Vodný mlyn Štefana Karaffu

Ruiny mlynskej usadlosti na okraji obce Ostrovany. Vodný mlyn začiatkom 20. stor. odkúpil Štefan Karaffa st. so synom Štefanom, opravili ho a vybavili trojicou valcových stolíc. Vodným kolesom poháňaný mlyn fungoval do roku 1951, kedy bol úradne zrušený. Do roku 1962 bol mlyn obývaný, neskôr došlo k jeho chátraniu a rozobraniu na stavebný materiál. Dnes na mieste mlyna ostali len zrúcaniny obvodových múrov.
Vodný mlyn Štefana Karaffu
Ražňany
08222
Prešovský kraj
Sabinov
Ražňany
Ražňany
49° 4' 13.2'', 21° 6' 37.9''
Zaniknutý mlyn
Mlynská usadlosť stála na lúke severne od obce.
Torysa
volne prístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoKošice
Dôch. kontrolný úradSabinov
Poradové číslo z mapy5
Vodný tokTorysa
ObecŇaršany 31
MajiteľŠtefan Karaťa
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 koleso na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)12

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Mlyn stál na samote Kamenec severne od obce. Za čias monarchie ho za našetrené peniaze odkúpil tesár Štefan Karaffa st. zo Šarišských Sokoloviec, aby v ňom mohol mlieť spolu s mladším synom Štefanom Karaffom ml. Staršiemu synovi prenechal hospodárstvo v Šarišských Sokolovciach. 

Ostrovanský mlyn dali obaja Karaffovci opraviť a zmodernizovať, pričom kamenné zloženie nahradili troma valcovými stolicami. Kamene naďalej poslúžili len na šrotovanie. Okrem toho nahradili staré rozpadajúce sa mlynské koleso novým, ktoré si svojpomocne zostrojil Štefan Karaffa st. Ďalej bola ku kamennej budove mlyna pristavaná obytná časť z pálených tehál a hospodárske budovy vlastného gazdovstva a hospodárstva (stajne, kravín, chliev, kurník).

Udalosti
 • Prvá písomná zmienka o existencii vodného diela
 • Vznik mlynárskej živnosti
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

Karaffovci v 20. rokoch 20. storočia ešte odkúpili aj jeden mlyn v Jarovniciach, ktorý však spočiatku prenajali, dokým najmladší syn Ján (* 1924) nezíska výučný list (mlyn v Jarovniciach prevzal za druhej svetovej vojny).

V 30. rokoch mleli v mlyne všetci bratia, čím získavali skúsenosti a neskôr ich využili pri riadení vlastných mlynov a hospodárstiev. Okrem nich na hospodárstve a v mlyne pomáhali dvaja učni.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

V roku 1942 umiera Štefan Karaffa ml. a mlyn ešte prevádzkujú jeho synovia Ondrej a Viktor.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

V roku 1951 bol mlyn úradne zastavený a odvtedy sa v ňom iba príležitostne šrotovalo obilie pre kŕmne účely. Synovia Štefana Karaffu odišli pracovať do iných, ešte funkčných mlynov v Sabinove a vo Veľkom Šariši. 

V zastavenom ostrovanskom mlyne ostala bývať už len vdova po mlynárovi Alžbeta Karaffova, rod. Triščová a po jej odchode z mlyna mlyn spustol. Krátko nato bol mlyn rozobraný obyvateľmi miestnej rómskej osady a dodnes sa na jeho mieste v hustých krovinách zachovali len časti obvodových múrov s otvorom pre hriadeľ mlynského kolesa.

Udalosti
 • Zánik mlynárskej živnosti

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Karaffa

História mlyna tiež obsahuje:

Štefan Karaffa st. (* - + ) zo Šarišských Sokoloviec (vtedy Tolčemeš), mal minimálne štyroch synov (Štefana, Ondreja, Viktora a Jána).

Štefan Karaffa ml. (14. august 1885 - + 2. marec 1942), manželka Alžbeta Triščová (* 16. november 1888 - + 6. október 1962), pochádzajúca z mlynárskej rodiny v Jarovniciach. Manželia mali spolu 9 detí, z toho šesť dievčat a chlapcov Ondreja, Viktora (Karola) a Jána. 

Ondrej Karaffa, Viktor Karaffa - mlynárčili spolu v mlyne medzi rokmi 1942 a 1951. Obaja si po zrušení mlyna našli prácu v iných priemyslených mlynoch v okolí.

Mlyn zobrazený na:

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
zaniknutý bez väčších pozostatkov
06 2023
  vidiecky
  malá rieka (1000 – 7000 l/s)
     • úplne bez technológie
     Mlyn mal pôvodne tri valcové stolice poháňané vodným kolesom.
     Žiadna položka nie je vyplnená
      Mlynský náhon pre Ostrovanský mlyn začínal nižšie od Poľného mlyna pri Sabinove a meral okolo 2,5 km. Odtokový kanál sa vlieval do Torysy vo vzdialenosti 500 m pri Šarišských Michaľanoch.
      Typvodné koleso na hornú vodu
      Stavzaniknutý bez stôp
      Popis
      Typvodné koleso na hornú vodu
      Stavzaniknutý bez stôp
      Popis
      Žiadna položka nie je vyplnená
      Historické technologické prvky
      Žiadna položka nie je vyplnená

      Žiadna položka nie je vyplnená

      Historické mapy

      Vytvorené

      30.3.2023 11:21 užívateľom storiesofindustrial

      Majiteľ nehnuteľnosti

      Nie je vyplnený

      Spoluautori

      Užívateľ Posledná zmena

      Mapové značky

      Čakajúci mlyn
      ?
      Mlynisko známe z prameňov
      ?
      Zaniknutý mlyn
      ?
      Mlynská budova bez zariadenia
      ?
      Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
      ?
      Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
      ?
      Mlyn s kamenným zložením
      ?
      Mlyn s valcovou stolicou
      ?
      Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
      ?
      Mlyn bez technológie s vodným kolesom
      ?
      Mlyn bez technológie s turbínou
      ?
      Lodný mlyn
      ?
      Parný mlyn
      ?
      Elektrický mlyn
      ?
      Strojný mlyn
      ?

      Partneri projektu