Valcový mlyn a píla Juraja Mišenčíka

Komplex valcového mlyna a píly v obci Bodovce. Mlyn odkúpil v r. 1928 Pavol Mišenčík, ktorý tu podnikal spol. so synom Jurajom. Spoločne mlyn modernizovali, vybavili valcovou stolicou, pričom zariad. poháňalo koleso na hornú vodu. V r. 1929 mlyn doplnili plynosacím motorom, neskôr zväčšili pílu, ktorú vybavili viaclistovým gátrom. Mlyn r. 1952 doplnili novším generátorom na drevoplyn, avšak krátko nato bol mlyn úradne zastavený a zapečatený. V r. 1991 bola potomkami pôvodného majiteľa obnovená prevádzka píly. Vybavenie mlyna bolo demontované a uskladnené na inom mieste.
Valcový mlyn a píla Juraja Mišenčíka
60
Bodovce
08266
Prešovský kraj
Sabinov
Bodovce
Bodovce
49° 6' 35.7'', 21° 10' 11.2''
Mlyn s valcovou stolicou
Mlyn stojí v radovej zástavbe v obci Bodovce.
Veľký potok
neprístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoKošice
Dôch. kontrolný úradSabinov
Poradové číslo z mapy10
Vodný tokHorský potok
ObecTolčemeš 33
MajiteľJuraj Mišenčík
Druh zariadeniapíla
Vodné motory1 koleso na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)4

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Starý vodný mlyn v obci Bodovce (kedysi Bodolak) odkúpil v roku 1928 od zemepána Zomboryho polomský rodák Pavol Mišenčík. Pavol Mišenčík po kúpe mlyna začal podnikať spoločne so svojím synom Jurajom. Súčasťou mlyna bola aj píla s jednolistovým gátrom. Pohon oboch prevádzok bol pomocou vodného kolesa na hornú vodu.

Pre nestály výkon vodného kolesa bol v roku 1929 zakúpený pomocný plynosací motor od firmy Poledniak s generátorom na drevoplyn od firmy Langen & Wolf. Drevné uhlie sa vozilo z milierov z lokality Baranie.

Neskôr bola staršia píla nahradená novou s viaclistovým gátrom s dreveným rámom.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Vznik mlynárskej živnosti
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

V roku 1952 zakúpil Juraj Mišenčík novší generátor na výrobu plynu, ktorý umožňoval spaľovať aj odrezky z píly. Generátor bol v prevádzke využitý len jediný krát, pretože krátko potom došlo k úradnému zastaveniu a zapečateniu mlyna (1952).

Po zastavení mlyna ešte nejaký čas píla fungovala načierno, za čo bol Mišenčík udaný a strávil istý čas vo väzení.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Zánik mlynárskej živnosti

Mlyn a píla boli po reštitúcii vrátené potomkom pôvodného majiteľa a píla bola opätovne sprevádzkovaná. Funguje dodnes a drevo sa reže na pôvodnom drevenom gátri.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

 • Mišenčík
 • Borza

História mlyna tiež obsahuje:

1928 - Pavol Mišenčík, syn Juraj (podnikali spoločne)

1928 - Juraj Mišenčík (* 24. január 1895 - + 25. apríl 1959), manželka Mária Durkáčová (* 1902 - + 1971), mali spolu 4 deti. Dcéra Alžbeta (* 1921 - + 2004) sa vydala za Juraja Borzu st. (* 1916 - + 1982), ktorý neskôr mlyn spoluprevádzkoval (mali spolu 8 detí).

1991 - Juraj Borza ml. (* 1959), syn Juraja st., prevádzkuje pílu pri mlyne.

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
čiastočne prestavaný
04 2023
 • dochovaná len mlynica
 • dochované objekty doplnkových prevádzok
vidiecky
potok (50 - 1000 l/s)
mlynica a obytná budova ako samostatné budovy
 • ľudové staviteľstvo
murovaná prevažne z kameňa
prízemný
 • dvere
 • okno
 • trámový strop
 • krov
 • schodisko
 • čiastočne zachované umelecké mlecie zariadenie
Pri rekonštrukcii mlyna v rokoch 1928 - 1929 bol mlyn vybavený jednou valcovou stolicou od firmy Antonín Jeřábek Velké Meziřičí a krúpnikom od firmy ELKA, Leopold Kašpar zo Šternberku. Súčasťou mlynice bolo aj kamenné zloženie na šrotovanie obilia pre kŕmne účely.
Obe stroje sú dnes z mlyna vymontované a uskladnené na inom mieste. To isté sa týka aj plynosacieho motora s generátormi na drevoplyn.
VýrobcaAntonín Jeřábek, Velké Meziříčí
PopisValcová stolica v liatinovej skrini
VýrobcaAntonín Jeřábek, Velké Meziříčí
PopisValcová stolica v liatinovej skrini
VýrobcaLeopold Kašpar, Šternberk
PopisKrúpník
VýrobcaLangen & Wolf
PopisGenerátor na drevoplyn
PopisViaclistový gáter na drevenom ráme
V mlynici ostali zvyšky po demontovaných dopravníkoch a strojnom vybavení. Ostal tu násypník po valcovej stolici.
Dochovaný
 • píla
Súčasťou mlyna bola najprv malá píla s jednolistovým gátrom.
V 30. rokoch 20. storočia bola píla nahradená novšou a väčšou, kde inštalovali viaclistový gáter na drevenom ráme (zrejme výrobok Královopolskej továrne v Brne).
  Voda bola k mlynu privádzaná náhonom z Veľkého potoka v dĺžke asi 1 km, pričom poslednú úsek náhonu viedol na drevených stojkách ku kolesu. Od kolesa šiel odtokový kanál podzemím popod pílu a výpustným otvorom sa dostával na povrch, kde sa vlieval naspäť do potoka.
  Typvodné koleso na hornú vodu
  Stavzaniknutý bez stôp
  PopisPriemer asi 3 m
  Typvodné koleso na hornú vodu
  Stavzaniknutý bez stôp
  PopisPriemer asi 3 m
  Typplynosací motor
  Stavzachovaný pomocný motor
  VýrobcaKarol Poledniak Košice
  Popis
  Typplynosací motor
  Stavzachovaný pomocný motor
  VýrobcaKarol Poledniak Košice
  Popis
  Historické technologické prvky
  • ozubené kolesá, pastorky (priemyselne vyrobené)
  • transmisný hriadeľ s remenicami (vyrobenými priemyselne či remeselne)
  • holender
  • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
  • Korčekový výťah | Počet:
  • Žiadna položka nie je vyplnená

   Žiadna položka nie je vyplnená

   Základné obrázky

   Súčasné fotografie - exteriér

   Súčasné fotografie - interiér

   Súčasné fotografie - technologické vybavenie

   Vytvorené

   29.3.2023 21:04 užívateľom storiesofindustrial

   Majiteľ nehnuteľnosti

   Nie je vyplnený

   Spoluautori

   Užívateľ Posledná zmena

   Mapové značky

   Čakajúci mlyn
   ?
   Mlynisko známe z prameňov
   ?
   Zaniknutý mlyn
   ?
   Mlynská budova bez zariadenia
   ?
   Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
   ?
   Mlyn s kamenným zložením
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s turbínou
   ?
   Lodný mlyn
   ?
   Parný mlyn
   ?
   Elektrický mlyn
   ?
   Strojný mlyn
   ?

   Partneri projektu