Valcový mlyn Andreja Ferenca

Budova trojpodlažného valcového mlyna z konca 19. storočia. V roku 1930 mal dve vodné kolesá na vrchnú vodu s výkonom 5 a 3,7 k, pri rekonštrukcii v roku 1935-36 bol vybavený Francisovou vodnou turbínou a 3 valcovými stolicami od fy. Poledniak. Pohon mlyna bol v 30. rokoch doplnený o plynosací motor, neskôr bol mlyn prerobený na elektrický pohon. Budova mlyna bola nedávno zbavená vybavenia a prerába sa na obytný dom.
Valcový mlyn Andreja Ferenca
60
Opiná
04447
Košický kraj
Košice - okolie
Opiná
Opiná
48° 51' 15.8'', 21° 25' 22.7''
Mlynská budova bez zariadenia
Budova mlyna stojí na brehu riečky Olšava na západnom okraji obce Opiná.
Olšava
neprístupný
Údaje zo Súpisu VD RČS, zachytávajúce stav roku 1930
Finančné riaditeľstvoKošice
Dôch. kontrolný úradKostoľany n. Hornádom
Poradové číslo z mapy8
Vodný tokOľšava
ObecOpina 40
MajiteľOndrej Ferenc
Druh zariadeniamlyn
Vodné motory2 kolesá na vrchnú vodu
Bežný výkon (ks)5,08 a 3,77

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Udalosti
 • Vznik mlynárskej živnosti

V rokoch 1935 - 1936 prebehla celková rekonštrukcia a modernizácia mlyna podľa projektu firmy Karol Poledniak z Košíc.

Udalosti
 • Významná osobnosť či udalosť spojená s mlynom
Udalosti
 • Zánik mlynárskej živnosti

Livkidácia mlynského vybavenia v mlynici (cca 2020).

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

 • Ferenc
 • Beňo

História mlyna tiež obsahuje:

Andrej Ferenc st. (*27. október 1871 - + 30. máj 1948)

Andrej Ferenc ml. (* 17. október 1898 - + 2. október 1990)

Juraj Beňo (30. august 1901 - 7. december 1975)

(pozn.: presné dátumy zmeny mlynárov nie sú známe)

Mlyn zobrazený na:

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
čiastočne prestavaný
10 2022
 • dochovaná len mlynica
vidiecky
malá rieka (1000 – 7000 l/s)
mlynica bez obytnej budovy
 • moderný bez výrazného slohového zaradenia
murovaná prevažne z tehál
viacposchodový
 • dvere
  • nesúvislé fragmenty technológie bez mlecích strojov
  Mlyn bol v roku 1935 modernizovaný podľa projektu firmy Karol Poledniak z Košíc a vybavený troma valcovými stolicami.
  VýrobcaKarol Poledniak
  Popis3 valcové stolice (zlikvidované)
  VýrobcaKarol Poledniak
  Popis3 valcové stolice (zlikvidované)
  Pred mlynom na zemi sú uložené asi 3 ks mlynských kameňov.
  • náhon
  • odtokový kanál
  • turbínová šachta
  • turbínový domček
  • betónový žľab
  TypFrancisova turbína
  Stavzaniknutý so stopami po osadení
  VýrobcaKarol Poledniak Košice
  PopisHorizontálna šachtová turbína
  TypFrancisova turbína
  Stavzaniknutý so stopami po osadení
  VýrobcaKarol Poledniak Košice
  PopisHorizontálna šachtová turbína
  Žiadna položka nie je vyplnená
  Historické technologické prvky
   Žiadna položka nie je vyplnená

   Žiadna položka nie je vyplnená

   Základné obrázky

   Historické mapy

   Súčasné fotografie - exteriér

   Súčasné fotografie - vodné dielo

   Vytvorené

   3.12.2022 21:50 užívateľom storiesofindustrial

   Majiteľ nehnuteľnosti

   Nie je vyplnený

   Spoluautori

   Užívateľ Posledná zmena

   Mapové značky

   Čakajúci mlyn
   ?
   Mlynisko známe z prameňov
   ?
   Zaniknutý mlyn
   ?
   Mlynská budova bez zariadenia
   ?
   Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
   ?
   Mlyn s kamenným zložením
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou
   ?
   Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s vodným kolesom
   ?
   Mlyn bez technológie s turbínou
   ?
   Lodný mlyn
   ?
   Parný mlyn
   ?
   Elektrický mlyn
   ?
   Strojný mlyn
   ?

   Partneri projektu