Špaňopolský vodný mlyn

Zrúcanina vodného mlyna pri obci Rybník, zaznačeného už na 1. vojenskom mapovaní. Medzi rokmi 1869 až 1900 sa uvádza pod menom Falubov mlyn, ale neskôr prevzal meno staršieho Špaňopolského mlyna za Brusníkom. V r. 1924 dal urbariát mlyn do licitácie, už vtedy mal kombinovanú valcovú stolicu. V r. 1930 mlyn vlastnil Ján Kramer a mal dve kolesá na vrchnú vodu, neskôr došlo k prestavbe a výmene kolies za vodnú turbínu, ku ktorej viedol betónový žľab. V ruinách mlyna ostalo dodnes prívodné potrubie a betónový náhon. Mlyn je ešte zobrazený na historickej ortofotomape a teda zanikol po roku 1950.
Špaňopolský vodný mlyn
Španie Pole
98023
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Španie Pole
Španie Pole
48° 32' 35.1'', 20° 8' 6.3''
Zaniknutý mlyn
Ruina mlyna leží juhovýchodne od obce Rybník, pod svahom za potokom.
Turiec
volne prístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoLiptovský Mikuláš
Dôch. kontrolný úradRevúca
Poradové číslo z mapy28
Vodný tokTurec II
ObecŠpanie Pole 74
MajiteľJán Kramer
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory2 kolesá na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)3.72

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Mlyn dal v lete 1924 urbariát do licitácie, ktorá sa konala 24. augusta. Mlyn vtedy pozostával z jednej kombinovanej valcovej stolice a kamenného zloženia.

V mlyne pôsobil Juraj Súdik, neskôr odišiel do mlyna v Kalinove a odtiaľ do mlyna v Rimavských Zálužanoch.

V roku 1930 mlyn vlastnil Ján Kramer.

Mlyn bol pri modernizácii vybavený Francisovou turbínou.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom

Chátrajúci mlyn sa rozpadol na zrúcaninu.

Udalosti
 • Zánik budovy mlyna

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

 • Kramer
 • Súdik

História mlyna tiež obsahuje:

Juraj Súdik (20. roky 20. storočia?)

Ján Kramer (30. roky 20. storočia?)

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

 • reklama, inzerát
zrúcanina
03 2023
  vidiecky
  mlynica je súčasťou dispozície domu
   murovaná prevažne z kameňa
   prízemný
     • úplne bez technológie
     Žiadna položka nie je vyplnená
     Mlyn mal v roku 1924 jednu kombinovanú valcovú stolicu a kamenné zloženie. Neskôr však pri prestavbe mlyna na turbínový mohlo dôjsť k rozšíreniu valcových stolíc.
     • hať, vodný prah
     • náhon
     • odtokový kanál
     • turbínová šachta
     • betónový žľab
     Voda bola privádzaná dlhým náhonom od Rybnického mlyna, pričom posledných asi 20 m náhonu bolo vybetónovaných. V blízkosti mlyna bol odtokový jarok z náhonu a stavidlo. K budove mlyna sa pripájal mohutný betónový žľab, z ktorého viedlo liatinové potrubie do mlynice. Na potrubie bola napojená turbína, odtok vody z nej bol umožnený otvorom v múre, ktorý vznikol z pôvodnej ráštubne vodného kolesa.
     TypFrancisova turbína
     Stavzaniknutý so stopami po osadení
     PopisZachované len liatinové prívodné potrubie.
     TypFrancisova turbína
     Stavzaniknutý so stopami po osadení
     PopisZachované len liatinové prívodné potrubie.
     Žiadna položka nie je vyplnená
     Historické technologické prvky
     Žiadna položka nie je vyplnená

     Žiadna položka nie je vyplnená

     Základné obrázky

     Historické mapy

     Súčasné fotografie - exteriér

     Súčasné fotografie - interiér

     Súčasné fotografie - vodné dielo

     Ostatné

     Vytvorené

     21.3.2023 09:30 užívateľom storiesofindustrial

     Majiteľ nehnuteľnosti

     Nie je vyplnený

     Spoluautori

     Užívateľ Posledná zmena

     Mapové značky

     Čakajúci mlyn
     ?
     Mlynisko známe z prameňov
     ?
     Zaniknutý mlyn
     ?
     Mlynská budova bez zariadenia
     ?
     Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
     ?
     Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
     ?
     Mlyn s kamenným zložením
     ?
     Mlyn s valcovou stolicou
     ?
     Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
     ?
     Mlyn bez technológie s vodným kolesom
     ?
     Mlyn bez technológie s turbínou
     ?
     Lodný mlyn
     ?
     Parný mlyn
     ?
     Elektrický mlyn
     ?
     Strojný mlyn
     ?

     Partneri projektu