Boltocký valcový mlyn Jána Gajdoša

Boltocký vodný mlyn sa spomína už v 15. storočí, neskôr patril štátu a v roku 1873 ho odkúpil Ján Minarčík. Roku 1895 ho kúpil Anton Koráb, za prvej svetovej vojny ho vlastnil Emil Koráb. V r. 1923 ho kupuje Alex Fedák, ktorý ho ale asi v r. 1925 odpredáva Jánovi Gajdošovi. Za jeho pôsobenia bol vodný mlyn v rokoch 1930-1932 rekonštruovaný, vybavený valcovými stolicami od fy. Poledniak, plynosacím motorom a okolo mlyna bolo rozsiahle hospodárstvo. Mlyn prestal mlieť v r. 1951, kedy bol úradne zrušený. Historický mlyn s vybavením zostal zachovaný dodnes.
Boltocký valcový mlyn Jána Gajdoša
2
Dulova Ves
08252
Prešovský kraj
Prešov
Dulova Ves
Dulova Ves
48° 57' 24.7'', 21° 17' 32.6''
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
Mlyn stojí na samote medzi obcami Vlčie Doly a Dulová Ves.
Delňa
neprístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoKošice
Dôch. kontrolný úradPrešov
Poradové číslo z mapy33
Vodný tokDelňa
ObecGulvaš 2
MajiteľJán Gajdoš
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 koleso na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)5.13

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Vznik mlyn sa datuje do 15. storočia, kedy na potoku pri zaniknutej dedinke Boltovce pri Dulovej Vsi fungoval vodný mlyn s hámrom. Svoj názov získal práve podľa tejto obce, pričom si ho ponechal až do súčasnosti.

Udalosti
 • Prvá písomná zmienka o existencii vodného diela

Boltocký mlyn s hámrom sa spomína v súvislosti s výstavbou varne František v Solivare pri Prešove.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom

Mlyn bol v 19. storočí v majetku štátu. jeho súčasťou bola malá pracháreň na výrobu pušného prachu.

V roku 1873 mlyn od štátu odkúpil Ján Minarčík.

V roku 1895 mlyn odkúpil mlynár Anton Koráb, neskôr sa jeho majiteľom stál mlynár Strasser. Ten ho napokon predal Emilovi Korábovi, mlynárovi z Kokošoviec.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Vznik mlynárskej živnosti
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

V prachárni pri mlyne bol za prvej svetovej vojny vyrábaný strelný prach pre vojenské účely. Prach sa vyrábal z lieskového drevného uhlia, do ktorého sa pridávala sanitra a švábeľ. Počas týchto prác došlo jedného dňa v prachárni k výbuchu, ktorý zabil jedného vojaka. V ďalšom období došlo k ďalším podobným udalostiam, pracháreň vybuchla spolu 4 krát.

Udalosti
 • Zaznamenaná katastrofa (požiar, povodeň, zranenie, usmrtenie a iné)

Po prvej svetovej vojne bol majiteľom mlyna Emil Koráb, ktorý však zakrátko mlyn ponúkol na predaj, pretože už vlastnil ďalší mlyn v Kokošovciach a nevládal obhospodárovať dva mlyny naraz. Boltocký mlyn navyše potreboval rekonštrukciu, na čo Koráb nemal dostatok financií. O kúpu mlyna prejavil záujem mladý Ján Gajdoš z Dulovej Vsi, avšak záujemca nemal peniaze na jeho kúpu, preto najprv emigroval do Ameriky, aby na kúpu mlyna zarobil financie. Medzitým v roku 1923 Boltocký mlyn odkúpil za zdedené peniaze mladý vyučený mlynársky tovariš Alex Fedák, ktorý sa kúpou mlyna chcel osamostatniť od svojho otca - mlynára v Lipanoch. Cena mlyna predstavovala 280 tisíc Kč. Krátko po tejto kúpe sa do Dulovej Vsi vrátil pôvodný záujemca o mlyn Ján Gajdoš, ktorý Fedákovi dal ponuku na kúpu mlyna, v opačnom prípade mu pohrozil stavbou modernejšieho konkurenčného mlyna. Alex Fedák preto mlyn odpredal a odišiel najprv k bratovi do Ďačova (v roku 1925 si napokon odkúpil mlyn v Lipanoch).

