Vodný kolový mlyn Jelka

Némethov mlyn v Jelke stojí pri brehu Malého Dunaja.Najstaršie písomné doklady o ňom pochádzajú z roku 1894, sú to plány lodného mlyna.Prestavba lodného mlyna na kolový sa uskutočnil po roku 1899. V prestavanom mlyne sa začalo mlieť v roku 1906.Jednopodlažnú budovu mlyna na viacpodlažnú prestavali pred rokom 1916.Počas prestavby namiesto pôvodných mlecích kameňov inštalovali valcovú stolicu, výťahy a iné novšie stroje.Mlelo sa tu do apríla 1951.V roku 2019 bol vodný kolový mlyn ako aj skanzen zrekonštruovaný v rámci projektu INTERREG V-A, SR-HU.Mlyn spravuje Vlastivedné múzeum v Galante.
Vodný kolový mlyn Jelka
1269
Jelka
92523
Trnavský kraj
Galanta
Jelka
Jelka
48° 7' 28.9'', 17° 30' 18.1''
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
Malý Dunaj
2512/1-2
verejne prístupný v pravidelnom režime
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoBratislava
Dôch. kontrolný úradŠamorín
Poradové číslo z mapy2
Vodný tokMalý Dunaj
ObecJóka
MajiteľVincenc Németh
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 koleso na spodnú vodu
Bežný výkon (ks)3.6

Obecná história:

Vodný mlyn v Jelke patril Jozefovi Némethovi, po ňom jeho synovi Vincentovi a do roku 1973 Ernestovi Némethovi. Najstarší písomný doklad o mlyne pochádza z roku 1894. Je to plán využitia vody mlyna Jozefa Németha, technický popis, podrobné kresby konštrukcie lodného mlyna a polohopisný plán úseku Malého Dunaja v chotári Jelka. Plán vyhotovil diplomovaný merník a stavebný podnikateľ z Budapešti Sándor Visnovsky. Lodný mlyn mal koleso na spodný náhon, ktoré priemer 4 m, šírku 4,5 m a 28 lopát. Vodné koleso poháňalo jeden pár mlynských kameňov v priemere 0,94 m. Vodu na koleso usmerňovala vzdúvacia hať vybudovaná z prútia, o údržbu ktorej sa staral vlastník mlyna. Povolenie na prestavbu lodného mlyna na kolový bolo vystavené dňa 30. augusta 1899. V prestavanom mlyne sa začalo mlieť v roku 1906. Prestavba jednopodlažnej budovy na viacpodlažnú sa pravdepodobne uskutočnila do roku 1916. Počas tejto prestavby namiesto pôvodných mlecích kameňov inštalovali valcovú stolicu, výťahy a iné novšie stroje. Pracovná sústava mlyna v súčasnosti pozostáva z jednoduchej valcovej stolice firmy Beirtfeld-Daněk z Blanska na Morave, z lúpačky firmy Prokop a synové, z kúkoľníka, z múčnej truhly a hranolového vysievača, z valcovitého triéra. K pracovnému zariadeniu mlyna patrí aj šrotovník firmy Wichterle a Kovařík z Moravy. Mlelo sa tu do apríla 1951. 

Mlyn od posledného majiteľa kúpil v roku 1973 Okresný národný výbor v Galante a jeho vlastníkom do roku 2002 bolo Vlastivedné múzeum v Galante, ktoré dalo vypracovať technické zameranie a projektovú dokumentáciu objektu a pre havarijný stav budovy mlyn rozobralo. Obnoviť mlyn a jeho areál sa podarilo zásluhou Obecného úradu v Jelke, obnova trvala 18 mesiacov od novembra 1992 a expozíciu mlynárstva verejnosti sprístupnili v auguste 1994. V areáli mlyna je vybudovaná expozícia, ktorá sa zameriava na poľnohospodársku minulosť obce Jelka. Rekonštrukčné práce na Vodnom mlyne v Jelke sa v rokoch 1999 – 2016 realizovali s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR zo Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia a Obnovme si svoj dom. V rokoch 2017 – 2019 sa v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko realizoval projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci projektu bola nosnou aktivitou Trnavského samosprávneho kraja rekonštrukcia Vodného mlyna v Jelke a nosnou aktivitou Obce Jelka revitalizácia skanzenu pri Vodnom mlyne v Jelke.


História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Zatiaľ nevyplnené

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Németh

História mlyna tiež obsahuje:

Zatiaľ nevyplnené

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
dochovaný bez zásadnejších zmien
03 2023
  mlynica bez obytnej budovy
  • ľudové staviteľstvo
  zrubová
  viacposchodový
     Pracovná sústava mlyna v súčasnosti pozostáva z jednoduchej valcovej stolice firmy Beirtfeld-Daněk z Blanska na Morave, z lúpačky firmy Prokop a synové, z kúkoľníka, z múčnej truhly a hranolového vysievača, z valcovitého triéra. K pracovnému zariadeniu mlyna patrí aj šrotovník firmy Wichterle a Kovařík z Moravy.
     Žiadna položka nie je vyplnená
      Žiadna položka nie je vyplnená
      Žiadna položka nie je vyplnená
      Historické technologické prvky
      • ozubené kolesá, pastorky (priemyselne vyrobené)
      • transmisný hriadeľ s remenicami (vyrobenými priemyselne či remeselne)
       AutorDanterová Izabela
       NázovDejiny mlynárstva na juhozápadnom Slovensku.
       Rok vydania2023
       Ďalšie spresnenieDANTEROVÁ, Izabela. 2023. Dejiny mlynárstva na juhozápadnom Slovensku. In K dejinám mlynov – výskum a mapovanie. Pamiatkový úrad SR, 2023. ISBN 978-80-89175-97-0.
       AutorDanterová Izabela
       NázovDejiny mlynárstva na juhozápadnom Slovensku.
       Rok vydania2023
       Ďalšie spresnenieDANTEROVÁ, Izabela. 2023. Dejiny mlynárstva na juhozápadnom Slovensku. In K dejinám mlynov – výskum a mapovanie. Pamiatkový úrad SR, 2023. ISBN 978-80-89175-97-0.

       Žiadna položka nie je vyplnená

       Základné obrázky

       Vytvorené

       30.3.2023 12:50 užívateľom VM Galanta

       Majiteľ nehnuteľnosti

       Nie je vyplnený

       Spoluautori

       Užívateľ Posledná zmena

       Mapové značky

       Čakajúci mlyn
       ?
       Mlynisko známe z prameňov
       ?
       Zaniknutý mlyn
       ?
       Mlynská budova bez zariadenia
       ?
       Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
       ?
       Mlyn s kamenným zložením
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
       ?
       Mlyn bez technológie s vodným kolesom
       ?
       Mlyn bez technológie s turbínou
       ?
       Lodný mlyn
       ?
       Parný mlyn
       ?
       Elektrický mlyn
       ?
       Strojný mlyn
       ?

       Partneri projektu