Brunovský mlyn v Píle

Ruina mohutného mlyna sa nachádza vedľa cesty vedúcej do obce. Objekt pochádza v jadre zo 17. storočia, neskôr prešiel viacerými prestavbami. Pôvodne panský mlyn patriaci Pälffyovcom. Po 1, svetovej vojne bol modernizovaný a koleso nahradila vodná turbína elektrického generátora. Počas 2 svetovej vojny tu sídlilo veliteľstvo posádky nemeckej armády. Poslednými majiteľmi počas prevádzky mlyna bola v polovici 20. storočia rodina Brunovských. Zo strany lesa je pri mlyne zachovaný náhon, v lese zreteľné vyschnuté koryto mlynského potoka. Okolie mlyna malo parkovú úpravu.
Brunovský mlyn v Píle
1088
Častá
90089
Bratislavský kraj
Pezinok
Častá
Častá
48° 23' 8.0'', 17° 20' 36.4''
Mlynská budova bez zariadenia
Mlyn stojí pri hlavnej ceste juhovýchodne od obce Píla.
Gidra
volne prístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoBratislava
Dôch. kontrolný úradModra
Poradové číslo z mapy5
Vodný tokGidra
ObecČastá 293
MajiteľBoh. Brunovský
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 turbína Francisciho
Bežný výkon (ks)20

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Zatiaľ nevyplnené

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Zatiaľ nevyplnené

História mlyna tiež obsahuje:

Zatiaľ nevyplnené

Mlyn zobrazený na:

Zatiaľ nevyplnené

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
      Žiadna položka nie je vyplnená
       Žiadna položka nie je vyplnená
       Žiadna položka nie je vyplnená
       Historické technologické prvky
       Žiadna položka nie je vyplnená

       Žiadna položka nie je vyplnená

       Základné obrázky

       Súčasné fotografie - exteriér

       Vytvorené

       9.1.2023 01:51 užívateľom renobal

       Majiteľ nehnuteľnosti

       Nie je vyplnený

       Spoluautori

       Užívateľ Posledná zmena
       storiesofindustrial 9.8.2023 18:24

       Mapové značky

       Čakajúci mlyn
       ?
       Mlynisko známe z prameňov
       ?
       Zaniknutý mlyn
       ?
       Mlynská budova bez zariadenia
       ?
       Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
       ?
       Mlyn s kamenným zložením
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
       ?
       Mlyn bez technológie s vodným kolesom
       ?
       Mlyn bez technológie s turbínou
       ?
       Lodný mlyn
       ?
       Parný mlyn
       ?
       Elektrický mlyn
       ?
       Strojný mlyn
       ?

       Partneri projektu