Nový mlynár Ján Gajdoš začal s postupnou opravou mlyna. Okolo neho vybudoval aj rozsiahle 6-hektárové hospodárstvo, ovocný sad a pracháreň (tú odkúpil v roku 1926). Nakoľko nemal mlynársku licenciu, zamestnával v mlyne mlynárskeho majstra Jána Jakubeka z Bajerova (v mlyne pracoval až do roku 1951).

V rokoch 1930 a 1932 mlyn prešiel rekonštrukciami a počas jednej z nich tu boli zakúpené dve nové liatinové valcové stolice od firmy Poledniak. Aj po rekonštrukcii bol mlyn poháňaný vodným kolesom. Niekedy v tomto čase bola k mlynu pristavaná aj strojovňa, kde inštalovali pomocný plynosací motor.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

V roku 1951 bol mlyn úradne zrušený a od tohto času fungoval už len na šrotovanie obilia pre kŕmne účely.

V roku 1958 bolo v obci zriadené JRD, ktoré Gajdošovi mlyn vzalo kravy a jedinou hospodárskou činnosťou na mlyne bolo sekanie trávy na sečkárni pre kŕmenie zvierat.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Zánik mlynárskej živnosti

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Zatiaľ nevyplnené

História mlyna tiež obsahuje:

Do roku 1873 - štát

1873 - mlyn odkúpil Ján Minarčík

1895 - Anton Koráb

Zač. 20. stor. - Strasser

Zač. 20. stor. - Emil Koráb (* 1888)

1923 - Alex Fedák (* 9. december 1889 - + 30. november 1964), mlynár z Lipian, manželka Mária Mertinková (* 1891 - + 1955), mali spolu 9 detí.

1925?-1960 - Ján Gajdoš (* 10. február 1872 - + 1960), manželka Mária Komarová (* 5. marec 1881 - + 30. máj 1957), mali spolu dcéru Máriu (* 1910 - + 2003, vydala sa za Andreja Martona (* 1907)).

