Žehrianský vodný mlyn a píla

Zmieka o mlyne pochádza už z 13. storočia. Mlyn spolu s pílou poháňal potok Branisko (kedysi zvaný Žehrica). Pôvodne drevený, neskôr murovaný objekt mlyna disponoval jedným vodným kolesom v ráštubni o výkone 4 k.s. a jedným pílnym kolesom. Mlyn sa nachádzal sa nižšie pod obcou v samostatnej usadlosti smerom na Dobrú vôľu. V 30. rokoch 20. storočia tu pôsobil mlynár Janus. Ten do mlyna nechal zaviesť v 30. rokoch turbínu Francis. Po roku 1948 sa v mlyne už len šrotovalo. Dnes sa tu nachádza usadlosť novších domov. Z mlyna sa zachoval šrotár prevezený na iné miesto, ktorý je dodnes funkčný.
Žehrianský vodný mlyn a píla
109
39, 30
Žehra
05361
Košický kraj
Spišská Nová Ves
Žehra
Žehra
48° 58' 17.1'', 20° 47' 7.8''
Zaniknutý mlyn
Juhozápadne od obce smerom na Dobrú vôľu.
Branisko
neprístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoLiptovský Mikuláš
Dôch. kontrolný úradSpišské Vlachy
Poradové číslo z mapy6
Vodný tokŽegrica
ObecŽehra 39
MajiteľJán Janus
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory1 koleso na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)4

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Najstaršia písomná zmienka o mlyne pri potoku Žehra (Žehrica) "molendinum saum, supra fluvium Sygra situm" pochádza z roku 1245 a radíme ju k najstarším zmienkám o mlyne na Spiši vôbec. 

Udalosti
 • Prvá písomná zmienka o existencii vodného diela
Hospodársky typ mlyna
 • Vrchnostenský

Následne sa zmienky o mlyne vynárajú sporadicky, v tereriánskom urbári obce Žehra z roku 1772 s prítomnosť mlyna nespomína, aj keď ho dokladújú súdobé mapové podklady. 

Udalosti
 • Vznik mlynárskej živnosti
Hospodársky typ mlyna
Námedzný
Udalosti
 • Zánik mlynárskej živnosti

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

 • Hamborszky
 • Tomajko
 • Janus
 • Kundrák

História mlyna tiež obsahuje:

Vyššie uvedené mená mlynárov boli získané zo súpisov - 1828 (regnikolárny), 1869 (sčítanie ľudu), 1916 (súpis mlynov Spišskej župy) a 1930 (VD RČS) 

Mlyn zobrazený na:

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

 • podpis mlynára
 • výučný či živnostenský list
nová stavba nesúvisiaca s pôvodnou stavbou
04 2024
  potok (50 - 1000 l/s)
   murovaná prevažne z kameňa
   prízemný
   Pôvodne sa jednalo o nespalný prízemný mlyn s pozdĺžnym pôdorysom. Ako stavebný materiál bol s určitosťou použitý piesovec ako dostupn lokalná surovina.
     • úplne bez technológie
     Jedinný stroj, ktorý sa dochoval v pôvodnom mlyne (po ukončení prevádzky) a podarilo sa ho zachrániť pôvodným majiteľom jeho presunom na iné miesto je šrotár od fy. K. Poledniak Košice. Šrotár pochádza pravdepodobne zo zač. 20. storočia a je dodnes funkčný.
     VýrobcaKarol Poledniak
     PopisŠrotovník
     VýrobcaKarol Poledniak
     PopisŠrotovník
     PopisValcová stolica
     PopisMlecie zloženie, priemer kameňov 0,84 m
     PopisRámová píla
     Zaniknutý
     • píla
     • hať, vodný prah
     • stavidlo
     • náhon
     Pôvodne viedol k mlynu len kratší mlynský náhon od potoka Branisko Už začiatkom 20. storočia bol pôvodný 280 m dlhý náhon preprojektovaný na novší. Ten mal začínať vyššie na potoku nohou haťou a mal mať dĺžku vyše 400 m. Ponad malé údolie nad mlynom mal náhon obsahovať dokonca aqvadukt. Podľa terénnych stôp k realizácii tohto druhu náhonu skutočne došlo.
     Typvodné koleso na hornú vodu
     Stavzaniknutý bez stôp
     PopisKoleso priemeru 3,9 m a šírky 0,6 m
     Typvodné koleso na hornú vodu
     Stavzaniknutý bez stôp
     PopisKoleso priemeru 3,9 m a šírky 0,6 m
     Typvodné koleso na hornú vodu
     Stavzaniknutý bez stôp
     PopisPílne koleso o priemere 0,75 m a šírke 1,37 m
     Typplynosací motor
     Stavstopy po existencii generátora
     PopisMotor na drevoplyn dopomáhal mlynu zrejme na zač 20. storočia ešte pred zavedením turbíny
     Typplynosací motor
     Stavstopy po existencii generátora
     PopisMotor na drevoplyn dopomáhal mlynu zrejme na zač 20. storočia ešte pred zavedením turbíny
     Historické technologické prvky
     Žiadna položka nie je vyplnená

     Žiadna položka nie je vyplnená

     Základné obrázky

     Historické mapy

     Súčasné fotografie - exteriér

     Súčasné fotografie - vodné dielo

     Súčasné fotografie - technologické vybavenie

     Vytvorené

     5.1.2023 19:00 užívateľom Lenijár

     Majiteľ nehnuteľnosti

     Nie je vyplnený

     Spoluautori

     Užívateľ Posledná zmena

     Mapové značky

     Čakajúci mlyn
     ?
     Mlynisko známe z prameňov
     ?
     Zaniknutý mlyn
     ?
     Mlynská budova bez zariadenia
     ?
     Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
     ?
     Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
     ?
     Mlyn s kamenným zložením
     ?
     Mlyn s valcovou stolicou
     ?
     Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
     ?
     Mlyn bez technológie s vodným kolesom
     ?
     Mlyn bez technológie s turbínou
     ?
     Lodný mlyn
     ?
     Parný mlyn
     ?
     Elektrický mlyn
     ?
     Strojný mlyn
     ?

     Partneri projektu