Dolný horšianský mlyn

Zaniknutý vodný mlyn južne od obce Horša, ktorý v roku 1930 prevádzkoval mlynár Jonáš Tolnay. Pohon mlyna bol cez jedno koleso na hornú vodu, ktoré bolo umiestnené v kolesovni v mlynskej budove. Dnes sa po mlyne zachovali len zrúcaniny s dobre viditeľným náhonom, betónovými reliktami stavidla a odtokovým podzemným kanálom. V kolesovni ostal zvyšok hriadeľa vodného kolesa a otvor pre hriadeľ v múre mlynice. Mlynica a obytná časť mlyna sú takmer zaniknuté.
Dolný horšianský mlyn
Levice
93401
Nitriansky kraj
Levice
Levice
Levice - Horša
48° 14' 5.0'', 18° 41' 16.3''
Zaniknutý mlyn
Južne od obce, v lokalite Dolné Konopiská.
Sikenica
volne prístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoBanská Bystica
Dôch. kontrolný úradBatovce
Poradové číslo z mapy9
Vodný tokSikinec
ObecHurša 90
MajiteľJonáš Tolnay
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 koleso na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)3.23

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

V roku 1930 v mlyne pôsobil mlynár Jonáš Tolnay.

Hospodársky typ mlyna
Námedzný

Po znárodnení mlyn nemlel a došlo k jeho postupnému zániku.

Udalosti
 • Zánik mlynárskej živnosti
 • Zánik budovy mlyna

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Tolnay

História mlyna tiež obsahuje:

Zatiaľ nevyplnené

Mlyn zobrazený na:

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
zrúcanina
10 2023
 • dochovaná len mlynica
vidiecky
malá rieka (1000 – 7000 l/s)
mlynica a obytná časť pod jednou strechou, avšak dispozične oddelené
 • ľudové staviteľstvo
murovaná prevažne z kameňa
prízemný
Mlyn bol obdĺžnikového pôdorysu, zo západnej strany mal obytnú časť, vo východnej mal mlynicu a kolesovňu, tvoriacu zadnú prístavbu. Mlyn mal teda zhodný pôdorys ako zachovaný Horný horšianský mlyn (NKP). Obytná časť však bola pravdepodobne drevená, pretože v teréne sa po nej zachovali iba nepatrné pozostatky. Mlynica a kolesovňa boli vymurované z kameňa a tvorili rovnaký celok, stavebne oddelený iba priečnym múrom s otvorom pre hriadeľ vodného kolesa. Celý objekt mlyna bol pod spoločnou strechou, obytná časť a mlynica boli zrejme prepojené dverami.
 • kamenárske prvky
 • prestup pre hriadeľ vodného kolesa
 • kamenárske prvky
 • úplne bez technológie
Žiadna položka nie je vyplnená
Mlyn je v ruinách, kvôli čomu nie je možné presne zistiť zloženie mlecej technológie. S najväčšou pravdepodobnosťou si mlyn až do konca prevádzky zachoval kamenné zloženie a vylúčená nie je ani prítomnosť jednej či dvoch malých valcových stolíc (podobne ako v mlyne v Bohuniciach, podobný stav technológie mohol byť aj v prípade tohto mlyna, nakoľko ide o takmer zhodný typ mlyna). Pohon bol cez jedno vodné koleso, bez prítomnosti pomocného pohonu.
 • stavidlo
 • náhon
 • jalový žľab
 • odtokový kanál
 • kolesová jama, ráštubňa
 • betónový žľab
Mlyn vodu získaval odrazením od rieky Sikenica už v samotnom centre obce. Mlynský náhon ďalej viedol poza rodinné domy v obci a cez záhrady smerom na juhozápad. Za obcou viedol popri ceste až smerom k mlynu, posledný úsek bol náhon zarezaný do svahu a tesne pred mlynom bol vedený betónovým žľabom s jalovým prepadom. Odtok vody z mlynice bol podzemným kamenným klenutým kanálom popod múr mlynice a dvor pred mlynom. Kanál meral asi 20 m, potom voda z neho vytekala na povrch a viedla naspäť do Sikenice.
Typvodné koleso na hornú vodu
Stavzaniknutý so stopami po osadení
PopisZachovaný relikt hriadeľa
Typvodné koleso na hornú vodu
Stavzaniknutý so stopami po osadení
PopisZachovaný relikt hriadeľa
Žiadna položka nie je vyplnená
Historické technologické prvky
Žiadna položka nie je vyplnená

Žiadna položka nie je vyplnená

Základné obrázky

Historické mapy

Súčasné fotografie - exteriér

Súčasné fotografie - interiér

Súčasné fotografie - vodné dielo

Súčasné fotografie - technologické vybavenie

Vytvorené

19.5.2023 15:13 užívateľom pam (Tereza Bartošíková)

Majiteľ nehnuteľnosti

Nie je vyplnený

Spoluautori

Užívateľ Posledná zmena
storiesofindustrial 19.12.2023 20:24

Mapové značky

Čakajúci mlyn
?
Mlynisko známe z prameňov
?
Zaniknutý mlyn
?
Mlynská budova bez zariadenia
?
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
?
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
?
Mlyn s kamenným zložením
?
Mlyn s valcovou stolicou
?
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s turbínou
?
Lodný mlyn
?
Parný mlyn
?
Elektrický mlyn
?
Strojný mlyn
?

Partneri projektu