Valcový mlyn Júliusa Vítkoviča

Budova valcového mlyna v obci Kamenica nad Cirochou. Mlyn v roku 1930 vlastnili bratia Július a Jozef Vítkovičovci a ako pohon slúžilo jedno vodné koleso. Mlyn bol neskôr modernizovaný a vybavený vodnou Francisovou turbínou, ktorá poháňala tri valcové stolice, jeden šrotovník a taktiež aj príľahlú pílu s liatinovým gátrom. Mlyn bol v roku 1951 znárodnený a začlenený pod národný podnik Mlyny a cestovinárne Piešťany. Istý čas ešte mlel a bol ponechaný ako rezerva. Dnes je mlyn v narušenom technickom stave.
Valcový mlyn Júliusa Vítkoviča
812
Humenská
Kamenica nad Cirochou
06783
Prešovský kraj
Humenné
Kamenica nad Cirochou
Kamenica nad Cirochou
48° 55' 41.9'', 21° 59' 19.7''
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
Mlyn stojí na samote v západnej časti obce.
Kamenica
neprístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoKošice
Dôch. kontrolný úradHumenné
Poradové číslo z mapy6
Vodný tokRieka
ObecKamenica pri Humennom
MajiteľJul. Vítkovičová
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 koleso na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)7

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Mlyn v roku 1930 vlastnili bratia Július a Jozef Vítkovičovci a ako pohon slúžilo jedno vodné koleso. (V Súpise vodných diel z roku 1930 je chybne uvedená ako majiteľka mlyna Júlia Vítkovičová).

Mlyn bol neskôr modernizovaný a vybavený vodnou horizontálnou Francisovou turbínou, ktorá poháňala dve dvojité a jednu obyčajnú valcovú stolicu, ako aj jeden šrotovník od firmy Prokop Pardubice. Okrem toho bola turbínou poháňaná aj píla pred budovou mlyna, kde sa nachádzal viaclistový gáter v liatinovom ráme.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

Mlyn bol v roku 1951 znárodnený a začlenený pod národný podnik Mlyny a cestovinárne Piešťany, ktorý ocejchoval všetky mlynské strojné zariadenia. Mlyn ešte istý čas mlel alebo bol ponechaný ako rezerva. 

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Zánik mlynárskej živnosti

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Vítkovič

História mlyna tiež obsahuje:

