Valcový mlyn Antona Trišča

Budova valcového mlyna s obytnou časťou v obci Jarovnice. Pôvodný vodný mlyn zakúpil v 70. rokoch 19. stor. Andrej Trišč. Starý mlyn bol v 30. rokoch modernizovaný Jánom Triščom podľa projektu Karola Poledniaka. Valcový mlyn po modernizácii viedol Anton Trišč, súčasťou mlyna bola píla s gátrom. Pohon bol vodným kolesom, ako záloha slúžila Bánkiho turbína a plynosací motor. V roku 1951 bol mlyn znárodnený a mlel do roku 1971. Po reštitúcii v 90. rokoch 20. stor. mlyn krátko fungoval, ale neskôr ostala v prevádzke len píla. Dnes je areál zachovaný v pôvodnom stave.
Valcový mlyn Antona Trišča
Jarovnice
08263
Prešovský kraj
Sabinov
Jarovnice
Jarovnice
49° 3' 37.4'', 21° 3' 19.0''
Mlyn s valcovou stolicou
Mlyn stojí pri riečke Malá Svinka, oproti rómskej kolónii.
Malá Svinka
neprístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoKošice
Dôch. kontrolný úradSabinov
Poradové číslo z mapy17
Vodný tokMalá Svinka
ObecJarovnice 61
MajiteľJán Trišč
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 koleso na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)5

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Mlyn v Jarovniciach vznikol niekedy v 19. storočí a pôvodne fungoval ako zemepánsky. Pravdepodobne v 70. rokoch 19. storočia mlyn odkúpil Andrej Trišč s manželkou Annou, pričom peniaze si požičal u miestneho Žida. V mlyne sa v roku 1880 manželom narodil syn Ján, budúci mlynár a dedič. Ján Trišč si v dospelosti vzal za menželku Agnesu Matijovú z Medzian a v roku 1906 sa manželom narodil syn Anton, opäť budúci mlynár.

 

Udalosti
 • Prvá písomná zmienka o existencii vodného diela
 • Vznik mlynárskej živnosti
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

Ján Trišč s manželkou sa v 30. rokoch 20. storočia pustili do prestavby starého vodného mlyna s kamenným zložením. Vystavali nový tehlový trojpodlažný mlyn, dosky na stavbu si mlynár rezal sám na vlastnej píle pri mlyne. Strojné vybavenie pochádzalo od strojárne Karola Poledniaka v Košiciach, ktorá zároveň zabezpečila aj odbornú montáž zariadenia. V mlynici boli vedľa seba zabudované tri valcové stolice s hranolovými vysievačmi na poschodí. Na jednej stolici sa mlelo žito, na ostatných dvoch pšenica. Pohon mlyna zabezpečovalo vodné koleso s priemerom asi 4 m. Ako pomocný pohon bol do mlyna namontovaný plynosací motor od firmy Poledniak. K mlynu patrila aj píla. Prestavba mlyna bola dokončená v roku 1936. O rok neskôr mlynár Ján Trišč umiera na zápal pľúc.

Neskôr bolo mlynské koleso doplnené malou Bánkiho turbínou, avšak tá sa údajne takmer nevyužívala pre jej nízky výkon.

Po smrti Jána Trišča sa mlynárskeho remesla ujal syn Anton Trišč s manželkou.

K mlynu patrilo hospodárstvo vo výmere 10 ha, stajne, kravín pre 8 kráv, chliev a kurník. Pri mlyne pomáhali aj učni a pomocníci.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
Hospodársky typ mlyna
Námedzný

V roku 1951 bol mlyn úradne zastavený a Anton Trišč bol označený za kulaka a vykorisťovateľa. Nielen že musel strpieť vysoký kontigent, ale často mu bolo obilie a múka zabavené. Počas perzekúcie bol dokonca na 10 mesiacov a neskôr na ďalších 6 mesiacov uväznený. Oslobodený bol amnestiou prezidenta v roku 1953.

