Môťovský mlyn

Mlyn je zachytený už na mape 1. vojenského mapovania. Objekt sa však nepodarilo spoľahlivo identifikovať v podkladoch umožňujúcich presné určenie polohy, preto ho uvádzame ako "známy z prameňov". Mlyn sa spomína v niekoľkých historických prameňov a mená mlynárov sú zachytené v matričných záznamoch.
Môťovský mlyn
Zvolen
96001
Banskobystrický kraj
Zvolen
Zvolen
Zvolen - Môťová
48° 33' 51.4'', 19° 8' 1.7''
Mlynisko známe z prameňov
Neresnica

História mlyna obsahuje udalosti z obdobia:

Zatiaľ nevyplnené

Priezviská mlynárov pôsobiacich vo mlyne:

Zatiaľ nevyplnené

História mlyna tiež obsahuje:

Spomína sa ako jeden z mlynov na Neresnici napríklad v práci: Juraj Bánik, Slobodné a kráľovské mesto Zvolen, 1891 a tiež v: Peter Pišút a Juraj Procházka: "Pol tisícročia v stavebnej histórii a topografii zvolenského Podzámku". Studia Historica Nitriensia, vol. 24, no. 12, 2020 (doi = 10.17846/SHN.2020.24.2.354-399)

Mlyn zobrazený na:

Predmety spojené s osobou mlynára a prevádzky:

Zatiaľ nevyplnené
      Žiadna položka nie je vyplnená
       Žiadna položka nie je vyplnená
       Žiadna položka nie je vyplnená
       Historické technologické prvky
       Žiadna položka nie je vyplnená

       Žiadna položka nie je vyplnená

       Základné obrázky

       Vytvorené

       28.1.2024 20:32 užívateľom IgorS99

       Majiteľ nehnuteľnosti

       Nie je vyplnený

       Spoluautori

       Užívateľ Posledná zmena
       Oblazník (Martin Petráš) 14.2.2024 00:13

       Mapové značky

       Čakajúci mlyn
       ?
       Mlynisko známe z prameňov
       ?
       Zaniknutý mlyn
       ?
       Mlynská budova bez zariadenia
       ?
       Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
       ?
       Mlyn s kamenným zložením
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou
       ?
       Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
       ?
       Mlyn bez technológie s vodným kolesom
       ?
       Mlyn bez technológie s turbínou
       ?
       Lodný mlyn
       ?
       Parný mlyn
       ?
       Elektrický mlyn
       ?
       Strojný mlyn
       ?

       Partneri projektu