Zatiaľ nevyplnené

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
dochovaný bez zásadnejších zmien
06 2023
 • dochovaná len mlynica
 • dochované hospodárske časti
 • dochované objekty doplnkových prevádzok
vidiecky
potok (50 - 1000 l/s)
mlynica bez obytnej budovy
 • moderný bez výrazného slohového zaradenia
 • ľudové staviteľstvo
murovaná prevažne z kameňa
jednoposchodový
Budova mlyna je súčasťou rozsiahlejšej usadlosti s obytným domom a hospodárskymi budovami. Mlynská budova je jednopodlažná, budovaná z kameňa a zastrešená sedlovou eternitovou strechou. Vstup do mlynice je z čelnej dvorovej strany. Za vstupom je rozsiahla prázdna miestnosť, mlecia podlaha je vyvýšená v ľavej zadnej časti objektu. Na nej sú v rade zoradené krúpnik a tri valcové stolice. Pod mlecou podlahou je hlavný transmisný hriadeľ od turbíny. Na poschodí sú okrem dopravníkov zachované aj tri hranolové vysievače. V podkroví mlyna, ktoré bolo pre zlý stav podlahy v čase prehliadky neprístupné, sa údajne nachádzajú ešte dve hranolové a jeden rovinný vysievač. Mlynská budova je presvetľovaná dvojicou okien na čelnej stene v úrovni prvého podlažia. Na bočnej stene sú na prízemí dve okná a menšie vstupné dvere vedúce priamo na mleciu podlahu, okrem toho sú ďalšie dve okná na úrovni prvého podlažia a dve okná sa nachádzajú aj v štíte strechy (presvetľujú podkrovie). Na južnej bočnej stene je zabudovaný kovový rebrík. Vzadu za mlynom sa nachádza turbínový domček, prístupný samostatnými dverami z prvého podlažia mlynice.
 • dvere
 • okno
 • schodiská
 • strešná nadstavba / vikier
 • trámový strop
 • krov
 • dvere
 • schodisko
 • zachované umelecké mlecie zariadenie
Na mlecej podlahe sa nachádzajú v rade vedľa seba celkovo štyri mlecie stroje, a to 2 dvojité valcové stolice v liatinových skriniach (zrejme výrobca UNION České Budějovice), jedna obyčajná valcová stolica v drevenej skrini od firmy Karola Poledniaka a krúpnik od firmy Josefa Prokopa synové Pardubice. Všetky tri valcové stolice sú poškodené a vyrabované od niektorých kovových prvkov, dvojité valcové stolice už nemajú valce a obyčajná stolica má vytrhnuté regulačné zariadenie so značkou výrobcu. Pod mlecou podlahou je hriadeľ od turbíny s remenicami. Na prvom podlaží sa nachádzajú tri hranolové vysievače a čistiaci stroj od firmy Hugo Graepel Budapest. Podkrovie mlyna nebolo pre zlý stav podlahy v čase prehliadky prístupné, avšak podľa majiteľa sa tam nachádzajú ešte ďalšie dva hranolové a jeden rovinný vysievač.
VýrobcaKarol Poledniak
PopisValcová stolica v drevenej skrini
VýrobcaKarol Poledniak
PopisValcová stolica v drevenej skrini
PopisDvojitá valcová stolica v liatinovej skrini
PopisDvojitá valcová stolica v liatinovej skrini
VýrobcaJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
PopisKrúpnik
VýrobcaKirschner & Co.
PopisLiatinový viaclistový gáter
Dochovaný
 • píla
 • pohon poľnohospodárskych strojov
Pred objektom mlyna stála budova píly s liatinovým viaclistovým gátrom od firmy Kirschner & Co. Gáter je dnes už nefunkčný.
Okrem toho je v suteréne mlynice otvor pre remene od hlavnej transmisie pod mlecou podlahou, čím sa dali poháňať poľnohospodárske stroje umiestnené vonku vedľa mlynice.
 • náhon
 • jalový žľab
 • odtokový kanál
 • turbínová šachta
 • turbínový domček
 • betónový žľab
Voda na mlyn bol zvádzaná náhonom od potoka Kamenica, pričom konečná časť náhonu pred mlynom v dĺžke asi 50 m bola z oboch strán vybetónovaná. Turbínová šachta sa nachádza na zadnej strane mlyna, prístupná je buď betónovým schodiskom so železným zábradlím od bočných dverí z mlecej podlahy von z mlyna, alebo dverami na úrovni prvého podlažia priamo na doskovú podlahu turbínovej šachty. Turbína v šachte je prístupná pomocou vystupujúceho železného rebríka.
TypFrancisova turbína
Stavzachovaný vodný motor
PopisHorizontálna vodná turbína
TypFrancisova turbína
Stavzachovaný vodný motor
PopisHorizontálna vodná turbína
Žiadna položka nie je vyplnená
Historické technologické prvky
 • ozubené kolesá, pastorky (priemyselne vyrobené)
 • transmisný hriadeľ s remenicami (vyrobenými priemyselne či remeselne)
 • holender
 • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v dřevěné skříni
 • Válcová stolice s 2 páry rýhovaných válců v litinové skříni
 • múčny vysievač | Počet: 3
  • Korčekový výťah | Počet:
  • Žiadna položka nie je vyplnená

   Žiadna položka nie je vyplnená

   Základné obrázky

   Súčasné fotografie - exteriér

   Súčasné fotografie - exteriér - detaily stavebných prvkov

   Súčasné fotografie - interiér

   Súčasné fotografie - vodné dielo

   Súčasné fotografie - technologické vybavenie

   Vytvorené

   26.4.2023 20:17 užívateľom storiesofindustrial

   Majiteľ nehnuteľnosti

   Nie je vyplnený

   Spoluautori

   Užívateľ Posledná zmena

   Mapové značky

   Čakajúci mlyn
   ?
   Mlynisko známe z prameňov
   ?
   Zaniknutý mlyn
   ?
   Mlynská budova bez zariadenia
   ?
   Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
   ?
   Mlyn s kamenným zložením
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s turbínou
   ?
   Lodný mlyn
   ?
   Parný mlyn
   ?
   Elektrický mlyn
   ?
   Strojný mlyn
   ?

   Partneri projektu