Mlyn bol spolu s celým zariadením znárodnený a začlenený do správy národného podniku Mlyny a cestovinárne Pešťany. Do mlyna bol dosadený národný správca.

V znárodnenom mlyne sa mlelo do roku 1971, kedy bol zastavený.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Zánik mlynárskej živnosti

Mlyn bol počas reštitúcie navrátený potomkom pôvodného mlynára, konkrétne Antonovi Triščovi. Mlyn však mlel len krátky čas (ak vôbec), ale využívala sa aspoň píla patriaca k mlynu. vybavená bola gátrom s laitinovým rámom a kotúčovou pílou. Prevádzku píly viedol Elemír Trišč.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Trišč

História mlyna tiež obsahuje:

Andrej Trišč , manželka Anna.

Ján Trišč (* 1880 - + 1937), manželka Agnesa Matijová (* 1888 - + 1993), mali spolu syna Antona (* 1906).

Anton Trišč (11. júl 1906 - + 1990), manželka Mária Berdisová (* 28. február 1914 - + 2006) z Ostrovan, mali spolu 3 deti: Margitu (* 1933), Kristínu (* 1937) a syna Elemíra (* 1946).

Elemír Trišč (13. august 1946), manželka Mária Lojová (* 6. január 1955), mali spolu 4 detí: Antona (* 1973), Pavla (* 1980), Máriu (* 1982) a Matúša (* 1984).

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
dochovaný bez zásadnejších zmien
06 2023
 • dochovaná len mlynica
 • dochovaný len obytný objekt / obytná časť objektu
 • dochované hospodárske časti
vidiecky
malá rieka (1000 – 7000 l/s)
  murovaná prevažne z tehál
  viacposchodový
    • funkčné umelecké zloženie
    Mlyn mal pôvodne 3 valcové stolice od firmy Poledniak, triér, hranolové vysievače a krúpar. Neskôr bol doplnený rovinný vysievač.
    Žiadna položka nie je vyplnená
    Dochovaný
    • píla
    • výroba elektrickej energie
    Súčasťou mlyna bola aj píla s gátrom v liatinovom ráme a kotúčovou pílou.
     Mlynský náhon začínal na hati na Malej Svinke a meral asi 1 km. Posledných 100 m náhonu so šírkou 2 m bolo vybetónovaných.
     Typvodné koleso na hornú vodu
     Stavzaniknutý bez stôp
     PopisPriemer cca 4 m, šírka 1 m.
     Typvodné koleso na hornú vodu
     Stavzaniknutý bez stôp
     PopisPriemer cca 4 m, šírka 1 m.
     Žiadna položka nie je vyplnená
     Historické technologické prvky
     • palečné koleso, pastorky, cievy (remeselne vyrobené)
     • ozubené kolesá, pastorky (priemyselne vyrobené)
     • transmisný hriadeľ s remenicami (vyrobenými priemyselne či remeselne)
     • valcový
     • múčny vysievač | Počet:
      • Korčekový výťah | Počet:
      • Žiadna položka nie je vyplnená

       Žiadna položka nie je vyplnená

       Základné obrázky

       Súčasné fotografie - exteriér

       Vytvorené

       29.3.2023 20:28 užívateľom storiesofindustrial

       Majiteľ nehnuteľnosti

       Nie je vyplnený

       Spoluautori

       Užívateľ Posledná zmena

       Mapové značky

       Čakajúci mlyn
       ?
       Mlynisko známe z prameňov
       ?
       Zaniknutý mlyn
       ?
       Mlynská budova bez zariadenia
       ?
       Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
       ?
       Mlyn s kamenným zložením
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
       ?
       Mlyn bez technológie s vodným kolesom
       ?
       Mlyn bez technológie s turbínou
       ?
       Lodný mlyn
       ?
       Parný mlyn
       ?
       Elektrický mlyn
       ?
       Strojný mlyn
       ?

       Partneri projektu