Valcový mlyn Jána Rozkoša vo Fulianke

Vodný valcový mlyn rodiny Rozkošovcov v lokalite Dúbravka pri obci Fulianka pôvodne patril k majetku veľkostatkára Ghillányiho. V r. 1891 bol silne poškodený povodňou, následne odkúpený Andrejom Rozkošom a opravený. V r. 1929 bol synom Jánom zmodernizovaný, vybavený pomocným plynosacím motorom a rozšírený. V rokoch 1941-1943 bol elektrifikovaný. Súčasťou mlyna bolo rozsiahle 25 ha hospodárstvo. Mlyn bol v r. 1951 znárodnený. Po reštitúcii v roku 1994 bol mlyn vrátený pôvodným majiteľom, ktorí ho chceli opraviť, avšak z plánov zišlo. Mlyn je dnes v narušenom technickom stave.
Valcový mlyn Jána Rozkoša vo Fulianke
155
Fulianka
08212
Prešovský kraj
Prešov
Fulianka
Fulianka
49° 3' 35.8'', 21° 20' 13.6''
Mlynská budova bez zariadenia
Mlyn stojí na samote juhovýchodne od obce.
Sekčov
neprístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoKošice
Dôch. kontrolný úradPrešov
Poradové číslo z mapy26
Vodný tokSekčov
ObecFulanka 51
MajiteľJán Rozkoš
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory3 kolesá na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)15.5

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Vodný mlyn v lokalite Dúbravka pri obci Fulianka vlastnil do roku 1891 veľkostatkár Ghillányi. Po masívnej povodni 5. augusta 1891 bol mlyn značne poškodený a preto ho neskôr odkúpil Andrej Rozkoš, mlynár zo susedného Nižného mlyna v Tulčíku, ktorý bol touto povodňou celý zničený. Mlyn opravil a začal na ňom mlieť múku pomocou vodného kolesa a kamenného zloženia.

Udalosti
 • Vznik mlynárskej živnosti
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

Po smrti Andreja Rozkoša v roku 1928 prevzal mlynárske remeslo syn Ján Rozkoš st., ktorý krátko nato plánoval mlyn zmodernizovať.

V roku 1929 bol mlyn prestavaný na valcový s pomocným plynosacím motorom. V lete mlyn využíval pohon vodným kolesom, v zime bol častejšie poháňaný pomocným motorom.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom

V rámci elektrifikácie obce Fulianka v roku 1941 chcel mlynár Rozkoš elektrifikovať aj mlyn, čo musel spraviť vo vlastnej réžii. Odpredali 10 z 25 ha pozemkov a polí a mlyn elektrifikovali. Prestavba mlyna na elektrický bol dokončená 20. mája 1943, ako pohon slúžil elektromotor s výkonom 50 kW, umiestnený v pravej časti strojovne pomocného motora.

V roku 1942 bola pri mlyne vybudovaná betónová hnojná jama, na stavbu ktorej prispela Hlinkova ľudová strana tým, že pridelila na stavbu robotníkov. Vročenie a pamätná tabuľka sú na jame dodnes.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

V roku 1951 bol mlyn znárodnený a ako národný správca tu bol dosadený Emil Kancír, mlynár z Uzoviec.

Mlynára Jána Rozkoša st. v 50. rokoch 20. storočia ako nepriateľa režimu uväznili na 6 mesiacov v Ruskove. Syn Béla bol pre potýčky s komunistami odsúdený na nútené práce v PTP Bory.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Zánik mlynárskej živnosti

V roku 1991 bola potomkami mlynárov podaná žiadosť o reštitúciu mlyna, ten bol v roku 1994 napokon vrátený rodine Rozkošovcov.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Rozkoš

História mlyna tiež obsahuje:

Do r. 1891: veľkostatkár Ghillányi

1891 - 1928: Andrej Rozkoš (* 18. apríl 1848 - + 18. február 1928), manželka Ginerová, mali spolu 2 deti: syna Jána st. a dcéru.

