Valcový mlyn Andreja Rabatina

Vyrabovaný valcový mlyn na samote pri obci Boliarov. Mlyn dal v roku 1937 postaviť boliarský mlynár Andrej Rabatin na mieste staršieho mlyna s dvojicou vodných kolies. Mlyn poháňali dve Francisové turbíny, technické vybavenie dodala fa. Poledniak. Súčasťou mlyna bola aj píla na drevo a stupa na ľan. Mlyn bol v r. 1951 znárodnený, píla však fungovala do r. 1976. Po r. 2005 bol mlyn vyrabovaný. Objekt dnes nemá vybavenie, ostal len skelet mlynskej budovy a turbínový domček. Mlyn je pritom NKP.
Valcový mlyn Andreja Rabatina
Boliarov
04447
Košický kraj
Košice - okolie
Boliarov
Boliarov
48° 47' 44.8'', 21° 25' 6.3''
Mlynská budova bez zariadenia
Mlyn sa nachádza na samote pri rieke Olšava juhozápadne od obce Boliarov.
Olšava
10098/1
volne prístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoKošice
Dôch. kontrolný úradKostoľany n. Hornádom
Poradové číslo z mapy11
Vodný tokOľšava
ObecBolarov 58
MajiteľOndrej Rabatín
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory2 kolesá na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)7,1 a 3,25

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Pravdepodobný vznik vodného mlyna v Boliarove.

Udalosti
 • Prvá písomná zmienka o existencii vodného diela
 • Vznik mlynárskej živnosti

Vodný mlyn s dvojicou vodných kolies bol v roku 1930 modernizovaný a vybavený horizontálnou Francisovou turbínou od firmy Karol Poledniak. Podľa projektu tejto firmy bola pri mlyne postavená aj píla a nainštalované česadlá v prívodnom jarku.

V roku 1937 prešiel mlyn kompletnou prestavbou. Na mieste starého mlyna bola vybudovaná nová murovano-betónová viacpodlažná mlynská budova podľa projektu firmy Karol Poledniak Košice. Od tejto firmy bolo pre Rabatinov valcový mlyn zároveň navrhnuté a dodané aj celé strojné a technické vybavenie s dvojicou Francisových turbín.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom

V roku 1948 sa v mlyne stala smrteľná nehoda pri nahadzovaní spadnutého remeňa, ktorý zachytil pomocníka a usmrtil ho.

V roku 1949 bol mlyn poškodený veľkou povodňou, ktorá zničila stodolu a vytopila obytný dom mlynára.

Udalosti
 • Zaznamenaná katastrofa (požiar, povodeň, zranenie, usmrtenie a iné)

Mlyn s pílou bol v roku 1951 znárodnený. Jozef Rabatin ešte nejaký čas pracoval ako vedúci znárodnenej píly v štátnych službách.

V roku 1955 bol MNV Boliarov zavedený do píly elektromotor.

V roku 1976 skončilo pílenie na mlynskej píle a prevádzka bola zastavená.

Mlyn s pílou bol v roku 1988 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Zánik mlynárskej živnosti

Po roku 2005 bol mlyn vyrabovaný a celé technologické zariadenie skončilo v šrote.

Udalosti
 • Zánik budovy mlyna

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Rabatin

História mlyna tiež obsahuje:

Andrej Rabatin st., synovia Andrej a Imrich. (Syn Imrich si kúpil mlyn v Lemešanoch).

Andrej Rabatin ml. (* 8. november 1897 - + 28. apríl 1963), syn Adreja st., manželka Helena Farkašová (*14. december 1898 - + 8. júl 1979), mali spolu synov Ľudovíta, Jozefa a dcéru Ilonu.

Jozef Rabatin (* 23. marec 1925 - + 25. november 2001), manželka Helena Nemčíková (* 1933).

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
zrúcanina
04 2023
 • dochovaná len mlynica
vidiecky
malá rieka (1000 – 7000 l/s)
mlynica a obytná budova ako samostatné budovy
 • moderný bez výrazného slohového zaradenia
murovaná prevažne z tehál
viacposchodový
 • dvere
 • okno
 • vyskladňovací otvor
 • trámový strop
 • umelecké prvky (sochy, maľby, reliéfy)
 • nesúvislé fragmenty technológie bez mlecích strojov
Žiadna položka nie je vyplnená
Od roku 1937 mal mlyn štyri valcové stolice od firmy K. Poledniak so zabudovanými hranolovými vysievačmi s hodvábnym plátnom. Okrem toho tu bola lúpačka na krúpy a kamenná šrotovačka.
Mlyn mal aj pomocný motor v samostatnej strojovni, pristavanej k čelnej stene mlyna. Typ stroja ani výrobca nie sú známe.
Zaniknutý
 • píla
 • stupa
Píla s viaclistovým liatinovým gátrom, poháňaná vodnou turbínou. Píla mala murované steny a guľatina sa do pílnice zasúvala cez bočné steny. Píla bola v prevádzke najmä v zimných mesiacoch.
Pri píle pracovala aj stupa na ľan, vybavená štyrmi ubíjadlami.
 • stavidlo
 • náhon
 • jalový žľab
 • odtokový kanál
 • turbínová šachta
 • mostík, priepust
 • turbínový domček
 • betónový žľab
Voda bola k turbínam privádzaná náhonom od rieky Oľšava. Vodné turbíny boli v turbínovom domčeku zabudované vedľa seba a mohli pracovať nezávisle od seba. V prípade plnej prevádzky poháňala jedna turbína mlyn, druhá gáter v píle. Nepotrebná voda bola prepušťaná betónovým jalovým žľabom so stavidlom. Voda bola od odtokového kanálu odvázaná jarkom, ponad ktorý bol vybudovaný betónový mostík na prístupovej ceste k mlynskej budove.
TypFrancisova turbína
Stavzaniknutý so stopami po osadení
VýrobcaKarol Poledniak Košice
Popis
TypFrancisova turbína
Stavzaniknutý so stopami po osadení
VýrobcaKarol Poledniak Košice
Popis
TypFrancisova turbína
Stavzaniknutý so stopami po osadení
VýrobcaKarol Poledniak Košice
Popis
Typpomocný motor neznámeho typu
Stavstopy po existencii pomocného motora
Popis
Typpomocný motor neznámeho typu
Stavstopy po existencii pomocného motora
Popis
Historické technologické prvky
 • hadicový / tlakový filter
Žiadna položka nie je vyplnená

Žiadna položka nie je vyplnená

Základné obrázky

Historické mapy

Súčasné fotografie - exteriér

Súčasné fotografie - exteriér - detaily stavebných prvkov

Súčasné fotografie - interiér

Súčasné fotografie - interiér - detaily stavebných prvkov

Súčasné fotografie - vodné dielo

Súčasné fotografie - technologické vybavenie

Vytvorené

29.3.2023 20:51 užívateľom storiesofindustrial

Majiteľ nehnuteľnosti

Nie je vyplnený

Spoluautori

Užívateľ Posledná zmena

Mapové značky

Čakajúci mlyn
?
Mlynisko známe z prameňov
?
Zaniknutý mlyn
?
Mlynská budova bez zariadenia
?
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
?
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
?
Mlyn s kamenným zložením
?
Mlyn s valcovou stolicou
?
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s turbínou
?
Lodný mlyn
?
Parný mlyn
?
Elektrický mlyn
?
Strojný mlyn
?

Partneri projektu