Vodný mlyn Jána Kancíra

Pôvodne panský vodný mlyn z 19. storočia prenajímaný židovskému podnikateľovi Ilkovičovi. Začiatkom 20. storočia mlyn Ilkovič prenajímal a následne ho zrejme v 20. rokoch 20. storočia odkúpil Ján Kancír. Mlyn bol modernizovaný a vybavený 2 valcovými stolicami a kamenným zložením na šrotovanie. Mlyn poháňalo koleso na hornú vodu. Mlyn bol v roku 1951 úradne zastavený a jeho zariadenie sa zachovalo až do roku 2022, kedy ho majiteľ vyraboval a odviezol do šrotu. V mlynici má vzniknúť dielňa.
Vodný mlyn Jána Kancíra
28/10
Pálenčiarska
Záhradné
08216
Prešovský kraj
Prešov
Záhradné
Záhradné
49° 5' 20.8'', 21° 16' 25.2''
Mlynská budova bez zariadenia
Mlyn stojí na Palenčiarskej ulici.
Terniansky potok
prístupný na základe dohody
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoKošice
Dôch. kontrolný úradPrešov
Poradové číslo z mapy27
Vodný tokTerňanka
ObecSedikárt 25
MajiteľMor. Ilkovič
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 koleso na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)6

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Mlyn v Záhradnom (pôvodne Sedikart) vznikol pravdepodobne v 19. storočí a pôvodne šlo o pánsky mlyn. Neskôr bol pánsky mlyn prenajatý židovskému podnikateľovi Móricovi Ilkovičovi, ktorý ho zmodernizoval a vybavil dvoma valcovými stolicami, hranolovým vysievačom a kamenným zložením na šrotovanie. V neskoršom období, zrejme počas prvej svetovej vojny, mlyn Ilkovič prenajímal. Ilkovičovi v obci patril aj liehovar.

Hospodársky typ mlyna
Námedzný

V 20. rokoch 20. storočia v mlyne podnikal Ján Polla, ktorý ho mal v prenájme od židovského podnikateľa Ilkoviča. V tomto čase v mlyne začal pomáhať aj Ján Kancír, ktorý po Pollovom odchode do Terne (kde si kúpil Horný mlyn, viď kartu Vodný mlyn Jána Pollu) mlyn prevzal. Ján Kancír sa v Záhradnom oženil a ostal pracovať v Ilkovičovom mlyne. Ten následne odkúpil spolu s pozemkami hospodárstva. Kancír v mlyne mlel až do roku 1951.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Vznik mlynárskej živnosti
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

V roku 1951 bol mlyn úradne zastavený a zapečatený. Vďaka tomu ostalo mlynské vybavenie v pôvodnom stave.

Autenticky dochované mlynské zariadenie vrátane valcových stolíc a kamenného zloženia bolo v roku 2022 vyrabované a mlynica ostala prázdna. V priestoroch bývalej mlynice si chce majiteľ zriadiť dielňu, preto zasypáva celý suterén po bývalej transmisii.

Udalosti
 • Zaznamenaná katastrofa (požiar, povodeň, zranenie, usmrtenie a iné)

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

 • Ilkovič
 • Polla
 • Kancír

História mlyna tiež obsahuje:

Ilkovič, židovský podnikateľ

Ján Polla, nájomca mlyna

Ján Kancír (* 1896 - + 1 apríl 1976), manželka Mária Gajdošová (* 1902 - + 1982), mali spolu tri deti: Jána (* 1921), Johanu (* 1924) a Jozefa (* 1927).

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
dochovaný bez zásadnejších zmien
05 2023
 • dochovaná len mlynica
 • dochovaný len obytný objekt / obytná časť objektu
vidiecky
potok (50 - 1000 l/s)
mlynica a obytná časť pod jednou strechou, avšak dispozične oddelené
 • ľudové staviteľstvo
murovaná prevažne z kameňa
prízemný
Mlyn je spojený s obytnou časťou, ktoré sú pod jednou strechou. Vstup do oboch častí je z dvorovej strany, mlynské koleso sa nachádzalo vzadu za domom. Mlynica je prízemná, s podkrovím pre hranolové vysievače a dopravníky. Pod mlynicou je suterén pre hriadeľ a transmisie.
 • dvere
 • okno
 • trámový strop
 • krov
 • dvere
 • schodisko
 • úplne bez technológie
Vodný mlyn bol pôvodne vybavený dvoma valcovými stolicami od firmy Elka Duplex, Patent Leopold Kašpar zo Štemberku. Vybavenie dopĺňal hranolový vysievač, kamenné zloženie určené na šrotovanie a tiež sečkáreň a kotúčová píla, umiestnené pred mlynom a poháňané prevodom od transmisie.
Mlyn bol kompletne zariadený mlecou technológiou až do roku 2022, kedy ju majiteľ z mlyna demontoval a spolu s transmisiou odviezol do šrotu.
Žiadna položka nie je vyplnená
Zaniknutý
 • píla
 • pohon poľnohospodárskych strojov
Od prevodu z transmisie, vyčnievajúcej z múra mlynice mohla byť poháňaná sečkáreň a kotúčová píla.
 • náhon
 • kolesová jama, ráštubňa
Typvodné koleso na hornú vodu
Stavzaniknutý so stopami po osadení
PopisPriemer 5 m, šírka 1 m.
Typvodné koleso na hornú vodu
Stavzaniknutý so stopami po osadení
PopisPriemer 5 m, šírka 1 m.
Žiadna položka nie je vyplnená
Historické technologické prvky
Žiadna položka nie je vyplnená

Žiadna položka nie je vyplnená

Základné obrázky

Súčasné fotografie - exteriér

Súčasné fotografie - interiér

Súčasné fotografie - vodné dielo

Vytvorené

15.4.2023 10:28 užívateľom storiesofindustrial

Majiteľ nehnuteľnosti

Nie je vyplnený

Spoluautori

Užívateľ Posledná zmena

Mapové značky

Čakajúci mlyn
?
Mlynisko známe z prameňov
?
Zaniknutý mlyn
?
Mlynská budova bez zariadenia
?
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
?
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
?
Mlyn s kamenným zložením
?
Mlyn s valcovou stolicou
?
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s turbínou
?
Lodný mlyn
?
Parný mlyn
?
Elektrický mlyn
?
Strojný mlyn
?

Partneri projektu