Databáza obrázkov vodných mlynov

Vyhľadávanie
1 29 48 49 50 51 52 53 54 57 85 113
Vodný mlyn v Kováčovej »

Chátrajúci mlyn na starej fotografii, 70. roky 20. storočia, © archív Vodný mlyn Kováčová

Vodný mlyn v Kováčovej »

Mlyn na historickej fotografii, 1945, © archív Vodný mlyn Kováčová

Valcový mlyn bratov Dudášovcov »

Pohľad na mlynskú budovu, 2023, © Wagner

Valcový mlyn bratov Dudášovcov »

Pohľad na mlyn a obytnú časť, 2023, © Wagner

Valcový mlyn bratov Dudášovcov »

Dlhá mlynská budova s opornými piliermi, 2023, © Wagner

Valcový mlyn bratov Dudášovcov »

Bočná stena mlyna s hrazdeným štítom, 2023, © Wagner

Valcový mlyn bratov Dudášovcov »

Detail okna na mlynici, 2023, © Wagner, (Prvky na obrázku: okno)

Valcový mlyn bratov Dudášovcov »

Detail sklzu na vrecia z mlynice von, 2023, © Wagner, (Prvky na obrázku: dvere)

Valcový mlyn bratov Dudášovcov »

Detaily okien, 2023, © Wagner, (Prvky na obrázku: okno)

Valcový mlyn bratov Dudášovcov »

Detail okna na obytnej časti mlyna, 2023, © Wagner, (Prvky na obrázku: okno)

Valcový mlyn bratov Dudášovcov »

Detail okna v suteréne mlyna, 2023, © Wagner, (Prvky na obrázku: okno)

Valcový mlyn bratov Dudášovcov »

Hrazdený štít na mlynici, 2023, © Wagner, (Prvky na obrázku: okno)

Valcový mlyn bratov Dudášovcov »

Detail muriva mlyna, 2023, © Wagner

Valcový mlyn bratov Dudášovcov »

Vystuženie bočnej steny mlyna betónom, 2023, © Wagner

Valcový mlyn bratov Dudášovcov »

Pohľad cez okno do suterénu mlyna, 2023, © Wagner

Vodný mlyn Šimona Mihaljáka »

Mlyn na 1. vojenskom mapovaní, 1769, © arcanum.com

Vodný mlyn Šimona Mihaljáka »

Mlyn na 2. vojenskom mapovaní, 1. pol. 19. storočia, © arcanum.com

Vodný mlyn Šimona Mihaljáka »

Mlyn na 3. vojenskom mapovaní, 1876, © arcanum.com

Vodný mlyn Šimona Mihaljáka »

Petrovský mlyn na odvodenej katastrálnej mape s vyznačenou parcelou bývalého náhonu k mlynu, 1955 (odvodená na základe starších máp), © staremapy.sk

Vodný mlyn Šimona Mihaljáka »

Objekt mlyna na ortofotomape spolu s usadlosťou, 1950, © tuzvo.sk

Vodný mlyn Šimona Mihaljáka »

Dočasné vyobrazenie zobrazujúce predpokladaný bývalý mlyn prebudovaný na dom (napravo), 2012, © Google street view

Vodný mlyn a píla v Beharovciach »

Mlyn na 1. vojenskom mapovaní, 1769, © arcanum.com

Vodný mlyn a píla v Beharovciach »

Mlyn na 2. vojenskom mapovaní, 1. pol. 19. storočia, © arcanum.com

Vodný mlyn a píla v Beharovciach »

Mlyn na 3. vojenskom mapovaní, 1876, © arcanum.com

Vodný mlyn a píla v Beharovciach »

Mlyn na mape z roku 1938, 1938, © staremapy.sk

Vodný mlyn a píla v Beharovciach »

Mlynská usadlosť na historickej ortofotomape, 1950, © tuzvo.sk

Dolný mlyn v Barci »

výrez z katastrálnej mapy, 1898, © ŠA KE - zbierka listín k vodnej knihe bývalej Abovsko-turnianskej župy

