Vodný mlyn Júliusa Čipku

Objekt vodného mlyna z 15. storočia, pôvodne patriacemu ľupčianskému panstvu. Dnešná podoba mlyna vychádza z prestavby a modernizácie zo začiatku 20. storočia realizovanej mlynárom Júliusom Čipkom. Pohon mlyna bol cez jedno vodné koleso na hornú vodu. Technické vybavenie mlyna tvorila jedna dvojitá a jedna obyčajná valcová stolica, na šrotovanie slúžilo kamenné zloženie. Mlyn je NKP a dnes slúži ako múzeum.
Vodný mlyn Júliusa Čipku
109
Bečov
Predajná
97663
Banskobystrický kraj
Brezno
Predajná
Predajná
48° 48' 41.3'', 19° 27' 37.8''
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
Mlyn sa nachádza v obci za rodinným domom čp. 110.
Jasenský potok
11812/1
verejne prístupný v pravidelnom režime
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoBanská Bystica
Dôch. kontrolný úradBrezno
Poradové číslo z mapy33
Vodný tokJasenka
ObecPredajná 58
MajiteľBožena Čipková
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 koleso na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)11.1

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Mlyny v Predajnej vznikali už v 14. storočí, kedy kráľ Žigmund povedil kapitána hradu v Ľupči Henricha z Meteleska stavbou mlyna v Predajnej na potoku Grapeľ. Po výstavbe bol mlyn zverený do užívania farárovi z Predajnej. V uvedenom čase vznikli aj ďalšie mlyny v okolí, podľa listiny z roku 1505 to boli mlyny na Ponikách, Predajnej a Jesení. Polovica zo zisku mlynov náležala vlastníkovi ľupčianskeho panstva Damiánovi Dóczimu.

Hospodársky typ mlyna
 • Vrchnostenský

Vodný mlyn v Predajnej bol postavený v polovici 18. storočia na pravom brehu Jasenianskeho potoka a šlo o neskobarokový kamenný prízemný mlyn s vodným kolesom. Mlyn zrejme vznikol na mieste staršieho dreveného mlyna. Vodný mlyn bol v majetku vrchnosti, ktorá ho prenajímala svojim poddaným.

V prvej tretine 19. storočia bol mlyn v užívaní mlynára Filipa Pejku a jeho manželky Anny. Po jeho smrti prevzal mlynárske remeslo jeho syn Juraj, ktorý v tom čase študoval právo v Budapešti a zároveň vykonával vandrovku. V roku 1838 sa vyučil mlynárskym majstrom a mlyn svojho otca viedol len do roku 1840, kedy ho prenechal svojmu bratovi Ignácovi a v rokoch 1840 až 1844 pokračoval v nedokončenom štúdiu.

Udalosti
 • Prvá písomná zmienka o existencii vodného diela
 • Vznik mlynárskej živnosti
Hospodársky typ mlyna
 • Vrchnostenský

Po roku 1848 v dôsledku zrušenia poddanstva boli postupne všetky vrchnostenské mlyny ponúknuté na predaj. Mlyn v Predajnej odkúpil v roku 1859 od kráľovského eráru mlynár Ignác Pejko za 3 000 zlatých. Neskôr bol mlyn doplnený o užšiu dvorovú obytnú časť s troma miestnosťami (2 izby, čierna kuchyňa), ktorá sa zachovala dodnes. Mlyn vydržal vo vlastníctve rodiny Pejkových až do začiatku 20. storočia. 

Na začiatku 20. storočia mlyn od vdovy Pejkovej odkúpil Július Čipka. Za jeho života sa mlyn opravil a zmodernizoval, kedy boli staré kamenné zloženia nahradené valcovými stolicami, doplnené vysievačmi, reformou a kúkoľníkom. Pohon mlyna bol nezmenený, a to pomocou vodného kolesa na hornú vodu, ktoré poháňalo transmisiu pod mlecou podlahou.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Vznik mlynárskej živnosti
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

V roku 1930 sa ako majiteľka mlyna uvádza Božena Čipková, zrejme manželka (vdova?) Júliusa Čipku.

V marci roku 1947 si dal nový majiteľ mlyna Ondrej Čipka u košickej firmy Karola Poledniaka vypracovať projekt modernizácie mlyna a vybavení vodnou Francisovou turbínou. Mlyn sa mal nadstavať o jedno podlažie a zastrešiť manzardovou strechou. Mlecie zariadenie mali tvoriť 3 valcové stolice. Projekt modernizácie sa však nerealizoval, firma Poledniak však stihla dodať časť strojného vybavenia (napr. súčasti hadicového filtra), ktorá bola uskladnená v humne a nepoužitá.

