Valcový mlyn Samuela Morvaya

Budova valcového mlyna Samuela Morvaya pri železničnej trati v obci Rimavské Zálužany. Mlyn mal v roku 1930 jedno koleso na strednú vodu. V r. 1934 bol predaný Jurajovi Súdikovi, rozšírený o podlažie a zmodernizovaný, pričom koleso bolo nahradené turbínou. Zač. 50. rokov bol znárodnený a do 70. rokov mlel pod Mlynmi a cestovinárňami, n.p. Piešťany. Po skončení výroby bolo jeho vybavenie demontované a prevezené do Radošinej. Mlyn je dnes využívaný ako autoservis, na stene sa zachoval nápis označujúci majiteľa a tiež bahnom zanesená turbína v náhone.
Valcový mlyn Samuela Morvaya
19
Rimavské Zalužany
98053
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Rimavské Zalužany
Rimavské Zalužany
48° 29' 59.0'', 19° 56' 24.2''
Mlyn bez technológie s turbínou
Mlyn sa nachádza pri železničnej zastávke Rimavské Zálužany.
Rimava
neprístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoBanská Bystica
Dôch. kontrolný úradRimavská Sobota
Poradové číslo z mapy9
Vodný tokRimava
ObecRimavské Zálužany 1
MajiteľSamuel Morvay
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 koleso na strednú vodu
Bežný výkon (ks)15

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Vodný mlyn vlastnil židovský podnikateľ Samuel Morvay. Išlo o malý prízemný mlyn s jedným kolesom na strednú vodu.

Udalosti
 • Prvá písomná zmienka o existencii vodného diela
 • Vznik mlynárskej živnosti

V roku 1934 mlyn od Morvayovocv odkupuje Juraj Súdik.

Mlyn v lete roku 1938 modernizuje, vybavuje Francisovou turbínou od firmy Poledniak a rozširuje mlynicu o podlažie. Upravuje aj vodný náhon, kde firma Poledniak vystavala nové stavidlo a inštalovala česadlá.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom

Začiatkom 50. rokov 20. storočia bol mlyn znárodnený a začlenený pod Mlyny a cestovinárne, n. p. Piešťany. V roku 1968 chcela rodina pôvodného vlastníka mlyn reštituovať a vrátiť do užívania, čo sa pre politickú udalsoti nerealizovalo. Mlyn mlel až do začiatku 70. rokov 20. storočia, kedy bol odstavený a jeho zariadenie demontované. Použiteľné časti vybavenia putovali do Radošinej.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
 • Zánik mlynárskej živnosti

Mlyn bol reštituovaný a v súčasnosti jeho prízemie upravené na autoservis.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

 • Morvay
 • Súdik

História mlyna tiež obsahuje:

Samuel Morvay

Juraj Súdik, pôvodne mlynár v Špaňom Poli a Kalinove

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
čiastočne prestavaný
03 2023
 • dochovaná len mlynica
vidiecky
malá rieka (1000 – 7000 l/s)
mlynica bez obytnej budovy
 • moderný bez výrazného slohového zaradenia
murovaná prevažne z tehál
jednoposchodový
 • kamenárske prvky
 • dvere
 • okno
 • nápisy, datovania
 • schodiská
  • nesúvislé fragmenty technológie bez mlecích strojov
  Mlyn bol vybavený valcovými stolicami a moderným technologickým vybavením z 30. rokov 20. storočia. Mlel do 70. rokov 19. storočia, kedy bolo veľká časť jeho vybavenia demontovaná a prevezená do Radošinej.
  Dnes v mlyne ostal jeden šrotovník, násypníky a časti dopravníkov.
  PopisŠrotovník
  PopisŠrotovník
  Nezistený
  • výroba elektrickej energie
  Mlyn pomocou dynama vyrábal elektrickú energiu, ktorú dodával do verejnej siete.
  • stavidlo
  • náhon
  • odtokový kanál
  • turbínová šachta
  • turbínový domček
  • betónový žľab
  Súčasná podoba vodného diela s betónovým stavidlom a haťou vznikla pri modernizácii mlyna Jurajom Sudkom v roku 1938.
  TypFrancisova turbína
  Stavzachovaný vodný motor
  PopisVertikálna turbína
  TypFrancisova turbína
  Stavzachovaný vodný motor
  PopisVertikálna turbína
  Žiadna položka nie je vyplnená
  Historické technologické prvky
   Žiadna položka nie je vyplnená

   Žiadna položka nie je vyplnená

   Základné obrázky

   Súčasné fotografie - exteriér

   Súčasné fotografie - exteriér - detaily stavebných prvkov

   Súčasné fotografie - vodné dielo

   Súčasné fotografie - technologické vybavenie

   Vytvorené

   21.3.2023 09:40 užívateľom storiesofindustrial

   Majiteľ nehnuteľnosti

   Nie je vyplnený

   Spoluautori

   Užívateľ Posledná zmena
   admin 24.3.2023 16:53

   Mapové značky

   Čakajúci mlyn
   ?
   Mlynisko známe z prameňov
   ?
   Zaniknutý mlyn
   ?
   Mlynská budova bez zariadenia
   ?
   Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
   ?
   Mlyn s kamenným zložením
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s turbínou
   ?
   Lodný mlyn
   ?
   Parný mlyn
   ?
   Elektrický mlyn
   ?
   Strojný mlyn
   ?

   Partneri projektu