO roku 1970 bol mlyn využívaný ako sklad a šrotovník pre miestne JRD Kováčovce.

V roku 1970 víchricou poškodená strecha.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Zaznamenaná katastrofa (požiar, povodeň, zranenie, usmrtenie a iné)
 • Zánik mlynárskej živnosti

V roku 1990 bol mlyn reštituovaný a vrátený pôvodným majiteľom Dräxlerovcom.

Posledný potomok rodiny býval v mlyne, ktorý mal celé technické zaraidenie vrátane turbíny.

V roku 2012 mal mlyn ešte strechu, ale v nasledujúcich rokoch už bol vyrabovaný a celé zariadenie zničené.

Udalosti
 • Zaznamenaná katastrofa (požiar, povodeň, zranenie, usmrtenie a iné)

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Dräxler

História mlyna tiež obsahuje:

1900 - 1950: bratia Dräxlerovci

1950 - 1990: JRD Kováčovce

1990 - dnes: Dezider Dräxler

Mlyn zobrazený na:

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
zrúcanina
09 2021
 • dochovaná len mlynica
 • dochovaný len obytný objekt / obytná časť objektu
 • dochované objekty doplnkových prevádzok
vidiecky
malá rieka (1000 – 7000 l/s)
mlynica a obytná budova ako samostatné budovy
 • historizujúce slohy polovice 19. storočia
murovaná prevažne z tehál
viacposchodový
 • dvere
 • okno
 • trámový strop
 • klenba
 • dvere
 • úplne bez technológie
Žiadna položka nie je vyplnená
Mlyn mal pravdepodobne šesť valcových stolíc, umiestnených v mlynici v dvoch radoch za sebou. Okrem toho na šrotovanie využíval kamenné zloženie.
Zaniknutý
 • píla
K mlynici bola napojená drevená budova píly, ktorá síce stojí dodnes, ale nie je možné identifikovať stopy po technickom vybavení.
 • náhon
Pri mlyne bola v betónovom turbínovom domčeku inštalovaná vertikálna turbína, ktorá mala hriadeľ vyvedenú nad domček, kde sa nachádzalo prevodové koleso s drevenými palcami.
TypFrancisova turbína
Stavzaniknutý so stopami po osadení
VýrobcaRimamuránsko-šalgótarjánska železiarska spoločnosť
PopisRok výroby 1925
TypFrancisova turbína
Stavzaniknutý so stopami po osadení
VýrobcaRimamuránsko-šalgótarjánska železiarska spoločnosť
PopisRok výroby 1925
Typplynosací motor
Stavstopy po existencii pomocného motora
Popis
Typplynosací motor
Stavstopy po existencii pomocného motora
Popis
Historické technologické prvky
 • Korčekový výťah | Počet:
 • Žiadna položka nie je vyplnená

  Žiadna položka nie je vyplnená

  Základné obrázky

  Historické mapy

  Historické fotografie a pohľadnice

  Súčasné fotografie - exteriér

  Súčasné fotografie - exteriér - detaily stavebných prvkov

  Súčasné fotografie - interiér

  Súčasné fotografie - interiér - detaily stavebných prvkov

  Súčasné fotografie - technologické vybavenie

  Vytvorené

  29.10.2022 18:08 užívateľom storiesofindustrial

  Majiteľ nehnuteľnosti

  Nie je vyplnený

  Spoluautori

  Užívateľ Posledná zmena

  Mapové značky

  Čakajúci mlyn
  ?
  Mlynisko známe z prameňov
  ?
  Zaniknutý mlyn
  ?
  Mlynská budova bez zariadenia
  ?
  Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
  ?
  Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
  ?
  Mlyn s kamenným zložením
  ?
  Mlyn s valcovou stolicou
  ?
  Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
  ?
  Mlyn bez technológie s vodným kolesom
  ?
  Mlyn bez technológie s turbínou
  ?
  Lodný mlyn
  ?
  Parný mlyn
  ?
  Elektrický mlyn
  ?
  Strojný mlyn
  ?

  Partneri projektu