Horný mlyn v Barci »

výrez z historickej mapy, 1898, © ŠA KE - zbierka listín k vodnej knihe bývalej Abovsko-turnianskej župy

Valcový mlyn Šandora Slavkovského »

Pohľad na mlynskú budovu a obytný dom s bránou do dvora, 2023, © Wagner

Valcový mlyn Šandora Slavkovského »

Mlynská budova, 2023, © Wagner

Valcový mlyn Šandora Slavkovského »

Pohľad na mlynskú budovu, 2023, © Wagner

Vodný mlyn Mogyoroska Ondreja Alexovitza »

stavebná dokumentácia vodného diela a mlynských kolies, 1904, © ŠA KE - zbierka listín k vodnej knihe bývalej Abovsko-turnianskej župy, KR 2, IN.24

Vodný mlyn Mogyoroska Ondreja Alexovitza »

stavebná dokumentácia vodného diela a mlynských kolies, 1904, © ŠA KE - zbierka listín k vodnej knihe bývalej Abovsko-turnianskej župy, KR 2, IN.24

Valcový mlyn Šandora Slavkovského »

Vstupná brána do dvora mlyna, 2023, © Wagner, (Prvky na obrázku: dvere)

Valcový mlyn Šandora Slavkovského »

Detail zdobenia brány a dverí do dvora, 2023, © Wagner, (Prvky na obrázku: dvere)

Valcový mlyn Šandora Slavkovského »

Detaily okien, 2023, © Wagner, (Prvky na obrázku: okno)

Valcový mlyn Šandora Slavkovského »

Štít mlynskej budovy, 2023, © Wagner, (Prvky na obrázku: okno)

Valcový mlyn Šandora Slavkovského »

Vstupné dvere do mlynice od ulice, 2023, © Wagner, (Prvky na obrázku: dvere)

Valcový mlyn Šandora Slavkovského »

Pohľad z ulice do dvora mlyna a vstupnú bránu, 2023, © Wagner, (Prvky na obrázku: dvere)

Zičiho valcový mlyn Buzinka »

Dočasná fotka mlyna, 2022, © google street view

Vodný mlyn Andráša Semseya »

Dočasná fotka mlyna, 2022, © google street view

Betlanovský umelý mlyn »

Mlyn a píla v Betlanovciach k roku 1955 spolu s náhonom, 1955, © staremapy.sk

Betlanovský umelý mlyn »

Parný mlyn a píla na mape z roku 1938, 1938, © staremapy.sk

Betlanovský umelý mlyn »

Objekt bývalej koniarne a mlynského skladu s bytmi pre služobníctvo a mlynárovu rodinu, 8/2023, © Dávid Patera

Betlanovský umelý mlyn »

Pozostatky zasypaného turbínového domčeka, 8/2023, © Dávid Patera

Betlanovský umelý mlyn »

Pozostatok steny bývalej mlynice s otvorom pre transmisiu resp. ovládanie turbíny, 8/2023, © Dávid Patera

Betlanovský umelý mlyn »

Úvodný úsek širokého náhonu od hate s betónovými múrmi po bokoch, 8/2023, © Dávid Patera, (Prvky na obrázku: náhon)

Betlanovský umelý mlyn »

Vodný prah betónovej hate a stopy po bývalom stavidle, 8/2023, © Dávid Patera, (Prvky na obrázku: náhon)

Betlanovský umelý mlyn »

Detail na betónovú hať, 8/2023, © Dávid Patera

Valcový mlyn Jána Hrušovského »

Mlynská usadlosť za potokom na google street view, 2023, © Google

1 29 48 49 50 51 52 53 54 57 85 113

Mapové značky

Čakajúci mlyn
?
Mlynisko známe z prameňov
?
Zaniknutý mlyn
?
Mlynská budova bez zariadenia
?
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
?
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
?
Mlyn s kamenným zložením
?
Mlyn s valcovou stolicou
?
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s turbínou
?
Lodný mlyn
?
Parný mlyn
?
Elektrický mlyn
?
Strojný mlyn
?

Partneri projektu