1928 - 1951: Ján Rozkoš st. (18. apríl 1883 - + 17. august 1962), manželka Anna Janičková (*1885 - + 1929), mali spolu 5 detí, oi. syna Jána ml. a syna Bélu (* 1928), ktorí obaja podnikali na Fulianskom mlyne (Béla sa staral skôr o hospodárstvo).

40. roky - 1951: Ján Rozkoš ml. (* 1920 - + 1987), manželka Helena Beňová (* 1928 - + 1995), mali spolu syna Mareka (* 1942).

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
dochovaný bez zásadnejších zmien
05 2023
 • dochovaná len mlynica
 • dochovaný len obytný objekt / obytná časť objektu
 • dochované hospodárske časti
vidiecky
malá rieka (1000 – 7000 l/s)
mlynica a obytná budova ako samostatné budovy
 • moderný bez výrazného slohového zaradenia
 • ľudové staviteľstvo
murovaná prevažne z kameňa
jednoposchodový
 • plastická omietková výzdoba fasád a štítov
 • pavlač, balkón
 • dvere
 • okno
 • prestup pre hriadeľ vodného kolesa
 • trámový strop
 • krov
 • dvere
 • schodisko
 • nesúvislé fragmenty technológie bez mlecích strojov
Mlyn bol vybavený troma valcovými stolicami od firmy Karola Poledniaka. Dodnes sa v mlynici zachovali časti strojov v podkroví, ktoré je však pre prelomenie podlahy dnes neprístupné. Podľa výpovede vlastníka mlyna sa na týchto strojoch zachovali značky výrobcu K. Poledniaka. Ostatné vybavenie mlyna na úrovni mlecej podlahy bolo už dávnejšie odstránené, ostali len nepatrné zvyšky po korčekových dopravníkoch.
Žiadna položka nie je vyplnená
 • náhon
 • odtokový kanál
 • kolesová jama, ráštubňa
Vodu k mlynu od Sekčova odrážala drevená hať pod mostom vo Fulianke, odkiaľ voda tiekla umelým mlynským náhonom popri dnešnej ulici Ku mlynu. Mlyn poháňalo veľké vodné koleso s priemerom 3 m a šírkou 70 cm, pričom voda na koleso bola púšťaná cez drevený žľab so šírkou asi 60 cm. Hať však časté povodne pravidelne ničili, preto bol mlyn v roku 1929 prebudovaný na valcový.
Typvodné koleso na hornú vodu
Stavzaniknutý so stopami po osadení
Popis
Typvodné koleso na hornú vodu
Stavzaniknutý so stopami po osadení
Popis
Typvodné koleso na hornú vodu
Stavzaniknutý so stopami po osadení
Popis
Typplynosací motor
Stavstopy po existencii pomocného motora
Popis
Typplynosací motor
Stavstopy po existencii pomocného motora
Popis
Typelektrický motor
Stavstopy po existencii pomocného motora
Popis
Historické technologické prvky
 • Korčekový výťah | Počet:
 • Žiadna položka nie je vyplnená

  Žiadna položka nie je vyplnená

  Základné obrázky

  Súčasné fotografie - exteriér

  Súčasné fotografie - exteriér - detaily stavebných prvkov

  Súčasné fotografie - interiér

  Súčasné fotografie - vodné dielo

  Ostatné

  Vytvorené

  15.4.2023 10:11 užívateľom storiesofindustrial

  Majiteľ nehnuteľnosti

  Nie je vyplnený

  Spoluautori

  Užívateľ Posledná zmena

  Mapové značky

  Čakajúci mlyn
  ?
  Mlynisko známe z prameňov
  ?
  Zaniknutý mlyn
  ?
  Mlynská budova bez zariadenia
  ?
  Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
  ?
  Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
  ?
  Mlyn s kamenným zložením
  ?
  Mlyn s valcovou stolicou
  ?
  Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
  ?
  Mlyn bez technológie s vodným kolesom
  ?
  Mlyn bez technológie s turbínou
  ?
  Lodný mlyn
  ?
  Parný mlyn
  ?
  Elektrický mlyn
  ?
  Strojný mlyn
  ?

  Partneri projektu