Pálov mlyn

Mlyn bol identifikovaný na základe historických máp a Súpisu vodných diel RČS. Pri porovnaní literatúry išlo pravdepodobne o mlyn pôvodne patriaci zemepánovi, v 2. polovici 19. storočia Ordódyovcom a neskôr Majláthovcom. K zmene vlastníctva došlo po 1. svetovej vojne, keď počas 1. pozemkovej reformy bola pôda bývalých veľkostatkárov Majláthovcov rozpredaná. Mlyn odkúpili Anton Pál s manželkou Sidóniou a Štefan Pál s manželkou Annou. Eugen Pál a Sidónia Pálová žiadali o nové vodoprávne povolenie v roku 1949. Mlyn bol modernizovaný a vodné koleso nahradila turbína Bánki.
Pálov mlyn
Krškany
93401
Nitriansky kraj
Levice
Krškany
Krškany - Veľké Krškany
48° 13' 47.0'', 18° 40' 30.5''
Čakajúci mlyn
mimo obec
Sikinec
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoBanská Bystica
Dôch. kontrolný úradBatovce
Poradové číslo z mapy10
Vodný tokSikinec
ObecVeľké Krškany
MajiteľAntonín Pál
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 koleso na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)4.71

Obecná história:

Prvé zmienky o mlynárstve v Krškanoch sa nachádzajú v písomných prameňoch z rokov 1408 (molendinum in Zinthnice fluvio), 1422 a 1423. Podľa tureckého daňového súpisu z roku 1664 v (Malých) Krškanoch fungoval dvojkolesový mlyn, za ktorý sa platila daň 120 akčí. (Bešinová, Eva. Vodné mlyny v severnom Honte. 2010)


História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Mlyn v bývalých Veľkých Krškanoch patril zemepánovi, v 2. polovici 19. storočia Ordódyovcom a neskôr Majláthovcom, konkrétne členovi rodiny Imrichovi Majláthovi. Prvá povoľovacia listina (vodoprávne povolenie) bola vydaná podžupanom hontianskej župy pod číslom 7826/1895 a vodné dielo bolo označené vo vodnej knihe pod číslom XIV/38. Ďalšia povoľovacia listina pre Imricha Majlátha bola vydaná pod
číslom 6193 v roku 1903 na dobu 42 rokov. (Bešinová, Eva. Vodné mlyny v severnom Honte. 2010)

ONV Levice, vodná kniha obce Veľké Krškany, mlyn Imricha Majlátha, spis obsahuje písomnú časť a technickú dokumentáciu z roku 1902

K zmene vlastníctva došlo po 1. svetovej vojne, keď počas 1. pozemkovej reformy bola pôda bývalých veľkostatkárov Majláthovcov rozpredaná. Mlyn odkúpili Anton Pál s manželkou Sidóniou, rodenou Drapčákovou a Štefan Pál s manželkou Annou, rodenou Drapčákovou. Vodné právo na nových vlastníkov bolo prepísané až v roku 1932. (Bešinová, Eva. Vodné mlyny v severnom Honte. 2010)

Mlyn bol podľa povolenia z roku 1949 modernizovaný a pôvodné vodné koleso nahradili turbínou typu Bánki. Vodné dielo pozostávalo z pevnej hate a z dolnej oddeľujúcej hate, z odberného stavidla, zo 670 m dlhého mlynského náhonu, z dvoch jalových stavidiel, z mlynského zhlavia a zo 40 m dlhého mlynského odpadu. Dvojitá turbína typu Bánki pri spáde vody 3,60 m a množstva vody 320 l/sek dávala výkon 11,7 HP.  (Bešinová, Eva. Vodné mlyny v severnom Honte. 2010)

Eugenovi Pálovi v roku 1951 zrušili živnostenské oprávnenie a jeho mlyn mal byť pôvodne prevzatý do Roľníckeho skladištného družstva, mlynárskeho oddelenia v Leviciach, ale nestalo sa tak a mlyn bol od februára 1951 zatvorený a zaplombovaný.  (Bešinová, Eva. Vodné mlyny v severnom Honte. 2010)

Udalosti
 • Zánik mlynárskej živnosti

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Zatiaľ nevyplnené

História mlyna tiež obsahuje:

Zatiaľ nevyplnené

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
      Žiadna položka nie je vyplnená
       Žiadna položka nie je vyplnená
       Žiadna položka nie je vyplnená
       Historické technologické prvky
       AutorBešinová, Eva
       NázovVodné mlyny v severnom Honte
       Rok vydania2010
       Miesto vydaniaLevice
       Ďalšie spresnenieZborník Tekovského múzea v Leviciach. = Acta Musei Tekovensis Levice / Levice, Tekovské múzeum 2010 8, s. 112-131, fot., obr. ISBN:978-80-88831-09-9
       Odkazhttps://www.muzeumlevice.sk/images/dokumenty/zborniky/Z8/07-besinova.pdf
       Dátum citácie internetového zdroja6.2.2023
       AutorBešinová, Eva
       NázovVodné mlyny v severnom Honte
       Rok vydania2010
       Miesto vydaniaLevice
       Ďalšie spresnenieZborník Tekovského múzea v Leviciach. = Acta Musei Tekovensis Levice / Levice, Tekovské múzeum 2010 8, s. 112-131, fot., obr. ISBN:978-80-88831-09-9
       Odkazhttps://www.muzeumlevice.sk/images/dokumenty/zborniky/Z8/07-besinova.pdf
       Dátum citácie internetového zdroja6.2.2023

       Miesto uloženiaŠtátny archív v Nitre, pobočka Levice
       Názov fonduONV Levice, vodná kniha obce Krškany
       Názov archiváliemlyn Imricha Majlátha
       Miesto uloženiaŠtátny archív v Nitre, pobočka Levice
       Názov fonduONV Levice, vodná kniha obce Krškany
       Názov archiváliemlyn Imricha Majlátha

       Vytvorené

       6.2.2023 15:21 užívateľom pam (Tereza Bartošíková)

       Majiteľ nehnuteľnosti

       Nie je vyplnený

       Spoluautori

       Užívateľ Posledná zmena

       Mapové značky

       Čakajúci mlyn
       ?
       Mlynisko známe z prameňov
       ?
       Zaniknutý mlyn
       ?
       Mlynská budova bez zariadenia
       ?
       Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
       ?
       Mlyn s kamenným zložením
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
       ?
       Mlyn bez technológie s vodným kolesom
       ?
       Mlyn bez technológie s turbínou
       ?
       Lodný mlyn
       ?
       Parný mlyn
       ?
       Elektrický mlyn
       ?
       Strojný mlyn
       ?

       Partneri projektu