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
dochovaný bez zásadnejších zmien
04 2023
 • dochovaná len mlynica
 • dochovaný len obytný objekt / obytná časť objektu
 • dochované hospodárske časti
 • dochované objekty doplnkových prevádzok
vidiecky
potok (50 - 1000 l/s)
mlynica a obytná časť pod jednou strechou, avšak dispozične oddelené
 • barok
 • ľudové staviteľstvo
murovaná prevažne z kameňa
prízemný
Mlyn pozostáva z obytnej časti vpredu a mlynicou v zadnej časti budovy. Za mlynicou vo svahu bola raštubňa vodného kolesa. Kolmo na budovu mlyna sa pripájajú drevené objekty pomocných prevádzok (stupa). Oproti mlynu na opačnej strane dvora stojí veľká stodola na uskladnenie poľnohospodárskych strojov (napr. mlátičky). Súčasťou usadlosti je rozsiahly sad s desiatkami ovocných stromov.
 • zdobený murovaný štít
 • plastická omietková výzdoba fasád a štítov
 • kamenárske prvky
 • dvere
 • okno
 • prestup pre hriadeľ vodného kolesa
 • trámový strop
 • krov
 • dvere
 • schodisko
 • historický mobiliár
 • zachované umelecké mlecie zariadenie
Mlyn mal po prestavbe v roku 1930 tri valcové stolice od firmy Poledniak (jednu starú v drevenej skrini z roku 1917 a dve novšie v liatinovej skrini), krupník typu ELKA-Duplex od firmy Leopold Kašpar zo Šternberka, dve hranolové vysievače, rovinný vysievač od firmy Poledniak, kúkoľník, reformu od firmy Poledniak a dve hadicové filtre. Ako pomocný druh pohonu bol s prístavbe k mlynici zabudovaný plynosací motor s generátorom na drevoplyn.
VýrobcaKarol Poledniak
PopisValcová stolica v drevenej skrini z r. 1917
VýrobcaKarol Poledniak
PopisValcová stolica v drevenej skrini z r. 1917
VýrobcaKarol Poledniak
PopisValcová stolica v liatinovej skrini
VýrobcaLeopold Kašpar, Šternberk
PopisLúpačka v drevenej skrini
VýrobcaV. Slavík, Dobruška
PopisMlátička na obilie
VýrobcaKarol Poledniak
PopisReforma
VýrobcaKarol Poledniak
PopisRovinný vysievač
VýrobcaKarol Poledniak
PopisLis na ľanový olej
VýrobcaKarol Poledniak
PopisValcová stolica v liatinovej skrini
Zaniknutý
 • píla
 • hámor
Dochovaný
 • stupa
 • pohon poľnohospodárskych strojov
 • olejáreň
V hospodárskej budove pri mlynici bola inštalovaná drvička ľanu a konope poháňaná prevodovým mechanizmom od vodného kolesa. Pri mlyne boli aj jamky na máčanie ľanu. Zariadenie je dochované dodnes.
Transmisia v hospodárskej budove poháňala aj poľnohospodárske stroje, hlavne mlátičku a sečkáreň. Mlátička od firmy "Vincenta Slávika zať Josef Vaněk v Dobruške" je dodnes zachovaná v stodole, sečkáreň je pohodená na dvore.
Okrem toho sa remeňovým prevodom dala poháňať aj kotúčová píla na rezanie dosák.
 • náhon
 • jalový žľab
 • odtokový kanál
 • kolesová jama, ráštubňa
 • mostík, priepust
 • betónový žľab
Voda k mlynu bola privádzaná od potoka Delňa dlhým mlynským náhonom, posledný úsek náhonu bol na drevených (neskôr betónových) stojkách. Vedľa prívodného jarku bol paralelne vybudovaný jalový odtok vody, ktorý ústil do ráštubne tesne za kolesom. Vodné koleso bolo z dreva, namontované na liatinovej hriadeli s rozetami (priemer kolesa bol 5 m, šírka vyše 1,5 m). Nad mlynom na náhone bola údajne vybudovaná menšia nádrž, slúžiaca ako zásobáreň vody pri nedostatku vody v potoku.
Typvodné koleso na hornú vodu
Stavčiastočne zachovaný vodný motor
PopisDrevené koleso s liatinovými rozetami
Typvodné koleso na hornú vodu
Stavčiastočne zachovaný vodný motor
PopisDrevené koleso s liatinovými rozetami
Typplynosací motor
Stavčiastočne zachovaný pomocný motor
Popis
Typplynosací motor
Stavčiastočne zachovaný pomocný motor
Popis
Historické technologické prvky
 • ozubené kolesá, pastorky (priemyselne vyrobené)
 • transmisný hriadeľ s remenicami (vyrobenými priemyselne či remeselne)
 • holender
 • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v dřevěné skříni
 • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
 • valcový
 • múčny vysievač | Počet: 2
 • 1
  • hadicový / tlakový filter
  • Korčekový výťah | Počet:
  • Žiadna položka nie je vyplnená

   Žiadna položka nie je vyplnená

   Základné obrázky

   Súčasné fotografie - exteriér

   Súčasné fotografie - exteriér - detaily stavebných prvkov

   Súčasné fotografie - interiér - detaily stavebných prvkov

   Súčasné fotografie - vodné dielo

   Súčasné fotografie - technologické vybavenie

   Ostatné

   Vytvorené

   29.3.2023 21:07 užívateľom storiesofindustrial

   Majiteľ nehnuteľnosti

   Nie je vyplnený

   Spoluautori

   Užívateľ Posledná zmena
   Oblazník (Martin Petráš) 29.3.2023 23:18

   Mapové značky

   Čakajúci mlyn
   ?
   Mlynisko známe z prameňov
   ?
   Zaniknutý mlyn
   ?
   Mlynská budova bez zariadenia
   ?
   Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
   ?
   Mlyn s kamenným zložením
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s turbínou
   ?
   Lodný mlyn
   ?
   Parný mlyn
   ?
   Elektrický mlyn
   ?
   Strojný mlyn
   ?

   Partneri projektu