 

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

V roku 1950 mlynár Ondrej Čipka zanechal mlynársku živnosť, vmlyne sa prestalo mlieť a sporadicky sa využívalo len kamenné zloženie na šrotovanie. Na pohon mlyna v tomto čase už slúžil elektromotor.

V roku 1960 bol prestavaný dom mlynára, zvýšený o jedno podlažie a vybavený modernými prvkami (nové podlahy, ústredné kúrenie atď.).

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Zánik mlynárskej živnosti

Dnešným vlastníkom mlyna je Ondrej Čipka, vnuk pôvodného mlynára Júliusa Čipku. Ten dal z vlastnej iniciatívy mlyn vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku, čo sa napokon stalo 30. decembra 2011, kedy pamiatkový úrad SR mlyn uznal za NKP. Vďaka dotácie sa chátrajúci mlyn podarilo zachrániť. V rokoch 2015 a 2016 bola vymenená strecha na mlynici, okrem toho sa v roku 2016 podarilo z dotácie obce Predajná vymeniť okná. V ďalších rokoch bola obnovená fasáda mlyna a vyrobená replika mlynského kolesa.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Zatiaľ nevyplnené

História mlyna tiež obsahuje:

Zač. 19. stor.: Filip Pejko, manželka Anna Pejková.

1838 - 1840: Juraj Pejko, syn Filipa

1840 - zač. 20. storočia: Ignác Pejko, brat Juraja, v r. 1859 mlyn odkúpil, neskôr ostal v majetku rodiny.

Zač. 20. stor. - druhá svetová vojna: Július Čipka

Po druhej svetovej vojne - 1950: Ondrej Čipka, syn Júliusa, manželka Emília Štrenitzer (svadba 1931).

Mlyn zobrazený na:

