Valcový mlyn Gejzu Michalovicsa

Zrúcanina valcového mlyna zo začiatku 20. storočia. V roku 1930 mlyn patril Gejzovi Michalovicsovi, neskôr jeho synovi Štefanovi, ktorý ho zmodernizoval. Mlyn po znárodnení mlel pod Stredoslovenskými mlynmi n.p. Krupina asi do roku 1958. Zariadenie mlyna bolo na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia odmontované a prevezené do skanzenu v Nitre, kde bolo inštalované do kópie Cakovského mlyna.
Valcový mlyn Gejzu Michalovicsa
35
Cakov
98042
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Cakov
Cakov
48° 20' 17.5'', 20° 13' 22.9''
Mlynská budova bez zariadenia
Mlyn stojí pri hlavnej ceste pri vjazde do obce.
Blh
neprístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoBanská Bystica
Dôch. kontrolný úradRimavská Seč
Poradové číslo z mapy12
Vodný tokBlhovský potok
ObecCakov 47
MajiteľGejza Michalovics
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 turbína Francisci
Bežný výkon (ks)8

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Mlyn pôvodne patril do majetku kniežacej rodiny Coburgovcov.

Mlyn po prvej svetovej vojne odkúpil Gejza Michalovics, zmodernizoval ho a vybavil Francisovou turbínou.

Mlyn v 30. rokoch 20. storočia preberá Štefan Michalovics. Po oprave v ňom inštaloval valcové stolice a zrušil pôvodnú stupu na konope. Turbínu doplnil plynosacím motorom.

Mlelo sa každý deň, od piatej ráno do desiatej hodiny večer. Mlynárovi pomáhal učeň z Panických Draviec.

Mlyn bol znárodnený, začlenený do národného podniku Stredoslovenské mlyny Krupina a mlelo sa v ňom asi do roku 1958.

Mlyn bol koncom 80. rokov 20. storočia určený na demontáž vybavenia a presun do skanzenu Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre (založené 1986).

Objekt pôvodného mlyna v Cakove schátral a po roku 2010 sa na ňom prepadla strecha. Ostali len holé múry.

Vybavenie mlyna bolo v 90. rokoch 20. storočia namontované do kópie Cakovského mlyna v skanzene v Nitre.

Udalosti
 • Zaznamenaná katastrofa (požiar, povodeň, zranenie, usmrtenie a iné)

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Michalovics

História mlyna tiež obsahuje:

Prvý mlynár (20. roky 20. storočia):

Gejza Michalovics 

Druhý mlynár (30. roky 20. storočia):

Štefan Michalovics (* 1908)

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
zrúcanina
06 2023
 • dochovaná len mlynica
 • dochovaný len obytný objekt / obytná časť objektu
vidiecky
potok (50 - 1000 l/s)
mlynica a obytná budova ako samostatné budovy
 • ľudové staviteľstvo
murovaná prevažne z kameňa
jednoposchodový
Mlynica je súčasťou pôdorysu obytného domu, avšak je vyvýšená tehlovou nadstavbou nad úroveň domu. Tehlová budova mlyna je z čelnej dvorovej strany nepravidelná 3-osová, na prízemí sa nachádzajú drevené dvojkrídlové dvere do mlynice a dve malé okienka na ľavej strane budovy. Poschodie je presvetľované troma štvorcovými industriálnymi oknami. Všetky okná majú železné rámy delené na tabuľky. Mlyn má vysoké tehlové štíty, zo strany od náhonu bolo podkrovie presvetľované dvojicou úzkych okien, orámovaných vystupujúcimi tehlami. Taktiež aj štíty boli zdobené tehlovým zuborezom. Strecha bola sedlová eternitová. Obytná časť mlyna je prízemná, omietnutá, s plastickou omietkovou výzdobou okolo okien a pod strechou. Dom je presvetľovaný oknami s priečkou v tvare písmena T. Strecha je škridľová.
 • dvere
 • okno
  • úplne bez technológie
  Mlyn bol v 30. rokoch 20. storočia vybavený valcovými stolicami od firmy Karola Poledniaka. Súčasťou však bolo aj po modernizácii kamenné zloženie.
  Výkon mlyna bol 250 kg múky za hodinu. Mlelo sa obilie na hladkú bielu a tmavú múku, hrubú múku a otruby. Súčasťou zariadenia bol aj šrotovník na výrobu kŕmnej zmesi.
  Žiadna položka nie je vyplnená
  Zaniknutý
  • stupa
  Stupa na konope bola zrušená koncom 30. rokov 20. storočia.
   TypFrancisova turbína
   Stavzaniknutý bez stôp
   Popis
   TypFrancisova turbína
   Stavzaniknutý bez stôp
   Popis
   Typplynosací motor
   Stavstopy po existencii pomocného motora
   PopisVýkon 23 k.
   Typplynosací motor
   Stavstopy po existencii pomocného motora
   PopisVýkon 23 k.
   Historické technologické prvky
   Žiadna položka nie je vyplnená

   Žiadna položka nie je vyplnená

   Základné obrázky

   Historické mapy

   Súčasné fotografie - exteriér

   Súčasné fotografie - vodné dielo

   Vytvorené

   31.3.2023 21:45 užívateľom storiesofindustrial

   Majiteľ nehnuteľnosti

   Nie je vyplnený

   Spoluautori

   Užívateľ Posledná zmena

   Mapové značky

   Čakajúci mlyn
   ?
   Mlynisko známe z prameňov
   ?
   Zaniknutý mlyn
   ?
   Mlynská budova bez zariadenia
   ?
   Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
   ?
   Mlyn s kamenným zložením
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s turbínou
   ?
   Lodný mlyn
   ?
   Parný mlyn
   ?
   Elektrický mlyn
   ?
   Strojný mlyn
   ?

   Partneri projektu