Valcový mlyn bratov Scholzovcov

Valcový mlyn na rieke Bodva, ktorý bol postavený začiatkom 20. storočia. Mlyn prešiel v roku 1928 modernizáciou, kedy tu boli inštalované 2 vodné turbíny a mlynár zakúpil staršie mlecie stolice od firmy Ganz. Neskôr tu v 30. rokoch pribudli ešte 2 dvojité valcové stolica Poledniak. Mlyn bol v roku 1948 znárodnený, začlenený pod Mlyny a pekárne n.p. Piešťany a do roku 1960 využívaný na šrotovanie pre miestne JRD. Po úprave toku Bodva mlyn ostal bez vody, ale mohol šrotovať za pomoci elektromotora. Dnes je mlyn zakonzervovaný.
Valcový mlyn bratov Scholzovcov
Hosťovce
04402
Košický kraj
Košice - okolie
Hosťovce
Hosťovce
48° 34' 13.3'', 20° 51' 33.7''
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
Mlyn stojí na samote juhovýchodne od obci pri rieke.
Bodva
neprístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoKošice
Dôch. kontrolný úradMoldava n. Bodvou
Poradové číslo z mapy44
Vodný tokBodva
ObecVendig 30
MajiteľBratia Scholz
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory2 turbíny Francis
Bežný výkon (ks)22,12 a 22,12

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

V roku 1928 bol mlyn modernizovaný firmou Českomoravská Kobeln-Daněk, ktorá vystavala nový turbínový domček a do neho inštalovala 2 vertikálne Francisové turbíny.

Niekedy v tomto období boli mlynárom zakúpené 3 staršie valcové stolice od firmy Ganz.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

Pravdepodobne v 30. alebo 40. rokoch 20. storočia boli do mlyna zakúpené 2 dvojité valcové stolice v liatinovej skrini od firmy Karola Poledniaka.

Po roku 1948 bol mlyn znárodnený a začlenený pod Mlyny a pekárne n. p. Piešťany. Mlyn následne využívalo miestne JRD na šrotovanie obilia a to až do roku 1960. Po úprave toku Bodvy bol mlyn odstrihnutý od vodného toku, kvôli čomu musel byť vybavený elektromotorom.

Udalosti
 • Zánik mlynárskej živnosti

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Scholz

História mlyna tiež obsahuje:

Zatiaľ nevyplnené

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
dochovaný bez zásadnejších zmien
08 2023
 • dochovaná len mlynica
 • dochovaný len obytný objekt / obytná časť objektu
vidiecky
malá rieka (1000 – 7000 l/s)
mlynica a obytná budova ako samostatné budovy
 • funkcionalizmus
murovaná prevažne z tehál
viacposchodový
Mlynská budova je veľká tehlová stavba, z čelnej dvorovej strany 2-osová s vysokým murovaným štítom. Na úrovni vyvýšeného prízemia je vstup do mlyna, prístupný cez drevené schodíky a drevenú pavlač. Mleciu podlahu z tejto strany presvetľuje jedno okno, prvé podlažie je presvetľované dvojicou okien. V podkrovnej časti štítu sa nachádzajú dve úzke okná. Štít je zdobený jednoduchým, mierne vystupujúcim pilastrom. Zo severnej strany sa k mlynu pripája prízemná obytná časť pre mlynára. Z tejto strany sú v suteréne mlyna malé drevené dvojkrídlové dvierka, ktorými sa dá dostať k hlavnej pohonnej transmisii mlyna. Zo suterénu vedie schodisko na prízemie s mlecou podlahou. Z južnej strany mlyna vedie mlynský náhon s turbínovým domčekom. Južná stena mlyna od náhonu je 4-osová, presvetlená viacerými industriálnymi oknami delenými na tabuľky. V úrovni mlecej podlahy je vybavená drevenými dverami, ktorými sa dalo od valcových stolíc dostať do turbínového domčeka. Táto strana je zároveň vybavená železným rebríkom v stene, vedúcim na strechu mlyna. Veľká časť fasády mlyna je pokrytá popínavým brečtanom.
 • pavlač, balkón
 • dvere
 • okno
 • schodiská
 • vyskladňovací otvor
 • trámový strop
 • krov
 • dvere
 • schodisko
 • historický mobiliár
 • zachované umelecké mlecie zariadenie
Mlyn má rozličnú zmes mlecích strojov, odkazujúcich na postupné pridávanie a rozširovanie technologického zariadenia. Na mlecej podlahe je v jednej rade vedľa seba celkovo päť valcových stolíc, tri sú od firmy Ganz és társa Danubius z Budapešti (vyrobené v rokoch 1895, 1906 a 1912), dve novšie sú dvojité valcové stolice v liatinovej skrini od firmy Karola Poledniaka z Košíc, podľa typu pochádzajúce z 30. alebo 40. rokov 20. storočia. Okrem nich je v ich línii umiestnená aj malá kamenná šrotovačka na kukuricu. Valcové stolice sú zoradené nasledovne (zľava od turbíny): drevená valcová stolica Ganz z r. 1912, dve dvojité Poledniak, drevená stolica Ganz z r. 1906, kamenná šrotovačka a drevená valcová stolica Ganz z roku 1895 (táto má upravenú násypku a bola určená na šrotovanie obilia). Na prvom podlaží sú umiestnené dopravníky a zásobníky spolu s jedným hranolovým vysievačom (s demontovaným hranolom). V podkroví mlyna je umiestnený jeden rovinný vysievač neznámeho výrobcu, reforma maďarského výrobcu s poškodenou výrobnou značkou, krúpnik od firmy Poledniak, dva hadicové filtre a ďalšie dva hranolové vysievače.
VýrobcaGanz a Comp., Budapešť
PopisValcová stolica v drevenej skrini z roku 1906, výr. č. 28569
VýrobcaGanz a Comp., Budapešť
PopisValcová stolica v drevenej skrini z roku 1906, výr. č. 28569
VýrobcaGanz a Comp., Budapešť
PopisValcová stolica v drevenej skrini z roku 1895, výr. č. 21395
VýrobcaGanz a Comp., Budapešť
PopisValcová stolica v drevenej skrini z roku 1912, výr. č. 33075
VýrobcaKarol Poledniak
PopisDvojitá valcová stolica v liatinovej skrini
VýrobcaKarol Poledniak
PopisDvojitá valcová stolica v liatinovej skrini
VýrobcaKarol Poledniak
PopisKrúpnik
 • stavidlo
 • náhon
 • jalový žľab
 • odtokový kanál
 • turbínová šachta
 • turbínový domček
 • betónový žľab
Voda bola odvádzaná náhonom od rieky Bodva. Na južnej strane mlyna bola v roku 1928 vybudovaná prístavba betónového turbínového domčeka s dvojicou vedľa seba umiestnených vertikálnych Francisových turbín. Hriadele turbín vychádzali nad betónovú podlahu a celé ústrojenstvo bolo zakryté drevenou nadstavbou. Vedľa turbínového domčeka sa nachádzal jalový prepad so stavidlom.
TypFrancisova turbína
Stavzachovaný vodný motor
VýrobcaČKD – Českomoravská Kolben Daněk, Blansko
PopisVertikálna vodná turbína s výkonom 22 k
TypFrancisova turbína
Stavzachovaný vodný motor
VýrobcaČKD – Českomoravská Kolben Daněk, Blansko
PopisVertikálna vodná turbína s výkonom 22 k
TypFrancisova turbína
Stavzachovaný vodný motor
VýrobcaČKD – Českomoravská Kolben Daněk, Blansko
PopisVertikálna vodná turbína s výkonom 22 k
Typelektrický motor
Stavzachovaný pomocný motor
Popis
Typelektrický motor
Stavzachovaný pomocný motor
Popis
Historické technologické prvky
 • ozubené kolesá, pastorky (priemyselne vyrobené)
 • transmisný hriadeľ s remenicami (vyrobenými priemyselne či remeselne)
  • holender
  • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v dřevěné skříni
  • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
  • Válcová stolice s 2 páry rýhovaných válců v litinové skříni
  • valcový
  • múčny vysievač | Počet: 3
   • dvojskriňový
   1
   • jednoduchá
   1
   • hadicový / tlakový filter
   • Korčekový výťah | Počet:
    • ručná
    Žiadna položka nie je vyplnená

    Žiadna položka nie je vyplnená

    Základné obrázky

    Historické mapy

    Stavebná a konštrukčná dokumentácia

    Súčasné fotografie - exteriér

    Súčasné fotografie - exteriér - detaily stavebných prvkov

    Súčasné fotografie - vodné dielo

    Vytvorené

    12.8.2023 20:35 užívateľom storiesofindustrial

    Majiteľ nehnuteľnosti

    Nie je vyplnený

    Spoluautori

    Užívateľ Posledná zmena

    Mapové značky

    Čakajúci mlyn
    ?
    Mlynisko známe z prameňov
    ?
    Zaniknutý mlyn
    ?
    Mlynská budova bez zariadenia
    ?
    Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
    ?
    Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
    ?
    Mlyn s kamenným zložením
    ?
    Mlyn s valcovou stolicou
    ?
    Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
    ?
    Mlyn bez technológie s vodným kolesom
    ?
    Mlyn bez technológie s turbínou
    ?
    Lodný mlyn
    ?
    Parný mlyn
    ?
    Elektrický mlyn
    ?
    Strojný mlyn
    ?

    Partneri projektu