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
dochovaný bez zásadnejších zmien
06 2023
 • dochovaná len mlynica
 • dochovaný len obytný objekt / obytná časť objektu
 • dochované hospodárske časti
panský
potok (50 - 1000 l/s)
mlynica a obytná časť pod jednou strechou, avšak dispozične oddelené
 • barok
 • historizujúce slohy polovice 19. storočia
 • ľudové staviteľstvo
murovaná prevažne z kameňa
jednoposchodový
Mlyn v Predajnej je súčasťou rozsiahlejšieho komplexu hospodárskych stavieb. Ide o neskorobarokovú stavbu s prístavbou z 19. storočia, ku ktorej patrí obytný dom s čiernou kuchyňou, hospodárske objekty a ľadovňa (dnes zbúraná). Mlyn je prízemná kamenná stavba so vstupom z dvorovej strany. Z mlynice sa dá doprava vojsť do dielne a cez ňu do čiernej kuchyne, ktorá zároveň slúži ako vstupná chodba obytnej časti mlyna. Obytná časť obsahuje jedinú izbu. K mlynu sa zo severnej strany pripája novší obytný dom mlynára, ktorý bol v 60. rokoch 20. storočia prestavaný a zvýšený o jedno podlažie.
 • dvere
 • okno
 • strešná nadstavba / vikier
 • komín
 • prestup pre hriadeľ vodného kolesa
 • zdobené drevené nosné stĺpy
 • trámový strop
 • krov
 • čierna kuchyňa
 • osvetľovací krbček
 • dvere
 • schodisko
 • historický mobiliár
 • zachované kamenné zloženie
 • zachované umelecké mlecie zariadenie
Pri vstupe do mlynice sú na prízemí umiestnené 2 hranolové vysievače s múčnymi truhlami, za nimi sa nachádza vyvýšená mlecia podlaha, na ktorej je inštalovaná 1 dvojitá valcová stolica a 1 obyčajná valcová stolica. Vpravo vzadu je na mlecej podlahe aj pôvodné kamenné zloženie s násypným košom, určené na šrotovanie. Pod mlecou podlahou sa nachádza prevodové ústrojenstvo mlyna s palečným a prevodovým kolesom, hlavným hriadeľom a transmisiou na pohon celého mlynského zariadenia. Z mlecej podlahy sa dá schodiskom dostať do podkrovia mlyna, kde sú umiestnené ďalšie 2 hranolové vysievače (jeden z nich nesie značku výrobcu fy. Josefa Prokopa synové), ďalej reforma od fy. Prokop a kúkoľník od rovnakej firmy. Ďalej sú tu korčekové výťahy, ktoré siahajú až pod strechu mlyna, z čoho jeden z nich je ukončený vo vikieri v streche mlyna. Vo vedľajšej miestnosti pri mlynici je ešte umiestnený krúpnik.
PopisDvojitá valcová stolica s 2 pármi oceľových ryhovaných valcov v liatinovej skrini, výr. č. 3590
PopisDvojitá valcová stolica s 2 pármi oceľových ryhovaných valcov v liatinovej skrini, výr. č. 3590
PopisValcová stolica s 1 párom oceľových ryhovaných valcov v liatinovej skrini, výr. č. 3669
VýrobcaJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
PopisReforma, výr. č. 2151
VýrobcaJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
PopisHranolový vysievač, výr. č. 5575
VýrobcaJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
PopisKúkoľník
VýrobcaHercz Jenö Miskolc
PopisKorčekový dopravník
V roku 1947 bola firmou Karola Poledniaka dodaná časť strojného vybavenia k plánovanej modernizácii mlyna, z čoho však zišlo a strojné súčasti (napr. hadicový filter a šrotovník) boli uskladnené v humne, kde sú dodnes.
 • odtokový kanál
 • kolesová jama, ráštubňa
Voda na mlyn sa odrážala od Jasenianského potoka a po pravom behu viedol mlynský náhon až k samotnému mlynu. Konečná časť náhonu viedla cez drevené žľaby a liala sa na vodné koleso. Vodné koleso malo priemer 2,5 m, šírku 2 m a priemer liatinovej hriadele bol 16 cm. Odtokový kanál viedol južným smerom popri mlyne a vlieval sa naspäť do potoka. Náhon je dnes takmer nečitateľný v teréne, lepšie sa zachoval len odtokový kanál. Vodné dielo pre svoju neúplnosť už nemôže plniť pôvodnú funkciu.
Typvodné koleso na hornú vodu
Stavzachovaný vodný motor
PopisDrevené koleso na pôvodných liatinových rozetách, priemer 2,5 m, šírka 2 m
Typvodné koleso na hornú vodu
Stavzachovaný vodný motor
PopisDrevené koleso na pôvodných liatinových rozetách, priemer 2,5 m, šírka 2 m
Typdynamo
Stavzachovaný pomocný motor
PopisDynamo 110 V na osvetľovanie
Typdynamo
Stavzachovaný pomocný motor
PopisDynamo 110 V na osvetľovanie
Historické technologické prvky
 • palečné koleso, pastorky, cievy (remeselne vyrobené)
 • ozubené kolesá, pastorky (priemyselne vyrobené)
 • transmisný hriadeľ s remenicami (vyrobenými priemyselne či remeselne)
 • umelý kameň | Počet: 1
 • Ryolit | Počet: 2
  • holender
  • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
  • Válcová stolice s 2 páry rýhovaných válců v litinové skříni
  • valcový
  • múčny vysievač | Počet: 4
   • jednoduchá
   1
   • skrutkový dopravník | Počet:
   • Korčekový výťah | Počet: 4
    • ručná
    • kliešte na obracanie kameňa
    Žiadna položka nie je vyplnená

    Žiadna položka nie je vyplnená

    Základné obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohľadnice

    Súčasné fotografie - exteriér

    Súčasné fotografie - exteriér - detaily stavebných prvkov

    Súčasné fotografie - interiér

    Súčasné fotografie - interiér - detaily stavebných prvkov

    Súčasné fotografie - vodné dielo

    Súčasné fotografie - technologické vybavenie

    Ostatné

    Vytvorené

    25.6.2023 10:38 užívateľom storiesofindustrial

    Majiteľ nehnuteľnosti

    Nie je vyplnený

    Spoluautori

    Užívateľ Posledná zmena

    Mapové značky

    Čakajúci mlyn
    ?
    Mlynisko známe z prameňov
    ?
    Zaniknutý mlyn
    ?
    Mlynská budova bez zariadenia
    ?
    Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
    ?
    Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
    ?
    Mlyn s kamenným zložením
    ?
    Mlyn s valcovou stolicou
    ?
    Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
    ?
    Mlyn bez technológie s vodným kolesom
    ?
    Mlyn bez technológie s turbínou
    ?
    Lodný mlyn
    ?
    Parný mlyn
    ?
    Elektrický mlyn
    ?
    Strojný mlyn
    ?

    Partneri projektu